Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Gimnazjum włączane do sp
strony: [ 1 ]
Dante22-02-2017 08:16:57   [#01]

Co w przypadku, kiedy gimnazjum jest włączane do sp, a dla n-li gimnazjum zatrudnionych przez mianowanie brakuje godzin do pełnego etatu? Wiadomo, że dyr. sp w porozumieniu z dyr. gimnazjum sporządza projekt  arkusz org., ale czy w tym momencie- czyli przed 15 maja, kiedy należy na piśmie poinformować n-la o jego losie- można się posiłkować np. dopełnieniem etatu nauczycielowi w innej szkole podstawowej ?

noe1922-02-2017 08:43:11   [#02]

ten termin 15 maja chodzi tylko, żeby nauczyciele na piśmie mieli informację, że stają się pracownikami SP od 1.09. Natomiast uzupełnienie etatu leci normalnie wg przepisów. A teraz to nawet więcej możliwości uzupełnienia (większa swoboda)

bosia22-02-2017 09:54:13   [#03]

nie tylko ta informacja do 15 maja, ale też o rozwiązaniu stosunku pracy, czy przeniesieniu w stan nieczynny:

Art. 225.

1. Nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.

3. Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, w terminie odpowiednio do dnia 15 maja 2017 r. lub do dnia 15 maja 2018 r. informuje nauczycieli, w formie pisemnej, o zmianach, o których mowa w ust. 1.

Dante22-02-2017 10:51:36   [#04]

Drążę dalej :

Czy gdy gimnazjum włącza się do szkoły podstawowej i w efekcie sporządzania projektu org. na 2017/2018  brakuje godzin, czy można jeszcze przed wysłaniem do kuratorium dopełnić te godziny w drugiej  innej szkole podstawowej? Pozwoliłoby to uniknąć perturbacji w związku z niepełnym wymiarem czy stanem nieczynnym?


post został zmieniony: 22-02-2017 10:52:31
noe1922-02-2017 10:53:39   [#05]

oczywiście

atodobre22-02-2017 12:36:17   [#06]

Witajcie.

A co z arkuszem sp +włączonym gimnazjum, jeśli część n-li gimnazjum jest chronionych i nie mają wystarczającej ilości godzin w wygaszanej szkole?

Jak przydzielamy godziny we wspólnym arkuszu: wg kolejności chronienia, czy najpierw nauczycielom sp?

A może w inny sposób? Wszystkim po równo z całej puli godzin sp+gimnazjum? 

bosia22-02-2017 12:47:37   [#07]

moim zdaniem w tym roku najpierw nauczycielom sp, w przyszłym roku już wszyscy będą nauczycielami tej samej szkoły

podstawą do zmiany liczby przydzielonych godzin nauczycielom sp nie może być to, że będzie właczone do szkoły gimnazjum i trzeba dać te godziny nauczycielom gimnazjum

AnJa22-02-2017 12:57:54   [#08]

moim zdaniem, zgodnie z logiką interpretacji KO i MEN (w kwestii np. przedłużeń powierzenia stanowiska dyrektorom włączanych gimnazjów, których kadencja kończy się 31 sierpnia 2017) - nauczycieli sp i włączanego gimnazjum trzeba w AO na rok 2017/18 traktować równo.

Ala22-02-2017 12:58:30   [#09]

moim zdaniem, już w tym roku nauczyciele sp nie mają pierwszeństwa

arkusz będzie przygotowany wspólnie przez dyrków z sp i włączenego gimnazjum

noe1922-02-2017 12:59:44   [#10]

Arkusz jest przygotowywany na rok 2017/2018 czyli obowiązuje od 1.09.

Z tym dniem nauczyciel G jest już nauczycielem SP. Więc w projekcie na przyszły rok wszyscy są traktowani na równo

Od 1.09 nie ma rozgraniczenia na nauczyciela Sp czy G, a arkusz robisz na przyszły rok


post został zmieniony: 22-02-2017 13:00:34
Ala22-02-2017 13:07:31   [#11]

no właśnie :)

Jacek22-02-2017 13:08:58   [#12]

zadałem MENu to pytanie i czekam na odpowiedź

bosia22-02-2017 13:35:01   [#13]

Może i intencja ustawodawcy była taka jak napisaliście, ale czytając wprowadzającą tego nie widzę

art. 225

12. W okresie do dnia 29 lutego 2020 r. przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio również do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

