Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kwalifikacje
strony: [ 1 ][ 2 ]
korek15-03-2017 15:47:40   [#01]

Nauczycielka uczy w podstawówce przyrody mając studia podyplomowe z geografii, czy od nowego roku może  uczyć biologii w 7 klasie ?

korek15-03-2017 15:50:08   [#02]

I mam jeszcze jedno pytanko, pewnie się powtarzam, czy godziny dyr dla kl. 7-8 są 3 czy wcale? Z góry dziękuje za pomoc.

PaulinaS15-03-2017 15:58:34   [#03]

Moim zdaniem nie. Może uczyć jak najbardziej geografii i przyrody. Godziny do dyspozycji dyrektora według obecnego projektu 3 dla kl. 7-8 (wyjątkowo 'uszczęsliwieni") .

Pozdrawiam


post został zmieniony: 15-03-2017 16:00:34
PaulinaS15-03-2017 16:07:33   [#04]

Zaraz, nie doczytałam. A oprócz przyrody ma jeszcze ukończone studia magisterskie z biologii? Większość znanych mi nauczycieli przyrody to biolodzy i geografowie,którzy jako podyplomówkę kończyli przyrodę, gdy weszła reforma. Przyroda to podstawowy kierunek tego nauczyciela?!

KaPi15-03-2017 16:52:03   [#05]

A dlaczego 3 GDDD tylko dla 7 i 8? Przecież 4 klasa też idzie według nowej ramówki...im też można coś dać...

Ala15-03-2017 16:54:03   [#06]

można dodać, dla nich jest 3 gddd na cały etap od czwartej do ósmej klasy i to dyrek decyduje

PaulinaS15-03-2017 17:58:18   [#07]

Tak, oczywiście. Miałam na myśli jedynie obecne klasy szóste. W ich wypadku kumulacja w cyklu dwuletnim.


post został zmieniony: 15-03-2017 17:59:07
Jot15-03-2017 17:58:45   [#08]

Tak mi się wydaje, że skoro przyszłoroczna klasa VII do tej pory w swoim etapie miała już 2 godziny/jedną w 5 i jedną w 6 klasie/ to zostaje dla niej jeszcze jedna godzina na VII lub VIII klasę...Chyba, że jeszcze będą jakieś wytyczne na ten okres przejściowy dla klasy VII i VIII w planie ramowym.

PaulinaS15-03-2017 18:00:15   [#09]

Jot A to nie jest tak, że teraz od siódmej idą nową podstawą=nową ramówką, więc dostają 3gdd na klasy 7-8?

Jot15-03-2017 18:11:55   [#10]

Też nad tym dzisiaj się zastanawiałam...To tylko moje przemyślenia... Czekam, aż mnie ktoś w w tym utwierdzi:-). Chyba, że 3 godziny na klasę VII i VIII na dwa lata po to, żeby coś"nadrobić "?? Czekam cierpliwie/a raczej niecierpliwie:-)/ na   podpisany plan ramowy.

Teraz zauważyłam, że nie jesteśmy we właściwym wątku, bo nijak się ma temat "kwalifikacje" do naszych wątpliwości, co do GDDD:-)

cynamonowa15-03-2017 18:15:15   [#11]

...nadrobić raczej nie....bo nowe gdd przeznaczone są na inne zajęcia ( niż obowiązkowe zajęcia edukacyjne)

Jot15-03-2017 18:20:34   [#12]

Tak, pamiętam...Miałam na myśli jakieś  koło zainteresowań, choć to trudno traktować w ten sposób, skoro nie dla wszystkich uczniów

korek15-03-2017 22:03:22   [#13]

Bardzo dziękuję wszystkim za info, dodam tylko, że od 4 do 8 wiadomo 3 godziny dyrektora ,miałem tylko dylemat jak potraktować klasy 7-8 no bo do 6 klasy mieli już 3 godziny, ale jestem też zdania że przez te dwa lata powinni mieć 3 g dyr

cynamonowa15-03-2017 22:37:28   [#14]

...a ja tego pewna nie jestem :)

DYREK16-03-2017 08:31:35   [#15]

niezupełnie serio, a może .... ;-)

3 godziny dla klas IV - VIII ( wg. nowej ramówki)

na klasę wypada 3 : 5 = 0,6 godziny

zatem w roku szkolnym 2017/2018 w klasie

IV i VII możemy dać po 0,6 godziny (np. zajęcia w jednym półroczu)


post został zmieniony: 16-03-2017 08:39:03
dariuszn716-03-2017 08:49:31   [#16]

No z tym się nie zgodzę. 3h mogę sobie dowolnie zaplanować przynajmniej wg projektu czyli np. dać 3h dyrektorskie w klasie 4, oczywiście ja planuje po 1h. w 4 5 i 6, bo w 7 i 8 to mają już strasznie dużo godzin. Co do klas 7 i 8 przez następne 3 lata, optuję że przysługuje im jedna godzina ale jak dadzą 3 to też nie będę płakał.

