Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop dla poratowania zdrowia - zgoda dyrektora
strony: [ 1 ]
kulka16-02-2017 08:41:30   [#01]

Nauczyciel złoży jutro wniosek o urlop.  Chce iść na urlop juz od 1 marca.  Organizacyjnie fatalnie.  Nie dam rady wszystkiego przygotować - znaleźć nauczyciela na zast, zatrudnić go ( medycyna pracy,  bhp itp.) zmienić plan lekcji całej szkole... 

Ile czasu mam jako dyrektor na odpowiedź?  Czy mogę zmienić termin rozpoczęcia tego urlopu,  mimo że we wniosku jest 1.03? 

AnJa16-02-2017 09:04:36   [#02]

Nie możesz zmienić.

kulka16-02-2017 09:25:57   [#03]

Czyli data we wniosku jest wiążąca bezwzględnie dla dyrektora?  A gdyby nauczyciel przyniósł wniosek 28 lutego,  że urlop od 1 marca? W takim wypadku dyrektor także nie ma pola manewru? 

graraz16-02-2017 09:28:46   [#04]

A gdyby n-l 28 uległ poważnemu wypadkowi to też od 1 marca by go nie było...

Do czasu znalezienia osoby na zastępstwo można dać zastępstwa doraźne

noe1916-02-2017 09:44:51   [#05]

tak data jest bezwzględna!

Możesz odwołać się od decyzji lekarza ,ale to nie wstrzymuje udzielenia urlopu.

laostic16-02-2017 11:25:43   [#06]

Raczej wstrzymuje.

https://www.experto24.pl/oswiata/urlopy-w-oswiacie/urlop-zdrowotny-nauczyciela-odwolanie-od-orzeczenia-dyrektora-szkoly.html#.WKV9e1PhCCg

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.ekspert2/108160/Urlop-z-odwolaniem

 

noe1916-02-2017 11:30:05   [#07]

na jakiej podstawie wstrzymuje, proszę o pp 

bo nie za bardzo widzę taką kompetencję dyrektora

laostic16-02-2017 14:36:51   [#08]

Nauczyciel idzie na urlop, który mu zostaje udzielony. Jeśli dyrektor się odwołuje, oznacza to, że urlopu nie udziela.

Jacek16-02-2017 14:42:56   [#09]

nie ma na to pp. Nie chciałbym być w skórze dyrka jak nie udzieli a nauczyciel w związku z chorobą, którą ma, dostanie np. zawału czy coś.

AnJa16-02-2017 14:45:26   [#10]

Nie wiem jak być powinno.

Ja bym udzielił.

Bo jeśli w trakcie tego czekania na wynik odwołania, a już w trakcie zaleconego przez lekarza urlopu, coś by się nauczycielowi stało...

AnJa16-02-2017 14:46:54   [#11]

No- Jacek też by nie chciał.

I chodzi zarówno o kaca moralnego jak i mozliwą odpowiedzialność prawną, choćby tylko cywilną.

 

laostic16-02-2017 14:48:49   [#12]

A jeśli komisja odwoławcza uzna, że nauczycielowi się urlop nie należy, to nieobecność w pracy traktujemy jak "bumelki" czy urlop, którego nie ma.

Jacek16-02-2017 14:59:53   [#13]

jest pismo dyrektora o odwołaniu się i to załatwia sprawę wg mnie a ponadto nikt nie nakazuje dyrkowi się odwoływać

AnJa16-02-2017 15:00:57   [#14]

nie wiem

ale na na pewno jest to usprawiedliwiona nieobecnośc w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

może nawet z wyrównaniem składników, których nie płacimy w czasie udpz:-)

laostic16-02-2017 19:34:25   [#15]

Czy przebywanie na urlopie, który się nie należał jest obecnością usprawiedliwioną? I trudno się nie odwoływać od urlopu, jeśli  niespełna 40-letni nauczyciel oficjalnie mówi, że "musi se odpocząć po dyplomowaniu".

Jacek16-02-2017 20:37:08   [#16]

zrobisz jak chcesz.. ja zrobiłbym jak napisałem wyżej

elrym16-02-2017 21:20:18   [#17]

uważam jak przedmówca

 

o urlopie decyduje lekarz

każdy nauczyciel spełniający warunki, ma prawo do urlopu - w tym okres zatrudnienia 7 lat, czyli nawet(!) już ok.30-letni

laostic- odpuść sobie :-))

jerzyk16-02-2017 23:01:08   [#18]

# 17

odpuścić?

a niby dlaczego?

ale...

z drugiej strony ( jak mawiał pewien mleczarz)

może...

 czasami  warto mieć spokój niż rację?

 

Ponoć człowiek uczy się na błędach. Najlepiej jak na cudzych. Szkoda , że tak mało jest chętnych by je popełniać.

;-)

gieryn18-02-2017 17:29:55   [#19]

Czy nauczyciel gimnazjum, które od września będzie włączone do SP , może odejść na roczny urlop zdrowotny przed końcem czerwca ?

 

AnJa18-02-2017 17:41:53   [#20]

Jeśli spełnia warunki do zatrudnienia w szkole podstawowej z oddzuiałami gimnazjalnymi.

rzewa18-02-2017 23:33:57   [#21]

póki komisja nie przyzna racji dyrektorowi odwołującemu się od orzeczenia o udpz, to udpz jest orzeczony i należy się n-lowi "jak psu zupa"

jak zostanie orzeczenie podważone przez komisję, to od dnia wydania orzeczenia urlop się nie należy czyli następnego dnia n-l powinien stawić się do pracy

okres urlopu jaki wykorzystał - od dnia rozpoczęcia do dnia cofnięcia go w wyniku odwołania dyrektora - jest okresem udpz i odlicza się go od ogólnej puli udpz do jakiej ma prawo nauczyciel w trakcie całego swojego zawodowego życia czyli 3 lat

 

ola 1319-02-2017 12:09:41   [#22]

A czy nauczyciel a może lekarz może się odwołać od decyzji Komisji?

