Forum OSKKO - wątek

TEMAT: udostępnienie inf. publicznej jeszcze raz
strony: [ 1 ]
mychase05-04-2017 11:28:26   [#01]

Czy można udostępnić fakturę (skan) otrzymaną w związku z wykonana usługą.  ( jest  prośba o przesłanie zamówień umów i faktur  konkretnej firmy i osoby)

Marek Pleśniar05-04-2017 11:55:04   [#02]

zmieniam zdanie

Tak - można udostępnić faktury

http://samorzad.infor.pl/sektor/finanse/podatki_i_oplaty/743457,Czy-istnieje-obowiazek-udostepniania-faktury-jako-informacji-publicznej.html

Do dokumentów związanych z wydatkowaniem przez samorząd środków publicznych WSA w Opolu w wyroku z 31 marca 2014 r. (sygn. akt II SAB/Op 13/14) zaliczył faktury. Dokumenty tego rodzaju stanowią informację publiczną, nawet jeśli byłyby wyłącznie podstawą do dyspozycji wydatkowania środków publicznych. Faktury, choćby nie zostały wytworzone przez organ administracji publicznej zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, to do tego organu bezpośrednio się odnoszą, bowiem stanowią podstawę do zmniejszenia jego aktywów, a zatem podlegają udostępnieniu w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f u.d.i.p.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E0349922CC

 

http://www.rp.pl/artykul/815056-Faktury-tez-moga-zawierac-informacje-publiczna.html

 

 

 


post został zmieniony: 05-04-2017 12:02:07
Marek Pleśniar05-04-2017 12:01:23   [#03]

ale.. można także równolegle powiadomić stosowne instytucje o możliwości prowadzenia wywiadu handlowego u odbiorców usług

Podobno w UOKIK - w zakresie ochrony konkurencji

 

Joasia Berdzik05-04-2017 12:03:07   [#04]

szkoła jest instytucją publiczną, umowy dotyczyły wydatkowania środków publicznych, więc oczywiście -tak

 

(nie odswieżyłam, więc tylko potwierdzam)


post został zmieniony: 05-04-2017 12:03:45
mychase05-04-2017 12:54:30   [#05]

dziękuję 

mychase23-04-2018 08:12:18   [#06]

  otrzymałam taki oto wniosek

WNIOSEK

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Czy dyrektor szkoły przetwarza szczegółowe wyniki egzaminu gimnazjalnego (wyniki konkretnych uczniów), jeśli tak to w jaki sposób? W szczególności czy są one udostępniane innym pracownikom szkoły?
2) Jeśli są udostępniane innym pracownikom szkoły lub przetwarzane w inny sposób, to proszę o podanie podstawy prawnej takiego działania.
Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, proszę o przesłanie odpowiedzi na adres email:
czy muszę udzielić odpowiedzi podany jest tylko adres email ?
Nula23-04-2018 08:53:55   [#07]

Też cosik takiego dostałam ;(

Jerzykk23-04-2018 11:23:11   [#08]

Ja też, bez żadnego podpisu. I co robimy? (ad 1 NIE i to wszystko)

Poppy23-04-2018 11:44:43   [#09]

Też mam. Nadawca - anonim

 

Poppy23-04-2018 12:16:39   [#10]

Może tak?

W odpowiedzi na wniosek z dn. 22.04.2018 r.  o udostępnienie informacji publicznej informuję:

Ad 1)

Wyniki egzaminów gimnazjalnych są w szkole analizowane i przetwarzane w  zakresie i w sposób określony w przepisach, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dn. 29 sierpnia 2017 r. poz. 1611).

W pytaniu „ W szczególności czy są one udostępniane innym pracownikom szkoły?” proszę o doprecyzowanie określenia „innym pracownikom szkoły”.

Ad.2) Proszę o doprecyzowanie określenia „innym pracownikom szkoły”.

Poppy23-04-2018 13:58:59   [#11]

Radca z OP powiedział, że jak jest adres mailowy, to znaczy, że nie anonim i trzeba odpowiedzieć.

 

Jerzykk23-04-2018 14:00:19   [#12]

OK

gimjh24-04-2018 11:33:19   [#13]

Mam dokładnie to samo.

gimjh24-04-2018 12:24:29   [#14]

Czy ktoś wie, jak odpowiedzieć? Radca z OP jest nieobecny :-(

Franciszka25-04-2018 20:39:18   [#15]

Też dostałam. Czy moglibyście napisać jak odpowiadacie?

Jerzykk26-04-2018 13:51:48   [#16]

tak jak w #10

Macia30-04-2018 08:31:25   [#17]

a jak zakwalifikować pismo dotyczące udzielenia inf. publ. o liczbie zatrudnionych i kosztach zatrudnienia w placówce zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Jakoś nigdzie mi nie pasuje

Ania30-04-2018 08:45:00   [#18]

My mamy 0133 Udostępnianie informacji, w tym informacji publicznej oraz obsługa merytoryczna BIP

Macia30-04-2018 08:54:48   [#19]

o faktycznie mam coś podobnego w 013 dziękuję

zinka07-05-2018 22:24:29   [#20]

Dostałam następujący wniosek:

Na podstawie art.61 w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) składamy wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków, a tym samym udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.         kto będzie podejmował decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków na rok szkolny 2018/2019?

