Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uchwała do statutu
strony: [ 1 ]
ibula13-02-2014 13:34:24   [#01]

mam pytanie odnośnie uchwały wprowadzającej jednolity tekst statutu - wprowadziłam jednolity w 2009r, w kolejnych latach wprowadziłam zmiany do statutu, obecnie chcąc wprowadzić jednolity tekst statutu która poprzednia uchwała traci moc : wprowadzająca poprzedni jednolity czy ostatnia wprowadzająca zmiany ? no nie wyrabiam już z dokumentami :(

MKJ13-02-2014 13:55:58   [#02]

Czy konieczność ogłaszania tekstu jednolitego statutu za pomocą uchwały RP macie zapisaną w statucie albo regulaminie działalności RP?


post został zmieniony: 13-02-2014 13:56:12
DYREK13-02-2014 18:24:32   [#03]

Rada Szkoły (lub Pedagogiczna) w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian do statutu szkoły powinna upoważnić dyrektora szkoły do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.

Może też być zapis w przepisach końcowych statutu zobowiązujący dyrektora do opracowania tekstu ujednoliconego.

Rada Szkoły (lub Pedagogiczna) lub Dyrektor nie ma uprawnień do publikowania tekstu jednolitego statutu - > brak podstawy prawnej.

Tekst jednolity i ujednolicony to nie jest to samo.

wątek:

 http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46691

rzewa13-02-2014 19:36:24   [#04]

ale rada szkoły (rada pedagogiczna) może uchwalić nowy tekst statutu

DYREK13-02-2014 19:38:40   [#05]

i to jest najprostsze rozwiązanie:-)

graraz13-02-2014 23:21:36   [#06]

Czy uchwalając nowy tekst statutu można zmienić numerację paragrafów itp.? Czy nie należy najpierw opracować projekt nowego statutu i uchwala go organ prowadzący? (tak doczytałam w innych interpretacjach).

Jaka jest pp  uchwalania nowego tekstu statutu?

MKJ14-02-2014 06:46:29   [#07]

Uchwalając nowy statut można zmienić wszystko, bo to jest właśnie nowy statut.

OP nadaje szkole pierwszy statut. Każdy kolejny uchwala rada szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 1 UoSO) lub rada pedagogiczna, jeśli rada szkoły nie została powołana (art. 52 ust. 2 UoSO).

ibula14-02-2014 11:04:43   [#08]

w przepisach końcowych mamy zapis, że rada pedagogiczna uchwala nowy tekst statutu oraz wszelkie zmiany. W # 1 zrobiłam błąd, napisałam "jednolity" zamiast "ujednolicony"  -dziękuiję Dyrkowi za zwrócenie uwagi :). Zazwyczaj zawierałam  w uchwale dodatkowy zapis   "traci moc uchwała nr ...w sprawie..." , czy taki zapis jest prawidłowy ? I jeśli tak, to czy traci moc uchwała w sprawie uchwalenia ujednoliconego tekstu statutu (u mnie z 2009r.)  czy uchwała w sprawie zmian w statucie (z 2011r.) ?

rzewa14-02-2014 11:15:21   [#09]

nie można podejmować uchwały w sprawie ujednoliconego tekstu statutu

można podjąć uchwałą w sprawie nowego tekstu statutu czy też po prostu statutu

lub uchwałę w sprawie zmian w statucie

DYREK15-02-2014 10:33:43   [#10]

uchwalamy nowy statut

to warto wtedy dodać taki zapis w postanowieniach końcowych nowego statutu:

"Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, dyrektor opracowuje i publikuje tekst ujednolicony."

 lub

wprowadzamy zmiany do statutu i nie mamy powyższego zapisu w statucie

to w uchwale wprowadzającej zmianę w statucie:

 

§ 1. W statucie .......  wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 24 ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie: „.........................................”;

2) w  § 35 uchyla się ust.2 .

§ 2. Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ......................................................................................

 

Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

............................................................

