Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop wychowawczy
strony: [ 1 ]
mańka12-04-2016 20:51:31   [#01]

Nauczycielka jest na urlopie wychowawczy do dnia 31 sierpnia 2016. Przebywa za granicą razem z dzieckiem. Napisała e maila ,że che przedłużyć urlop do dnia 21 kwietnia 2017. dziecko jej w roku 2017 kończy 4 lata. Czy wg nowych przepisów mogę zaproponować jej bo pewnie nie wie ,że może przedłużyć ten urlop do 31grudnia 2019r.

Dziękuję za pomoc

rzewa12-04-2016 21:19:10   [#02]

może przedłużyć urlop i to do 31.08.2017 albo wcale

urlop wychowawczy nauczyciela dłuższy niż miesiąc nie może kończyć się inaczej jak w dniu zakończenia roku szkolnego lub dniu zakończenia zajęć (o ile n-l nabył prawo do urlopu wypoczynkowego) - art 67a ust 3 i art 67c ust 2 KN


post został zmieniony: 12-04-2016 21:19:57
mańka13-04-2016 21:13:40   [#03]

Dziekuję za pomoc.

mstola14-04-2016 09:31:51   [#04]

Na ile części można dzielić urlop wychowawczy?

izael14-04-2016 09:37:57   [#05]
KP Art. 186.

 

§ 8. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

rzewa14-04-2016 15:24:16   [#06]

ale trzeba pamiętać, że w przypadku n-li jest dość sztywno ustawiona data zakończenia urlopu trwającego dłużej niż miesiąc

MKJ24-02-2017 14:41:57   [#07]

Art. 1862 § 1 Kp stanowi:

"W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem."

Czy sformułowanie "podjąć" oznacza, że z pracownikiem (nauczycielem), któremu udzielam urlopu wychowawczego muszę nawiązać drugi stosunek pracy, ze wszystkimi czynnościami z tym związanymi (KRK, CROD itp.)?

Będę wdzięczny za oświecenie mnie.

rzewa24-02-2017 18:32:38   [#08]

a po co masz nawiązywać drugi stosunek pracy -> czegoś nie rozumiem... :-?!

MKJ25-02-2017 14:26:30   [#09]

Nauczycielka musi iść na urlop wychowawczy, co nie jest ani mi ani jej na rękę. Ale bardzo mi zależy a ona nie ma nic przeciwko, żeby prowadziła zajęcia w wymiarze mniejszym niż połowa etatu. Art. 1862 Kp daje jej taką możliwość.

Moje wątpliwości wiążą się z tym, czy ma to robić w ramach obecnego stosunku pracy, czy należy z nią nawiązać nowy.

rzewa25-02-2017 16:58:14   [#10]

Jeśli mniej jak pół etatu, to nowy stosunek pracy

MKJ26-02-2017 20:47:51   [#11]

No właśnie o to pytałem. Dzięki Rzewo. :-)

MKJ28-02-2017 06:27:14   [#12]

Hm, a jaka jest podstawa prawna do nawiązania tego nowego stosunku pracy, art. 1862 Kp czy art. 10 ust. 7 KN?

Na logikę wychodzi mi, że art. 10 ust. 7 KN, czyli zastępstwo za siebie. :-)

Dobrze myślę?

link12328-04-2017 21:25:10   [#13]

Mam taka sytuacje:

Nauczycielka Od 13.01.2014 r. do 02.09.2014 r. nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim z kodem B (okres ciąży).

Od 03.09.2014 r. do 03.03.2015 r. była na urlopie macierzyńskim

Od 04.03.2015 r. do 01.09.2015 r. była na urlopie rodzicielskim.

