Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacyjny - włączanie G do SP
strony: [ 1 ]
Skimir19-03-2017 11:32:00   [#01]

Witam

W wątku o arkuszu organizacyjnym jest już sporo napisane ale i tematyka różna... Chciałbym uporządkowa bo pewnie wielu dyrektorom się przyda...

Do mojej szkoły podstawowej będzie włączane gimnazjum. Wiadomo, że teraz przygotowuję arkusz organizacyjny.

Czy w moim arkuszu mam już teraz umieścić nauczycieli i SPNy włączanego gimnazjum, czy może zrobić osobno arkusz SP, dyrektor G zrobi swój, ja wykażę wakaty... itp, itd... 

Nie bardzo widzę podstawę do posiadania przeze mnie danych nauczycieli gimnzjum, puki co nie są oni moimi nauczycielami. Pracujemy w gminie na arkuszu elektronicznym online więc i z tego powodu nie chciałbym ręczne przeklepywać wszystkich danych gimnazjum do siebie, liczę na to że OP będzie mieć możliwość jakiegoś złączenia arkuszy (no ale też, puki to nie będzie jedna szkoła to nie wiem czy ktoś podejmie taką decyzję)...

Jeśli zajdzie potrzeba ruchu kadrowego jeszcze przed wakacjami to rozumiem, że w stosunku do nauczycieli SP podejmuję kroki ja, a do nauczycieli G - dyrektor G... Ciekawe jak tutaj stosować kryteria zwolnień lub ograniczeń w stosunku do grupy nauczycieli zatrudnionych w różnych szkołach? Ja nie mogę wskazać do ograniczenia nauczyciela G (bo to nie mój nauczyciel), mogę tylko sugerować, a jak dyrektor G nie ustąpi?

Jak się ma ochrona związkowa w okresie przejściowym?

Ech, narobiło się.

Natka19-03-2017 15:08:24   [#02]

do mojego SP jest włączone gimnazjum - bardzo małe,

mam "wstępny" arkusz dyrektora gimnazjum oraz tzw. wolne godziny w sąsiedniej SP (spotkaliśmy się),

siedzę nad całością, gdzie się da, wskazuję uzupełnienia w drugiej SP, gdzie się nie da, dyrektor gimnazjum będzie podejmował decyzję (będzie chyba ograniczenie i 1 zwolnienie) :(

mam kaca w związku z tym, czuję się bardzo niezręcznie :(

 

Jacek19-03-2017 15:34:17   [#03]

zasadniczo jest tak przy G włączonym do SP wg mnie

arkusz opracowuje dyrektor SP we współpracy z dyrkiem G art. 323 UwpPO

Oznacza to, że arkusz ma być wspólny, ale dyrek G bazuje na godzinach z ramówki, które ma dla klas 2-3 G i je przydziela poszczególnym nauczycielom.

Dyrek SP robi swoją część arkusza przydzielając godziny wg starej ramówki oraz nowej w klasach I, IV i VII i jak mu zostanie coś w nadmiarze to przydziela nadmiarowe godziny nauczycielom G przy współpracy z dyrkiem G.

Jak trzeba zrobić ruch kadrowy, bo brakuje godzin dla nauczycieli G, to dyrek G stosuje art. 225 UpwPO.

A jak jakieś ruchy kadrowe muszą nastąpić w SP to dyrek SP stosuje art. 20 lub 27 KN

Co do arkuszy elektronicznych to firmy już się przygotowały na to by można było arkusz wspólnie zrobić. Z pewnością V.. tak ma.


post został zmieniony: 19-03-2017 17:12:47
bazyl19-03-2017 16:12:19   [#04]

jestem dyrektorem SP do którego ma być włączone Gimnazjum. Dyr. G idzie na emeryturę. Mnie tez kończy się kadencja - organ chce powierzyć ale na teraz nic  nie mam.

Wystawiam  siebie jako nauczyciela, i wakat na wicedyrektora ?  Czy dobrze  myślę?

bazyl19-03-2017 16:16:59   [#05]

Czy wpisać wicedyrektora ale do tego trzeba opinii RP i organu  wiec to chyba od 1 września : :-( ??

