Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsult-rozp. MEN ws publ. placówek, MOW i innych
strony: [ 1 ]
Jacek13-04-2017 09:55:12   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Projekt

Uzasadnienie

OSR

na uwagi czekamy do 1 maja br.

ReniaB19-04-2017 15:05:03   [#02]

1. W §61, ustęp 2, punkt 2 mówi się o planie wychowawczym, a Prawo Oświatowe obliguje nas do napisania programu wychowawczo profilaktycznego. Jak rozumiem plan powinien wynikać z programu więc należałoby zachować zgodne nazewnictwo zwłaszcza , ze w tym wypadku oznacza ono również ujęcie dodatkowych treści

2. W §62 w opisie grupy wychowawczej warto ( w ramach tworzenia dobrych standardów 0 powrócić do określenia maksymalnej ilości wychowanków dawno temu było 35 wychowanków) obecnie sugerowałabym 30 wychowanków

3. W §64 warto również zadbać o standardy podać minimalną liczbę godzin na grupę wychowawczą ( kiedyś było  55);

tomek5620-04-2017 11:33:31   [#03]

W § 21, pkt 3 i 4 należy bezwzględnie zaznaczyć, że dotyczy szkół ponadpodstawowych powszechnych (nie specjalnych) funkcjonujących poza Ośrodkiem. Mój organ prowadzący nie wyraża zgody twierdząc, że wychowankowie wymagają nauki tylko w szkołach specjalnych dla nich przeznaczonych, co w przypadku MOW i MOS absolutnie nie ma sensu a wychowankom skutecznie uniemożliwia kontynuowanie nauki w szkołach przez siebie wybranych (brak specjalnych liceów i techników dla uczniów z niedostosowaniem społ.) Wszyscy wychowankowie są w normie intelektualnej, w siatce w szkole nie ma przedmiotów "specjalistycznych" np. socjoterapia, itp. Całość działań terapeutycznych są prowadzone w oparciu o pracę terapeutów, wychowawców w gr. wychowawczych.

Jacek26-04-2017 21:33:34   [#04]

piszcie uwagi by słać do MEN wg tego jak niżej

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

1.

 

 

2.

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]