Od 02.09.2015 r. do 22.12.2015 r. urlop wypoczynkowy uzupełniający

Od. 01.01.2016 r. do 31.08.2017 r. urlop wychowawczy

czy należy się jej urlop wypoczynkowy uzupełniający za urlop wychowawczy?

rzewa28-04-2017 23:40:48   [#14]

nie

nie należy się

link12329-04-2017 19:54:55   [#15]

Dziękuje rzewo. Możesz mi wkleić pp do tego przypadku?

rzewa29-04-2017 20:33:03   [#16]

art 67c ust 1 KN

link12304-05-2017 09:41:07   [#17]

Rzewo, bardzo dziękuje za podanie pp. Chciałem jeszcze zapytać o urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo. umowa jest na czas nieobecności nauczyciela przebywającego na dłuditrwałym zwolnieniu lekarskim. Co w sytuacji kiedy zastepowany wraca przed zakończeniem roku sxkolnego - udzielić urlopu ( jaki wymiar przysługuje za miesiąc zatrudnienia?) czy wypłacać ekwiwalent? Z góry dziękuje za pomoc. 

rzewa04-05-2017 18:30:23   [#18]

jeśli to jednostka feryjna to wypłacić ekwiwalent

5,6 dnia za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy

Jolka N11-05-2017 00:41:04   [#19]

Nauczycielka przebywała:

Od 27.08.2014 – 13.01.2015 – urlop macierzyński

Od 14.01.2015 – 24.02.2015 – dodatkowy urlop macierzyński

Od 25.02. 2015 – 25.08.2015 – urlop rodzicielski

Od 26.08. 2015 – 24.11.2015 – niewykorzystany urlop wypoczynkowy

(5 tyg. za 2014 – od 01.07.2014 – 20.08.2014 – zwolnienie lekarskie

8 tyg. za 2015 – w czasie urlopów przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim)

Nauczycielka poprosiła o trzyletni urlop wychowawczy, czyli

od 25.11.2015 – 24.11.2018 – urlop wychowawczy, ale udzielam tylko do 31.08.2018 roku ?

 

Czy dobrze wyliczyłam?

rzewa11-05-2017 09:40:42   [#20]

Od 27.08.2014 – 13.01.2015 – urlop macierzyński

Od 14.01.2015 – 24.02.2015 – dodatkowy urlop macierzyński

Od 25.02. 2015 – 25.08.2015 – urlop rodzicielski

Od 26.08. 2015 – 24.11.2015 – niewykorzystany urlop wypoczynkowy urlopu uzupełniającego nie można udzielać wtedy gdy trwa urlop bieżący, zatem:

Od 26.08.2015 - 31.08.3015 urlop wypoczynkowy bieżący

Od 1.09.2015 - 24.11.2015 urlop uzupełniający

(5 tyg. za 2014 – od 01.07.2014 – 20.08.2014 – zwolnienie lekarskie

8 tyg. za 2015 – w czasie urlopów przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim)

Nauczycielka poprosiła o trzyletni urlop wychowawczy, czyli

od 25.11.2015  – 24.11.2018 – urlop wychowawczy, ale udzielam tylko do 31.08.2018 roku i informujesz n-lkę, że jeśli złoży taką prośbę to może on być przedłużony do 31.08.2019 r. - art 67a ust 3 KN

Jolka N15-05-2017 00:13:36   [#21]

 "jeśli złoży taką prośbę to może on być przedłużony do 31.08.2019 r. ", ale wtedy urlop wychowawczy będzie trwał dłużej niż 36 miesięcy, to dodatkowe 9 miesięcy. Czy tak jest OK?

MKJ15-05-2017 05:42:03   [#22]

Tak.

Art. 67a ust. 3 KN:

"Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu."

link12310-08-2017 14:14:55   [#23]

podnoszę wątek dotyczący urlopu wychowawczego. Nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach. Wraca z urlopu do szkoły A, wcześniej odbiera urlop uzupełniający. W szkole B korzysta z urlopu wychowawczego. W szkole A wraca na wymiar 12/18. Czy taka sytuacja jest prawidłowa? Chodzi mi o wymiar zatrudnienia w szkole A oraz o to, czy dyrektor szkoły A ma sprawdzać sytuację zawodową - urlop w szkole B. Dziękuję za pomoc z gory.

gronostaj11-12-2017 16:37:56   [#24]

Pierwszy raz od10lat wystąpił u mnie urlop wychowawczy - w szkole oczywiście :). Nauczycielka wystąpiła o urlop od 15.01.2018 do 22.06. 2018. We wniosku jako podstawę prawną  napisała art 186 KP. Czy w odpowiedzi na ten wniosek tez opieram się o KP? W KN nie znalazłam zadnych innych informacji poza art 67a-c. Proszę podpowiedzcie mi.

