Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja-rozp. MEN ws realizacji wdżr
strony: [ 1 ]
Jacek03-04-2017 16:24:41   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia

Projekt

Uzasadnienie

OSR

na uwagi czekamy do 30 kwietnia br

 

Ala03-04-2017 18:43:15   [#02]

wdż w sp od klasy IV - bez sensu,  zwłaszcza, że mamy tam dzieci, które poszły do szkoły w wieku 6 lat

no i ten wpis na świadectwie zbędny moim zdaniem

edithael03-04-2017 20:25:01   [#03]

To zależy, jakie treści mają być realizowane - czy podstawa programowa też ma być nowa? Do tej pory nie było nic dla IV i treści z V nie bardzo da się bezpośrednio przerzucić.

A co do wpisu - od kiedy go usunięto wdż jest wyjątkowo dziwnym przedmiotem, bo uczeń nie ma go nigdzie odnotowanego. W przeciwieństwie do religii ;) Trochę taka druga godzina wychowawcza. Myślę, że dla poważnego traktowania (poważnych kwalifikacji do nauczania, poważnych treści i obiektywnej ich realizacji) jakiś wpis jednak by się przydał.

izael04-04-2017 08:29:16   [#04]

zgadzam się z uwagami Ali

co do wpisu to dodam jeszcze, że skoro są to zajęcia absolutnie nieobowiązkowe dla ucznia, to ich odnotowywanie na świadectwie jest... nie wiem po co

i tym intelektualnym rozważaniem zakończę

:)))

Ala04-04-2017 09:12:36   [#05]

ja myślę, że żaden wpis nie doda powagi

Marek Pleśniar04-04-2017 14:32:49   [#06]

przeklejam:-)

zss

 03-04-2017 18:03:49 

Znowu na świadectwie, czy oni się nie mogą zdecydować :)

zss04-04-2017 21:02:24   [#07]

Dziękuję, roztargnienie spowodowane arkuszem :)

elkap11-04-2017 12:21:40   [#08]

W projekcie zapisano:

3)  w § 3 w ust. 1 wyrazy „szkolnym planie nauczania” zastępuje się wyrazami „tygodniowym rozkładzie zajęć”;

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1. : Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

 Nowe brzmienie § 3 ust. 1. „Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć, w każdym roku szkolnym dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.”

Coś mi „zgrzyta” w takim zapisie. Skoro mowa o tygodniowym rozkładzie zajęć to czy nie należałoby określić liczby godzin w tygodniu, a nie tak jak wcześniej określało się w szkolnych planach nauczania liczbę godzin zajęć w etapie edukacyjnym, albo w roku szkolnym. Wiem, że można sobie na zasadzie analogii policzyć, ale przepisy powinny być precyzyjne. Może należałoby zmienić cały zapis § 3 ust. 1 i nie mieszać tu tygodniowego rozkładu zajęć tylko określić, że ta liczba godzin dotyczy roku szkolnego.

malgala11-04-2017 16:07:11   [#09]

„Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć, w każdym roku szkolnym dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.”

Czytając ten zapis wprost można pomyśleć, że w każdym roku szkolnym tygodniowo powinno być 14 godzin wdżtu.

cynamonowa11-04-2017 18:17:24   [#10]

...brakuje mi ewentualnego zapisu- co gdy uczniowie nagminnie wypisują się z zajęć...jakaś alternatywa

Danusia11-04-2017 20:55:32   [#11]

Brawo MEN! Ja już oddałam arkusz (bez wdż w klasie IV). I teraz (właściwie nie teraz, a we wrześniu) w związku z klasą IV od nowa trzeba będzie przechodzić procedurę zatwierdzania arkusza?! 

Rozporządzenie do konsultacji (dopiero). WDŻ od klasy IV? Po co? A co tym dzieciaczkom tłumaczyć? O pszczółkach czy o kapuście?

Napiszę bardzo oryginalnie - "ręce opadają".

 

 

Jacek26-04-2017 21:05:52   [#12]

takie wymodziłem, a ponieważ czas się kończy to trza powoli kończyć konsult

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

1.

§ 3 ust. 1. Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć, w każdym roku szkolnym dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Proponujemy zapis:

§ 3 ust. 1. Na realizację zajęć w szkołach publicznych w każdym roku szkolnym dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Uzasadnienie:

Zapis projektu rozporządzenia polegający na zastąpieniu określenia „szkolny plan nauczania” nowym określeniem „tygodniowy rozkład zajęć” wynikającym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe wydaje się niespójnym. Dlatego propozycja zmiany zapisu będzie czytelniejsza i jasna dla dyrektorów szkół oraz uczniów i rodziców, co do ilości godzin tych zajęć realizowanych w ciągu roku szkolnego.

2.

§ 4 ust. 4. W przypadku udziału ucznia w zajęciach na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się „wychowanie do życia w rodzinie”, a w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” albo „uczestniczyła”.

Proponujemy rezygnację z umieszczania na świadectwie wpisu o uczestnictwie ucznia w zajęciach wychowania do życie z rodzinie i utrzymanie obowiązujących zapisów.

Uzasadnienie:

Zapis § 4 ust. 4 świadectwie o uczestnictwie w tych zajęciach wpisem uczestniczył(a) został uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 19 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 121 poz. 1037) zmieniającego rozporządzenie z dniem 1 września 2002 r. Upłynęło od tego czasu 15 lat i szkoły stosują zmienione zapisy od lat. Informacja o uczestniczeniu ucznia w zajęciach jest odnotowywana corocznie w dziennikach lekcyjnych i naszym zdaniem jest zupełnie wystarczająca tym bardziej, że zajęcia te nie są obowiązkowymi dla ucznia. Wątpliwym jest oczekiwanie, zgodnie z cytowanym zapisem uzasadnienia do projektu, że: „wprowadzenie zapisu wpłynie ona pozytywnie na rangę zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”, a ponadto zapewni spójność w ramach przepisów oświatowych i będzie zgodne z interesem ucznia i nauczyciela”. Naszym zdaniem to jakość prowadzonych przez nauczyciela zajęć jest wystarczającą zachętą do uczestnictwa w nich uczniów.


post został zmieniony: 26-04-2017 21:10:07
edithael27-04-2017 22:47:43   [#13]

Danusia, WDŻ to nie tylko pszczółki i kapusta ;)
To "wychowanie", "życie" i "rodzina" - ogromne pole do ćwiczenia umiejętności społecznych
To relacje, świadomość emocji, komunikacja, empatia, mediacje, kompromis, samoocena, odpowiedzialność, samowychowanie, decydowanie, szacunek do siebie i innych - a w kl. IV można o tym spokojnie mówić, zanim "ruszą hormony" i wszystko zacznie się kręcić wokół "pszczółek w kapuście" :)

Jacek28-04-2017 21:15:19   [#14]

jeszcze jakieś uwagi?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]