Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ruch kadrowy
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
rzewa06-05-2017 20:05:31   [#51]

zgodę powinie otrzymać n-l a nie dyrektor

natomiast o tę zgodę powinien wystąpić n-l, o ile ma w jednej ze szkół 1.09.2017 pełny etat i umowę w innej szkole

a występuje do dyrektora tej szkoły, którą wskaże jako podstawowe miejsce pracy

kulka08-05-2017 15:38:49   [#52]

Nie pojmuję co z tymi terminami.  Dotychczas dyrektor miał czas do końca maja.  Teraz na wariata się musi uwinąć do 15 maja.  Jak to zrobić??  Jescze arkusz nasz nie jest zatwierdzony!  To mogę -tak z punktu widzenia formalnego - informować ZZ i wręczać papiery nauczycielom?  Jeśli nawet w tym tyg będzie zatwierdzony,  to i tak z terminami się nie wyrobię.  Czy ja czegoś nie rozumiem?  Chyba nie.  Proszę o wyjaśnienie. 


post został zmieniony: 08-05-2017 15:44:54
gona08-05-2017 17:08:13   [#53]

Jesteśmy SP, do której włączone zostanie od 1.09.2017 Gimnazjum. Muszę kilku pracownikom w SP wręczyć ograniczenia godzin oraz poprzenosić np. na świetlicę. Czy podstawą prawną ograniczenia i zmian jest art. 20 KN, czy art. 225 uwpo.

Jacek08-05-2017 20:38:38   [#54]

w SP KN.. art. 18 przy przeniesieniu i art. 20 o ile się nie zgadzają

zinka09-05-2017 22:56:00   [#55]

Na podstawie jakich pp (KN czy specustawy) dokonuję ograniczenia, przeniesienia (zmiana pensum) w przypadku zespołu (g+sp+p), który od 1 września nadal będzie zespołem. Nauczyciele są zatrudnieni w zespole i tak zostaje, jednak mam wątpliwości, gdyż wszędzie tam gdzie jest gimnazjum (u nas włączane do sp) stosujemy art 225-233 pwpo ...

Czy też nie i stosuję, jak dotychczas stare pp. Właśnie czytam forum, chcę napisać pisma do n-li i mam coraz więcej wątpliwości...

 


post został zmieniony: 09-05-2017 22:59:55
darfrei10-05-2017 09:47:25   [#56]

Czy można anektować umowę z nauczycielem, który jest zatrudniony do 31 sierpnia 2017 na czas określony a od 1 września 2017 będą nadal Dia niego godziny ,. Czy można teraz przedłużyć anektować obecną umowę.

DYREK10-05-2017 09:54:50   [#57]

można teraz z datą obowiązywania zmian od 1.09

darfrei10-05-2017 10:19:32   [#58]

Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Widzę ze słownik podmienił wyrazy przepraszam:)  

 

rzewa10-05-2017 11:08:42   [#59]

zinka: moim zdaniem (i zdaniem MEN) specustawę stosujesz do tych n-li, którzy mają w umowę o pracę lub w akt mianowania wpisane gimnazjum (zgodnie z art 14 ust 2 KN)

Jot10-05-2017 19:29:17   [#60]

Proszę o poradę:-)

1. Nauczyciel kontraktowy ma umowę na czas określony do 31 sierpnia 2017r. z uwagi na to, że był zatrudniony do dodatkowego oddziału w klasie I, II i III, która od września będzie klasą IV. Miał trzy umowy z roku na rok. Czy będzie to zgodne z prawem, jeśli zostanie zatrudniony znowu na czas określony /na inne godziny/- tym razem ze względu na to, że trzeba zabezpieczyć przyszłościowo etaty dla nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie? Myślę, że można to traktować, jako potrzebę wynikającą z organizacji nauczania?

1a. Czy jako nauczyciel świetlicy mógłby nadal pełnić wychowawstwo w klasie IV?. Posiada kwalifikacje tylko do I etapu. Czy jest podstawa prawna, która to wyklucza? Nie mogę tego znaleźć.

2. Czy można przed zakończeniem roku szkolnego przekształcić umowę o pracę nauczyciela mianowanego w umowę na podstawie mianowania? Już teraz wiem, że od września będą dla niego godziny na pełny etat na dłuższy okres czasu, bo będzie 7, a potem 8 klas. /no chyba, że stanie się jakiś cud..?...i może jeszcze muszę czekać?:-)/ Chciałabym go jak najszybciej uspokoić, bo jakby nie patrzeć da mu to poczucie bezpieczeństwa, :-)

Jacek10-05-2017 19:35:52   [#61]

ad 1. Nie.. i ta pierwsza umowa winna być na czas nieokreślony i de facto taka jest, bo nie było powodu by była na czas określony zawierana.

ad 1a. Nie ma przeszkód.

ad 2. Można wydając akt mianowania, który będzie obowiązywał od 1 września.

