Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kwalifikacje kiedyś uznane
strony: [ 1 ]
tarek06-04-2017 14:36:35   [#01]

Swojego czasu, gdy dyrektor uznawał kwalifikacje, nauczyciel technikum miał uznane kwalifikacje do nauczania fizyki.
Przepis aktualny, mówi, że zachowuje kwalifikacje uznane na podstawie dotychczasowych przepisów w szkole tego samego typu. Czy zatem nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania fizyki tylko w technikum, czy też w szkole podstawowej i wygaszanym gimnazjum? A w liceum?

BBS5806-04-2017 15:16:33   [#02]

Tylko w technikum.

rzewa06-04-2017 16:29:18   [#03]

i to jeszcze dokładnie w Tym technikum

juasia06-04-2017 18:11:57   [#04]

a co z nauczycielem, który ma uznane kwalifikacje do nauczania w gimnazjum- teraz to gimnazjum jest włączone do SP? Zachowuje te kwalifikacje czy dyrektor SP powinien na nowo je uznać?

rzewa06-04-2017 18:41:08   [#05]

zachowuje

juasia06-04-2017 18:45:16   [#06]

dzieki rzewo

gronostaj06-04-2017 18:56:15   [#07]

Kiedyś była taka praktyka, że dawało się nauczycielom pisma, że dyrektor uznaje kwalifikacje. Czy dobrze pamiętam, że w 2009r - kiedy weszło rozporządzenie o kwalifikacjach taka możliwość się skończyła?

BBS5806-04-2017 19:54:05   [#08]

Do juasia.

Mam taką samą sytuację, byłam na szkoleniu i powiedziano, ze zachowuje kwalifikacje ale tylko do oddziałów gimnazjalnych, natomiast w SP już nie bo to jest inny typ szkoły. Jeżeli klas gimnazjalnych nie będzie to traci pracę bo nie ma kwalifikacji. Chyba, że różne  Kuratoria będą różnie interpretować, ale wg projektu nowego rozporządzenia tak to chyba należy rozumieć.

tarek07-04-2017 07:49:50   [#09]

#03 - ale czemy w Tym technikum? Typem szkoły jest technikum.

ewa07-04-2017 08:01:26   [#10]

dyrektor nie zbliża, tylko uznaje kwalifikacje nauczyciela za wystarczające do pracy w "jego" szkole, dyrektor (pracodawca) innej szkoły nie musi ich uznawać

 

tarek07-04-2017 08:10:03   [#11]

Ale mowa o uznaniu za czasów, kiedy dyrektor uznawał kwalifikacje za zbliżone.

A w tym zakresie stosuje się zapis: "Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki."


post został zmieniony: 07-04-2017 08:10:20
ewa07-04-2017 08:17:59   [#12]

tak był moment kiedy dyrektor uznawał, trzeba sprawdzić datę, kiedy to było :-)

elnik10-04-2017 18:53:19   [#13]

Czy nauczycielowi z 30 letnim stażem pozostającym w jednym stosunku pracy - dzisiaj w świetle obowiązujących przepisów może dyrektor uznać ukończony kierunek studiów za zbliżony z przedmiotem, który chciałby mu przydzielic w nowym roku szkolnym. Mamy jeszcze taką kompetencję?

kulka10-04-2017 19:21:53   [#14]

Odpowiedzi z #5 i #8 się wykluczają.  Szukam podstawy prawnej. Pomożecie? Tez mam nauczyciela, który ma przed laty uznane przez KO kwalifikacje do przedmiotu w gimnazjum, bo w sp biologii nie było.  Zaplanowałam mu również teraz biologię w kl.7. Ma kwalifikacje?? 

bosia10-04-2017 19:47:52   [#15]

Do 30 maja 2004 r. kuratorzy oświaty uznawali, czy dany kierunek studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem.

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r., U 1/04 (Dz. U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1290) od 31 maja 2004 r. oceny, czy dany kierunek studiów można uznać za zbliżony z nauczanym przedmiotem, dokonywał dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela.

Od 1 września 2009 r. kwalifikacje określa, na razie obowiązujące,  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1264, z późn. zm.)

I tam są dwa §, które pozwalają korzystać z wcześniej nabytych kwalifikacji:

§ 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

§ 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

§ 28 – nie tylko w danej szkole, ale w danym typie szkoły.

elnik10-04-2017 19:55:57   [#16]

A czy dzisiaj można uznać nauczycielowi kwalifikacje i na jakkiej podstawie?

