Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ]
Dante13-03-2017 06:52:50   [#01]

Czy przy dokonywaniu  oceny pracy nauczyciela wymagane jest  zasięgnięcie opinii ZZ, rady rodziców, samorządu uczniowskiego?

izael13-03-2017 09:11:23   [#02]

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

(Dz. U. poz. 2035)

§ 4. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy - dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takich możliwości - opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych - opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinia ta powinna być wyrażona na piśmie.

 

§ 5. 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapoznania się z projektem oceny.

2. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

 

 

i to by było na tyle:)

Ala13-03-2017 09:25:46   [#03]

Ocena pracy nauczyciela:

zz - nie

RR - nie

SU - może ale nie musi

dodatkowo z rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela:

§ 4. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy – dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takich możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinia ta powinna być wyrażona na piśmie.

 

Ocena pracy dyrektora:

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

marmak13-03-2017 09:29:37   [#04]

Art 6a KN

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

Ala13-03-2017 09:30:08   [#05]

o! Iza :)

izael13-03-2017 09:51:54   [#06]

nigdy jeden nie wie tyle, ile wie wielu:)

AnJa13-03-2017 09:55:16   [#07]

pewnie!

w sejmie i debatach politycznych w tefałach różnistych to bardzo dobrze widać

Dante13-03-2017 09:56:36   [#08]

Dziękuję za informacje. Z oceną jest dokładnie tak, jak myślałem. Ale strzeżonego itd. ................

 

izael13-03-2017 10:50:42   [#09]

AnJa, nie zgodzę się z Tobą:)

w debatach i czymśtam publicznym to jednak bardziej widać, że jeden wie wszystko najlepiej, a reszta wyłaczyła chyba połączenie z mózgiem

Ala13-03-2017 10:54:32   [#10]

:)))

AnJa13-03-2017 12:14:14   [#11]

zorganizujmy debatę na ten temat

ewa13-03-2017 12:15:09   [#12]

o mic :-))

Ala13-03-2017 12:37:31   [#13]

no co? byłoby o czym pogadać ;)

AsiaJ13-03-2017 14:07:38   [#14]

o debacie?

Ala13-03-2017 14:32:15   [#15]

na przykład o debacie ;)

zresztą tyle jest tematów do obgadania, że jedna debata to mało :)

aleksandra200828-06-2017 13:35:27   [#16]

Witam słonecznie

Proszę podajcie formułkę do karty oceny pracy nauczyciela -pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny

Pozdrawiam

rzewa28-06-2017 23:59:10   [#17]

możesz zastosować wzór karty oceny, który jest załączony do poprzedniego rozporządzenia (Dz.U. z 2012 r. 1538)

(wzór ten jest w wymianie)

izabelamaciejka30-10-2017 13:08:47   [#18]

Proszę o informację na temat dokonania oceny pracy nauczyciela - czy teraz dokonujemy na podstawie starych zapisów KN? Bo nowe przecież nie zostały wprowadzone.

Leszek30-10-2017 13:35:52   [#19]

teraz czekamy na zmianę rozp. w spr. oceniania

i wówczas oceniamy.

pozdrawiam

AsiaJ30-10-2017 15:18:43   [#20]

a dlaczego czekać, skoro jest potrzeba oceny teraz?

Leszek30-10-2017 15:48:24   [#21]

ponieważ przy ocenie nauczyciela nie możesz brać kryteriów związanych z art. 4 uoso (uchylone 1.09.2017 r.), a nie wpisano jeszcze do przepisu kryteriów z art. 5 uPO ...

pozdrawiam

og30-10-2017 16:11:49   [#22]

naprawdę znam szkołę, gdzie dwóch nauczycieli oceniono w pierwszych dniach września i zrobił to nowy dyrektor przyniesiony z zew. ;-)

flisegi30-10-2017 17:48:31   [#23]

A się zapytowuję a z oceną pracy jeżeli nauczyciel złożył wniosek 1.09, a do 30.11 nie wejdzie nowe rozporządzenie? Nie oceniać? A jeżeli komuś ta ocena jest potrzebna na już... to co wstrzymywać, bo MEN zapomniał o paru drobiazgach?

Przecież to absurd.

izabelamaciejka31-10-2017 11:13:21   [#24]

No właśnie, do kiedy należy czekać? Nigdzie nie ma zapisu, że do momentu ukazania się nowych przepisów nie należy dokonywać oceny pracy nauczyciela. A jeżeli tych przepisów nie będzie jeszcze kilka miesięcy to nie mamy dokonywać ocen pracy?

noe1931-10-2017 12:24:01   [#25]

ja słucham Leszka :)

 ocenianie jeszcze nie jest obligatoryjnie, ale już niebawem co 3 lata :)

flisegi31-10-2017 12:29:54   [#26]

Na wniosek nauczyciela obligatoryjne w ciągu 3 m-cy ;-)

noe1931-10-2017 13:22:38   [#27]

to jak chcesz to zrobić, jak nie masz aktów prawnych?

możesz odpisać, że jest ich brak i piłka po stronie nauczyciela

Leszek31-10-2017 13:30:56   [#28]

ano

pozdrawiam

flisegi31-10-2017 20:05:42   [#29]

#27 przyznam, że nie pomyślałam o tym

#25 Przyznacie, że ocena co trzy lata to za często. Prawda?