 

obecnie nie jest to szkoła, w której są prowadzone klasy gimnazjum, ona będzie taką od 1 września 2017r.

obecnie każda szkoła ma swojego dyrektora, który reguluje ruchem kadrowym i przekazuje swoim nauczycielom informację oddzielnie

 a że arkusz robią wspólnie, to dlatego, że będą wspólnie w jednej szkole, to jest jasne organizacyjnie

czy dyrektor sp może zwolnić nauczyciela i napisać w uzasadnieniu, ze przydzielił godziny nauczycielowi G?

zabrakło w art. 225 ust. 12 zapisu, ze dotyczy to nauczycieli już w przygotowywanej organizacji roku 2017/18

 

rzewa22-02-2017 13:50:15   [#14]

w tej kwestii zgadzam się z bosią -> w przypadku gimnazjum stosuje się art 225 specustawy, a w przypadku sp (niezależnie od tego czy ma do niej być włączone gimnazjum czy też nie) zastosowanie ma art 20 KN

nauczyciele w stosunku do których nie stosuje się art 20 KN nie korzystają z ochrony -> na podstawie tego przepisu dyrektor nie zwalnia nauczyciela "z przyczyn organizacyjnych" a przenosi go w stan nieczynny -> zwalnia dopiero w razie odmowy n-la przejścia w stan nieczynny i to jest właśnie powodem zwolnienia

drops22-02-2017 19:58:21   [#15]

Jeśli przenoszę nauczyciela G w stan nieczynny, a ten nie wyraża na to zgody wtedy zwalniam go i to jest jasne. Natomiast czy trzeba wysyłać pisma do ZZ jeśli chodzi o zwolnienie nauczyciela SP skoro arkusze mają być opiniowane przez zakładowe ZZ?

Czy właściwie interpretuję, że jeśli mam w G ognisko ZNP (12 członków) to opiniowanie AO właśnie przedstawiciele tego ZZ zrobią? Czy jednak muszę AO dać do zaopiniowania do zarządu ZNP?

Marla22-02-2017 22:55:37   [#16]

i jeszcze dodatkowe pytanie do #15

czy nauczycielowi z G który odmówił przejścia w stan nieczynny, normalnie wypłaca się 6 miesięczną odprawę?

i czy z Zespole (przedszkole, sp, gimnazjum), w którym zwalniać będzie się n-la pracującego w danym roku w gimnazjum, należy stosować specustawę czy KN? mam wątpliwości bo nauczyciele wszyscy zatrudnieni są przez Zespól a nie poszczególną szkołę

W uchwale OP stoi że gimnazjum ulegnie samoczynnemu wygaszeniu

hania22-02-2017 23:26:25   [#17]

drops - na pewno do zarządu oddziału!

marla - pkt 11 art 225 u.w.u.p.o zależy na jakiej podstawie zatrudniony....

11. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi
zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonychw ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnieniezgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia.

atodobre23-02-2017 07:56:57   [#18]

Czekam więc, Jacku, na odpowiedź MEN. Zależy mi, bo OP powiedział moim współpracownikom w sp, że mają pierwszeństwo i zapewnione etaty. A włączane gimnazjum wie co innego:  już sobie ostrzy zęby na godziny w sp, bo mają być traktowani na równi z nauczycielami sp. Myślę, że będzie draka. Zwłaszcza, że sama nic nie mówię. OP powiedział, ze mam nie straszyć ludzi. To ten sam, co publicznie ogłosił, że dyrektorem sp od września zostaje dyrektor gimnazjum.

bazyl24-02-2017 10:54:53   [#19]

W gimnazjum jest obecnie  kierownik świetlicy. Gimnazjum zostaje włączone do sp od 1 września 2017. Co z tym kierownikiem?  Czy przestaje być kierownikiem  w chwili włączenia ? Co powinien zrobić teraz dyrektor gimnazjum?

ewa24-02-2017 11:08:18   [#20]

jeżeli samorządowe, to odwołać art. 238 ust.4 PwUPO

4. Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art.129 ust. 1 pkt 2.

Dante24-02-2017 11:09:31   [#21]

do bazyl

Ustawa wprowadzająca  Art. 238.4

Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym
gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku  szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2.

bazyl24-02-2017 12:25:22   [#22]

Bardzo dziekuję  Dante.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]