Jot10-05-2017 20:09:47   [#62]

Dziękuję Jacek:-)

Wyjaśniam

1.była dlatego zawierana z roku na rok, bo w pewnym sensie zależało to od konkursu na dyr- zabezpieczenie godzin dla nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie.


Nie mogę zrozumieć, dlaczego nie mogę go zatrudnić na czas określony, skoro na drugi rok  nie będę miała godzin dla tej osoby.Od września mógłby mieć pół etatu w świetlicy, ale na drugi rok muszę mieć te godziny na uzupełnienie etatu dla innych nauczycieli- zatrudnionych przez mianowanie i być może dla tych, którzy w sąsiednich gimnazjach stracą część godzin. Równie dobrze mogłabym go nie zatrudniać od września, a godziny świetlicy dać na ponadwymiarowe innym, bo mało kto je ma, ale trudno dziś o pracę i pewnie nigdzie jej nie znajdzie. Nie mogę sobie pozwolić na planowanie z góry w ten sposób odpraw, bo krucho z finansami...

ewitex10-05-2017 20:20:36   [#63]

Jeśli gimnazjum jest włączane do szkoły podstawowej to w piśmie piszemy, że nauczyciele są pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej czy ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami czy klasami gimnazjalnymi? Jaka powinna być prawidłowa nazwa szkoły?

Jacek10-05-2017 20:27:29   [#64]

do Jot  [#62]

on jest wg mnie zatrudniony na czas nieokreślony od pierwszej umowy. Jak za rok nie będzie godzin i trzeba je będzie dać mianowanym wtedy dostanie wypowiedzenie i już.

do ewitex  [#62]

włączane do ośmioletniej Szkoły Podstawowej bez dopisku o klasach czy oddziałach gimnazjalnych

ewitex10-05-2017 20:28:41   [#65]

Dziękuję za odpowiedź.

Jot10-05-2017 20:39:19   [#66]

Jacek. Zapomniałam napisać, że to nauczyciel, który zaczynał u nas jako stażysta

Jacek10-05-2017 20:40:42   [#67]

ale po roku był kontraktowy więc kolejna umowa na czas nieokreślony być winna.

Jot10-05-2017 20:43:49   [#68]

A był zatrudniony na czas określony z przyczyn organizacyjnych szkoły- chodziło tutaj o oddział, który powstał tylko dlatego, że była podwójna klasa "6-latków" i 7-latków" i wiadomo było, że to okres przejściowy w historii naszej szkoły...Dowiadywałam się wtedy u radcy prawnego i było dobrze..Choć nie zaprzeczam, bo możesz mieć rację. Z interpretacją radcy też równie bywa.

malmar1515-05-2017 09:57:32   [#69]

chyba się trochę pogubiłam :(

1. nauczyciel zatrudniony przez mianowanie w Zespole Szkół (sp+gim) od 1.09.17 nie będzie miał godzin. Czy stosuję art. 225 ust. 1 ustawy- Prawo oświatowe i przenoszę go w stan nieczynny (pismo do 15.05.15)?

2. nauczyciel (Zespół Szkół) przebywający na zwolnieniu lekarskim (długie), w chwili obecnej ma 14/18 (umowa na czas nieokreślony), a od września 12/18 (arkusz jeszcze nie jest zatwierdzony). Pisma zmieniającego warunki nie mogę dać, bo pewnie kolejne zwolnienie będzie. Czy mogę informację?- pismo? wysłać pocztą? kiedy?

olaszyma15-05-2017 11:34:47   [#70]

Wątpliwości w sprawie przeniesienia. Nauczyciel gimnazjum włączanego do SP nie znajdzie pracy w tej, ale w innej szkole podstawowej na terenie gminy, w pełnym wymiarze. Odbędzie się to na zasadzie przeniesienia. Nauczyciel wystąpił już z do mnie z prośbą o przeniesienie, wyraziłam na nie zgodę. Mam jednak wątpliwości czy nie powinnam wcześniej dać mu jakiegoś pisma z informacją że u nas godzin dla niego nie będzie? Mam wrażenie że pominęłam jakiś krok formalny, takie odczucie ma też nauczyciel, bo wszyscy dostali pisma że stają się pracownikami sp a on nic.

Annna15-05-2017 11:41:37   [#71]

Mam pytania:
1. Czy nauczyciel, który uzyskał w roku 2006 mianowanie i od 01.09.2006 był  zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy a następnie w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 na własna prośbę pracował w wymiarze 1/2 etatu, czy na pewno nie stracił mianowania?

