Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dostosowania wymagań eduk.
strony: [ 1 ]
kulka18-12-2014 20:06:34   [#01]

Nauczyciel musi w swojej pracy dostosowywać wymagania edukacyjne dla uczniów z opiniami Poradni. W jakiej formie w Waszych szkołach ten system funkcjonuje? Czy nauczyciele PISZĄ, OPRACOWUJĄ dla konkretnych uczniów dostosowania w formie dokumentu? Te dostosowania zebrane są w jeden dokument, segregator...? Interesują mnie Wasze konkretne, techniczne rozwiązania.

kulka19-12-2014 12:59:19   [#02]

Albo zadam pytanie inaczej:

Czy znajdę coś do podparcia w przepisach, że wymagam dostosowań nie tylko "w praktyce" ("ale ja stosuję te dostosowania  przecież!"- mówi  nauczyciel), ale również chcę od nauczycieli "na piśmie" - jak, jakie dostosowania są stosowane odnośnie konkretnego ucznia.

Czy raczej z tym pytaniem poczekać na czas po świętach, bo teraz nikt nie ma do tego głowy...?

mavi21-12-2014 13:49:31   [#03]

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadającyh opinie psychologiczno - pedagogiczne może być  dla grupy uczniów np. z "dysleksją". Są na ten temat  ciekawe materiały MEN:

cz.I

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=70:materiay-dla-nauczycieli&id=13:specjalne-potrzeby-edukacyjne

Jest to część Wewnątrzszkolnego Oceniania, więc w formie pisanej tez powinno być - tym bardziej, ze "dostosowania" dotyczą także poszczególnych ocen z przedmiotu .

cz.II

http://www.scholaris.pl/zasob/66013

Wszystkich obowiązuje ponadto Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, gdzie jest zapisane, że:

"Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniowi/ wychowankowi w trakcie bieżącej pracy dydaktycznej..." -->  nauczyciel języka polskiego powinien posiadać takie ogólne "dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego dla uczniów z dysleksją/ dysgrafią/ dysortografia..",  matematyk "dostosowanie wymagań edukacyjnych z matematyki dla uczniów z dysleksją/ .."... itd.

Mam takie ogólne "dostosowania" z języka polskiego - mogę przesłać na maila.

Dla uczniów z orzeczeniami obowiązkowo redaguje sie IPETy.

 

 

 

bobi36723-12-2014 11:54:43   [#04]

mavi 

ja poproszę o przysłanie na adres bobi367@wp.pl

Dziękuję :)

mavi27-12-2014 09:46:42   [#05]

Wysłałam. :)

Ja jestem zwolennikiem posiadania przez nauczycieli teczek, np. "Teczka nauczyciela języka polskiego", "Teczka wychowawcy klasy", "Teczka przewodniczącego zespołu przedmiotowo - metodycznego nauczycieli humanistów gimnazjum", "Teczka przewodniczącego KZN", w których są dokumenty, które nauczyciel  powinien mieć i znać.

Dostosowania edukacyjne  są w teczce "nauczyciela danego przedmiotu" obok podstawy programowej danego przedmiotu, zalecanych warunków realizacji podstawy programowej danego przedmiotu, programu nauczania, przedmiotowego systemu oceniania, planów dydaktycznych.

W "Teczce przewodniczącego KZN" jest m.in. "Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej", której treść wiąże się z posiadaniem "dostosowań edukacyjnych".

Wszystko, co ważne i potrzebne do pracy jest w jednym miejscu. Mogę przesłać przykładowe strony tytułowe wspomnianych teczek.

 

mikolajek27-12-2014 11:36:54   [#06]

mavi

jeśli to nie kłopot, to proszę bardzo o przesłanie stron tytułowych wspomnianych przez Ciebie teczek.Wysłałam Ci e-maila sprawdź pocztę

Dziękuję:)

Elbro28-12-2014 00:16:11   [#07]

mavi

a jak radzicie sobie z zaleceniami, które stoją w jawnej sprzeczności z wymaganiami egzaminacyjnymi (w moim wypadku maturalnymi)?

