Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsult-rozp. MEN ws przechodzenia uczniów ze szkoły do szkoły
strony: [ 1 ]
Jacek25-05-2017 17:09:39   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

pliki w formacie *.docx

Projekt

Uzasadnienie

OSR

na uwagi czekamy do 14 czerwca br.


post został zmieniony: 25-05-2017 17:10:00
rzewa28-05-2017 14:01:22   [#02]

Oto fragment projektu:

§ 3. 1. Uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży lub szkoły dla dorosłych, niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – na semestr programowo wyższy, z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole, z której przechodzi, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły publicznej tego samego typu, do której przechodzi, uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty odpowiednio do klasy programowo wyższej albo na semestr programowo wyższy publicznej szkoły podstawowej lub publicznej szkoły ponadpodstawowej.

2. W przypadku gdy uczeń uzyskał negatywną roczną ocenę klasyfikacyjną z języka obcego nowożytnego realizowanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Czegoś tu nie rozumiem... Jeśli uczeń ma ocenę niedostateczną z j. obcego, który jest nauczany w tym oddziale, do którego przechodzi to ewidentnie nie spełnia warunku o jaki jest mowa w ust. 1 więc... nawet gdyby nie było by ust 2, to i tak możliwość o jakiej mowa w ust 1 nie mogłaby zostać zastosowana w stosunku do tego ucznia

???

brakuje mi za to możliwości przyjęcia ucznia do klasy niższej w sytuacji, gdy został on promowany do klasy wyższej pomimo otrzymania negatywnej oceny klasyfikacyjnej z jednego przedmiotu


post został zmieniony: 28-05-2017 14:01:54
MKJ28-05-2017 19:29:32   [#03]

Rzewo, problem promowania do klasy programowo wyższej z jedną oceną niedostateczną reguluje rozporządzenie ws. oceniania, więc nie ma potrzeby regulowania tego w rozporządzeniu ws. przechodzenia ucznia ze szkoły do szkoły. Po prostu przyjmuje się do klasy, do której chodził i jeśli RP w nowej szkole tak uważa, to może podjąć uchwałę o promocji "warunkowej".

Myślę, że w ust. 2 powinno być "W przypadku gdy uczeń uzyskał negatywną roczną ocenę klasyfikacyjną z języka obcego nowożytnego realizowanego w oddziale szkoły, z której przechodzi, jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przepisu ust. 1 nie stosuje się." Wtedy unikamy sytuacji, w której uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole, z której przechodzi, zmienia szkołę, w której nauczany jest inny język i może być promowany do klasy programowo wyższej. Chyba, ze nie jest to problemem - wtedy rzeczywiście cały ust. 2 jest kompletnie niepotrzebny.

rzewa30-05-2017 08:03:40   [#04]

Hm... jeśli uczeń otrzyma promocję pomimo uzyskania negatywnej oceny z jakiegoś przedmiotu, to otrzyma stwierdzające to świadectwo promocyjne

i teraz jeśli przyjdzie do mnie z takim świadectwem, to jak muszę go przyjąć do takiej klasy jaka z tej promocji wynika -> uważam, że powinna być możliwość by szkoła przyjmująca mogła takiej promocji nie uznać i przyjąć ucznia do klasy w której był poprzednio, gdyż z powodu zmiany szkoły uzupełnienie braków przez tego ucznia nie jest możliwe, gdyż trzeba najpierw te braki rozpoznać a w tym czasie powstaną nowe, kolejne itd. I uważam, że właściwym miejscem do tego jest właśnie to rozporządzenie

MKJ30-05-2017 09:46:19   [#05]

Rzewo, ale mi chodziło o taka sytuację, w której uczeń przynosi świadectwo z brakiem promocji z powodu jednej oceny niedostatecznej z języka obcego nowożytnego, którego nie ma w nowej i szkole i mógłby zostać zapisany do klasy programowo wyższej.

Ja akurat uważam, że jeśli uczeń w jednej szkole uzyskał promocję do klasy programowo wyższej w normalnym trybie albo "warunkowo", to nie ma podstaw, aby inna szkoła to kwestionowała.

rzewa30-05-2017 23:32:42   [#06]

też uważam, że nie ma podstaw, ale nic nie stoi na przeszkodzie by były -> właśnie to postuluję w #02

:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]