2. Na jaka podstawę prawna należy powołać się przygotowując nauczycielowi pismo zmieniające wymiar zatrudnienia z 18/18 na 20/20?

rzewa15-05-2017 11:52:06   [#72]

malmar:

1. ten n-l jest n-lem gimnazjum (w jakimkolwiek wymiarze) czy nie? Jeśli tak, to art 225 specustawy

2. jeśli to n-l gimnazjum, to jak niczego nie otrzyma w tej sprawie dzisiaj, to pracuje w przyszłym roku na 14/18, chyba że się później zgodzi na 12/18

jeśli to n-l sp, to możesz mu wysłać wypowiedzenie warunków pracy i płacy na podstawie art 42 k.p.

olaszyma:

Nauczyciel powinien wystąpić z prośbą/wnioskiem o przeniesienie do dyrektora tamtej szkoły i załączyć do wniosku Twoją zgodę -> w odpowiedzi na ten wniosek/prośbę otrzyma (i Ty również) od tamtego dyrektora akt przeniesienia - jeśli nie ma tego aktu dzisiaj, to powinien dostać od Ciebie dzisiaj pismo o przeniesieniu w stan nieczynny

olaszyma15-05-2017 12:16:15   [#73]

Czyli to musi mieć datę najpóźniej dzisiejszą? (Ten akt przeniesienia)?

Annna15-05-2017 13:02:54   [#74]

Kochani ponawiam pytanie

1. Czy nauczyciel, który uzyskał w roku 2006 mianowanie i od 01.09.2006 był  zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy a następnie w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 na własna prośbę pracował w wymiarze 1/2 etatu, czy na pewno nie stracił mianowania?

olaszyma15-05-2017 13:18:42   [#75]

Musiał mieć wtedy rozwiązaną umowę o pracę na własna prośbę i być od nowa zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu na umowie na czas nieokreślony.


post został zmieniony: 15-05-2017 13:19:26
AnJa15-05-2017 13:41:57   [#76]

Czyli: ma status nauczyciela mianowanego ale jest zatrudniony na umowę o prace.

 

Annna15-05-2017 13:42:25   [#77]

To 1/2 etatu było za porozumieniem stron

Jacek15-05-2017 14:22:34   [#78]

nie można zmienić tego porozumieniem stron. Powinno być jak w  [#75]

Annna15-05-2017 15:04:12   [#79]

W aktach nie ma rozwiązania umowy. Jest tylko pisemna prośba nauczyciela i aneks zmieniający umowę poprzednią.

Między umową na czas nieokreślony a aneksem jest akt mianowania i praca tego nauczycielki w pełnym wymiarze czasu więc rozumiem, że ten nauczycielka z mocy prawa uzyskała formę zatrudnienia przez mianowanie, bo po uzyskaniu aktu mianowania pracowała w pełnym wymiarze.

Następnie były 2 aneksy poprzedzone prośbą nauczycielki o pół etatu potem zwolnienie, macierzyński i 5 lat wychowawczego. Teraz nauczycielka wraca i zastanawiam się czy nadal jest zatrudniona przez mianowanie, bo muszę dać jej ograniczenie

Ala15-05-2017 16:42:14   [#80]

zgodnie z przepisami nie jest zatrudniona przez mianowanie

rzewa15-05-2017 22:04:22   [#81]

formalnie nadal jest zatrudniona przez mianowanie, ale...

powinnaś przyjąć, że jest zatrudniona na umowie o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu - jeśli ona uważa inaczej, to niech idzie do sądu

bez wyroku sądu nie możesz przyjąć, że to zatrudnienie przez mianowanie, bo nie dasz rady przekonać OP do tego

olaszyma: może dostać akt przeniesienia z inna datą, nawet 31.08 br ale jak tego nie ma, Ty z ostrożności powinnaś dzisiaj wręczyć jej przeniesienie w stan nieczynny (które nie dojdzie do skutku jeśli zostanie przeniesiona do innej szkoły)

Ala16-05-2017 09:14:49   [#82]

ten kto podpisywał aneksy popełnił błąd, który powinien zostać sprostowany

Jot16-05-2017 10:51:24   [#83]

Nauczyciel w czerwcu uzyska stopien nauczyciela mianowanego. Czy w zwiazku z tym, ze od wrzesnia bedzie dla niego pelny etat, ale tylko na rok, mozna przeksztalcic jego umowe na mianowanie? Przepraszam za brak polskich znakow:-)...

Ala16-05-2017 11:46:57   [#84]

nawet należy :)

Jot16-05-2017 14:39:21   [#85]

Dziękuje:-). Miałam wątpliwości, że może to nie dotyczy sytuacji, kiedy wiadomo, że pełny etat tylko na rok.

Dan6716-05-2017 17:34:02   [#86]

Witam i bardzo proszę o radę.