Mawa20-03-2017 08:54:45   [#06]

do # 4

Ile będziesz miał oddziałów po włączeniu gimnazjum? Ja mam podobną sytuację, ale 11 oddziałów i organ nie godzi się na wice...

bazyl20-03-2017 09:27:08   [#07]

25 oddziałów - nie w jednej szkole .

izael20-03-2017 10:00:16   [#08]

bazyl, ustal z OP, czy będzie powierzenie na dyrektora czy nie

oni zatwierdzają ostatecznie arkusz, więc jeśli "klepną" go z twoim nazwiskiem w kolumnie dyrektor to ok

jeśli wskażą, że decyzje zapadną później to dyrektor na wakat i wakat wicedyrektor,a to oczywiście może mieć skutki dla innych nauczycieli, bo musisz siebie zabezpieczyć w przydziale godzin

przynajmniej u nas jest taka praktyka

 

 

 Mawa, jeśli nie będzie wicedyrektora z mocy prawa, to już tylko dobra wola (i pieniądze) OP


post został zmieniony: 20-03-2017 10:01:14
Mawa20-03-2017 10:26:49   [#09]

IZAEL....owszem, dobra wola OP. Aczkolwiek szukam odpowiedzi na pytanie, czy wicedyrektor musi być?! Ponieważ KO twierdzi, iż bez względu na ilość oddziałów (czyli brak 12) wicedyrektor powinien być. Poprosiłam o podstawę prawną i nikt nie potrafi mi jej podać....włącznie z ministerstwem. Sytuacja jest taka, że SP będzie w dwóch budynkach (oddalonych 7 km od siebie).

  

DYREK20-03-2017 11:01:50   [#10]

jestem dyrektorem SP do którego ma być włączone Gimnazjum. Dyr. G idzie na emeryturę. Mnie tez kończy się kadencja - organ chce powierzyć ale na teraz nic  nie mam."

obecnie nie ma już przedłużenia (bez konkursu) kadencji dyrektora na kolejne pięć lat -> art. 36a ust. 14  ustawy o systemie oświaty  został uchylony 25.01.2017 r.

przepisy ustawy prawo oświatowe (art. 63) obowiązujące od 1.09.2017 r. też nie przewidują takiej możliwości

wg. mnie w tym wypadku powinien być konkurs na dyrektora 8-Letniej SP z włączonymi oddziałami G (art. 238 uwpPO nie ma tu zastosowania -> 1.09.2017 dyrektor obecnej 6SP nie stanie się z mocy prawa dyrektorem 8SP -> koniec kadencji -> zatem nie można przedłużyć)

--------------------------------

po odwołaniu wicedyrektorów i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze (np. kierownika świetlicy) w G i 6 - letniej SP nowy dyrektor powoła wicedyrektora (warunek 12 oddziałów obowiązuje - OP może zgodzić się przy mniejszej liczbie np. ze względu na dwa budynki)

izael20-03-2017 11:03:24   [#11]

nooo:))

czyli konkluzja jak wyżej - dobra wola OP:)

bazyl20-03-2017 11:18:22   [#12]

Dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi :-) Ale mam pytanie ??? :-)

Czy organ  prowadzący powierzając dyrektorowi stanowisko na dwa lata do 31.08.2019( wynika z ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe) musi  wcześniej zasięgać opinii  KO i RP ? 


post został zmieniony: 20-03-2017 11:29:49
DYREK20-03-2017 11:32:45   [#13]

przy przedłużeniu powierzenia nie ma takiego wymogu 

i taka uwaga:

art. 238 uwpPO mówi o "przedłużeniu powierzenia", a nie o "powierzeniu"

zatem

nie ma zastosowania jeżeli dyrektorowi 6SP kadencja kończy się 31.08.2017 r. 

jeżeli kadencja się kończy  31.08.2018 r. to OP może przedłużyć powierzenie dyrektorowi 8SP do 31.08.2019 r. 


post został zmieniony: 20-03-2017 11:35:39
Joasia Berdzik20-03-2017 13:42:30   [#14]

jeśli  podchodzić do problemu analogicznie jak do sprawy z dyrektorem G, któremu kończy się kadencja 31 sierpnia 2017, a jednak MEN stoi n stanowisku, ze można mu "przedłużyć powierzenie", to może brak mozliwości przedłuzenia powierzenia  dyrektorowi SP , w opisanej wyżej sytuacji, nie jest taki oczywisty...


post został zmieniony: 20-03-2017 13:48:59
Joasia Berdzik20-03-2017 15:52:56   [#15]

Zespół LO+wygaszane G

czy dobrze widzę, ze tam nie ma możliwości "przedłuzenia powierzenia"?

