Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmiana zatrudnienia mianowanego
strony: [ 1 ][ 2 ]
Jarek196430-08-2013 09:25:39   [#01]

Nauczyciel mianowany wyraził zgodę na ograniczenie etatu do 9/18. Od 1 września może mieć 10/18. Co w takiej sytuacji zrobić?

DYREK30-08-2013 10:17:21   [#02]

zaproponować ograniczenie do 10/18

pismo należy tak napisać, że w przypadku wyrażenia przez niego zgody na ograniczenie do 10/18 anulowana jest poprzednia propozycja ograniczenia do 9/18 z dnia ..... i jego zgoda z dnia ......

jeżeli wyrazi zgodę, to dokument do akt i po problemie

jeżeli nie wyrazi zgody, to ma ograniczenie do 9/18, a 1/18 należy przydzielić innej osobie

majdan30-08-2013 13:03:47   [#03]

ale czy w przypadku podpisania 10/18 nauczyciel nie zawarł porozumienia zmieniającego warunki pracy?

Czy to nie skutkuje przypadkiem tym, że sam na własne życzenie pozbawiła się przywilejów dla nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie a tym samym umowy z mianowania?

 

 


post został zmieniony: 30-08-2013 13:04:42
DYREK30-08-2013 13:26:11   [#04]

nie

ma tu zastosowanie art.22.2 KN

dalej jest zatrudniony na podstawie mianowania

porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniajace ma zastosowanie tylko przy umowie o pracę, a ograniczenie zatrudnienia dotyczy stosunku pracy na podstawie mianowania (pozaumowny stosunk pracy)

majdan30-08-2013 13:53:33   [#05]

to w takim razie proszę napisać jak postąpić w takiej sytuacji.

Nauczyciel zatrudniony  w 2006 na umowę na 18/18 na czas nieokreślony, w 2010 dostaje umowę z mianowania. W roku 2012 ograniczenie zatrudnienia do 9/18. W wrześniu 2012 okazuje się jednak po naborze ze jest więcej godzin 13/18. Otrzymuje aneks do umowy z 2006 roku na te 13/18. Czy to dobrze?

 

MKJ30-08-2013 13:57:51   [#06]

Nie.

W 2010 roku jego stosunek pracy przekształcił się ze stosunku pracy na podstawie umowy na stosunek pracy na podstawie mianowania, co powinno być potwierdzone aktem mianowania.

W roku 2012 wyraził zgodę na ograniczenie zatrudnienia do 9/18 w trybie art. 22 ust. 2 KN.

We wrześniu wyraża zgodę na ograniczenie zatrudnienia do 13/18 w tym samym trybie.

majdan30-08-2013 14:00:16   [#07]

akt mianowania otrzymał, ale aneks został sporządzony do umowy o pracę z 2006, czyli nauczyciel nie powinien w ogóle przyjąć tego aneksu?

jak zatem powinno być napisane pismo na 13/18 po uprzednim ograniczeniu do 9/18?

 

 


post został zmieniony: 30-08-2013 14:04:11
MKJ30-08-2013 14:11:41   [#08]

Hmm... Formalnie aneks jest nieważny i można by z tego zrobić niezły raban.

Najlepiej teraz napisać pisemko z propozycją ograniczenia zatrudnienia do 13/18. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę, to kłopot z głowy.

majdan03-09-2013 06:26:30   [#09]

i stało się, nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania otrzymali aneks do umów, które mieli  na czas nieokreślony. Część z nich przyjęła nieświadoma, część podważa zasadność pisma...co dalej?

 

MKJ03-09-2013 21:05:00   [#10]

Pozostaje się dogadać w sprawie ograniczenia zatrudnienia, choć z formalno-prawnego punktu widzenia może to nie być takie proste, bo jest już dawno po wszystkich terminach, a KN jest w tym zakresie bezwzględna.

