Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Tygodniowy rozkład zajęć.
strony: [ 1 ]
pepe26-03-2017 18:52:17   [#01]

Tworzymy takowy w myśl §4.1 rozp. o ramówkach.

Pytanie:

  1. czy tworzymy go oddzielnie dla każdej klasy np. czwartej (czyli 4a, 4b, 4c, …) rozpoczynających II etap edukacyjny w roku szkolnym 2017/2018?

  2. Czy też jeden tygodniowy rozkład zajęć dla wszystkich klas czwartych rozpoczynających II etap edukacyjny w roku szkolnym 2017/2018?

Skąd pytanie: gdyż należy w nim ująć zajęcia rewalidacyjne (§4.1.3), a przecież w jednej klasie czwartej mogą być, a w innej nie.

KaPi26-03-2017 19:13:17   [#02]

Ale zajęcia rewalidacyjne są dla ucznia, a nie dla całej klasy...

 

pepe26-03-2017 19:15:33   [#03]

tak.

Dlatego dopytuję, bo może czegoś nie rozumiem...

KaPi26-03-2017 19:19:49   [#04]

według mnie układamy plan zajęć dla poszczególnych klas, a tę rewalidację dorzucamy do tego planu dla konkretnych uczniów...

u nas wygląda to tak, że jest stworzony dokument potwierdzający przydział rewalidacji uczniom i potem te dwie godziny dla każdego wplatamy w plan...czasami da się w wpleść w plan klasy, bo dany uczeń jest np. zwolniony z wychowania fizycznego...

pepe26-03-2017 19:28:19   [#05]

Dlatego dopytuję: dla kogo tworzymy ten tyg. rozkład zajęć.

Dla rocznika, każdej klasy, a może każdego ucznia. Rozporządzenie nie określa, a jednoczenie wskazuje co ma w nim być.

Przed dobrą zmianą tworzyłem dla każdego rocznika Szkolny plan nauczania. Miał on sens, gdyż w nim określałem, w których klasach ma być ile np. polskiego (5+5+6 lub 5+6+5 lub 6+5+5) albo dyrektorskie (0+1+1  lub 1=0=1, itd.)

A teraz nie rozumiem :(

 

rzewa26-03-2017 19:31:19   [#06]

a teraz nie ma potrzeby tworzyć takiego planu bo ramówka jest sztywna i poza GDD nie ma w niej możliwości żadnego ruchu

natomiast masz zrobić tygodniowy rozkład zajęć czyli bardzo dobrze Ci znany plan lekcji na tydzień, który będą uczniowie każdego oddziału realizowali w każdym tygodniu nauki w szkole

pepe26-03-2017 19:36:24   [#07]

do #06

czyli wg Ciebie Tygodniowy rozkład zajęć, to po prostu plan lekcji. Ok.

Gdzie w takim razie rozpisuję te 3 GDD na 5 lat?

Bo przecież nie w planie lekcji.

rzewa26-03-2017 19:38:29   [#08]

nie, wpisujesz, zgodnie z § 17 rozporządzenia w prawie organizacji w arkusz organizacyjny -> będziesz w każdym następnym arkuszu wykazywał ile i w którym roku uczniowie już tych GDD mieli

pepe26-03-2017 19:44:55   [#09]

rzewa, jak zwykle nie można odmówić Ci racji, ale...

w arkuszu wpisuję to, co dotyczy jednego konkretnego roku szkolnego.

A jakiś plan, rozpiskę na kolejne lata trzeba mieć...

rzewa26-03-2017 19:51:33   [#10]

możesz mieć, ale prawodawca nie każe Ci jej ani mieć ani nigdzie wpisywać -> będziesz zeznawać jak dawałeś te godziny przy następnych arkuszach organizacyjnych

obecny jest pierwszy pod tym względem, więc zeznawać nic nie trzeba

KaPi26-03-2017 19:52:50   [#11]

pepe, przecież planujesz sobie na co przeznaczasz te godziny

notatki własne...???

arkusze z lat ubiegłych...???

