Forum OSKKO - wątek

TEMAT: doradztwo zawodowe 60 czy 45 min - PILNE
strony: [ 1 ]
kazdun18-05-2015 21:03:40   [#01]

Ile trwa godzina doradztwa zawodowego?

Nie jestem specjalistą tzn. mam wykonywać zadania doradcy przez „namaszczenie”. Stąd moje pytanie: czy 60 jako specjalistyczne, choć nie mam wykształcenia kierunkowego, czy 45 min? Przepisy mówią o specjaliście, ale dalej nie wymieniają doradztwa wśród zajęć specjalistycznych

Całkiem zgłupiałam, a to ważne dość, bo Unia płaci.

 Przepisy:

§ 5. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

§ 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji.

§ 25.2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno--zawodowego.

Ala18-05-2015 21:08:44   [#02]

60 min bo to nie są ani zajęcia rozwijające uzdolnienia ani dydaktyczno-wyrównawcze

§ 14. 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć
specjalistycznych – 60 minut.


post został zmieniony: 18-05-2015 21:10:04
kazdun18-05-2015 21:45:39   [#03]

No dobra, ale nie ma ich też wśród specjalistycznych

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

są w tym paragrafie ekstra w oddzielnym punkcie (patrz wyżej)

Może jednak nie jestem specjalistą w tej dziedzinie jedynie z nadania? (na pewno nie jestem - nie mam papierka)

Ala18-05-2015 22:14:24   [#04]

ale prowadzisz zajęcia specjalistyczne :)

djb10-10-2018 13:04:42   [#05]

Obecnie ile minut wynosi godzina pracy doradcy zawodowego (45 czy 60)?

rzewa10-10-2018 21:21:28   [#06]

jak każdego n-la - 60 minut

Jot10-10-2018 21:32:44   [#07]

rzewo, czy dobrze rozumiem, że dla ucznia to ma być 10 razy po 60 minut? 

Skimir10-10-2018 21:59:11   [#08]

Zastanawia mnie jedna rzecz. Skąd koncepcja aby wnioski o czasie trwania zajęć wyciągać z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Rozumiem, że kazdun ma prowadzić zajęcia doradztwa zawodowego zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania gdzie uwzględniono 10 godzin (min) na oddział w ciągu roku szkolnego. Moim zdaniem są to godziny lekcyjne gdyż, mogą być uwzględnione w tygodniowym rozkładzie zajęć dla oddziału (np. 1 godzina w ostatni poniedziałek miesiąca). Te godziny, w załącznikach do rozporządzenia o ramowych planach nauczania są traktowane podobnie jak godziny matematyki czy innego przedmiotu.

Nawiasem mówiąc ten minimalny wymiar godzin doradcy zawodowego jest śmieszny.

Wyciągnięcie zajęć z doradcą zawodowym z rozporządzenia o pomocy p-p jest w tej sytuacji nie przydatne. Zajęcia o których mowa w tym rozporządzeniu są formą pomocy p-p, która jest udzielana "na wniosek" uczniowi o określonych potrzebach. Jeżeli w szkole funkcjonuje uczeń, któremu z jakiś powodów, na skutek analizy jego potrzeb lub opinii psychologiczno-pedagogicznej wskazano jako formę pomocy p-p, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone przez doradcę zawodowego to wtedy, faktycznie, można by założyć, że trwają one 60min. Jednak są to zajęcia "ekstra" na które trzeba wynegocjować pieniądze od organu prowadzącego chyba, że ten, wspaniałomyślnie pozwolił zatrudnić doradcę zawodowego na pół etatu w szkole z czterema oddziałami klas siódmych i ósmych :-)

 


post został zmieniony: 10-10-2018 22:04:51
Jot10-10-2018 22:19:15   [#09]

Ja byłam przekonana, że te godziny doradztwa zawodowego z planu ramowego to 45 min tak, jak pozostałe zajęcia.  

Skimir10-10-2018 22:29:48   [#10]

Też uważam, że jak z ramówek to po 45min ale:

Może kazdun ma te godziny w klasach gimnazjalnych a dla nich w ramowkach nie było o doradztwie zawodowym...

Jak UE płaci to może w umowie są jakieś wytyczne czy to mają być godziny zegarowe czy lekcyjne.

dariuszn711-10-2018 13:28:29   [#11]

U nas 45 minut ale robimy cały rok co 2 tygodnie OP dał na to. Natomiast tak na marginesie chciałbym doczekać czasów gdzie w przepisach prawa wszystko byłoby dokładnie opisane, a tak przy dużej ilości rzeczy mamy różne interpretacje tych samych przepisów prawa,(co widać nawet tu u nas na forum, a także w rozmowach z OP, ON i innymi dyrektorami)

jerzyk12-10-2018 22:58:23   [#12]

Skoro są wątpliwości  to należy rozstrzygać na korzyść "oskarżonego" czyli póki co, to 45 min. 

 Jak będzie to niewłaściwe to nam kontrola zaleci i poda pp ;-)

 U mnie d.z. trwa 45 min. bo przy organizacji dojazdów i przerwach 5 min. inaczej być nie może. I to by było na tyle :-)

izael18-10-2018 08:51:14   [#13]

u mnie tak jak u jerzyka:)

miros14-11-2018 19:19:03   [#14]

Zajęcia odnotowujecie w dzienniku lekcyjnym czy w innym?

noe1914-11-2018 20:32:39   [#15]

w dzienniku lekcyjnym, to jest przedmiot z ramówki dla oddziału

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]