Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczanie domowe
strony: [ 1 ]
jogra10-03-2017 09:28:27   [#01]

Proszę o podpowiedź., co umieszczamy na świadectwie ucznia mającego nauczanie domowe z przedmiotów: informatyka, wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, z których nie ma egzaminu klasyfikacyjnego.

bosia10-03-2017 09:38:07   [#02]

kreskę

AsiaJ10-03-2017 09:47:49   [#03]

A dlaczego kreskę bosiu?

 

bosia10-03-2017 10:24:59   [#04]

z rozporządzenia w sprawie świadectw: w miejscach niewypełnionych stawiamy kreskę

AsiaJ10-03-2017 11:50:25   [#05]

no dobrze, tak dokumentujemy,

ale jest jeszcze kwestia egzekwowania realizacji podstawy programowej i egzaminów klasyfikacyjnych właśnie,

w tym kontekście było pytanie moje :-)

 

 

 

Julia10-03-2017 13:40:21   [#06]

Uczeń realizujący nauczanie domowe, obok egzaminów z "głównych" przedmiotów, z których zdaje egzamin pisemny i ustny, ma również ocenę w naszej szkole z egzaminu praktycznego, np. przygotowuje prace plastyczne związane z tematyką omawianą w danej klasie, gra przygotowany utwór i śpiewa, wykonuje konkretne ćwiczenia z w-f, wykazuje się znajomością w zakresie techniki, zajęć komputerowych. Wszystko obejmuje wymagania edukacyjne dla danej klasy. Uczeń i rodzic otrzymują też te same co klasa wymagania na początku września. Nie mamy problemu z wystawieniem ocen na świadectwie, jest przecież identyczne dla wszystkich. 

AsiaJ10-03-2017 14:27:11   [#07]

czy to oznacza, że przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych, tylko z przedmiotów, które określasz, jako tzw. "główne"?

Leszek10-03-2017 15:33:11   [#08]

Uoso- Art. 16. 11. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb.

Uoso - Art. 44l. 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

Rozp. w sprawie oceniania - Na podstawie art. 44zb uoso

§ 17

1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

pozdrawiam

AsiaJ10-03-2017 15:39:22   [#09]

właśnie Leszku, ale jest, 

do tego zmierzam właśnie:-)

bosia10-03-2017 16:07:34   [#10]

rozporządzenie w sprawie oceniania:

§  17. 4. Dla ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

1)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz

2)  dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

uso

art. 16 ust.8

Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 

ustawodawca ustalił, że uczeń z nauczaniem domowym nie zdaje z podanych wyżej przedmiotów

nie jest też z nich zwolniony w sensie decyzji dyrektora

stawiamy kreskę na świadectwie i w arkuszach

nie ma sensu zastanawiać się nad realizacją podstawy, nie twierdze, ze jest ok jak nie zdaje egzaminów z tych przedmiotów, ale od lat ten przepis ma taką formę

a czy zastanawiacie się co z podstawą jak ucznia zwalniacie z w-fu, drugiego języka, czy zajęć komputerowych?

bosia10-03-2017 16:10:18   [#11]

Julia, a możesz podać podstawę prawną wystawienia ocen z plastyki, muzyki itd. uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą

pytam, bo napisałaś, ze wystawiacie

Leszek10-03-2017 17:20:23   [#12]

ok.

bosia nie dopatrzyłem 4

pozdrawiam

rot10-03-2017 22:05:18   [#13]

Z informatyki zdaje egzamin, podobnie z zajęć komputerowych.

bosia10-03-2017 22:33:01   [#14]

A ktoś napisał,  że nie zdaje?

AsiaJ13-03-2017 14:04:48   [#15]

a co z religią?

rzewa14-03-2017 05:37:14   [#16]

nic

szkoła nie organizuje takich zajęć bo uczeń do szkoły nie uczęszcza na żadne zajęcia i nie ma podstaw do tego by egzamin przeprowadzić -> na świadectwie jest kreska

rodzic może załatwić tę sprawę indywidualnie we właściwym kościele i będzie miał ten uczeń zaświadczenie wystawione przez ten kościół

cynamonowa14-03-2017 13:57:18   [#17]

Chłopiec - od urodzenia mieszka w Szwecji. W tym roku kończy 6 lat.Tam uczęszcza już do szkoły. Za pośrednictwem firmy XXXXXX....rodzice zwrócili się o przyznanie ND od września 2017r. Moje wątpliwości budzi 6 rok życia, fakt pobierania nauki w Szwecji oraz opinia niepublicznej poradni ( wykonana przez skype).

