Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowy statut dla ośmioletniej sp?
strony: [ 1 ][ 2 ]
Bas19-05-2017 22:46:27   [#01]

Jak w temacie: powstaje sp z klasami gimnazjalnymi. OP nadaje statut (podstawa jak w przypadku tworzenia każdej nowej szkoły?). Co z zawartością? Nie ma już rozp. o ramowych statutach.

DYREK20-05-2017 21:31:31   [#02]
Ze specustawy:

Art. 322. 1. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.

Co ma być w statucie określono w:
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Z doświadczenia wynika, że statuty wg. nowych zasad należy napisać samemu:-)

Bas20-05-2017 21:59:07   [#03]

Dziękuję. Listopadowy termin jest raczej za późny, jak na wymagania naszego OP. Twoje doświadczenie pokrywa się z moim, niestety.

juasia21-05-2017 16:49:19   [#04]

Tylko czy rzeczywiście statut powinien w ww.przypadku być nadawany przez OP?. Art 322 specustawy wyraźnie mówi,że statuty zachowują swoją ważność do 30 listopada.

Ala21-05-2017 19:32:05   [#05]

Bo do 30 listopada OP mają czas na podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia szkół

Uchwały są aktem założycielskim i wtedy OP nadaje powstałej szkole pierwszy statut

rzewa21-05-2017 21:57:31   [#06]

http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/samorzad/statuty.html

Ala21-05-2017 23:02:11   [#07]

ha!

zafiksowałam się na tym 30 listopada bo ja jestem zespół więc tak mam :)

miros23-05-2017 22:48:50   [#08]

Czy ktoś już pracuje nad statutem? Czy jeszcze za wcześnie?

DYREK24-05-2017 14:40:52   [#09]

październik będzie dobrym terminem;-)

graraz24-05-2017 21:59:30   [#10]

My zaczęliśmy pracować. Rozdzieliliśmy zadania i pracujemy. Chcemy skończyć do końca wakacji

Bas24-05-2017 22:00:06   [#11]

Nie za późno? Jak powołać szkołę bez statutu? Ja z tej nowej ośmioletniej i dłubiemy, na gorącą prośbę OP...

miros24-05-2017 22:06:39   [#12]

Znalazłem taką interpretację"

Statuty likwidowanych gimnazjów

Zgodnie z reformą z dniem 1 września 2017 r. tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową – dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkoła podstawową. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Na rok szkolny 2017/18 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

Statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenie kształcenia w tych szkołach. Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, w których będą prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienie dotyczące tych klas.

Propozycja postanowienia zawartego w statucie szkoły:

Szkoła w okresie od dnia 1 września 2017 r. prowadzi klasy dotychczasowego gimnazjum, które zachowuje swój statut do czasu zakończenia kształcenia w tej szkole, czyli do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Dotychczas myślałem, że statut gimnazjum, które wejdzie w skład szkoły podstawowej (mam teraz zespół sp+g) przestaje istnieć. Jak to rozumieć?

elkap25-05-2017 10:48:32   [#13]

Czy dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa przekształcana teraz w ośmioletnią powinna sama zaktualizować swój statut, czy nadaje go jej organ prowadzący wraz z uchwałą o przekształceniu?

AnJa25-05-2017 10:59:49   [#14]

Z komunikatu na stronie MEN wynika, ze szkoła.

Co zaś #12: zawierają postanowienia dotyczące tych klas nie oznacza , ze zostaje cały statut- ja rozumiem to tak, że zostaną np. postanowienia tyczące oceniania, nagród i kar, stroju - jeśli sa różne od tych wprowadzonych dla nowej sp.

elkap25-05-2017 12:21:06   [#15]

Miros, poczytaj art. 322. Pw UPO

ust. 5. Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Czyli do ich wygaszenia w 2019 r., jeśli gimnazjum nie zostało włączone do innej szkoły.

ust. 6. Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

Czyli zapisy dotyczące klas gimnazjum są w statucie szkoły, do której gimnazjum zostało włączone.

 

elgon29-05-2017 08:46:35   [#16]

dzień dobry, nasza szkoła jest prowadzona przez stowarzyszenie, przekazana nam w trybie art. 5 g ustawy w 2012 r.. Czy obowiązuje nas art. 120 ustawy wprowadzającej? 

rzewa30-05-2017 08:21:46   [#17]

tak - art 261 specustawy

porozumienie pozostaje w mocy i nie wymaga zmian - art 348 specustawy

elgon30-05-2017 13:09:02   [#18]

ok, chodzi mi także o terminy, czy muszę przedłożyć odpowiednie dokumenty wg art. 120 do 30 czerwca, czy też mam czas na uchwalenie nowego statutu do listopada. Czytam te artykuły, ale nie jestem pewna czy dobrze je rozumiem, dziękuję za pomoc.

jmz30-05-2017 13:50:14   [#19]

Ja nadal nie wiem. Gimnazjum włączone do podstawówki. Co ze statutem gimnazjum? Od września nie ważny? Do statutu podstawówki dopisane coś o oddziałach gimnazjalnych? Jak technicznie to ma wyglądać?