Aneksy są nieważne, bo dotyczą umów, które przestały obowiązywać w momencie zmiany stosunku pracy z umownego na pozaumowny.

majdan04-09-2013 19:13:00   [#11]

przykład: w maju nauczyciel z mianowania zgodził się na ograniczenie do 9/18, teraz jest tych godzin 13, otrzymuje aneks na 13/18 i nie chce go przyjąć, co dalej? Nauczyciel nie che słyszeć już o żadnym sprostowaniu, ani dogadaniu się . Nie przyjął aneksu i koniec tematu dla niego. Wynagrodzenie dostał już z 13/18 i jak na razie ten aneks leży w jego papierach niepodpisany..... 


post został zmieniony: 04-09-2013 19:17:18
Jacek04-09-2013 19:25:43   [#12]

no nie musi przyjmować. Godziny przyznać innemu nauczycielowi a nadpłatę potrącić z pensji październikowej

majdan04-09-2013 20:22:49   [#13]

ale to jedyny nauczyciel z mianowania od tego przedmiotu w szkole i na dodatek ma kwalifikacje do innego przedmiotu, ale zgodził się w maju na ograniczenie ponieważ nie było przesłanek na godziny. Na 1 września okazało się, że są i te godziny dostał nauczyciel emeryt, dlatego nauczyciel odmawia aneksu do tej umowy z 2006 r. na czas nieokreslony

Jacek04-09-2013 20:26:58   [#14]

nie kumam.. jak godziny się znalazły to powinien je dostać ten mianowany a nie emeryt.

majdan04-09-2013 20:32:20   [#15]

i właśnie cały w tym ambaras, że ten z mianowania nie dostał i dlatego nie che przyjąć tego aneksu....

Jacek04-09-2013 20:46:48   [#16]

dyrek dał ciała chyba

majdan04-09-2013 20:53:21   [#17]

dał i to po całej linii. W jaki sposób ten nauczyciel może dochodzić swego  bez sądu ?

izael04-09-2013 20:53:43   [#18]

matko, a myślałam, że ja mam trudno

 


post został zmieniony: 04-09-2013 20:54:37
izael04-09-2013 20:58:14   [#19]

nauczyciel pismo do dyrektora z opisem, co mu się należy i z zapytaniem, kiedy ten dyrektor ma to zamiar wyprostować

jak to nie poskutkuje to PIP, a potem już tylko sąd pracy

mając jednak wiarę w ludzi, wierzę w polubowne załatwienie sprawy

 

majdan11-10-2013 06:27:29   [#20]

Proszę jeszcze raz o pomoc, ponieważ sytuacja ciągnie się do dziś/11.10.2013/ i nie została jeszcze uregulowana:

Nauczyciel zatrudniony  w 2006 na umowę o pracę na 18/18 na czas nieokreślony, w 2010 jego stosunek pracy przekształca się z mianowania.

W maju 2013 ograniczenie zatrudnienia do 9/18. Nauczyciel wyraził zgodę.

W wrześniu 2013 okazuje się jednak po naborze ze jest więcej godzin 13/18. Otrzymuje 10.10.2013 aneks do umowy z 2006 (umowa o pracę) w którym zawarty jest nowy wymiar 13/18. Czy to dobrze?

 Jego umowa z 2006 już uległa przekształceniu, dlaczego zatem otrzymuje do niej aneks i jeszcze z takim opóźnieniem.? Nauczyciel nie che  tego przyjąć.

 

rzewa11-10-2013 07:33:00   [#21]

słusznie, że nie chce przyjąć

a ile godzin tygodniowo realizuje (tzn. uczy) od 1.09?

majdan11-10-2013 08:53:29   [#22]

nauczyciel ma od 1 września 15/18, nie chciał przyjąć tego aneksu, to otrzymał go wczoraj 10.10.2013 pocztą listem poleconym. Czy nauczyciel ma obowiązek teraz odpowiedzieć na ten aneks?

 

rzewa11-10-2013 09:43:39   [#23]

nauczyciel nie ma obowiązku potwierdzania jeśli uważa, że coś jest nie tak - uczy, a więc wypełnia swoje podstawowe obowiązki pracownicze

jeśli realizuje 15 godzin i płacą mu za 15 to jest ok - to dyrektor nie ma porządku w papierach, ale nie jest to zmartwienie n-la -> gdyby dyrektor wręczył pismo na podstawie art 22 ust 2 KN zmieniające ograniczenie z 9/18 na 15/18 z datą zmiany jaka faktycznie miała miejsce, a n-l potwierdził (nie miał by wtedy powodu do odmawiania) odbiór i zgodę z datą otrzymania pisma rzecz wyprostowałaby się

nie rozumiem po co dyrektor wysyłał pismo za potwierdzeniem odbioru skoro n-l normalnie jest w pracy zgodnie z planem lekcji?

