Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nieklasyfikowanie w szkole specjalnej
strony: [ 1 ]
bratek21-12-2012 09:35:59   [#01]

Dziecko w klasie dla umiarkowanych i znacznych z autyzmem.

Pytania o nieklasyfikowanie:

- czy można?

- czy można z powodu "braku opanowania podstawy programowej" (tak doradzono Rodzicom)

- ile nieobecności potrzeba, by nieklasyfikować ze względu na frekwencję.

Podkreślam, że nie chodzi mi o wydłużenie etapu, tylko o nieklasyfikowanie.

Z góry dzięki!

DorotaN21-12-2012 11:34:43   [#02]

nie klasyfikować można ze względu na frekwencję, ale zapisy na ten temat muszą być w statucie ( u nas można, jeśli powyżej 50% nieobecności). można wystawić negatywne stopnie- oceny opisowe w tym przypadku, można na koniec roku nie promować ( w uzgodnieniu z rodzicami)

bratek21-12-2012 13:36:40   [#03]

Nie promować nie moge, bo dzięcię już nie promowane w ubiegłym roku. A etap wydłużać można tylko raz:((

Zapisó o nieklasyfikowaniu nie mam w statucie.

A powinny być?!

Oceny mogę wystawić negatywne.... Ale czy mogę? I co napisać? Że nie opanowała materiału? Przecież to by oznaczało jedynie, że nie umieliśmy go dostosować!

Ot problem!

Chodzi o to, że dziecko nie było odraczane w przedszkolu, na pierwszym etapie też nie. Teraz ma lat 13 i ma kończy podstawówkę specjalną. W takim wypadku przy najlepszych wiatrach o ile nic się nie zmieni w przepisach, w wieku 20 lat skończy edukację specjalną, czyli będzie stratna 4 lata:((

 

hania121-12-2012 18:11:16   [#04]

Dlaczego piszesz o niepromowaniu jako o wydłużeniu etapu edukacyjnego?

maeljas21-12-2012 18:31:08   [#05]

Nela - nieklasyfikowanie skutkuje nieotrzymaniem promocji ...

Czy ten uczeń miał wydłużony etap nauczania

- czy nie otrzymał promocji, bo nie spełnił wymagań ?

bratek22-12-2012 06:42:26   [#06]

Uczeń miał wydłużony etap w klasie szóstej. Szukam furtki do tego, żeby jeszcze rok został u nas. Ktoś w KO podpowiedział Rodzicom niepromowanie, jako alternatywę do wydłużenia.

Tylko nie znam podstaw prawnych.

I znaleźć nie umiem.

I nie wiem jak to ugryźć technicznie... Przecieć, przy wydłużeniu w arkuszu ocen wpisujemy właśnie "niepromowany". Więc jak odróżnić jedno niepromowanie od drugiego?

Plącze mi się to wszystko:((

maeljas22-12-2012 17:59:25   [#07]

Nela

wydłużaliście etap na podstawie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania - teraz nie ukończy SP na podstawie rozp. o ocenianiu i klasyfikowaniu

 

Poprzednio był traktowany jako niepromowany tylko do celów statystycznych SO -2

 

Wszelkiej pomyślności na Święta i Nowy Rok

 

ejrut22-12-2012 18:24:07   [#08]

maeljas ...nie rozumiem twojego komentarza odnośnie poruszonego problemu...możesz jaśniej:)

bratek22-12-2012 18:39:00   [#09]

Ja też nie łapię:((

Powinnam teraz nie klasyfikować, bo nie opanowała materiału? W klasie dla umiarkowanych i znacznych?! Serio tak można?

Tzn. oczywiście jestem ZA. Jeśli to na korzyść dziecka. Ale i tak mi się jakoś pedagogiczne sumienie buntuje na takie postawienie sprawy...

A przy okazji: POZDRAWIAM ŚWIĄTECZNIE!!!

:)))

ejrut22-12-2012 20:26:37   [#10]

Nelu!

