Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uchwała klasyfikacyjna
strony: [ 1 ]
emen18-01-2016 17:40:25   [#01]

Witam wszystkich. Bardzo proszę o podstawę prawną do uchwały klasyfikacyjnej. Czy dobrze myślę, że po zaistniałych zmianach wpisujemy inną pp w tym roku? z góry dziękuję za pomoc.

Jacek18-01-2016 18:03:18   [#02]

nic się nie zmieniło w tej kwestii

art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64)

ametyst197319-01-2016 11:59:29   [#03]

Możne z innej beczki ale związane z klasyfikacja śródroczna (wiem ze było ale nie mogę odszukać):

mam pytanie: Rada klasyfikacyjna śródroczna w następnym tygodniu. Nauczyciel już w tym tygodniu wystawił oceny śródroczne i pyta na nowe drugie półrocze. Czy możne tak zrobić czy musi poczekać na radę klasyfikacyjną. Uważam, że może bo........   Co Wy na to dzięki za odpowiedzi.  

Jacek19-01-2016 12:04:03   [#04]

może

Ala19-01-2016 12:36:58   [#05]

może

pierwsze półrocze podsumował i zakończył wystawieniem ocen,

sądzę, że zgodnie z terminami określonymi w szkole :)

AnJa19-01-2016 13:03:34   [#06]

ponieważ ja jestem po historii i uważam, ze antydatowanie nie jest fałszerstwem - może

ale gdybym uważał inaczej - napisałbym, ze nie może gdyż ustalone w tej szkole II półrocze jeszcze nie zaczęło się więc wstawienie oceny z datą dzisiejszą w miejscu, które będzie "aktywne" za 3 tygodnie- jest sfałszowaniem dokumentacji

Ala19-01-2016 13:24:21   [#07]

wszystko zależy od tego jakie zasady przyjęto w szkole

jeśli jest to dobrze opisane to nie powinno być takich dylematów

a jeśli nie jest opisane to warto to zrobić :)

AnJa19-01-2016 13:34:23   [#08]

no- ja właśnie o tym w pierwszym zdaniu napisałem

 

graraz16-06-2017 08:13:23   [#09]

jaka podstawa prawna klasyfikacji rocznej dla sp a jaka dla gimnazjum w tym roku?

rzewa16-06-2017 08:20:55   [#10]

art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)

ta sama dla sp i gimnazjum oraz wszystkich innych szkół :-)


post został zmieniony: 16-06-2017 08:21:30
graraz16-06-2017 08:34:42   [#11]

dziękuję:)

eleonora16-06-2017 20:09:08   [#12]

Wiem od zaprzyjaźnionego dyrektora, że u niego w szkole rodzice wnieśli skargę do KO właśnie w tej sprawie, że n-l wstawił uczniowi ocenę na II półrocze ze sprawdzianu, który oddawał po wystawieniu ocen za I półrocze. Pan wizytator stwierdził, że n-l nie miał prawa. Kuratorium zaleciło, aby na II półrocze wpisywać oceny po rozpoczęciu się II półrocza i za treści omawiane w II półroczu.

Skimir16-06-2017 21:19:25   [#13]

Ech... chyba kuratorium zapomniało czym jest klasyfikacja śródroczna... :-(

Jeszcze bym zrosumiał taką wykladnię gdyby trafiło na szkołę w której są semestry.

Jacek16-06-2017 21:24:26   [#14]

hymm.. już od lat nie ma ani półroczy, okresów i semestrów (oprócz szkół dla dorosłych).

Jest tylko klasyfikacja śródroczna (co najmniej raz w roku szkolnym), której termin określa statut i na ten dzień ustalają nauczyciele oceny z zajęć a wychowawca ocenę zachowania. Zatem nie ma żadnego znaczenia, że odbył się sprawdzian czy klasówka przed datą klasyfikacji śródrocznej a ocena została wpisana do dziennika po klasyfikacji.

Ocena roczna i tak jest ustalana z całego roku szkolnego.

elizab16-01-2018 19:22:49   [#15]

To jeszcze dla pewności:

- oceny śródroczne zgodnie z zarządzeniem dyrektora ustalone do 9 stycznia;

- 9 stycznia powiadomieni o ocenach rodzice;

- rada klasyfikacyjna pierwotnie (początek roku szkolnego) ustalona na 16 stycznia, następnie podany zarządzeniem dyrektora termin 12 stycznia, a 11 stycznia przesłana informacja o zmianie terminu rady na 23 stycznia;

- rozpoczęcie II okresu 19 stycznia.

Czy wszystko jest OK?

flisegi16-01-2018 19:48:06   [#16]

art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - przecież ten artykuł został uchylony.

Moim zdaniem podstawą jest Prawo Oświatowe.

flisegi16-01-2018 19:53:59   [#17]

#15 dla mnie jako dla człowieka jest ok.

Ale dla purystów prawnych i KO + rodziców czyhających na sytuacje niejasne, to chyba nie jest OK. Jeżeli radę podsumowującą masz 23 stycznia to drugie półrocze powinno się najwcześniej zacząć 24 stycznia.