DYREK11-10-2013 10:19:18   [#24]

wg mnie można odpowiedzieć tak:

  • uważam, że łączy mnie ze szkołą stosunek pracy na podstawie mianowania  tu: krótkie uzasadnienie ...... ,
  • aneks do umowy przesłany w dniu .......... uważam za niezgodny z obowiązujacymi zapisami KN, a określony w nim wymiar zajeć traktuję jako propozycję ograniczenia zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 KN na co wyrażam zgodę ...... .
  • proszę o potwierdzenie łączacego mnie ze szkołą stosunku pracy na podstawie mianowania w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma........
  • w przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi negatywnej bedę zmuszony skierować pozew do sądu  o ustalenie rodzaju stosunku pracy łączącego mnie ze szkołą
majdan11-10-2013 14:06:39   [#25]

Co do łączącego nauczyciela ze szkołą stosunku pracy to nie ma wątpliwości, że jest to stosunek pracy na podstawie mianowania, ponieważ nauczyciel otrzymał od dyrektora potwierdzenie przekształcenia się stosunku pracy z umowy o pracę z 2006 na  stosunek pracy z minowania.

Jednakże sam dyrektor uważa, że wysłany aneks jest jak najbardziej na miejscu i nie widzi w tym problem twierdząc, umową bazową, tą najważniejszą jest ta pierwsza z 2006 roku i dlatego do niej został spisany aneks. 

Zastanawiam się czym zatem jest dla Dyrektora samo przekształcenie stosunku pracy, chyba tylko formalnością i podstawą do wyższego wynagrodzenia..bo on niejako traktuję ta umową z 2006 roku jako umową najważniejszą, bo do niej się odnosi

 


post został zmieniony: 11-10-2013 14:21:15
majdan11-10-2013 14:23:03   [#26]

Proszę o podpowiedź, czy nauczyciel ma w ogóle obowiązek na odpowiedzenie na ww aneks?

 

izael11-10-2013 16:43:32   [#27]

obowiązku chyba nie ma, ale ja dla swojego bezpieczeństwa zrobiłabym tak , jak sugeruje DYREK

może zawahałabym się z tym ostatnim zdaniem i straszeniem sądem

w moim odczuciu wystarczą te trzy kropki:)

a do sądu i tak pójdę, jeśli zostaną naruszone moje prawa i będzie mi się chciało iść

 

i to pismo na dziennik z potwierdzeniem oddania

DYREK11-10-2013 19:04:56   [#28]

obowiązku nie ma ale warto napisać

może dyrektor poczyta na temat umownych i pozaumownych  form nawiązania stosunku pracy

taka rola nauczyciela -> niesienie kaganka oświaty ;-)

oczywiście sąd pracy można zostawić na później, jak nie poczyta

 

majdan12-10-2013 20:41:14   [#29]

Zachęcam do lektury 

 

Zgoda na ograniczenie zatrudnienia - konsekwencje

Skutki ograniczenia zatrudnienia i porozumienia zmieniającego są diametarlnie różne. Dyrektorzy nie zawsze zdają sobie sprawę, że to nie wymiar zajęć, ale forma przekształcenia decyduje o skutkach

 

Kiedy ze strony dyrektora pada propozycja obniżenia wymiaru zajęć w przyszłym roku szkolnym, nauczyciele przede wszystkim zwracają uwagę na liczbę godzin, która wiąże się ze zmniejszeniem wynagrodzenia. Zdecydowanie rzadziej przyglądają się, w jaki sposób dyrektor chce to zrobić. Na ogół nie odróżniają różnych form przekształcenia stosunku pracy takich jak ograniczenie zatrudnienia czy porozumienie zmieniające, nie są więc wyczuleni na to, jakim tytułem dyrektor opatrzył pismo. Zdarza się, że nauczyciele podpisują i te bez żadnego tytułu i podstawy prawnej. I często przez ten brak przezorności tracą mianowanie...