 

 


post został zmieniony: 15-02-2014 10:44:02
shegreta15-02-2014 11:17:25   [#11]

o to, to. Ta podpowiedź i mnie się przyda!

ibula16-02-2014 20:17:43   [#12]

Bardzo dziękuję, otworzyliście mi oczy.

Mentorek17-02-2014 20:39:41   [#13]

Z tego co wiem numerów paragrafów nie wolno sobie swobodnie zmieniać. Można dodawać punkty w paragrafach. Jeżeli dużo zmian może prościej opracować nowy statut i zwrócić się do OP o podjęcie stosownej uchwały? (Statut nadaje OP)

shegreta17-02-2014 20:53:35   [#14]

OP nadaje tylko w momencie utworzenia nowej placówki czyli pierwszy statut. potem to już gestia Rady Szkoły (rady pedagogicznej)

zosiaz117-02-2014 21:02:01   [#15]

Jezeli jest zespol szkół, SP, gim i LO, to statut wspólny powinien być oddzielny dla każdej ze szkół?

rzewa18-02-2014 07:23:54   [#16]

w zespole każda ze szkół powinna mieć swój statut, a statut zespołu powinien regulować tylko niektóre rzeczy -> OP nadaje statut zespołowi i tam powinien wpisać tryb zmian tego statutu -> ponieważ prawo nie przewiduje przekazania tych kompetencji komukolwiek, statut zespołu zmieniać powinien ten organ, który go nadał

Leszek18-02-2014 08:31:14   [#17]

Mało praktyczne rozwiązanie,  dlatego są w powszechnym użyciu w zespołach tylko statuty zespołów ,

Pozdrawiam

rzewa18-02-2014 08:56:27   [#18]

hm... ale ta praktyka nie jest godna z u.s.o. -> wg ustawy każda szkoła musi posiadać statut i to zgodny z ramowym statutem

zosiaz118-02-2014 14:08:48   [#19]

Leszku, a może byc tak, że jest statut zespołu, a jakiś rozdział dotyczy tylko SP, gim, LO (?)

 

MKJ18-02-2014 15:55:02   [#20]

Rzewo, w zasadzie masz rację, ale...

Art. 62 ust. 4 UoSU stanowi, że "W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek".

Mogę sobie wyobrazić sytuację, że statut zespołu odmiennie reguluje wszystkie kwestie zawarte w statutach poszczególnych szkół i tym samym tracą one sens.

Leszek18-02-2014 17:50:51   [#21]

zosiuz1, oczywiście

rzewo jednak nie masz racji

ostatnio widziałem zespół szkół mający statut zespołu ("czapeczka") i statuty szkół (4)

łącznie liczyły 300 str., myślisz, że ktoś pamięta co tam napisano (jesli można w statucie zespołu zaznaczyć odrębności poszczególnych typów)

--- dojrzeli do zmiany - bedą mieli tylko statut zespołu

pozdrawiam

rzewa18-02-2014 19:20:28   [#22]

cóż... uważam, że statut zespołu powinien mieć max 5 stron, a statut szkoły max 30 -> wtedy każdy uczeń (i rodzic) wystarczy, że zapozna się z 35 stronami co nie jest takie straszne...

a jak zrobisz jeden statut (abstrahuję tu od zapisów ustawy) to musisz uregulować w nim wszystko co dotyczy wszystkich szkół (czasem bardzo różnych) i siłą rzeczy będzie tego więcej z czego połowa albo i 3/4 nie będzie dotyczyło tego, kto będzie się akurat z tym statutem zapoznawał

wobec tego uważam że pierwsze rozwiązanie jest nie tylko zgodne z prawem ale i o wiele praktyczniejsze

Leszek18-02-2014 20:51:09   [#23]

uczeń - najczęściej jego sprawy mogą być opisane tak samo w przypadku statutów różnych szkół - zatem statut zespołu, a nauczyciel uczący w zespole w różnych szkołach? :-))

a strony - nie ma wskazane ile ich ma być, ponieważ strony tu nie najważniejsze :-)))

pozdrawiam

rzewa18-02-2014 20:57:37   [#24]

Leszku, ale uczeń chodzi do szkoły, a nie do zespołu - i to jest istota sprawy

Leszek18-02-2014 21:16:09   [#25]

a piszemy tu o statucie szkoły lub zespołu,

"opisanie" ucznia w statucie dotyczy określonych przepisami spraw

a w statucie zespołu wystarczy zaznaczyć odrębności

:-)))

pozdrawiam

rzewa18-02-2014 21:54:11   [#26]

mic! od początku tak twierdzę - patrz #16

więc nie wiem o czym dyskutujemy... ??