Popatrz, co w sytuacji gdy uczeń 20 stycznia otrzyma ocenę, która hipotetycznie podniesie mu ocenę na półrocze. Podniesiesz, bo jeszcze nie było rady, czy nie będzie miała wpływu, bo zaczęło się II półrocze.

Moim zdaniem upierdliwy rodzic, może sobie poczekać na koniec roku i potem odwołać się od oceny, bo wystawiona niezgodnie z procedurami.

Specjalnie nie masz się co martwić, bo prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest minimalne, ale na przyszłość lepiej unikać takich sytuacji.

Jacek16-01-2018 20:12:09   [#18]

a jakieś pp na to, że są jakieś półrocza, semestry w zwykłej szkole (czyli nie dla dorosłych gdzie są)?

Od lat jest co najmniej jedna klasyfikacja śródroczna, której termin jest ustalany w statucie i nie ma to żadnego związku z jakimiś semestrami, półroczami.

elkap16-01-2018 20:40:18   [#19]

A czy ktoś zabrania szkołom określić czas od początku roku szkolnego do klasyfikacji śródrocznej i czas od niej do klasyfikacji rocznej mianem półrocza lub okresu (bo zgadzam się, że to nie powinien być semestr)? I najczęściej tak w statutach określają. Jeśli w statucie szkoła określa swoje zasady oceniania, to jedynie wypada, by sama ich przestrzegała.

Jacek16-01-2018 20:47:06   [#20]

ale po co, bo nie kminię celu tegoż?

flisegi16-01-2018 20:48:47   [#21]

Jacku, ale mnie wprowadziłeś w osłupienie. Nigdy tak na to nie patrzyłam. Idę rutynowo: klasyfikacja, koniec półrocza, II półrocze, klasyfikacja, wakacje ;-)

jerzyk16-01-2018 20:52:04   [#22]

#1

wracając do tematu  flisegi ma rację:

Art. 70. 1. pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

Jacek16-01-2018 20:55:17   [#23]

rutynowo jak najstarsza pp pod słońcem, czyli zawsze tak było.

klasyfikacja śródroczna to jest jak selfie szkoły w wymiarze oceniania i klasyfikowania, zrobione np. 5 stycznia bo w statucie zapisano, że klasyfikacja śródroczna odbywa się w pierwszym tygodniu stycznia. A klasyfikują nauczyciele ustalając oceny z zajęć oraz wychowawca ocenę zachowania.

Natomiast rada tzw. klasyfikacyjna, która odbyła się np. 8 stycznia podejmuje uchwałę ws wyników tego selfie z 5 stycznia przedstawione przez wychowawców podczas rady... i już :-)

--------------

jerzyku... pytanie w #1 było z 2016 r. a wtedy jeszcze uoso było :-)


post został zmieniony: 16-01-2018 21:00:21
jerzyk16-01-2018 22:12:37   [#24]

racja :-)

 czujność, czujność i jeszcze raz czujność  ;-))))))))

AMS17-01-2018 09:14:37   [#25]

a ja w kwestii nieformalnej ale z głosem do #17.

zakładając, że ocena jest roczna nie rozumiem kłopotu z rodzicem i oceną na II półrocze - uczeń oceny otrzymuje przez cały rok i za tą pracę osiąga wynik klasyfikacji rocznej. ocena śródroczna jest orientacyjna. zgadzam się z Jackiem #14.

AnJa17-01-2018 09:42:06   [#26]

ja się z Jackiem nie zgadzam albowiem selfie spełnia 2 warunki: jest pozowane i obiekty starają się robić przyjemne/zabawne miny

a przy klasyfikacji półrocznej ani się starają ani one przyjemne/zabawne

Ala17-01-2018 18:54:31   [#27]

też myślę, że to nie selfi,

raczej zdjęcie z ukrytej kamery ;)))


post został zmieniony: 17-01-2018 18:55:33
Roman Langhammer04-06-2018 20:20:42   [#28]

Zapytam tutaj... sytuacja znajomego dyrektora, który mnie zapytał o radę... a ja pytam Was. :)

1. Nauczyciel miesiąc przed klasyfikacją roczną poinformował ucznia (pismo do rodzica) o zagrożeniu oceną niedostateczną - był przewidziany sprawdzian, z którego gdyby uczeń otrzymał ocenę ndst, dostałby na koniec roku również ndst.

2. Uczeń nie pojawił się na sprawdzianie i nie chodzi do szkoły (nieobecności usprawiedliwione).

3. Nauczyciel wyszedł z założenie, że uczeń nie miał możliwości napisania sprawdzianu i w związku z tym postanowił uczniowi dać ocenę dopuszczającą (z pozostałych ocen taka właśnie wychodziła).

4. Rodzic uważa, że niesłusznie nauczyciel postanowił dać ocenę dopuszczającą - uważa, że powinna to być ocena niedostateczna.

5. Co w takiej sytuacji?

Statut przewiduje, że uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem, ale terminu nie można było ustalić, gdyż uczeń był nieobecny.