 

Casus

„Dyrektor, obejmując funkcję we wrześniu, zapowiedziała, że dokona zmian według własnych zamierzeń. Po feriach podjęła z każdym z nas rozmowę, z których wynikało, że większość z nas będzie miała obniżony wymiar godzin. Otrzymaliśmy pisma zatytułowane „Porozumienie zmieniające”, z których wynikało, że od 1 września dyrektor proponuje np. 13/18, 9/18. Twierdzi, że jeżeli wyrazimy zgodę, będziemy korzystać ze wszystkich świadczeń z Karty, bo przepisy tej ustawy traktują równo nauczycieli w pełnym wymiarze i tych zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu. Większość z nas decyduje się na podpisanie tego pisma. Dyrektor stwierdziła, że gdyby zaszły jakieś korzystne zmiany i będzie więcej godzin, to można wycofać to porozumienie.

Przykład: Rok temu otrzymałam już obniżenie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN. Pismo to nie ma tytułu, ale poprzedni dyrektor mówił, że jest to ograniczenie zatrudnienia i że nadal jestem nauczycielem mianowanym. Zapytałam obecnego dyrektora, czy po raz drugi może mi ograniczyć zatrudnienie oraz czy ta proponowana forma porozumienia zmieniającego nadal utrzymuje mianowanie. Dyrektor stwierdziła, że w jednym i drugim wypadku jest porozumienie stron, czyli nauczyciel zawsze wyraża zgodę na ograniczenie zatrudnienia i nie widzi żadnej różnicy. Niestety, nie odpowiedziała, co z tym mianowaniem. Dodała tylko, że zawsze za pomocą porozumienia zmieniającego można podwyższyć wymiar zajęć w trakcie roku szkolnego i to powinno być dla mnie najważniejsze”.

 

Jak wynika z treści casusu, nauczyciele i dyrektorzy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie niosą ze sobą różne formy przekształcenia stosunku pracy. Skutki ograniczenia zatrudnienia i porozumienia zmieniającego są diametralnie różne. Dyrektorzy nie zawsze zdają sobie sprawę, że to nie wymiar zajęć, ale forma przekształcenia decyduje o skutkach. Ograniczenie zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu utrzymuje mianowanie, natomiast porozumienie zmieniające także w wymiarze 1/2 etatu odbiera mianowanie. Należy jednak podkreślić, z ograniczenia zatrudnienia może skorzystać tylko nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, który może być zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Aby nie było nieporozumień, każdy rodzaj przekształcenia stosunku pracy powinien być dokładnie nazwany i określony i – co bardzo ważne – pismo w tej sprawie powinno być opatrzone stosownym tytułem, a więc „Ograniczenie etatu” lub „Porozumienie zmieniające”.

Należy też przypomnieć, że każde pismo powinno zawierać podstawę prawną.

Teresa Konarska

MKJ12-10-2013 21:05:26   [#30]

Ten tekst wprowadza w błąd.

Ograniczenie zatrudnienia i porozumienie zmieniające jest dokładnie tym samym, o ile w ogóle istnieje coś takiego jak "porozumienie zmieniające" dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, bo trudno mi sobie wyobrazić co tu zmieniać.

Można oczywiście zmienić stosunek pracy z pozaumownego (mianowanie) na umowny (umowa o pracę) za porozumieniem, ale wówczas należy podpisać z nauczycielem umowę o pracę. Samo wręczenie pisma nauczycielowi o zmniejszeniu wymiaru godzin nie powoduje zmiany stosunku pracy, niezależnie od tego, jak to pismo będzie zatytułowane.

Tak mi się przynajmniej wydaje...

rzewa12-10-2013 23:48:25   [#31]

owszem, poważny błąd gdyż nie można w drodze porozumienia zmienić pozaumownego stosunku pracy (mianowania) na umowny stosunek pracy - jest w tej sprawie orzeczenie SN

zatem n-l skutecznie może dochodzić przed sądem tego że powyższe "porozumienie zmieniające" jest ograniczeniem zatrudnienia wynikającym z art 22 ust 2 KN i jest on nadal zatrudniony przez mianowanie

majdan13-10-2013 07:04:12   [#32]

proszę o to orzeczenie SN

rzewa13-10-2013 09:41:45   [#33]

Uchwała SN z dnia 11.09.96 r. I PZP 22/96
1. Ograniczenie pełnego wymiaru zajęć nauczyciela mianowanego, poza sytuacjami określonymi w art. 22 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jest niedopuszczalne.
2. Zgoda nauczyciela mianowanego na zatrudnienie w niepełnym wymiarze zajęć ma jedynie znaczenie dla oceny jego gotowości do pracy.

Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. I PKN 595/98
Do nauczyciela mianowanego nie stosuje się art. 42 KP.

majdan13-10-2013 09:50:22   [#34]

Pani Mecenas Konarska niejednokrotnie opisuje w głosie nauczycielskim i innych o niekorzystnej zmianie stosunku pracy z mianowania na umowę pracę na podstawie porozumienia stron. Czy to ja błędnie to odczytuje..

http://www.znp-powiatplock.pl/index.php?p=1_2_Artyku-y


post został zmieniony: 13-10-2013 09:51:32
MKJ13-10-2013 12:52:41   [#35]

To jakiś kuriozalny tekst!

Oczywiście, nie można w drodze porozumienia zmienić stosunku pracy z mianowania na umowę o pracę. Jeżeli jedna i druga strona (dyrektor i nauczyciel) wyrażają taką chęć, to należy rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy w drodze porozumienia stron i nawiązać nowy. I o to mi chodziło, ale wyszło mi co innego.

Jeżeli dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania przewidziany jest wymiar godzin poniżej 1/2 etatu, to mamy po prostu do czynienia z rozwiązaniem stosunku pracy, wypłaceniem odprawy i ewentualnie zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Nauczyciel może, oczywiście, zgodzić się na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i stracić prawo do odprawy. Wyobrażam sobie taką sytuację, gdy nauczycielowi zależy na tych kilku godzinach w nowym roku i w ten sposób dogaduje się z dyrektorem, aczkolwiek mocno to naciągane i dla nauczyciela mało korzystne. I chyba o to chodziło pani Konarskiej w tym tekście.


post został zmieniony: 13-10-2013 12:53:20
elrym02-04-2014 16:43:59   [#36]

proszę o komentarz:

wypełniając SIO przy nauczycielach podstawa prawna świadczenia pracy - wybrałam opcję mianowanie zamiast umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

w OP zapytano na jakiej podstawie tak zrobiłam skoro na dzień 30 września (i wcześniej) było inaczej?

odpowiedziałam, że zgodnie z prawem, jeżeli wystąpiły przesłanki do takiego zatrudnienia to akt mianowania wydany w 2000 roku nadal mnie do tego obliguje, chociaż w teczkach akt osobowych nie ma przekształcenia stosunku pracy z umowy na czas nieokreślony na mianowanie

zasugerowano mi, że powinnam pozostawić tak, jak było w SIO na dn. 30 września

 

mnie jednak trapi wątpliwość, że nie jest to zgodne z prawem

czy w aktach powinno być coś dodatkowego oprócz aktu mianowania?

rzewa03-04-2014 07:29:53   [#37]

o tym, że n-l jest zatrudniony na podstawie mianowania zaświadcza akt mianowania wystawiony przez dyrektora szkoły (a nie akt uzyskania stopnia n-la mianowanego), ale...

jeśli n-l mając co najmniej stopień n-la mianowanego pracował w szkole samorządowej chociaż przez chwilę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, to jego stosunek pracy z mocy ustawy przekształcił się w stosunek pracy na podstawie mianowanie niezależnie od tego czy dyrektor stwierdził ten fakt na piśmie czy nie

a w SIO dyrektor jest obowiązany do zamieszczania danych zgodnych ze stanem faktycznym

elrym03-04-2014 14:45:45   [#38]

dziękuję rzewo :-)

 taki stan zastałam, dopiero niektóre rzeczy wychodzą, dlatego chcę mieć jasność'

teraz ją mam

:-))


post został zmieniony: 03-04-2014 14:55:24
katarzs04-04-2014 07:54:43   [#39]

Proszę o podpowiedź: jeśli mam kilku n-li jednego przedmiotu i jednego muszę-chcę zwolnić, to pozostali w arkuszu muszą mieć równo 18 godzin i dla tego jednego musi być max do 8 godzin, czy też pozostali mogą mieć np. 19, 20 czy 21 godz. (co wynika ze specyfiki przedmiotu, inaczej musiałabym dzielić godziny w jednej klasie między dwie osoby)?