Leszek19-02-2014 16:53:52   [#27]

widocznie skróty stosowane w "pisaniu" wywołują "różne" myślenie,

a wychodzi , ze myślimy tak samo

:-)))

pozdrawiam

widać dzień sprzyja sporom

:-)))


post został zmieniony: 19-02-2014 16:54:20
barwi20-02-2014 21:46:06   [#28]

mam wątpliwość ; kolejnośc wyglądała tak : 

1. uchwała Rady Pedagogicznej  ( u nas nie ma rady szkoly ) o uchyleniu w całości obowiązującego statutu . 

2. wielotygodniowe prace , konsultacje etc. w efekcie NOWY STATUT ( jednolity dokument ) NOWY W CAŁOŚCI - od podstaw 

3. ów nowy statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej ( u nas nie ma rady szkoły ) 

4. doszly mnie głosy , że powinien ów nowy statut "zauchwalić" OP czyli Uchwała Rady Gminy... bo teraz jest nieważny ... hm... nie chce mi się w to wierzyć nie ma podstawy prawnej - a może się mylę 

5. proszę o wyjasnienie 

MKJ20-02-2014 21:55:28   [#29]

Niewłaściwa kolejność 1 → 2 → 3, bo szkoła nie może funkcjonować bez statutu.

Najpierw trzeba popracować nad nowym statutem, a następnie go uchwalić i w tej samej uchwale uchylić stary.

OP nic nie "zauchwala".

barwi20-02-2014 22:01:38   [#30]

oczywiście procedura w ciągu 1 dnia - statut był opracowany w chwili uchylenia starego - nieprecyzyjnie się wyraziłem . Chodziło mi o ten niuans z OP - dziękuję , czekam na kolejne głosy 

barwi20-02-2014 22:02:20   [#31]

ale dlaczego W TEJ SAMEJ UCHWALE - uchylić stary ? 

JarTul20-02-2014 22:02:29   [#32]

Do #28:
Według mnie:
1. Przygotowanie przez RP projektu nowego statutu.
Posiedzenie RP i:
2. Przyjęcie przyjęcie projektu nowego statutu [art.42 ust. 1 USO]
3. Uchwalenie nowego statutu [na podst. art. 50 ust. 2 pkt. 1) USO w związku z art. 52 ust. 2 USO] z zapisem w uchwale, że traci moc dotychczasowy statut (z chwilą wejścia w życie nowego statutu).
lub tylko uchwalenie nowego statutu [na podst. art. 50 ust. 2 pkt. 1) USO w związku z art. 52 ust. 2 USO] z zapisem w uchwale, że traci moc dotychczasowy statut (z chwilą wejścia w życie nowego statutu).
Dla mnie dla porządku przesłanie statutu do OP i KO, jako organów które odpowiadają za kontrolowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego odpowiednio z prawem lokalny i prawem oświatowym.


post został zmieniony: 20-02-2014 22:03:39
MKJ20-02-2014 22:10:54   [#33]

Barwi, dlatego, że szkoła nie może nawet pół sekundy funkcjonować bez statutu, ani z dwoma statutami. :)

A tak poważnie, to po co robić dwa głosowania, skoro można jedno.

Ale oczywiście, można uchwalić nowy statut jedna uchwałą z odpowiednim terminem wejścia w życie, a inną uchwałą uchylić stary tez z odpowiednim terminem wejścia w życie (nie musi być co do sekundy :)


post został zmieniony: 20-02-2014 22:11:23

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]