rzewa15-12-2017 06:17:07   [#25]

do #23: nie interesuje Cię co robi pracownik w swoim wolnym czasie -> czy się jeszcze gdzieś zatrudnił czy nie i w jakim wymiarze, o ile przepisy prawa pracy wyraźnie nie wskazują na powiązanie pewnych stosunków pracy ->

w przypadku urlopu wychowawczego takich przepisów nie ma, więc n-lka ma prawo robić na nim co chce, włącznie z zatrudnieniem się gdzie indziej, nawet w pełnym wymiarze czasu pracy -> warunek dla urlopu wychowawczego jest w k.p. tylko jeden -> pracownik mający urlop wychowawczy musi sprawować osobiście opiekę nad dzieckiem, czyli nie może zapisać dziecka do żłobka ani przedszkola ani też klubu dziecięcego czy zatrudnić niani.

do #24: tak, podstawą udzielenia urlopu wychowawczego dla n-la jest równiez art 186 k.p. w związku z art 91c ust 1 KN -> nauczycielka ma prawo do urlopu w taki terminie i wymiarze -> w dniu 1.01.2018 nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego, zatem zgodnie z art 67c ust 2 KN jej urlop wychowawczy kończy się z końcem zajęć szkolnych (niekoniecznie w 2018 roku, może być w latach następnych :-))

Ed05-04-2018 20:33:46   [#26]

Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i uzupełniającego wraca do pracy w grudniu 2018. W zamian za przysługujące jej prawo do urlopu wychowawczego, zamierza skorzystać z prawa do pracy w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu (planuje wrócić dokładnie na pół etatu)

1) Jak wobec tego ująć ją w arkuszu na przyszły rok ? (czy w okresie IX - XI zatrudnić ją na pełny etat, a dopiero później na pół, czy też założyć póki co, że wraca na cały etat i wrócić do tematu w listopadzie ?

2) Czy jest możliwe, że już w chwili obecnej pracownica złoży wniosek o obniżenie wymiaru zatrudnienia ?

3) Czy w momencie przejścia na pół etatu zmienia się pracownicy podstawa zatrudnienia (z mianowania na umowę na czas okr.) ?

rzewa06-04-2018 08:38:56   [#27]

1. założyć póki co, że wraca na cały etat i wrócić do tematu w listopadzie

2. jest możliwe, ale... ma czas, może zmienić zdanie

3. nie, nadal jest zatrudniona przez mianowanie - to działa tak jak ograniczenie: jest czasowe i nie zmienia formy zatrudnienia

Ed06-04-2018 21:39:24   [#28]

Dzieki, Rzewo !

barlink8016-05-2018 11:16:19   [#29]

Podepnę się.

Czy nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może wnioskować a szkoła udzielić obniżenia wymiaru czasu pracy od 1 września 2018r. do 19 czerwca 2019r. (zakończenie zajęć) i korzystać normalnie z urlopu wypoczynkowego będą już na pełnym etacie? Czy musi być to ograniczenie do 31 sierpnia 2019r.?  Szkoła feryjna.

Kolejne pytanie: Rozumiem, iż w przypadku zbiegu dwóch sytujacji:

1. chęć korzystania przez nauczyciela z obniżenia wymiaru czasu pracy art. 67d KN (na wniosek)

2. faktycznego braku godzin w szkole (ograniczenie etatu przez szkołę)

korzystniejszą opcją jest tutaj wniosek nauczyciela?

 


post został zmieniony: 16-05-2018 11:18:19
rzewa16-05-2018 20:37:48   [#30]

musi być to ograniczenie do 31.08 -> art. 67d ust 1 w związku z art. 67a ust 3 KN


post został zmieniony: 16-05-2018 20:39:13
barlink8017-05-2018 09:03:34   [#31]

Dziękuję Rzewo.

A jaka będzie różnica  jak nauczyciel złoży wniosek sam czy tez szkoła wręczy ograniczenie? 

rzewa18-05-2018 22:51:18   [#32]

szkoła nie może w tym wypadku ograniczyć bez wniosku n-la -> to ograniczenie jest możliwe jedynie na wniosek pracownika i wniosek ten jest dla dyrektora wiążący

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]