 

Joasia Berdzik10-04-2017 20:01:33   [#17]

tak (to było do Bosi:)

i w związku z tym, nie wydaje mi się takie oczywiste, ze ktoś kto miał uznane kwalifikacje do gimnazjum na podstaiwe  § 28 ma je tez do SP

inna może być sytuacja n-li w przekształcanych i włączanych do SP - tego chyba bym się trzymała
(choć z watpliwościami, bo to by musiało oznaczać, ze jeśli G przekształca się w LO, to kwalifikacje tez są uznane w tym typie szkoły)
niż tych, którzy nawiązują nowy stosunek pracy w SP, czy LO


post został zmieniony: 10-04-2017 20:08:53
bosia10-04-2017 20:26:59   [#18]

też tak myślę, że jeśli miał uznane do G, to nie ma do SP

w przypadku przekształcanych lub włączanych G np. do LO, nauczyciel może mieć tylko studia I stopnia, a wówczas nie ma wymaganego poziomu wykształcenia (z małymi wyjątkami) do LO

obecnie, to się chyba tylko uznaje za zbliżony w szkołach zawodowych, bo z reguły nie ma kierunków studiów, takich jak przedmioty zawodowe

 

 

fordek10-04-2017 20:50:51   [#19]

Trochę się pokomplikowalo z tymi kwalifikacjami. Mam Zespół Szkół SP i Gimnazjum. Nauczyciel miał uznaną  zblizoność kierunku studiów do biologii już w starej ośmioklasowej szkole, następnie w gimnazjum w Zespole a teraz od września ma mieć przydzieloną  biologię w klasie VII- gimnazjum jest włączane do SP. To cały czas ten sam Zespół Szkół . Ja uważam, że to jest zgodne z prawem .Doszłoby do paradoksu, że ten nauczyciel może uczyć w klasie II i III gimnazjum a w VII klasie już nie .

kulka10-04-2017 21:37:07   [#20]

Fordek,  mam identyczną sytuację.  Nauczyciel uczy obecnie w naszym Zespole przyrody w sp i biologii w gimnazjum.  Sporo lat temu KO uznało kwalifikacje te i te. No to miałby uczyć biologii w gim,  a w sp nie miałby już do biologii kwalifikacji??

zdebełko10-04-2017 21:42:34   [#21]

a co z kursem kwalifikacyjnym z przedmiotu SZTUKA? Czy nauczyciel może uczyć plastyki w gimnazjum jak do tej pory uczył i czy może uczyć plastyki w SP

AMS11-04-2017 11:53:31   [#22]

Kulka, jeśli zostały uznane kwalifikacje do SP to je ma do SP (niezależnie czy to była 6 czy 8 letnia). jesli po raz drugi uznano kwalifikacje do GM to je ma teraz. potem zostana mu te pierwsze uznane do SP.

 

marmak18-04-2017 17:00:12   [#23]

Nauczyciel w swojej szkole macierzystej ma uznane kwalifikacje przez dyrektora. Dostał uzupełnienie etatu w innej szkole.

Co z jego kwalifikacjami? Przechodzą na szkołę, w której uzupełnia etat?

kulka18-04-2017 18:06:24   [#24]

Ale do biologii ma uznane w gimnazjum, bo w SP była przyroda. I przyrodę do SP miał uznaną  również. 

To co, nie może uczyć biologii w SP? Mam występować do KO z zapytaniem? Czy uznać, że może uczyć...? 


post został zmieniony: 18-04-2017 18:06:57
rzewa19-04-2017 08:05:09   [#25]

kulka - oceń czy jego kwalifikacje są dostateczne by uczyć biologii w VII sp - nie wiem na podstawie czego te kwalifikacje zostały uznane, ale rozporządzenie pozwala na to by dyrektor mógł ocenić kwalifikacje n-la i wg tej oceny przydzielić zajęcia (ja na Twoim miejscu prawdopodobnie bym uznała, że n-l te kwalifikacje ma)

zetm: wszystko zależy od dyrektora szkoły, w której n-l ma uzupełniać - jeśli uzna, że kwalifikacje są ok, to n-l ma te kwalifikacje i uzupełniać może

natomiast jeżeli dyrektor szkoły, w której n-l ma uzupełniać uważa, że n-l nie ma kwalifikacji, to musi napisać pismo do OP w tej sprawie i uzasadnić je dobrze, bo będzie z niego wynikać, że uważa iż jego kolega (dyrektor szkoły zatrudniającej n-la) się myli - a OP będzie musiało z tym pójść do KO, które oceni który z dyrektorów ma rację

:-)

DYREK19-04-2017 09:24:25   [#26]

zdebełko

zobacz watek: Kwalifikacje do muzyki i plastyki a nowa podstawa programowa

Ania Sz23-05-2018 22:42:49   [#27]

Dyrektor otrzymał opinię KO na temat arkusza organizacji.