DYREK20-02-2017 09:52:06   [#23]

Orzeczenie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia -> § 4 i § 5

kulka20-02-2017 16:52:18   [#24]

Czy obowiązuje wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia?

rzewa20-02-2017 16:56:46   [#25]

tak

kulka20-02-2017 17:58:50   [#26]

Doczytałam.  Załącznik nr 1do rozporządzenia.  Muszę... Właściwie co muszę?  Zwrócić się do nauczyciela? o dostarczenie właściwego orzeczenia? Na razie nie udzielam tego urlopu?  Wydam potem dokument z datą np.25.02 o urlopie od 21.02?  

gronostaj15-03-2017 16:27:54   [#27]

Nauczycielka chce skorzystać z udpz od 01 września 2017 do  31 sierpnia 2018. Ma w tej chwili 58 lat - wiec jeszcze może. Jednak jest w trakcie awansu na stopień dyplomowanego - jeżeli weźmie urlop na taki okres to jej awans przepadnie?

Jacek15-03-2017 16:36:19   [#28]

nie przepadnie, przecież udpz trwa rok tylko

link12327-03-2017 15:51:11   [#29]

podnoszę wątek - dotyczy decyzji dyrektora o udzieleniu udpz. Dokumenty wpływają w marcu, czy decyzja o udpz ma być wydana w określonym terminie? W opisywanym przypadku lekarz wnioskuje o terminie od 1.09.2017 do 31.08.2018.

 

AnJa27-03-2017 17:33:36   [#30]

W tej sytuacji odwoływałbym się - albo ktoś jest chory i urlopu wymaga bezzwłocznie- albo być może będzie wymagał.

Teraz- nie za 6 miesięcy.

 

link12327-03-2017 23:16:35   [#31]

ok. powiedzcie, jak wyglada procedura odwołania. Do kogo i jakie kieruje odwołanie?

hania28-03-2017 00:25:55   [#32]

Karta Nauczyciela:art 73

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w trybie określonym w tych przepisach.

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, o którym mowa w ust. 1, wzór orzeczenia i sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczy od orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób wydawania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu oraz termin odwołania się od orzeczenia.

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331991 tu stosowne rozporządzenie....

 

jareczek11104-04-2017 14:35:09   [#33]

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach - cały etat w jednej + 5/18 w drugiej. Czy dyrektor szkoły w której n-l ma 5/18 ma też udzielony urlop i na jakiej pp?

rzewa04-04-2017 15:28:08   [#34]

w tej drugiej szkole n-l albo otrzyma urlop bezpłatny albo rozwiąże umowę o pracę

jeśli tego nie zrobi, to nie może korzystać z udpz w tej szkole, w której ma pełny etat

Marla06-07-2017 21:34:04   [#35]

do kogo składa orzeczenie o potrzebie urlopu zdrowotnego  dyrektor, któremu kończy się kadencja 31 sierpnia ?

konkurs nie został rozstrzygnięty, OP nie podjął jeszcze żadnej decyzji  co do przyszłego dyrektora a obecny dyrektor musi podreperować swoje zdrowie 

 

elrym06-07-2017 21:42:39   [#36]

do siebie i sobie udziela

kwiapa07-07-2017 09:53:23   [#37]

#36

żartujesz prawda?

AnJa07-07-2017 10:14:11   [#38]

niekoniecznie

gdyby urlop zaczynał się 31 sierpnia - składaloby się do OP i udzielałby OP

zaczyna się po 31 sierpnia- więc składa się do dyrektora - czyli przed 31 sierpnia do siebie

udziela dyrektor - jeśli urlop zaczyna sie1 września udzielenie urlopu powinno przypaść na 31 sierpnia - czyli udziela sam sobie

jeśli urlop zostanie udzielony 1 września- udziela nowy dyrektor - ale jaki jest status nauczyciela exdyrektora w dniu 1 września? ma przyjść do pracy mimo orzeczenia lekarskiego o potrzebie urlopu?

więc podzielam zdanie elrym

Marla07-07-2017 16:42:35   [#39]

trochę to rzeczywiście dziwne ....

Napiszę wniosek do dyrektora (w tym wypadku do siebie - powiedzmy ze nie będę wymieniać dyrektora z nazwiska), podepnę pod wniosek orzeczenie i po chwili napiszę zgodę do siebie ( w tym wypadku muszę napisać imię i nazwisko nauczyciela, do którego kieruję zgodę na urlop)  i  podpiszę  zgodę na urlop przybijając pieczątkę  i podpis tej samej osoby do której zgoda jest skierowana....

Czyli bez względu na to, kiedy okaże się kto będzie  dyrektorem od 1 września, powinnam sama sobie udzielić zgody na urlop dla poratowania zdrowia, który zamierzam rozpocząć z dniem właśnie 1 września

 

elrym07-07-2017 17:05:47   [#40]

dlaczego dziwne?

A sobie podpisujesz listę płac?;)))

Marla07-07-2017 17:08:27   [#41]

no tak :))

pozdrawiam

rzewa07-07-2017 23:29:04   [#42]

trzeba było poprosić lekarza o urlop od 31.08 -> wtedy składałabyś wszystko w OP

albo od 4.09 (w roku szk. 2017/2018 zajęcia rozpoczynają się dopiero 4.09) i urlopu udzielił by Ci nowy dyrek

:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]