DYREK30-05-2017 14:40:36   [#20]

będzie statut 8 SP, a w nim zapisy dotyczące oddziałów gimnazjalnych w tej SP

statutu gimnazjum już nie ma, bo i gimnazjum już nie ma

są tylko oddziały gimnazjalne w 8 SP

rzewa30-05-2017 23:59:33   [#21]

ale dopóki statut sp nie będzie zmieniony "działa" statut gimnazjum w zakresie dotyczącym bezpośrednio uczniów

oczywiście nie dłużej jak do 30.11

Marla04-06-2017 12:01:17   [#22]

moje gimnazjum jest w zespole szkół ze szkołą podstawową i przedszkolem

gimnazjum jest wygaszane, więc rozumiem że nic z tym statutem gimnazjum nie robimy?

dostosowujemy tylko statut szkoły podstawowej do zmian związanych z reformą oświaty?

Nionka09-06-2017 09:31:21   [#23]

Pracuję w zespole szkół - podstawowa i gimnazjum - które od 1 września 2017r. będzie podstawówką z oddziałami gimnazjalnymi. Nasz OP zażyczył sobie napisania nowego statutu do połowy czerwca, aby jeszcze przed wakacjami rada gminy mogła go zatwierdzić. Nie ma jeszcze wszystkich rozporządzeń i właściwie - to nikt nie wie dokładnie, co taki statut ma zawierać. Sądziłam, że OP ma czas do 30 listopada 2017, ale usłyszałam, że musi to być uchwalone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a najwyżej potem rada pedagogiczna uchwali aneksy do statutu. Czy rzeczywiście nowy statut dla przekształcanego zespołu musi być uchwalony przed 1 września 2017 r. ?

Helena Słowik09-06-2017 10:08:20   [#24]

http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/samorzad/statuty.html

jeśli nic się nie zmieniło w międzyczasie - to u "żródła" - wygląda to tak

Nionka09-06-2017 10:23:37   [#25]

Dziękuję, znam, ale właśnie mój OP twierdzi, że nowy statut powinien być nadany razem z uchwałą o nowej sieci szkół, czyli i tak już jest opóźnienie.

rzewa10-06-2017 20:53:42   [#26]

cóż... jeśli chce to niech nada (nie zatwierdzi!!!) ale... jeśli uważa, że to OP powinien nadać statut, to niech go przygotuje i nada (wy sobie przygotujecie go później i uchwalicie np. 1.09)

rozumiem, ż obecnie sp ma statut, więc jak 1.09 przestanie istnieć (z mocy ustawy!) zespół to utraci moc statut zespołu, ale statut sp (i gimnazjum!) będzie nadal obowiązujący

mstola15-09-2017 00:53:01   [#27]

Pytanie co ze stroną BIP gimnazjum przekształconego w sp?

Bo statut to nowy nadany do 30.11.2017r.?????

Roman Langhammer15-09-2017 07:36:12   [#28]

A ja mam pytanie techniczne:

Statut przygotowuje RP (zespół) i uchwala (nie ma Rady Szkoły).

Czy nowy uchwalony statut należy przekazać do Kuratorium Oświaty? Jeśli tak, to czy jest na to podstawa prawna? Jeśli tak, a w KO coś się nie spodoba, to co dalej?

rzewa15-09-2017 07:52:43   [#29]

strona BIP dotychczasowego gimnazjum stała się stroną BIP szkoły podstawowej - po prostu zmieńcie nazwę

statut tej sp powinien być nadany PRZED 1.09.2017 - a właściwie przed rozpoczęciem rekrutacji do tej szkoły, o ile taka na rok szk. 2017/2018 była przeprowadzana

Statut, który nadano nowej szkole wraz z aktem założycielskim (uchwałą o utworzeniu szkoły) należy przekazać do KO - art 88 ust 8 P.o. -> dotyczy to szkoły utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum czyli szkoły przekształconej na mocy uchwały JST

w przypadku szkół przekształcanych ustawowo nie ma takiego obowiązku (choć jeśli się to zrobi to szkody nie będzie) ale KO może przyjść do szkoły i sobie statut sprawdzić. ewentualne uwagi do statutu podlegają takiej samej procedurze jak inne zalecenia wydawane przez KO

Roman Langhammer15-09-2017 08:12:28   [#30]

Właśnie o to mi chodziło.

Moja szkoła jest z automatu ośmioletnią, więc nie mam obowiązku przekazywać statutu. Oczywiście w czasie kontroli, to co innego.

Dzięki.

zemi22-09-2017 13:28:26   [#31]

Ktoś tu na forum obiecał, że w czasie zjazdu będzie wypracowany i umieszczony w wymianie :)   wzór statutu.

Czy coś wiadomo w tym temacie?