Joasia Berdzik20-03-2017 16:34:40   [#16]

DYRKU - sprawdziłam jeszcze raz tę informację dot. #13 (ktoś tu wcześniej wklejał)

MEN ma takie stanowisko i chyba warto się tego trzymać:

  1. Na str. MEN ukazała się niepodpisana informacja wyjaśniająca pn. „Przedłużenie stanowiska dyrektora szkoły podstawowej bez konkursu”. Przedstawiciele jst proszą o opinię, czy mogą z tej informacji skorzystać jako jednoznacznego stanowiska MEN. Wątpliwość budzi fakt przedłużenia stanowiska dyrektorowi, któremu kadencja kończy się 31.08.2017. 1 września 2017 nie jest dyrektorem, w związku z czym przepis art. 235: Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej. Wydaje się w tym przypadku nie mieć zastosowania (stanowisko niektórych prawników).

Na gruncie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) nie będzie już możliwości przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 36a ust. 14 ustawy o systemie oświaty (art. 369 pkt 2 wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 26 stycznia 2017 r.).

Natomiast będzie możliwe przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora tylko w przypadkach dopuszczonych wyraźnie przepisami szczególnymi (tj. m. in. na podstawie art. 231 ust. 2, art. 235 ust. 3, art. 237 ust. 3, art. 238 ust. 3, art. 240 ust. 3, art. 241 ust. 3, art. 250 ust. 3, art. 254 ust. 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Zatem, po wejściu w życie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (art. 225-313, 315-325 weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia), jeśli organ prowadzący będzie chciał aby szkołą podstawową kierował dotychczasowy dyrektor, to przed dniem 1 września 2017 r. może na podstawie art. 235 ust. 3 przedłużyć powierzenie stanowiska temu dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2019 r. Wówczas dyrektor dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej z dniem 1.09.2017 r. stanie się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej.

Jeżeli organ prowadzący podejmie decyzję, że do tej szkoły podstawowej zostanie z dniem 1 września 2017 r. włączone gimnazjum, to na mocy art. 238 ust. 1,  dyrektor 8-letniej szkoły podstawowej z dniem włączenia gimnazjum do tej szkoły – stanie się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z klasami gimnazjum i będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora 8-letniej szkoły podstawowej.

Natomiast w przypadku dyrektora gimnazjum, którego kadencja kończy się z dniem 31 sierpnia 2017 r., a które to gimnazjum ma być z dniem 1 września 2017 r. włączone do szkoły podstawowej, organ prowadzący może przed 1 września 2017 r. na podstawie art. 231 ust. 2 przedłużyć powierzenie stanowiska temu dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2019 r. Wówczas dyrektor ten na mocy art. 238 ust. 2 z dniem 1 września 2017 r. stanie się wicedyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z klasami gimnazjum i będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum.

 

[1] art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60)

 

http://kuratorium.kielce.pl/15107/odpowiedzi-men-na-najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-reformy-edukacji-2/

DYREK20-03-2017 18:32:56   [#17]

jak MEN tak uważa, to spokojniej dla dyrektorów

dzięki:-) 

Joasia Berdzik20-03-2017 18:46:35   [#18]

nie tak prędko:)

potrzebuję się upewnić - nie ma przedłużeń dla dyrektorów 3 letnich LO przekształcanych w 4 letnie (to nawet logiczne) ale ii dyrektorów zespołów LO+G w trybie UPWUPO?

Skimir20-03-2017 23:06:36   [#19]

No to teraz jeszcze jedna ciekawostka - taka sytuacja:

SP - jest dyrektor i wicedyrektor.

Do SP jest włączane G, w którym z pewnych powodów nie ma dyrektora (tzn. jest ale na urlopie bezpłatnym) a jest dyrektor "w zastępstwie". Dyrektor G, rezygnuje ze stanowiska i pracy w G z dniem 31 sierpnia...

Kto formalnie zostaje wicedyrektorem SP? 


post został zmieniony: 20-03-2017 23:09:47
DYREK21-03-2017 08:34:35   [#20]

tylko MEN może wydać opinię, która nam oświetli drogę postępowania;-)

 

DYREK21-03-2017 08:36:53   [#21]

Joasia Berdzik

wg mnie

tylko przy włączeniu gimnazjum (do SP, LO, .....) jest możliwość przedłużenia kadencji do 31.08.2019 r. (czyli do daty końca G)

jeżeli jest to "czyste" LO albo już istniejący zespół LO+G, to obecni dyrektorzy zajmują stanowisko do końca okresu, na jaki im powierzono stanowisko dyrektora obecnego zespołu LO+G lub LO

ewa21-03-2017 08:48:23   [#22]

też tak uważam :-)

Joasia Berdzik21-03-2017 08:50:15   [#23]

dzięki DYRKU za upewnienie

i ewo:)


post został zmieniony: 21-03-2017 08:50:38

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]