PaulinaS16-03-2017 09:29:16   [#17]

No i co człowiek, to inna interpretacja...Apel do OP podobno też czytają :) Niechby rozporządzenie to sprecyzowało ;)

Maja1916-03-2017 10:07:36   [#18]

Czy po 5-letnich studiach z historii, czyli mgr historii może uczyć wiedzy o społeczeństwie?

DYREK16-03-2017 12:20:48   [#19]

może uczyć historii

jak dyrektor uzna, na podstawie jego dokumentów, że może uczyć wos to będzie uczył 

co na to powie KO przy opiniowaniu arkusza (albo sprawdzaniu kwalifikacji) to już inna bajka

bez znajomości przebiegu jego studiów nie można odpowiedzieć na tak postawione pytanie

mała re16-03-2017 14:04:20   [#20]

Czy to prawda. że kursy kwalifikacyjne z przedmiotu "Sztuka" z przed 16-17 lat nie dają już kwalifikacji do uczenia muzyki lub plastyki w kl VII-VIII ?

Dodatkowo nauczyciel ma skończoną podyplomówkę z wiedzy o kulturze.

Pamiętam ze był kiedyś wątek na ten temat, ale nie mogę go znaleźć?

gosiaes216-03-2017 14:15:47   [#21]

ja też mam takich nauczycieli z podobnymi dyplomami tyle, że to nie kursy, ale ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania blokowego przedmiotów humanistycznych i sztuki w klasach IV - VI.

też zachodzę w głowę, czy może taki nauczyciel uczyć plastyki i muzyki w klasach VII i VIII w przyszłości? :/

 

------

przy poprzedniej reformie zrobili, bo były takie potrzeby, a teraz nie wiem...

 


post został zmieniony: 16-03-2017 14:16:54
Bromba129-03-2017 21:51:52   [#22]

Nauczyciel z podyplomówką matematyka z 1999r,. II semestry, w sumie 200 godzin, Czy ma kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej IV-VIII?

zoza30-03-2017 09:52:46   [#23]

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej + podyplomowe  z terapii pedagogicznej - czy ma kwalifikacje do pracy na stanowisku n-la wspomagającego w klasie integracyjnej? Chodzi o tworzoną klasę pierwszą szk. podst. - nie wiem jeszcze jakie będą orzeczenia/dysfunkcje. 

...za podstawę prawną będę wdzięczna:)


post został zmieniony: 30-03-2017 09:53:43
rzewa30-03-2017 21:41:33   [#24]

2 x tak

rozporządzenie w sprawie kwalifikacji n-li

Bromba131-03-2017 22:46:06   [#25]

Dziękuję :)

 

cynamonowa31-03-2017 22:47:09   [#26]

...a jak będzie np. 3 niedosłyszących....

jerzyk02-04-2017 23:14:55   [#27]

#02

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

§ 8. W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 dla uczniów, którzy rozpoczną kształcenie w klasie VII szkoły podstawowej, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wynosi 1 godzinę tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania.

XatenkaX03-04-2017 12:05:45   [#28]

Projekt rozporządzenia o kwalifikacjach określa, że tylko nauczyciel mgr może pracować w szkole od 1 września 2017, no i ten z licencjatem ale zatrudniony już do tej pory na podstawie mianowania. Czy zatem nauczyciel kontraktowy z licencjatem traci pracę od 1 września 2017 zgodnie z zapisem nowego rozporządzenia??? A co tymi, którzy mają tylko Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych??

Joasia Berdzik03-04-2017 12:11:11   [#29]

jest tak:

W projektowanym rozporządzeniu zmieniono wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz szkołach za granicą, a także w stosunku do wychowawców w szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną (§ 3-5 i 16-17 projektu rozporządzenia). Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tych szkołach i placówkach będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, a nie – jak dotąd  – legitymować się dyplomem co najmniej:

1)      studiów pierwszego stopnia – w przypadku nauczycieli gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych,

2)      zakładu kształcenia nauczycieli – w przypadku nauczycieli i wychowawców w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz w przypadku wychowawców w szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną.

Przy czym należy podkreślić, że zgodnie z przepisami przejściowymi  (§ 29 projektu rozporządzenia) nauczycielami i wychowawcami w ww. szkołach i placówkach będą mogły być także osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia rozpoczęte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131) oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne.


post został zmieniony: 03-04-2017 12:12:27
Joasia Berdzik03-04-2017 12:29:00   [#30]

wrzuciła mi sie tylko połowa tekstu. Tu dalszy ciąg:

W stosunku do nauczycieli 8-letnich szkół podstawowych, 3-letnich szkołach  specjalnych przysposabiających do pracy, 4-letnich  liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół policealnych będą miały zastosowanie takie same przepisy, jakie zostały określone dla nauczycieli zatrudnionych w obecnie funkcjonujących szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach specjalnych i szkołach policealnych.  