N-l zatrudniony przez mianowanie na pełny etat 24/24 /wychowawca w internacie/ stopień awansu - n-l mianowany - przedstawił pismo z prośbą o zmniejszenie etatu do 14/24. Jeżeli chciałabym przychylić się do tej prośby, ale proponując 12/24, to powinnam:

- zaproponować porozumienie zmieniające /zakładając, że n-l zgodzi się na 12/24/, wtedy zatrudnienie na czas nieokreślony? /chodzi o zatrudnienie od 1 września 2017/

Ala16-05-2017 20:10:13   [#87]

rozwiązanie stosunku pracy na prośbę nauczyciela a następnie zatrudnienie - umowa o pracę w niepełnym wymiarze na czas nieokreślony


post został zmieniony: 16-05-2017 20:11:01
Annna17-05-2017 08:01:07   [#88]

 

Jak rozumieć art. 225

 12. W okresie do dnia 29 lutego 2020 r. przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio również do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum

 

czy jeśli jest zespół, który staje się szkołą podstawą to "specustawie" podlega również ten nauczyciel z klasy I SP, który nie ma godzin w gimnazjum

rzewa17-05-2017 11:01:38   [#89]

tak

cynamonowa22-05-2017 10:27:31   [#90]

Nauczyciel mianowany chce zmienić pracę ( inne miasto) . Jak najkorzystniej się rozstać ( w sensie podstawy prawnej) ?

anemi22-05-2017 11:36:44   [#91]

W przyszłym roku szkolnym nauczyciel ma przydzielone w arkuszu organizacji 15 godzin biblioteki i 9 godzin historii. Czy konieczne jest porozumienie zmieniające jeśli w umowie o pracę ma wpisane,że jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela.

rzewa22-05-2017 16:20:20   [#92]

stanowisko w przypadku n-li = pensum

jeśli powoduje to zmianę  pensum to porozumienie/przeniesienie jest konieczne

Florentyna28-08-2017 12:31:06   [#93]

jesli nauczyciel dostał ograniczenie w maju a teraz okazuje sie, że od wrzesnia będzie miał pełny etat to jakie pismo powinnam mu wręczyć? Bo rozumiem, że nie aneks czy porozumienie?

No i podobnie jesli dostał ogranieczenie do 12/18, a teraz okazuje się, że będzie miał 15/18?

DYREK28-08-2017 13:00:04   [#94]

dyrektor -> pismo anulujące ograniczenie albo proponujące inny wymiar ograniczenia

nauczyciel -> pisemna zgoda nauczyciela

gimjh28-08-2017 16:08:17   [#95]

Proszę o radę: nauczyciel mianowany wygaszanego gimnazjum miał zapewniony etat od 1.09.2017. Właśnie oznajmił mi, że znalazł godziny w sp (12/18) i chce u nas ograniczenia do 12/18. Nie chce rozwiązywać umowy o pracę (liczy na ograniczenie w kolejnym roku szkolnym w gimnazjum i odprawę) Co mogę=powinnam zrobić?

DYREK28-08-2017 18:37:45   [#96]

nauczyciel nie może proponować ograniczenia

tylko dyrektor może proponować ograniczenie ale nie musi (nie ma takiego obowiązku)

gimjh28-08-2017 21:57:38   [#97]

Dziękuję Dyrku. Tylko, że ten nauczyciel twierdzi, iż kiedyś pisał podanie o takie ograniczenie i dyrektor wyraził zgodę. Teraz chce to powtórzyć.

rzewa29-08-2017 08:32:43   [#98]

jeśli ktoś kiedyś popełnił błąd nie znaczy, że teraz trzeba go powtórzyć

należy wyjaśnić n-lowi sytuację prawną - tak na marginesie: nie uległa ona zmianie od 1982 r. - i poinformować, że jeśli chce pracować w zmniejszonym wymiarze to musi najpierw rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy (a Ty możesz się na to zgodzić lub nie) a potem zatrudnić się u Ciebie w mniejszym wymiarze (o ile Ty zgodzisz się go tak zatrudnić)

Może on też po prostu uzyskać Twoją zgodę na dodatkowe zatrudnienie i zatrudnić się w tej sp w niepełnym wymiarze czasu pracy jako w drugim miejscu pracy - jest to zdecydowanie najlepsze wyjście dla tego n-la z tej sytuacji

Florentyna29-08-2017 10:09:30   [#99]

pytanie formalne: Ile umów o prace może miec nauczyciel?

przykład: n-l dyplomowany w tej samej szkole co roku nowa umowa na niepełny etat- i tak juz piąty rok.

MKJ29-08-2017 10:14:00   [#100]

Jeśli za każdym razem jest to umowa na zastępstwo, to wszystko jest ok.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]