Nie znajdziesz innych podstaw prawnych niż te na które się powoływałaś. Nie możesz już nic zrobić jeżeli wcześniej nie przedłużano etapu. Nie ma pojęcia nieklasyfikowania bo w umiarkowanych lub znacznych jest właśnie wydłużenie etapu. Tak to rozumiem :) Jeżeli dziecko opanowało treści zawarte w IPET dostaje promocję, jeżeli nie opanuje to przedłuża mu się etap...Pozdrawiam cieplutko i świątecznie :)

bratek22-12-2012 20:53:38   [#11]

A jeśli nie opanowało treści i nie można mu przedłużyć?

Annax22-12-2012 22:08:37   [#12]

"wydłużaliście etap na podstawie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania - teraz nie ukończy SP na podstawie rozp. o ocenianiu i klasyfikowaniu"

Myślę, że maeljas podpowiada nam, że wydłużać możemy na podstawie zapisu w rozp. o ram.planach nauczania, a nieklasyfikować pozwala nam zapis w rozp. o ocenianiu i klasyfikowaniu.

Cześć Nela - pozdrawiam Cię serdecznie i przedświątecznie - wszystkiego dobrego z okazji tych pięknych świąt.

Swoją drogą - ta zmiana o wydłużaniu tylko raz na każdym etapie - jest strasznie krzywdząca dla naszych uczniów. Wielu przychodzi ze szkół ogółnodostępnych w stanie kiepskim mocno, po ukończonym gimnazjum gdzie nie było wcale wydłużeń i teraz mają przed sobą tylko szkolę przysposabiającą do pracy i jedynie 4 lata przed sobą. Zawsze tracą wtedy kilka lat możliwości bycia w systemie edukacyjnym. Potem większość skazanych jest ciągle jedynie na bycie w domu... I tak już często do końca życia... Kto nam - IM - zabrał te kilka lat??? A w imię czego??? Dlaczego nikt z nas nie zaprotestował przeciwko takim rozwiązaniem?

Też szukamy jakieś furtki... Może to dobra ścieżka , ta wskazana przez maeljas?...

 

 

 

 

malchow22-12-2012 23:02:30   [#13]

I jeszcze pamiętaj, że kończy w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.

A jeżeli nie ma porozumienia i zgody to co...:)

Do miłego na spotkaniu w Krakowie,

którego jesteś sprawcą:)

maeljas23-12-2012 20:09:27   [#14]

Może teraz będę bardziej komunikatywna...

 

 

Uczeń, który miał wydłużony etap kształcenia , może także nie otrzymać promocji

Wydłużenie etapu kształcenia  realizowane jest na podstawie decyzji dyrektora – podstawa prawna – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania:

„§ 5. 1. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”(…)

I taki uczeń realizuje np. 6 klasę przez 2 lata , oczywiście realizuje program.

 

I taki uczeń może nie otrzymać  promocji lub nie ukończy nauki w szkole – tylko musi być konkretny powód – np. . niechodzenie do szkoły  albo opór materii ( nauczyciele nie są w stanie ocenić ucznia, albowiem np. dziecię nic nie chce robić )

Uczeń jest klasyfikowany na podstawie  rozporządzenia MEN  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych:

  • jeżeli nie chodzi do szkoły – to można zastosować par.17.1

 

§ 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

  • jeżeli chodzi, a nie uczy się  - to ustęp 7 – oczywiście trzeba  tak podsumować osiągnięcia, żeby było jasne , dlaczego nie ma podstaw do klasyfikacji:

 

„3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

7. (od 1.09.2011, a w SP i SPG ogólnodostępnych od 1.09.2012) Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 6 ust. 1a pkt 1, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i § 15 ust. 5.

 

"Powinnam teraz nie klasyfikować, bo nie opanowała materiału? W klasie dla umiarkowanych i znacznych?! Serio tak można?"

 

Uczeń ma program - dostosowany do jego możliwości - jeżeli nie opanował wymaganych umiejętności, no to jak ma mieć pozytywne oceny opisowe?

 

bratek24-12-2012 14:43:02   [#15]

Marta!

Jesteś WIELKA!

Pozdrawiam świątecznie!!!

:))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]