My, tu na dole, jesteśmy już umordowani do granic możliwości. 

Jacek22-09-2017 13:50:14   [#32]

jak ktoś chce zerknąć na statut SP z oddziałami przedszkolnymi i z włączonymi klasami gimnazjum to TU

wg mnie jest w nim wsio i tylko celowo SU jest wspólny choć winien być oddzielny dla SP i klas gimnazjalnych. Ale zrobiłem tak, bo mi tak pasowało :-)


post został zmieniony: 22-09-2017 13:50:30
ergo22-09-2017 14:10:28   [#33]

Warto zajrzeć na stronę MKO

https://kuratorium.krakow.pl/przykladowy-schemat-ramowego-statutu-publicznej-szkoly/

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/09/przykladowy-schemat-ramowego-statutu-przedszkola.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/09/co-zawiera-statut-1.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/08/zmiany-przepisow.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/09/zmiany-przepisow-cz.-2.pdf

zemi22-09-2017 15:43:37   [#34]

Bardzo dziękuję  :-)  Tu zawsze można na Was liczyć. 

To mam pracę na weekend. Pogoda nie zapowiada się ciekawie więc można posiedzieć przy komputerze.

Jot22-09-2017 16:21:41   [#35]

Dzięki ergo:-) Dziękujemy też Panu Szklarczykowi:-), bo obiecał. I ewentualnie jeszcze komuś, jeśli kto inny przy tym pracował:-) To duża pomoc- wszystko w jednym miejscu i czytelne.

ergo22-09-2017 17:07:19   [#36]

Ja też zabieram się do pracy :)

Kasiao22-09-2017 20:03:46   [#37]

"Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa wyżej, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe."

To ze strony PKO. Na spotkaniu z panią kurator powiedziano, że wraz z uchwałą należy przedstawić statut i w związku z tym przekazano mi, że muszę mieć statut do posiedzenia rady gminy (27 września). A dlaczego nie do 30 listopada? Czy ktoś mi pomoże to zrozumieć?

Kasiao23-09-2017 07:54:27   [#38]

Podnoszę.

rzewa23-09-2017 12:35:23   [#39]

cóż... przykro ale w prezentowanych przykładach (pod linkami z postu #33) jest błędna podstawa prawna do uchwał w sprawie zmiany czy uchwalenia statutu - powinno być:

na podstawie art. 80 ust 2 pkt 1 w związku z art 82 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz 59 i 949) uchwala się co następuje:

kompetencja do uchwalenia statutu szkoły lub placówki została zapisana w art 80 ust 2 pkt 1 Prawa oświatowego a nie w art 82 tej ustawy

aligatorka24-09-2017 13:00:33   [#40]

Z tego co wiem i widziałam, można zakupić za symboliczne pieniądze gotowy wzór statutu dla szkoły podstawowej oraz przedszkola. Treść statutu napisana na nowo zgodnie ze wszystkimi nowymi przepisami. Jest to duże ułatwienie - szczególnie dla nauczycieli, którzy prawnikami nie są a organy w większości nie świadczą w tym zakresie pomocy. 

malmar1524-09-2017 13:31:49   [#41]

hm, można zakupić (czy za symboliczne, to bym się zastanawiała ;)

ale...

czy aby ten zakupiony jest właściwy?

na rynku funkcjonuje sporo tzw. gotowców, w których są takie błędy, że czasem głowa boli

pozdrawiam

aligatorka24-09-2017 16:28:08   [#42]

Myślę, że to trochę jak ze szkoleniami dla rady pedagogicznej. Wszystkie kosztują podobnie a część z nich na prawdę jest przydatna ;-) 

befana20-10-2017 12:55:13   [#43]

aligatorka, daj na priv namiary, gdzie można za te grosze kupić wzór statutu...

Roman Langhammer20-10-2017 16:01:35   [#44]

A ja siedzę sam i piszę... już prawie koniec. ;)

Dochodzę do wniosku, że nowy statut to nie głupi pomysł. Można naprawdę zrobić porządek. :)

Jeszcze 2-3 dni i do prawnika. ;)

ewa20-10-2017 18:12:16   [#45]

:-)

Jacek20-10-2017 21:29:37   [#46]

takoż zrobiłem w wakacje i 1 września nowy statut sp został uchwalony

Iwona20-10-2017 21:32:31   [#47]

a jak się bardzo chce to należy w tym nowym statucie wpisać:

tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r.

czy

tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r.

zapewne nie jest to konieczne, ale jeśli.......... to jak?

Jacek20-10-2017 21:43:20   [#48]

jak się uchwali nowe brzmienie statutu to poprzedni traci moc (nie można go uchylić, bo takiej kompetencji nie ma rp)

Iwona20-10-2017 21:57:26   [#49]

czyli jednolity - dziękuję

Jacek20-10-2017 22:05:20   [#50]

nie jednolity a nowy

strony: [ 1 ][ 2 ]