Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Technikum 4 letnie po nowemu (od września)
strony: [ 1 ]
Ama19-03-2017 09:13:26   [#01]

Dzień dobry,

czy ktoś z Was już rozgryzł jak ma wyglądać organizacja oraz ramówka i SPN w pierwszych klasach technikum od września? Bo są nowe podstawy w zawodach, nowe kwalifikacje, ale co z tym zrobić?

Wpisać w stare ramówki "godzinowo", czyli sumując liczbę godzin w cyklu nauczania (4 lata) i nie zmieniać ogólnokształcących?

No i czy jest określone kiedy będą egzaminy na kwalifikacje? Po 2,3,4 klasie czy w połowie semestru??? Bo w tym projekcie jakoś tak niejasno jest napisane.

I jeszcze jedno - czy jest określone, kiedy uczniowie maja odbywać praktyki u pracodawców? (u mnie dwa miesiące)

Prosze o pomoc, bo jakoś nie rozumiem tego co czytam :(

gronostaj19-03-2017 11:38:44   [#02]

ja tez dołączam sie do potrzebujących w tym zakresie. Rozporzadzenie nie jest podpisane, tak w ogole to nie mam pojecia jak sie za to zabrac....

Ala19-03-2017 18:36:08   [#03]

nowe rozporządzenie podpisane

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ramowe-plany-nauczania-rozporzadzenie-podpisane.html 

ale technikum 4-letnie wg starych ramówek


post został zmieniony: 19-03-2017 18:37:39
bosia19-03-2017 19:13:29   [#04]

nie do końca

stare ramówki, ale trzeba do nich wpisać po nowemu kształcenie zawodowe - nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach (może sie zdarzyć, ze nowe nazwy przedmiotów) i nowa klasyfikacja zawodów)

bosia19-03-2017 19:18:23   [#05]

Ama i gronostaj

sprawdźcie najpierw, czy w zawodach, w których kształcicie coś się zmieniło - zacznijcie od liczby kwalifikacji - nie bedzie zawodów z trzema kwalifikacjami

porównajcie podstawę programową starą i nową, jeżeli nie ma zasadniczych różnic, to zostawcie nazwy przedmiotów do ramówek - nauczyciele dokonają korekty w programach

jeśli są róznice, to zobaczcie na ile zmieni to nazwy przedmiotów - obszary pozostały takie same, ale są inne oznaczenia kwalifikacji

jeśli chodzi o egzaminy - uczniowie technikum, którzy rozpoczna naukę od 1.09.17r. zdają wg nowych zasad

gronostaj19-03-2017 19:31:36   [#06]

zmieniła się liczba i nazwy kwalifikacji w 2 zawodach...

gronostaj19-03-2017 19:34:03   [#07]

rozmawiałam z nauczycielami z obu zawodów....powiedzieli mi, ze wg projektu wyrzucono w zasadzie po kila efektów a tym samsym przedmioty tez wypadną. Jak wypadną przedmioty siatka zaczyna sie psuc.... nie  wiem co z tym zrobic...

asiawar20-03-2017 10:49:35   [#08]

Chyba się trochę pogubiłam - do #05 - czy już wiadomo jak będą wyglądały egzaminy po nowemu?

bosia20-03-2017 11:37:49   [#09]

tylko to co zmieniono w uso:

ustawa wprowadzająca:

art. 15 (zmieniający uso)

103) w art. 44zzzd:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W technikum zdający przystępuje do:
1) części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w trakcie nauki w technikum;
2) części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ostatnim roku nauki w technikum.

1b. W uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką kształcenia w danym zawodzie lub wynikających ze względów organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, część praktyczna tego egzaminu, o której mowa w ust. 1a pkt 2, po uzgodnieniu z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej, może zostać przeprowadzona w roku szkolnym poprzedzającym ostatni rok nauki w technikum.”,

 

Art. 302.

1. Uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 rozpoczęli naukę w dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 2, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej i powtarzają naukę, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym


post został zmieniony: 20-03-2017 11:38:32
Ama20-03-2017 12:08:57   [#10]

Rozumiem więc, że odchodzimy od osobnych  egzaminów na każdą  z kwalifikacji na rzecz dwóch egzaminów z całości? Czy tak? 

Jeśli tak to mam pytanie - czy obydwa mogą odbyć się po zakończeniu sem 1 w klasie 4?

gronostaj20-03-2017 12:42:14   [#11]

no jeden napewno i to ten praktyczny :)

Ama20-03-2017 14:43:10   [#12]

To czyli jest tak, że w klasie 4 nie powinno już być teoretycznych przedmiotów zawodowych, tylko same praktyczne? Hmmm.. nie bardzo rozumiem jak będzie z realizacją podstawy programowej, jeżeli te egzaminy (z połączonych kwalifikacji) miałyby się odbywać w różnym terminie, np. po 3 i 4 klasie. 

 

Ed20-03-2017 18:39:36   [#13]

1) Czy tak w ogóle jest gdzieś  opublikowane podpisane rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów ? Znaleźć mogę jedynie to, co było projektem, a wersji podpisanej nie potrafię zlokalizować :(

2) CZy podstawa programowa kształcenia w zawodach jest już podpisana, czy ciągle błądzimy we mgle, bo powoli zaczynam sie gubić ...

gronostaj20-03-2017 19:59:17   [#14]

ad 1: https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe

ad2: nadal dzieci we mgle :)

Ed20-03-2017 21:46:27   [#15]

To już wiemy. Problem w tym, że na tej stronce jest tylko ogólna informacja, że rozp.zostało podpisane i opisane są ogólne założenia, a mi chodzi o opublikowane w Dz.U. rozporządzenie. Tak, aby było wiadomo jakie kwalifikacje zostają bez zmian, jakie zmodyfikowane.

bosia20-03-2017 22:03:20   [#16]

nie zostało jeszcze opublikowane, ale tutaj jest projekt skierowany do podpisu, czyli wersja ostateczna:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293407/katalog/12401072#12401072

Ed20-03-2017 22:20:47   [#17]

Dzięki serdeczne!

laostic22-03-2017 10:31:00   [#18]

http://edurada.pl/newsy-w-oswiacie/podstawy-programowe-kszta-cenia-w-zawodach-rozporz-dzenie-podpisane/

Czy to oznacza, że pierwsza klasa technikum od września 2017, idzie jednak po staremu?

bb197522-03-2017 10:35:07   [#19]

no jak po staremu przecież pisze w punkcie b

Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w podpisanym rozporządzeniu stosowane będą od roku szkolnego 2017/2018 w:

a) klasach I branżowej szkoły I stopnia;

b) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum

c) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

bosia22-03-2017 10:38:44   [#20]

odpowiedź jest w ustawie wprowadzającej:

Art. 286. 1. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:
1) klasach I branżowej szkoły I stopnia,
2) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum,
3) semestrach I szkoły policealnej,
a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

 

Art. 282. 1. Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:
1) klasach I branżowej szkoły I stopnia,
2) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum,
3) semestrach I szkoły policealnej,
a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

 

Art. 276.
2. W dotychczasowym czteroletnim technikum, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego technikum określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.

 

art. 291.

3. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się:
,
3) w dotychczasowym czteroletnim technikum,

– do czasu zakończenia kształcenia.

czyli w roku 2017/18 w czteroletnim technikum: nowa klasyfikacja zawodów, nowa podstawa kształcenia w zawodach, stara ramówka, stara podstawa programowa kształcenia ogólnego

laostic22-03-2017 10:40:46   [#21]

Zobaczyłam tylko branżową, pomroczność jasna.

gronostaj22-03-2017 17:09:12   [#22]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podstawy-programowe-ksztalcenia-w-zawodach-rozporzadzenie-podpisane.html

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]