Pani z KO zakwestionowała kwalifikacje jednej z nauczycielek do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Jest mgr ekonomii, aktualnie dyplomowanym. Wcześniejszy dyrektor zapewne uznał te kwalifikacje za wystarczające i dlatego też uczy do tej pory (od początku tego samego przedmiotu) ale w aktach brak jest dokumentu to stwierdzającego. Czy można uznać za taki dokument akt mianowania?

Aktualny dyrektor uznaje za absurdalne zarzuty KO tym bardziej, że jest dyplomowanym i zatrudnionym na podstawie mianowania. Pani z KO powołuje się na aktualne rozporządzenie w sprawie kwalifikacji z 2017 r.

rzewa24-05-2018 00:39:04   [#28]

rozporządzenie o kwalifikacjach z 2017 r.:

§ 3. ust. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, gimnazjach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem § 12-24, posiada osoba, która ukończyła:
1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

oraz

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
[...]
10) kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym - należy przez to rozumieć także:
a) kierunek, którego zakres określony w standardach nauczania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 385, z późn. zm.), dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, lub

b) kierunek, którego zakres określony w standardach kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2011 r., dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym;

Sądzę, że ten n-l spełnia warunek §3 ust 1 pkt 2, zatem ma kwalifikacje ale jakby tego było mało, to w rozporządzeniu mamy też następujący zapis:

§ 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie [1 sierpnia 2017 r.] rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

an24-05-2018 09:24:28   [#29]

Potrzebuję Państwa pomocy.

Nauczyciel ukończył:

Kierunek pedagogika - w zakresie resocjalizacji - tytuł licencjata w 2001 r.

kierunek pedagogika - w zakresie pedagogiki pracy socjalnej - magister w 2010 r.

Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika w 2015 r.

Czy taki nauczyciel ma uprawnienia do zajmowania stanowiska pedagoga w ośrodku młodzieżowym?

Ania Sz24-05-2018 11:41:17   [#30]

Rzewo, bardzo dziękuję.

an24-05-2018 18:58:01   [#31]

Bardzo proszę o radę odnośnie #29

rzewa24-05-2018 21:56:06   [#32]

an rozumiem, że chodzi o młodzieżowy ośrodek wychowawczy dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną?

Jeśli tak, to kwalifikacje tej osoby są wystarczające pod warunkiem, że posiada ona przygotowanie pedagogiczne co stwierdzają, jak sądzę, oba dyplomy :-)

pp to §19 ust 3 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575)

an25-05-2018 07:53:21   [#33]

Dziękuję Rzewa. Rzecz w tym, że kuratorium kwestionuje przygotowanie pedagogiczne!


post został zmieniony: 25-05-2018 07:57:37
elkap25-05-2018 20:27:56   [#34]

an pedagogika w zakresie pracy socjalnej raczej nie daje uprawnień pedagogicznych, widziałam kilka dyplomów i suplementów po tym kierunku z różnych uczelni i nic tam o kwalifikacjach pedagogicznych nie było, natomiast licencjat z resocjalizacji raczej powinien kwalifikacje pedagogiczne nadać, trudno to ocenić nie widząc dyplomu (bo w 2001 roku to chyba jeszcze nie wydawano suplementów). W takich wątpliwych sytuacjach nauczyciel może się zwrócić do uczelni o wydanie zaświadczenia.

Basik229-05-2018 14:25:08   [#35]

Czy ktoś z Was ma wzór do oceny kwalifikacji?

an29-05-2018 14:53:34   [#36]

nie ma czegoś takiego.

Kwalifikacje oceniasz na podstawie rozporzadzenia

tusia129-05-2018 22:13:11   [#37]

Do Ani Sz

Niektórzy wizytatorzy uważają, że jeżeli nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego i jego kwalifikacje uznano, to dokumentem potwierdzającym kwalifikacje jest akt nadania stopnia n-la dyplomowanego (trzeba sprawdzić, jaki ma zapis w uzasadnieniu), to KO nadawało ten stopień, chyba że uczył innego przedmiotu odbywając staż.

rzewa30-05-2018 03:24:01   [#38]

w żadnym razie nie jest to dokument poświadczający kwalifikacje -rozporządzenie mówi wprost jakie dokumenty poświadczają kwalifikacje i niema wśród niech aktu nadania stopnia

akt nadania stopnia awansu zawodowego (żaden!!) nie poświadcza jakichkolwiek kwalifikacji ani kierunkowych ani nawet przygotowania pedagogicznego - poświadcza jedynie uzyskanie danego stopnia awansu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]