pepe26-03-2017 19:55:50   [#12]

do #11: czyli będę dyrektorem aż do kolejnej "dobrej zmiany" :), bo to moje notatki i skąd mój następca będzie wiedział... :)

do #10: będę "zeznawał" - super :). Trochę już dyrektoruję i jeszcze nie zeznawałem, ale... wszystko przede mną :)

rzewa26-03-2017 19:57:44   [#13]

będzie wiedział, bo będzie miał arkusze organizacyjne a w nich wszystko napisane czarno na białym :-))

Joasia Berdzik26-03-2017 20:58:31   [#14]

z arkuszy nie będzie łątwo to wyczytać, jeśli w dodatku godziny będą przyznane "nieszablonowo"

Nie ma zakazu, zeby sobie zrobić cos, w rodzaju przydziału tych godzin  i nadała temu jednak sensowniejszą rangę niz tylko notatek

(jakiś wewnętrzny załącznik roboczy do arkusza)

rzewa26-03-2017 21:12:35   [#15]

hm... zgodnie z nowym rozporządzeniem dyrektor ma obowiązek umieścić w arkuszu liczbę i przeznaczenie tych godzin - § 17 ust 2 pkt 3 lit f rozporządzenia w sprawie organizacji, czyli wszystkie potrzebne informacje w arkuszu być muszą...

a tzw. "płachta" arkuszem organizacyjnym nie jest...

Joasia Berdzik26-03-2017 21:25:50   [#16]

czyli uważasz, ze zalącznikiem do arkusza (który co do zasady dotyczy kolejnego roku szkolnego

dołączamy dokument z rozpiską gddd na 5 lat w przypadku drugiego etapu edukacyjnego?

moim zdaniem spokojnie mozna tak zrobić, choć nie ejstem pewna, ze przepis tak jednoznacznie to wskazuje

 

pepe26-03-2017 21:38:27   [#17]

Wracając do istoty wątku:

Czy rzeczywiście Tygodniowy rozkład zajęć jest "planem lekcji"?

Jeśli tak, to ok.

Jeśli nie, to co to ma być: kogo, czego on dotyczy?

Joasia Berdzik26-03-2017 21:58:09   [#18]

zgadzam się z Rzewą, ze to po prostu plan

bosia26-03-2017 22:09:34   [#19]

ramówka nie jest w całości sztywna w niektórych typach szkół

np. kształcenie zawodowe ma tylko ogólną liczbę godzin w klasach - dyrektor wprowadza nazwy przedmiotów i dzieli na kształcenie praktyczne i teoretyczne z zachowanie podanej liczby ogólnej

podobnie rozszerzenia, również w LO

dlatego nie uważam, że  pojęcie "tygodniowy rozkład zajęć" w ramówkach jest tożsame z planem lekcji

raczej użyto niefortunnej nazwy na to co było dawniej SZPN i trzeba taki dawny SZPN, ale z inną nazwą przygotować

Joasia Berdzik26-03-2017 22:15:06   [#20]

z tego punktu widzenia możesz mieć rację - patrzyłam najprościej, czyli na podstawówki

rzewa27-03-2017 00:38:54   [#21]

żadnych szpn -ów nie potrzeba tworzyć, ani rozkładów zajęć na 3, 4 czy 5 lat też nie trzeba - ani w sp, ani sbI  nie trzeba też będzie w technikum czy lo od roku 2019/2020

w przypadku sbI dyrektor po prostu decyduje które dwa z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia czy geografia będą w tej szkole nauczane i każdego roku na te przedmioty musi dać po 1 godz tygodniowo

w kształceniu zawodowym (zarówno w sbI jak i technikum) dyrektor ustala ile godzin z przewidzianych w ramówce w każdej klasie przeznacza na kształcenie teoretyczne a ile na praktyczne (z zachowaniem wskazanej w rozp. proporcji) a w tym ile z tych godzin będzie każdego przedmiotu -> nie trzeba do tego robić szpn -> wystarczy te przedmioty wpisać w arkusz i przy konstruowaniu każdego następnego arkusza brać pod uwagę to co już zostało zrealizowane -> jeśli w szkole jest nauczanie prowadzone w oparciu o modułowy program nauczania nie trzeba ani stosować ani pilnować właściwych proporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym i praktycznym czyli jest zdecydowanie łatwiej