W zaleceniach - pozwalać uczniowi na zaliczanie większej partii materiału w częściach. Na maturze - trzy potężne egzaminy dzień po dniu. W zaleceniach - uwzględnić trudności dyslektyka w przyswojeniu wielostronicowego materiału. Na maturze - trzytomowa "Lalka" to obowiązkowy tekst z gwiazdką. 

W moim rozumieniu - uwzględnianie zaleceń poradni (która nie musi liczyć się z podstawą programową) zmniejsza szanse egzaminacyjne ucznia.

Natka28-12-2014 16:57:53   [#08]

tak jest na każdym poziomie,

dostosowujemy wymagania (obniżamy zgodnie z zaleceniami poradni), czasami tylko fragmenty lektury do przeczytania, a potem ... sprawdzian po VI,

jaki wynik osiągają, wiadomo i nas potem z tego rozliczają ... :(

Maja1928-12-2014 17:39:31   [#09]

jeśli to nie kłopot, to też poproszę mavi o przesłanie tych dostosowań na mojego maila

magodo@gazeta.pl

Dziękuję :)


post został zmieniony: 28-12-2014 17:40:49
Ala29-12-2014 19:46:33   [#10]

dostosowanie wymagań w większości przypadków dotyczy form i metod pracy a nie treści programowych

podstawa programowa jest taka sama dla wszystkich od ucznia wybitnego począwszy aż po ucznia upośledzonego w stopniu lekkim, nie wyłączając uczniów z dysfunkcjami, choć napisana jest z myślą o uczniu przeciętnym

przy tak szerokim spektrum odbiorców nie da się wszystkim dogodzić

więc ta 3-tomowa "Lalka" jest do przeczytania przez każdego ale w różnym czasie, jeden połknie w tydzień, inny będzie potrzebował 3 miesięcy a jeszcze inny nigdy tego nie przebrnie

dostosowanie wymagań to danie uczniowi szansy wykorzystania jego możliwości na maksa - nie każdy uczeń musi wszystko umieć celująco ale powinien umieć na miarę swoich możliwości

a przygotowanie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego czy matury to proces trwający ładnych parę lat więc kto da radę to tę powyższą "Lalkę" przeczyta i na maturze o niej napisze,

przecież nie dostaje jej do czytania dzień przed maturą ;)

mavi03-01-2015 16:16:14   [#11]

Mikołajek, Małgosza - wysłałam.

Odnośnie wymagań edukacyjnych zgadzam się z tym, co pisze Ala. Dostosowujemy metody, formy pracy oraz zakres treści programowych (tzn. treści z podstawy programowej są zawsze obowiązujące). Sekret powodzenia tkwi w metodach i formach pracy.

rzewa04-01-2015 14:12:34   [#12]

a także w ilości poświęconego czasu na opanowanie wymagań

:-)

Natka04-01-2015 22:27:16   [#13]

podeślę ten wątek naszym Paniom z poradni, bo w dyskusjach na temat dostosowań brakuje mi cierpliwości, niestety :(

ich zdaniem, jak się już podpisze to wystarczy 

mavi05-01-2015 11:31:59   [#14]

Sekret powodzenia tkwi w metodach,  formach pracy oraz "w ilości poświęconego czasu na opanowanie wymagań." Dziękuję rzewo za uzupełnienie.

Bardzo często w stosunku do uczniów z opiniami, orzeczeniami posługujemy się także pojęciem "skrótów programowych" - jest to ograniczenie zakresu treści programowych wynikające z możliwości psychofizycznych ucznia. W praktyce oznacza to obcinanie mniej istotnych części programu nauczania tak, by treści z podstawy programowej zawsze pozostawały i były pogłębiane przez ich konkretyzację.

 

 

Ala05-01-2015 16:47:22   [#15]

:)

olaszyma12-09-2017 19:28:39   [#16]

Wygrzebałam stary wątek bo w mojej nowej szkole już była kontrola w związku z dostosowaniami (rodzic uważał że dziecko niesłusznie nie dostało czwórki na koniec roku bo ma opinię  i nauczyciel ma tak dostosować żeby czwórka była)Tak więc dziękuje za przypomnienie że uczeń ma taką sama podstawę do opanowania a tylko metody i formy pracy ma mieć dostosowane.

Proszę tez o podesłanie przykładowych dostosowań z jęz polskiego.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]