KaPi04-06-2018 21:20:08   [#29]

Bardzo proszę o potwierdzenie lub sprostowanie lub jakieś wskazówki...

nauczyciel na zwolnieniu do końca roku szkolnego i:

1. Wystawił propozycje ocen przed zwolnieniem - kto wystawia oceny roczne? Czy ma to być inny nauczyciel wskazany przez dyrektora? No bo ten zwolnieniu przecież nie może, bo nie pracuje...

2. "Dosprawdzał" pisemne prace uczniów w trakcie zwolnienia i może śmiało zaproponować ocenę roczną o stopnień wyżej - czy może zmienić te ocenę w trakcie zwolnienia?

 

Gdzieś już o tym było, ale nie mogę namierzyć...

Roman Langhammer05-06-2018 16:33:15   [#30]

Podnoszę #28. Proszę o poradę.

flisegi05-06-2018 17:35:17   [#31]

#28 o matko, a z czym ten rodzic ma problem? Walczy o ndst?

 

eny05-06-2018 18:05:45   [#32]

#28

Tak właśnie nauczyciele często postępują niestety... Autorytetu to nie buduje. Skoro przewidział ndst (widać wynikało to z ówczesnej sytuacji) to jakim cudem nagle zrobiła się z tego ocena dopuszczająca bez udziału ucznia???

# 29

Dyrektor powinien wyznaczyć nauczyciela zastępującego, który wystawi oceny końcowe po konsultacji z nauczycielem uczacym.

rzepek05-06-2018 18:32:24   [#33]

Skoro wychodzila ocena dopuszczająca -to dlaczego chcial dać ndst i uzależnił to od wyniku sprawdzianu? Sprawa wydaje sie być prosta:  przed sprawdzianem wychodziła dopuszczająca. Nauczyciel ostrzegł, że ocena ndst ze sprawdzianu obniży na tyle ocenę, ze będzie końcowa ndst.  Jeżeli sprawdzian napisze na wyższą niz ndst lub nie napisze wcale -to tak czy siak wychodzi dopuszczający i tego sie trzeba trzymać;) Nie ma podstaw do oceny ndst.

Roman Langhammer05-06-2018 18:49:23   [#34]

No właśnie... tak rozumiemy tę sytuację... ale co odpisać rodzicowi, żeby to miało sens? :D

@eny - bo kolejna ndst ze sprawdzianu, który był zapowiedziany, spowodowałaby wpisanie oceny ndst na koniec. Ale uczeń sprawdzianu nie napisał, bo go nie było i już nie napisze... Dlatego ocena dop.

Roman Langhammer05-06-2018 19:24:18   [#35]

Czy w odpowiedzi na skargę należy stosować terminy określone w art. 237 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego? I powołać się na to? Np.

"Na podstawie art. 237 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że skarga Pani..."


post został zmieniony: 05-06-2018 19:26:18
eny05-06-2018 21:45:42   [#36]

Roman ja to doskonale rozumiem i sami to przerabiamy, tylko w takiej sytuacji jest to prosty przekaz dla ucznia. Nie przyjdę, nie napiszę a i tak będę miał ocenę dopuszczającą bo taka mi "wychodzi" 

Pokaż mi ucznia (szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, gdzie się kalkuluje oceny) który w takiej sytuacji przyjdzie i będzie pisał sprawdzian. Dla mnie to chore... To są właśnie takie patowe sytuacje, w które sami się wplątujemy. Problem też polega na tym, że jeżeli przewidziano ocenę dopuszczającą to nie można po kilku tygodniach wstawić niedostatecznej... Nauczyciele asekurują się tą niedostateczną i potem wychodzą takie kwiatki.

Myślę, że rozsądny rodzic nie godzi się z takim stanem rzeczy ...


post został zmieniony: 05-06-2018 21:57:00
Roman Langhammer06-06-2018 03:40:00   [#37]

Zgadzam się całkowicie... ale właśnie to, co piszesz... Nie wystawisz zagrożenia, to już nie dasz ndst. Czyli dla niektórych rok może się skończyć w połowie maja... Nie dostanie zagrożenia, to luzik. Nic nie trzeba robić. Po prostu zły system. 

A że uczeń ostatni miesiąc nie przyjdzie do szkoły i nie napisze sprawdzianów... czyja to wina, jak nie rodziców? Oni ich tego uczą... przecież to dziecko gdzieś jest przez ten miesiąc... kolejna rzecz, to wyjazdy na wakacje od początku czerwca... kolejna walka z wiatrakami...:/

halinah06-06-2018 10:02:13   [#38]

A gdy w zasadach oceniania jest taki zapis?

"Co najmniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, pamiętając jednak, że przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych stanowi odzwierciedlenie osiągnięć i postępów ucznia w dniu jej ustalania; w związku z tym roczna ocena klasyfikacyjna może być niższa niż przewidywana, jeżeli uczeń przestał wypełniać wymagania na ocenę przewidywaną."

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]