Ostatecznej oceny i tak dokonuje dyrektor, a nie wicek więc to będzie powyżej 10 osób na rok. Trochę dużo.

cynamonowa31-10-2017 22:52:54   [#30]

co 3 lata....gdy ma się 80 nauczycieli...kiedy, jak, .....:(...26 rocznie.....


post został zmieniony: 31-10-2017 22:54:13
elrym01-11-2017 05:38:09   [#31]

spokojnie, damy radę, po to są te 35 dni urlopu i brak ponadwymiarowych, by się dyrektor feriami i wakacjami nie rozpraszał :))))

AnJa01-11-2017 07:47:09   [#32]

Przy 80 nauczycielach jest zapewne 2 wickow. Czyli  przeciętnie 1 ocena miesięcznie.

ReniaB02-11-2017 10:23:25   [#33]

Obawiam się że trzeba to zrobić w jednym roku, bo i ponieważ płaca ma od tego zależeć; przynajmniej dyplomowanych, chyba tylko ich dotyczy ten motywacyjny powiązany z oceną

noe1902-11-2017 10:27:20   [#34]

ReniaB, możesz mieć rację, bo jak nauczyciel dowie się, że jeżeli będzie oceniony na wyróżniający (a każdy ma takie mniemanie ;) to we wrześniu mamy na biurku wnioski o ocenę od wszystkich dyplomowanych. Więc moge sobie wyobrazić jak mam 35 dyplomowanych, że będę miał z wickiem przez 3 miesiące dość sporo roboty :)

cynamonowa02-11-2017 13:51:06   [#35]

..też mam około 50....ech

izabelamaciejka02-11-2017 14:03:53   [#36]

w art.123 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która została przekazana do Senatu jest wyraźny zapis, że do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozumiem więc, że spokojnie możemy dokonywać ocen pracy nauczyciela według starych zasad.

A
Roman Langhammer09-11-2017 10:41:41   [#37]

I to:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2043/1

halinah09-11-2017 13:04:45   [#38]

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2043/1

 

Leszek09-11-2017 18:02:18   [#39]

ujednolicenie od wczoraj w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

bb197520-02-2018 20:34:56   [#40]

Mam takie wątpliwości odnośnie oceny pracy nauczyciela i związanego z nią tzw "500+" dla dyplomowanych. Czy nauczyciel dyplomowany oceniony gdzieś teraz np w kwietniu br. wg "starych zasad" na ocenę wyróżniającą będzie się mógł ubiegać o ten wspomniany dodatek? Czy warunkiem otrzymania tego dodatku będzie ocenienie na nowych zasadach?

Pytania te wynikają z pojawiających się w niektórych szkołach w panice dokonywanych ocenach pracy żeby nauczycielom było łatwiej uzyskać wyróżniającą ocenę pracy.

og20-02-2018 20:50:32   [#41]

ale dziady...

Natka20-02-2018 21:27:09   [#42]

Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wyróżniającej oceny pracy na zasadach, które mają obowiązywać od 1 września 2018 r. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stanie się ostateczna.

https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/dodatek-za-wyrozniajaca-prace-kto-i-na-jakich-zasadach-go-otrzyma-14900.html

 

bosia20-02-2018 23:59:20   [#43]

przepisy przejściowe: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych:

Art. 133. 1. Dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości określonej w art. 33a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy przysługuje od dnia 1 września 2022 r.

2. W okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć ustala się w wysokości:

1) od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. – 3%,

2) od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – 6%

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

A oprócz tego niech sobie może nauczyciele przeliczą jakie to jest 500+, szczególnie 3% od kwoty bazowej!

Marla21-02-2018 19:47:49   [#44]

dodatek przysługuje od 1 września 2020 w określonej wysokości itd, ale jak postąpić gdy np. nauczyciel będzie miał ocenę wyróżniającą z czerwca 2017 r. i nowszej mu dyrek nie zrobi

przysługuje temu nauczycielowi dyplomowanemu dodatek zgodnie z przepisami?

JarTul21-02-2018 19:59:35   [#45]

Nie. Jak napisano wyżek: warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wyróżniającej oceny pracy na zasadach, które mają obowiązywać od 1 września 2018 r.

Marla21-02-2018 20:10:38   [#46]

:(

dzięki za szybką odpowiedź

robson21-02-2018 20:52:11   [#47]

Dodatkowo ocena raz na trzy lata z opcją taką, że każdy może być oceniony już po roku. Może tego zażądać np. OP. OP może też od dyrektora zażądać uzasadnienia oceny pracy. Poza tym znając naszą rzeczywistość to się ten dodatek może pięć razy zmienić :)

Zbig6021-02-2018 21:33:47   [#48]

A tu coś innego ...

http://wyborcza.pl/7,75398,23054111,men-wycofuje-ocene-etyczno-moralna-nauczycieli.html

 

Macia15-06-2018 10:42:53   [#49]

Ja jeszcze o ocenie po staremu. Czy jeśli nauczyciel złoży wniosek o dokonanie oceny np. 10.07.2018r. to mogę mu ją zrobić po staremu jeszcze  nawet 3.09.19r. no bo procedura rozpoczęta przed wejściem w życie nowego

MKJ15-06-2018 11:08:45   [#50]

Musi być po staremu - art. 123 ust. 1 UoFZO:

"Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe."

Wszczęcie postępowania = złożenie wniosku - art. 61 § 3 KPA per analogiam:

"Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej."

strony: [ 1 ][ 2 ]