Forum OSKKO - wątek

TEMAT: grupa 3 i 4-latków w oddziale przedszkolnym w szkole - warunki
strony: [ 1 ]
muza02-03-2017 12:25:32   [#01]

Jakie warunki muszę spełnić, by móc otworzyć oddział dla dzieci 3 i 4-letnich w oddziale przedszkolnym w szkole? 

AnJa02-03-2017 13:15:56   [#02]

takie same jak dla innego oddziału przedszkolnego

Ala05-03-2017 14:59:26   [#03]

Ustawa wprowadzająca:

Art. 304. Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały
przedszkolne, dostosują lokale, w których zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w art. 126 ust. 1–3 ustawy – Prawo oświatowe i przepisy wydane na podstawie art. 126 ust. 4 tej ustawy, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Ustawa Prawo oświatowe:

Art. 126. 1. Lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny w publicznej albo niepublicznej szkole podstawowej,
znajdujący się w użytkowanym budynku istniejącym lub jego części, powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej
zapewniające bezpieczne warunki realizacji przez ten oddział przedszkolny zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz pobytu dzieci i innych osób przebywających na terenie oddziału przedszkolnego, określone
w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
2. Organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, znajdujący się w lokalu,
o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
ust. 4.
3. Odmowa wydania pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 2, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej,
jakie musi spełniać lokal, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej
jakości edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi.

rzepek05-03-2017 20:16:51   [#04]

Nie wiem, czy aktualne -ale jest jeszcze dokładniejsze Rozporządzenie MEN z 31 sierpnia 2010 " w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania".

Tam są bardzo szczegółowe warunki -łącznie z powierzchnią, wysokościa, itd

Aneta Krzykawska05-03-2017 20:39:45   [#05]

Ale to są inne formy wychowania przedszkolnego czyli np. punkt przedszkolny. 

muza06-03-2017 13:34:28   [#06]

Dziękuję za podpowiedzi; wszystkie się przydadzą. Mamy chętne dzieci - rodziców - wolną salę, ale.... nie mam doświadczenia. Dopiero od września dyrektoruję, stąd jeszcze płynności brak :).

 

basias09-08-2017 20:28:31   [#07]

Do tej pory w szkole był pięciogodzinny oddział przedszkolny do którego uczęszczały dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Od września będzie to oddział dziewięciogodzinny jednak zdecydowana większość dzieci będzie przychodziła na 5 godzin.

O jakich dodatkowych sprawach trzeba pamiętać (wyżywienie, odpłatność,...)?

mstola09-08-2017 23:10:57   [#08]

Jeżeli w pięciogodzinnym są 3 i 4 latki to też musi być pozytywna opinia?

muza17-08-2017 12:23:53   [#09]

#07 czy w grupie w oddziale przedszkolnym mogą być dzieci wieku od 3 do 6 lat? W tej samej grupie?

elnik17-08-2017 17:13:36   [#10]

§ 5. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. Rozp MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół...)

muza21-08-2017 19:02:43   [#11]

elnik, dokładnie ten sam paragraf podałam jako argument, dodałam nawet, że w PO nie dookreślenia dotyczącego tego, co oznacza "zbliżony wiek", ale mój OP twierdzi, że nie mogą do oddziału przedszkolnego składającego się z dzieci 5- i 6-letnich  uczęszczać dzieci 4-letnie, a o 3-letnich już nawet nie wspominając... A ja mam miejsce i chętne dzieci....

dorotagm21-08-2017 19:15:46   [#12]

U mnie na wsi od wielu lat do dzisiaj jest oddział przedszkolny z dziećmi od 3 do 6 lat. Kiedyś samodzielne, potem jako filia przedszkola, teraz w szkole jako oddział przedszkolny z 2 nauczycielkami (8,5 godzinny). Na godzinę dziennie rozchodzą się na zajęcia dla 6 latków i dla młodszych.  Świetnie funkcjonują, starsze opiekują się młodszymi. Trochę trudniej pracować nauczycielom z dziećmi w różnym wieku, ale to kwestia chęci i doświadczenia. Nikt nie podważa jego istnienia.


post został zmieniony: 21-08-2017 19:16:15
zoza24-08-2017 08:54:20   [#13]

A jak wygląda kwestia żywienia i leżakowania dzieci 3 letnich w oddziale gdzie są dzieci w różnym wieku?

Do naszego oddziału przedszkolnego w szkole są przyjęte dzieci w wieku 5-7 lat (odroczenia). Teraz op skierowało nam dzieci 3 letnie. Jak to rozsądnie zorganizować?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]