Jak rozumiem zgodnie z Ustawą PO - opinia powinna być z poradni publicznej, czy wiek chłopca ma tu jakieś znaczenie...?


post został zmieniony: 14-03-2017 13:57:40
Julia15-03-2017 11:52:11   [#18]

Do AsiaJ - uczeń ma egzamin z j. polskiego, j. angielskiego, historii, przyrody, matematyki w formie pisemnej i ustnej. 

W jednym dniu zdaje np. matematykę, następnie ma egzamin praktyczny z muzyki. Za dwa dni zdaje j, angielski i egzamin praktyczny z wf, itp.

Taka sesja trwa dwa, trzy tygodnie, w zależności od możliwości dziecka.

 Młodsze w edukacji wczesnoszkolnej zdaje egzamin np. w dwóch dniach.  

Następnie wszystkie protokoły z załącznikami porządkujemy i wkładamy do "Arkusza ocen" danego ucznia. Z praktycznego zapisujemy krótko co uczeń przygotował, zaprezentował, wykonał.

Terminy ustalam z rodzicami i nauczycielami powołanymi do konkretnych komisji.

Oczywiście w szkole jest dużo pracy, różne komisje, różny czas (wolny dla nauczycieli, okienka, po lekcjach, przed lekcjami), a koniec roku na karku. Dlatego zaczynamy na początku czerwca.

Podstawę już masz od Leszka. 

bosia15-03-2017 13:52:56   [#19]

Nie masz podstaw prawnych do egzaminu klasyfikacyjnego z wf, muzyki, techniki i plastyki

jeśli robisz taki egzamin i wpisujesz oceny do dokumentacji przebiegu nauczania, to jest to wbrew prawu

przeczytaj #10 - to jest podstawa prawna

 

bosia15-03-2017 14:27:07   [#20]

acha, Leszek nie podał podstawy;-)

Joasia Berdzik15-03-2017 14:39:18   [#21]

:))))

z uwagą śledzę tę dyskusję, przyznam się

 

AsiaJ16-03-2017 10:18:53   [#22]

do  [#16]

Rzewa, mnie to jednak nie przekonuje, 

bo skoro 

Uoso- Art. 16. 11. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. 

Nie można?

bosia16-03-2017 13:11:01   [#23]

Asia, do uso masz przepisy wykonawcze i tam jest jak zrobić, to co w ustawie - §  17. 4 rozporządzenia

a co Ty z tą religią?

na nauczaniu indywidualnym też organizujesz?

AnJa16-03-2017 19:31:38   [#24]

W Malopolsce religia być musi. A jeśli to Galicja to i nauczanie o Szeli tez? A Dembowskim?Tym czerwonym oczwyjście ale w procesji? 

AsiaJ16-03-2017 20:07:38   [#25]

Jasne;-)

Bosiu, pytam dla zasady.

W NI nie daję religii, kiedyś dawałam,

pytam bardziej pod kątem ITN, bo tam również egzaminy klasyfikacyjne.

No dobrze, po kilku sygnałach, przestaję się czepiać;-)

bosia16-03-2017 20:34:11   [#26]

w ITN są egzaminy ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych - nie dotyczy kl. I-III sp

ND inne przepisy i napisane z czego egzaminy - z zajęć obowiązkowych, oprócz....

religia jest na życzenie rodziców, jeśli chcą dziecko w nauczaniu domowym,  to tym bardziej zapewnienie religii należy do zadań rodziców, nie szkoły, dziecko nie uczęszcza do szkoły - od 1.09.17 będzie mogło mieć konsultacje w szkole

---

z tego o co pytałaś, to tak sądziłam, że z ciekawości;-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]