oczywiście dyrektor może dla siebie zrobić rozpiskę (taki szpn w zakresie kształcenia zawodowego) ale nie ma obowiązku nigdzie go przedstawiać -> jak ktoś będzie chciał sprawdzić realizację to mu arkusze organizacyjne powinny wystarczyć

to samo dotyczy przedmiotów rozszerzonych czy to w nowym liceum czy w technikum

generalnie: jeśli w każdym roku jest sztywna liczba godzin zarówno tygodniowo ogółem jak i w rozbiciu na przedmioty to i szpn jest całkiem zbędny

uważam, że nie ma żadnej potrzeby rozpisywania czegokolwiek w rozbiciu na 3, 4 czy 5 lat i dołączania tego do arkusza -> zupełnie wystarczy napisać w arkuszu to, co dotyczy danego roku szkolnego, a jak ktoś będzie chciał to sobie sprawdzi czy to co zostało zrealizowane, to się zgadza z tym co powinno być zgodnie z przepisami

w przypadku GDD OP sobie zliczy ile GDD w danym oddziale zostało wykorzystane i jeśli mu wyjdzie, że już były zrealizowane 3 godziny, to w następnych latach nie zgodzi się by one były

a jeśli tego nie spostrzeże, to cóż... będą one potraktowane jak godziny od OP z §3 ramówek

:-)

AnJa27-03-2017 08:30:34   [#22]

a jeśli OP i KO takiego zestawienia dołączonego do arkusza zechca to go dyrektor dostarczy

bosia27-03-2017 08:31:46   [#23]

ramówka w technikum jest taka sama jak była przed 2012r. (doszły tylko rozszerzone przedmioty) i nie wyobrażam sobie dyrektora, który nie zrobi SZPN (czy jak to tam zwał-mniejsza o nazwę), mając kilka zawodów i kilka typów szkół (pojawia się np. 30przedmiotów albo i więcej) , to ani dyrektor, ani zatwierdzające OP, czy KO nie będą wiedziały o co chodzi - w każdym roku będą musiały np. sprawdzać arkusze z poprzednich lat, a dyrektor to wyjasniać - a dochodzą kolejne roczniki- zbędna praca

"tygodniowy rozkład zajęć" to nie plan lekcji, bo by się tak właśnie nazywał, plan lekcji dotyczy między innymi konkretnych  oddziałów danej klasy, a tygodniowy rozkład zajęć związany jest z daną klasą

spór o nazwę to spór akademicki i nic nie wnosi do praktyki pracy szkoły

niezrobienie planu czy rozkładu (czy jak to zwał) zajęć na 4 czy 5 lat to gwarantowany bałagan już po roku

z mojego punktu widzenia, uważam, że jest to konieczne, ale decyzja należy do dyrektora szkoły i także do organów zatwierdzajacych arkusz

nie widzę ani zakazu robienia ani definicji co to jest tygodniowy rozkład zajęć i nakazu ścisłego trzymania się oraz zakazu stosowania innych rozwiązań

arkusz ma pomagać, a nie utrudniać, podobnie inne działania z nim związane

 

AnJa27-03-2017 08:47:34   [#24]

a o co tu chodzi - nie orientuję się za bardzo w branżowej:

"w przypadku sbI dyrektor po prostu decyduje które dwa z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia czy geografia będą w tej szkole nauczane i każdego roku na te przedmioty musi dać po 1 godz tygodniowo" ?

rzewa27-03-2017 09:20:03   [#25]

zgodnie z podpisaną (?) nową ramówką w szkole branżowej I stopnia z przedmiotów: fizyka, chemia, geografia, biologia mają być uczone tylko dwa (przez wszystkie lata nauki ucznia w szkole), a dyrektor ma zdecydować które dwa to będą - takie min wolności związane z tym, że w zależności od nauczanego zawodu inne przedmioty ogólnokształcące będą potrzebne