2.         do kiedy przyjmowane są oferty na ubezpieczenie NNW uczniów/wychowanków na rok szkolny 2018/2019?

3.         na jaki adres należy przesyłać oferty ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków pocztą elektroniczną, a na jaki tradycyjną pocztą?

4.         kto jest osobą do kontaktu w sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019?

5.         które towarzystwo ubezpieczeniowe objęło ochroną uczniów/wychowanków na rok szkolny 2017/2018 i jaka jest składka za jedną osobę?

 

Prosimy o przesłanie informacji, we wskazanym powyżej zakresie, pocztą elektroniczną na adres zapytanie@informacjepubliczne.pl.

Czy odpowiadać na wszystkie pytania, jak szczegółowo?

Jacek07-05-2018 23:01:57   [#21]

krótko i zwięźle

1. Rada Rodziców

2. np. do 31 sierpnia br.

3. adres szkoły z dopiskiem Rada Rodziców a elektronicznie tak samo, chyba że ma swoją skrzynkę.

4. np. przewodniczący/a RR.

5. wskazać dane

i tyle

edithael10-05-2018 17:46:47   [#22]

A to jest na pewno informacja publiczna?

Informacje dotyczącej ubezpieczenia NNW uczniów nie mają związku ani z wykonywaniem zadań edukacyjnych przez szkołę ani z gospodarowaniem przez nią mieniem publicznym. Ubezpieczenia NNW uczniów są dobrowolne...

 

Roman Langhammer10-05-2018 19:12:22   [#23]

Pytanie czy dostęp o tę informację powinien być kierowany do dyrektora szkoły? Wg mnie do Rady Rodziców. :)

Skimir10-05-2018 22:44:37   [#24]

Ponieważ wybór ubezpieczenia NNW pozostaje w gestii RR, w związku z tym, formalnie byłem w stanie odpowiedzieć tylko na pierwsze pytanie. Pozostałe pytania nie dotyczą Szkoły gdyż nie prowadzi jakichkolwiek działań związanycn z zawieraniem umowy ubezpieczenia, pośredniczenia itp.

W związku z powyższym nie mogę brać przcież odpowiedzialności za informację dotyczącą terminu skladania ofert (może już RR wie jakiego ubezpieczyciela wybierze), nie mam zamiaru zbierać ofert a następnie z nich się rozliczać (pod adresem szkoły), nie wyznaczyłem osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie NNW (więc nie mogę jej wskazać), nie podpisywałem umowy ubezpieczenia - więc nie widzę powodu do informowania ani o ubezpieczycielu ani tym bardziej o składce.

W ogóle pytanie w dzisiejszej rzeczywistości jest abstrakcyjne. Równie dobrze, w szkole może zawiązać się choćby pięć grup rodziców, ktore wybiorą swoich ubezpieczycieli i skorzystają z ofert "grupowych". Przestaje funkcjonować coś takiego jak wybór ubezpieczenia NNW dla uczniów szkoły.

Firmy w poszukiwaniu możliwości zysku chwytają się już wszystkiego czego mogą :-( Może to i dobrze, że kwestia ubezpieczeń dzieci została formalnie odsunięta od szkoły. Jedyną czynnością jaką wykonujemy w formie "przysługi", to przekazywanie rodzicom poszkodowanych uczniów informacji z kim mają się kontakotwać w celu podjęcia kolejnych kroków związanych z uzyskaniem odszkodowania (o ile ubezpieczyli dzieci).


post został zmieniony: 10-05-2018 22:47:46
noe1911-05-2018 07:48:49   [#25]

proszę nie doszukujcie się merytoryki w pytaniach.

Po prostu jest pytanie do dyrektora w tym trybie i on musi odpowiedzieć wg swojej wiedzy i aktualnego stanu.

zinka11-05-2018 15:27:25   [#26]

skonsultowałam z radcą prawnym, odpowiedział podobnie jak w #21

Skimir, ja też nie zbieram ofert, jak chcą firmy to zostawiają - a ja wszystko przekazują RR, informuję również, że w tym i tym dniu zbiera się RR w celu wyboru ubezpieczyciela. Niektórzy przyjeżdżają na spotkanie z RR, prezentują ofertę, a RR decyduje. Ja w tym nie uczestniczę, tylko umożliwiam...

a ubezpieczenie jest dobrowolne i jeśli rodzic chce u innego to jego sprawa. U mnie są  jednostki. Tylko problem jest przy organizacji wycieczek, trzeba sprawdzać, kto jest ubezpieczony, a kto nie...

Roman Langhammer11-05-2018 16:16:47   [#27]

Aby uczestniczyć w wycieczkach nie trzeba być ubezpieczonym. Chyba, że chodzi o zagraniczne. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]