Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ruch kadrowy - trudny - raz jeszcze
strony: [ 1 ]
eleonora03-05-2017 22:42:19   [#01]

Pracuję w gimnazjum, które zostaje włączone do sp. co mam w związku z tym zrobić?

1. do 15.05.2017 dać n-lom pisma, że z dniem 1.09. 2017 stają się pracownikami ośmioletniej sp - art. 234 ust. 2 ustawy       z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

2.  w związku z tym, że "moi" n-le będą n-lami sp,  daję im informację (do końca maja) o ilości godzin z zatwierdzonego          arkusza nowej sp, ale wszystkim, czy tylko tym,  którzy będą mieć mniej niż 18 daję - no właśnie, co - zmniejszenie          wymiaru? - trochę mi się pokręciło

3. jaki dokument mam dać n-lom mianowanym (i dyplomowanym), którzy będą mieć np. 10 godz w sp 1 i 10 godz. w sp 2?

    - w sytuacji, gdy jedna z nich to ta sp, która wchłania gimnazjum,

    - w sytuacji, gdy n-l będzie zatrudniony będzie w dwóch innych sp, niż ta, która nas wchłania - czy tu wchodzi w grę             przeniesienie służbowe?

POMOCY, proszę 

annapast4804-05-2017 11:57:46   [#02]

Dokładnie mam ten sam problem

w jaki sposób dajemy ograniczenia etatu - jako nauczyciele jeszcze chyba gimnazjum?

a jak nie zgodzi się na ograniczenie to proponujemy stan nieczynny a jak się nie zgodzi to wypowiedzenie,  w jakich terminach te trzy rzeczy powinny sie odbyć?

Jacek04-05-2017 14:00:40   [#03]

1. do 15.05.2017 dać n-lom pisma, że z dniem 1.09. 2017 stają się pracownikami ośmioletniej sp, do której gimnazjum jest właczane - pp to art. 236 ust. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

2.  w związku z tym, również do 15 maja info o ew. propozycji ograniczenia zatrudnienia (na tyle godzin ile wspólnie z sp się udało poskładać). Może byc mniej niż 1/2 etatu. W przypadku braku zgody pismo o przeniesieniu w stan nieczynny, a w razie odmowy rozwiązanie stosunku pracy (wszystko do 15 maja br.). tu odpowiednie pp w art. 225 specustawy.

Ewa123e04-05-2017 18:22:21   [#04]

Nauczyciel był zatrudniony na 9/18 (n-l umowa na czas nieokreślony), obecnie mam dla niego 6 godzin jak postąpić:

1. porozumienie zmieniające  - jeżeli wyrazi zgodę to informacja o zatrudnieniu w ośmioklasowej sp,

2. jeżeli brak zgody to pismo o rozwiązaniu stosunku pracy?

Rozumiem,że wszystkie dokumenty do 15 maja.

rzewa04-05-2017 18:29:14   [#05]

nie wszystko do 15 maja -> ew. wypowiedzenie do 31 maja

Ewa:

1. tak

2. jeżeli nie wyrazi zgody, to przeniesienie w stan nieczynny - to do 15 maja

natomiast jeżeli przyniesie na piśmie odmowę przyjęcia stanu nieczynnego, to wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art 225 ust 10 specustawy - do 31 maja

i wtedy odprawa wynikająca z art 225 ust 11 specustawy płatna 31.08

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58540&pst=20#pst20

Ewa123e04-05-2017 18:34:48   [#06]

Czy w porozumieniu zmieniającym można też też poinformować o stanie nieczynnym i ewentualnym wypowiedzeniu?

rzewa04-05-2017 18:37:24   [#07]

nie rozumiem... jakim porozumieniu i... po co?!

Ewa123e04-05-2017 18:47:51   [#08]

Przepraszam pogubiłam się.

Czy taki zapis jest właściwy:

Z uwagi na brak możliwości dalszego zatrudnienia w wymiarze 9/18 godzin zajęć edukacyjnych proponuję Pani/Panu ograniczenie zatrudnienia do wymiaru 6/18  wraz  z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia.

Informuję, iż w przypadku braku zgody na przedstawioną propozycję z dniem 1 września 2017 r. zostanie Pani/Pan przeniesiona/-y w stan nieczynny, o ile w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma nie złoży Pani/Pan oświadczenia o odmowie przejścia w stan nieczynny. W przypadku odmowy przejścia w stan nieczynny zostanie Pani/Panu wręczone wypowiedzenie stosunku pracy, który ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2017 r.

rzewa04-05-2017 19:06:34   [#09]

moim zdaniem ta informacja zbędna -> rozmawiasz z n-lem, jak się zgadza wręczasz mu papier o ograniczeniu, on go podpisuje i koniec

jak się nie zgadza, wręczasz mu przeniesienie w stan nieczynny, gdzie jest informacja o możliwości odmowy, terminie jej udzielenia oraz konsekwencjach w postaci wypowiedzenia

Ewa123e04-05-2017 19:27:45   [#10]

Rzewo dziękuję

Jacek04-05-2017 19:42:06   [#11]

 [#05] fakt... wypowiedzenie do 31 maja.

eleonora04-05-2017 23:39:19   [#12]

1. mam nauczycielkę na długotrwałym L 4, czy informację wysłać pocztą? 

2. jeśli w sp, do której włączane jest gim n-l nie ma godzin, ale OP znalazł mu godziny w innej sp, to jaki dokument daję?

informuję, że będzie pracował w tej innej szkole? czy powinno tu być przeniesienie służbowe?

 

laostic05-05-2017 08:32:23   [#13]

Czy jeżeli ZSZ wchodzi w skład zespołu (ZSZ +T +LO) i wszyscy mają umowę na zespół, to czy nauczyciele też muszą dostać do 15 maja informację o pracy w Szkole Branżowej (art.244)?

Bas05-05-2017 09:49:47   [#14]

Jacku, który z dyrektorów podpisuje porozumienia zmieniające dla nauczyciela gimnazjum włączanego do sp (np. etat łączony: przedmiot+świetlica)? Dyrektor dotychczasowego gimnazjum (jego nauczyciel) czy dyrektor sp (jego przyszły nauczyciel). I do kiedy? Do 15 maja?

Ala05-05-2017 10:51:50   [#15]

eleonora

1. wysłać

2. powinno być przeniesienie, którego dokonuje dyrektor tej innej sp

bas

dyrektor gimnazjum włączanego do sp do 15 maja

laostic

była tu kiedyś dyskusja i zdania były podzielone, ja bym dała informację

Bas05-05-2017 11:08:37   [#16]

Bardzo dziękuję! Dotyczy to również jego obecnego sekretarza, który od 1.09 będzie moją sekretarką? Tak?

Ala05-05-2017 11:58:00   [#17]

tak

laostic05-05-2017 12:02:16   [#18]

Dzięki.

Bas05-05-2017 12:21:22   [#19]

Dziękuję, Alu!

rzewa06-05-2017 08:24:50   [#20]

laostic - wręczasz taką informację wszystkim n-lom, którzy w umowie o pracę czy akcie mianowania mają wpisaną zsz

DYREK06-05-2017 13:51:12   [#21]
06.05.2017 rzewa wzory dokumentów kadrowych w związku ze specustawą
Pobierz: Wzory kadrowe - specustawa.zip* (119 KB)
15

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]