W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w branżowych szkołach I i II stopnia stosować się będą takie same przepisy, jakie zostały określone dla nauczycieli zatrudnionych odpowiednio w zasadniczych szkołach zawodowych i 5-letnich technikach.

XatenkaX03-04-2017 12:36:42   [#31]

Nie wiem gdzie jest napisane, że  §27 nie dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli? 

Joasia Berdzik03-04-2017 15:53:17   [#32]

czemu ma nie dotyczyć? - dotyczy

Natomiast, to, ze w sp i przedszkolach nie trzeba mieć tytułu mgr jest napisane w par. 4 projektu rozporządzenia

czyli n-l z licencjatem ma uprawnienia do uczenia w sp

Jot03-04-2017 16:15:39   [#33]

Proszę o odpowiedź. Mam watpliwości...Chcę się upewnić, czy kwalifikacje do prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej nadal mają i będą mieli nauczyciele z kwalifikacjami do nauczania w danym typie szkoły? Czy przepis ten bedzie dotyczył też nowozatrudnianych nauczycieli?

Grazzza03-04-2017 16:28:18   [#34]

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - magister sztuki - może prowadzić w przedszkolu zajęcia z rytmiki ?

 

graraz03-04-2017 19:23:49   [#35]

Też bym chciała znać odpowiedź z #20: "

"Czy to prawda. że kursy kwalifikacyjne z przedmiotu "Sztuka" z przed 16-17 lat nie dają już kwalifikacji do uczenia muzyki lub plastyki w kl VII-VIII ?

Dodatkowo nauczyciel ma skończoną podyplomówkę z wiedzy o kulturze."

Jot03-04-2017 19:55:56   [#36]

Też proszę o odpowiedź: 2004 rok Studia podyplomowe "Sztuka- plastyka i muzyka". Ma nauczyciel kwalifikacje do muzyki i plastyki w 8klasowj SP, czy nie?

gosiaes203-04-2017 21:38:58   [#37]

Koleżanki, Koledzy - czy możecie wrzucić link do projektu rozporządzenia o kwalifikacjach???

Jacek03-04-2017 21:56:45   [#38]

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12295107/12415000/12415001/dokument273536/dokument273540.pdf 

gosiaes203-04-2017 22:06:42   [#39]

Jacek - dziękuję baaardzo :-)

Marek Pleśniar07-04-2017 11:24:49   [#40]

Nauczycielka nas pyta po lekturze tej dyskusji:

[....] wątek z dnia 15.03-30.03 kieruję pytanie:

czy pedagog-terapeuta( 5-letnie studia mgr na kierunku pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna + podyplomowo: nauczanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna) ma kwalifikacje do pracy na stanowisku: specjalista lub nauczyciel wspomagający w klasie I szkoły podstawowej z uczniem autystycznym( dziecko w normie intelektualnej).

Bardzo proszę o pomoc

rzewa07-04-2017 12:07:38   [#41]

uważam, że ma jak najbardziej

Noel07-04-2017 12:13:19   [#42]

Czy licencjat w zakresie nauczania geografii i biologii oraz mgr geografii daje kwalifikacje do uczenia przyrody w szkole podstawowej? Dodatkowo na zaświadczeniu z zakresu przygotowania pedagogicznego znajduje się przedmiot "Dydaktyka nauczania przedmiotów przyrodniczych"

aza07-04-2017 12:24:03   [#43]

#40

nie ma

wspomagający musi mieć ukończoną pedagogikę specjalną


post został zmieniony: 07-04-2017 12:24:49
aza07-04-2017 12:59:10   [#44]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 
 
   
   
   
   

§ 7. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach
ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego,
z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych,
w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
3) pomoc nauczyciela
– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

rzewa07-04-2017 13:10:24   [#45]

cóż... i tu różnimy się pięknie :-)

do #42 niestety ten n-l nie ma, jak na razie, kwalfikacjii do nauczania przyrody w sp

Noel07-04-2017 13:20:23   [#46]

Dzięki, też tak myślę, chociaż trudno się z tym pogodzić.

dorota2107-04-2017 13:25:05   [#47]

Pedagogika specjalna - studia podyplomowe wystarczą do prowadzenia rewalidacji z dzieckiem niedowidzącym w szkole ogólnodostępnej, czy musi być tyflopedagogika?

dariuszn707-04-2017 13:31:02   [#48]

tyflopedagogika

 

dorota2107-04-2017 13:32:04   [#49]

to po specjalnej można tylko być nauczycielem wspomagającym?

 

Jot08-04-2017 16:09:26   [#50]

A zajęcia rewaliacyjne z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo- TYLKO RUCHOWO- kto może prowadzić? Czy oligofreno ma ku temu kwalifikacje, czy muszę koniecznie szukać kogoś po pedagogice leczniczej? 

strony: [ 1 ][ 2 ]