AnJa27-03-2017 09:36:47   [#26]

w wersji marcowej - podpisanej(?) tego pomysłu z wersji styczniowej nie ma

Ed27-03-2017 18:51:53   [#27]

Chyba masz rację - jest po jednej godzinie chemii, biologii, geografii i fizyki - wszystko w pierwszej klasie BSI

an27-03-2017 19:41:34   [#28]

A jak wygląda ostateczna wersja ramówki do branżowej...bo znalazłam 3 różne wersje i nie wiem czego się trzymać.

laostic27-03-2017 20:00:05   [#29]

#28 - dla mnie załącznik nr 7.         

# 25 - gdzie jest ta informacja, że tylko 2 przedmioty? Ja w ramówce widzę wszystkie, tak jak Ed.

an27-03-2017 20:46:39   [#30]

Załącznik nr 7 funkcjonuje w 2 wersjach

WERSJA 1. geografia, chemia , fizyka, biologia - po 2 przedmioty w klasie 1 i 2

język polski układ; 1,2,2 (w poszczególnych klasach)

PP w klasie 1

 

WERSJA 2 geografia, chemia , fizyka, biologia - po 1 godz w klasie 1

język polski układ: 2,2,1

PP w klasie 2

 

Które właściwe?

 

AnJa27-03-2017 20:53:00   [#31]

z 17 marca bodajże- czyli nr 2, która poszła do podpisu

laostic27-03-2017 20:59:54   [#32]

Ja biorę stąd:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294412/katalog/12408245#12408245

czyli wersja 2.

an27-03-2017 21:04:08   [#33]

Dziękuję

AnJa27-03-2017 21:14:56   [#34]

Tak sobie na daty popatrzyłem.

I przypomniałem sobie, ze będą średniozaawansowanym dyrektorem budziłem się w lany poniedziałek i myślałem: no to jutro (jeśli święta było po 20 kwietnia), za tydzień (jeśli około połowy kwietnia ) za miesiąc(jeśli marze/kwiecień) zacznę dumac o arkuszu.

Potem 30 kwietnia dzwoniłem do Starosty i pytałem, czy będzie bardzo źle jełśi arkusz dostanie po weekendzie majowym.

Co to się ze światem porobiło!

Rozporządzeń nie ma, procedur i harmonogramów też, na dobrą sprawę nie wiadomo wg której ustawy arkusz idzie- a tu aż huczy.

rzewa28-03-2017 09:01:32   [#35]

jeszcze ciągle rozporządzenie nie jest podpisane więc i nie wiadomo z jaką datą ono będzie....

Joasia Berdzik28-03-2017 09:09:37   [#36]

bardzo ciekawa prezentacja tego KO

żądają szkolnego planu nauczania sporządzonego na podstawie rozporządzenia MEN z 17 marca 2017
dwa błędy w jednym zdaniu

 


post został zmieniony: 28-03-2017 09:09:46
rzewa28-03-2017 20:58:59   [#37]

a na poparcie mojego twierdzenia, że tygodniowy rozkład zajęć to to samo co plan lekcji, mam jeszcze art 110 ust 4 ustawy Prawo oświatowe, gdzie znajduje się definicja tygodniowego rozkładu zajęć taka sama jaka jest obecnie w ramowym statucie każdej szkoły

Leszek28-03-2017 21:50:08   [#38]

dla mnie KO w Rzeszowie pracuje na projektach aktów prawnych ponieważ chce za wszelką cenę być "pierwsze"

a z jakością swojej pracy - "bez komentarza"

czy MEN jest w stanie zapanować nad "radosną twórczością sobie podległym KO"?

chyba, że MEN to inspiruje?

pozdrawiam

 

Joasia Berdzik29-03-2017 08:38:36   [#39]

wydaje mi się, że tym bardziej tygodniowy rozkład zajęć jest planem, że

110 UPO:
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

70 UPO:
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]