noe1904-04-2014 09:37:08   [#40]

generalnie lepiej żeby nauczyciele nie miele nadgodzin, wtedy trochę mniej tłumaczenia w sądzie ;). Ale jak wynika to ze specyfiki przedmiotu to nie powinno być problemu.

katarzs04-04-2014 16:44:03   [#41]

Dziękuję

izael04-04-2014 20:20:49   [#42]

katarzs, oczywiście, że nie zawsze się da po 18

u mnie tez sąd badał, czy są godziny ponadwymiarowe (były), z czego to wynika ( ze specyfiki) i czy da się z tego zrobić etat dla nauczyciela ( nie da)

ufff

poi 1,5 roku już po sprawie

katarzs05-04-2014 17:25:01   [#43]

izael, gratuluję... U mnie jest kwestia dzielenia godzin w-f, tam właściwie można to zrobić. Boję się sądu pracy, jeszcze nie byłam, ale muszę jedną kobietę zwolnić, już dostatecznie dużo złego zrobiła i nadal nie ustaje... 

izael05-04-2014 17:45:26   [#44]

warto spróbować...

tylko płaci się spore ceny za te decyzje

trzymam kciuki:)

to jedna z niewielu okazji, by odeszli słabi nauczyciele

ddorota07-04-2014 13:11:06   [#45]

do [#39] możesz mieć więcej niż 8 godzin, ale mniej niż 18, nie ma obowiązku proponowania art.22.

Sprawdzone w sądzie pracy, tez z wf-em, miałam 48 godzin, zostawiłam dwoje n-li, dwóm innym dałam wypowiedzenie, zwolnienie było skuteczne, a moja decyzja poprzedzona była wnikliwą lekturą forum i podpowiedziami tutaj zamieszczanymi.

kwiapa26-11-2014 11:28:43   [#46]

do #37

rzewo, czy to oznacza, że powinno się każdemu n-lowi, który otrzymał akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego od OP, wystawiać akt mianowania przez dyrektora?

MKJ26-11-2014 11:56:01   [#47]

Absolutnie nie!

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego i akt mianowania to dwie różne rzeczy. Akt mianowania jest potwierdzeniem zawarcia stosunku pracy, a akt nadania stopnia jest potwierdzeniem uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Akt mianowania wystawiamy nauczycielowi posiadającemu stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku, gdy:

1. Nawiązujemy z nim stosunek pracy i zatrudniamy go w pełnym wymiarze zajęć.

2. Był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć i przydzielono mu godziny wypełniające pełny etat.

3. Była nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć i uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

kwiapa26-11-2014 12:02:41   [#48]

ok, czy wobec tego mozna prosić wzór takiego aktu mianowania? Bedzie jeszcze jaśniej :)

 

MKJ26-11-2014 12:16:07   [#49]

Jest w wymianie plików:

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php?category=0&sortby=dd

 

kwiapa26-11-2014 13:53:04   [#50]

bardzo "elegancki" dokument :) dziękuję

Z powyższego wnioskuję, iż przyjmując nauczyciela mianowanego do pracy nawiązuję z nim umowę w formie mianowania a nie umowy o pracę (sp publiczna prowadzona przez organ samorządu).

Natomiast jeżeli nauczyciel kontraktowy pracujący w mojej szkole uzyskał w trakcie pracy stopień mianowanego to jego umowa z mocy prawa przekształca sie na mianowanie i nic dodatkowego nie trzeba nauczycielowi wręczać. Czy tak?

Pozostaje jeszcze kwestia zmiany w zakresie ograniczenia etatu poniżej pensum z powodu braku godziń. Jakim dokumentem powinno sie to uregulować i do którego z wcześniejszych dokumentów będących podstawą zatrudnienia się odnieść - umowy o pracę czy mianowania bo w tej kwestii są zdania podzielone.

I jeszcze jedno przy okazji czyli SIO...

są tam min. 2 opje przy wyborze podstawy zatrudnienia:

-zatrudnienie na pdst. KN

- zatrudnienie na pdst. mianowania

O jaką różnicę tam może chodzić?

strony: [ 1 ][ 2 ]