Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Egzaminy poprawkowe
strony: [ 1 ]
jaga1123-08-2012 20:35:40   [#01]

W szkole mam uczniów klasy szóstej, którzy otrzymali oceny niedostateczne z dwóch przedmiotów i przystąpili do egzaminów poprawkowych. Z dwóch egzaminów jednego nie zdali czy zgodnie z rozporządzeniem można ich promować raz z ocenia niedostateczną i podjąć uchwałę o ukończeniu przez nich szkoły podstawowej. W rozporządzeniu nie jest napisane o ukończeniu z ocena niedostateczną , ale  w klasyfikacji końcowa można  promować raz w etapie edukacyjnym z jedna ocena niedostateczną . Jak to się ma do ukończenia szkoły podstawowej?

Gaba23-08-2012 20:42:30   [#02]

nie, nie można. Powtarzają klasę

cynamonowa23-08-2012 20:44:03   [#03]

Egzaminy porawkowe powinny odbyć się w ostatnim tygodniu sierpnia.....

Gaba23-08-2012 20:52:17   [#04]

Słusznie prawisz

 

hania123-08-2012 20:53:03   [#05]

Promocja z jedną oceną niedostateczną nie dotyczy ukończenia szkoły - jak sama nazwa wskazuje. Oni nie są promowani. Nie kończą szkoły i muszą powtarzać klasę szóstą.

kwiecie23-08-2012 22:47:40   [#06]

można promować po nie zdanym egz. poprawkowym jeśli uczeń jest w IV lub V klasie, czyli można dać tzw. warunek jeśli kontynuuje naukę w tej samej szkole

w klasie VI nie

cynamonowa24-08-2012 01:04:45   [#07]

no tak....ale egzamin nie odbyl  się w przewidywanym terminie.....

 

swoją drogą....czy umiałby więcej, mniej......a jednak

dyrlo24-08-2012 07:21:11   [#08]

Ale poprawka matury też ma być w ostatnim tygodniu sierpnia a w tym roku odbyła się 01.08 (wtorek).

Gaba24-08-2012 07:26:29   [#09]

dyrlo, o co chodzi z tym terminem?

rzewa24-08-2012 09:19:37   [#10]

literówka - matura poprawkowa była 21.08.12 czyli nie w ostatnim tygodniu sierpnia, ale... w ostatnim pełnym tygodniu sierpnia, więc i egzaminy poprawkowe mogły być w tym roku organizowane już od 20.08

;-)


post został zmieniony: 24-08-2012 09:20:21
dyrlo24-08-2012 13:06:37   [#11]

Oj, przepraszam - oczywiście 21

cynamonowa24-08-2012 14:46:54   [#12]

Rzewo, czyli poprawki ustalone między 27 a 31 sierpnia załapały się na nieprawidłowy termin?

Jakoś pełny rozumiem jako pełne pięć roboczych dni, w końcu w soboty i niedziele szkoły nie pracują.

śliwka g26-08-2012 14:46:17   [#13]

Upewnię się: Praca i protokół z egzaminu mają być w arkuszu ocen do czasu ukończenia szkoły? A przed oprawą arkuszy wyciągnąć i do teki?

Dziękuję

Gaba26-08-2012 15:53:11   [#14]

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

 

Ewa, wyjaśnij, proszę, swój tok liczenia... - bo nijak nie mogę się doliczyć 21 -

rzewa26-08-2012 21:52:39   [#15]

Gabo nie zauważyłaś znaczka na końcu postu? - to nie mój tok myślenia... to advocatus diaboli :-)


śliwka g: protokół wraz z praca stanowią załącznik do arkusza ocen, czyli stają się jego integralna częścią, czyli muszą być razem z arkuszem również wtedy gdy będzie on oprawiony.

Jacek26-08-2012 23:15:37   [#17]

data zdania egzaminu

Jacek26-08-2012 23:44:26   [#19]

oczywiście, przecież nie zdał i promuje się go z 1 ndst

zosiaz127-08-2012 12:15:27   [#20]

jeżeli poprawkowicz nie zdał egzaminu i promujemy go z oceną nadst, to data rady sierpniowa, bo RP wraża zgodę na to? tak?

(myśmy na temat wrunkowych promocji nie uchwalali w czerwcu, tylko było "jeżeli zda" to będzie promowany ...)

EwaBe27-08-2012 14:22:48   [#21]

Tak, data sierpniowej rady, bo dopiero na niej decydujecie, czy promować danego ucznia z oceną niedostateczną.

Rada nie zatwierdza wyników klasyfikacji, ona je przyjmuje. I tak należy zapisać w uchwale.

Drugie zdanie powinno się znaleźć w innym wątku, wpisałam omyłkowo tutaj.

"Dokonam sprostowania oczywistej omyłki", gdy ten inny wątek znajdę :-)


post został zmieniony: 27-08-2012 14:25:19
Natka29-08-2012 10:15:19   [#22]

a jeżeli uczeń nie przyszedł na poprawkę (rodzice napisali pismo, że rezygnują z poprawki), to co wpisujemy w arkuszu ocen w informacjach o egzaminach (lp.24)?

mam pustkę :(

................

literówki


post został zmieniony: 29-08-2012 10:16:31
rzewa29-08-2012 17:23:49   [#23]

nie zgłosił się

a niżej: niepromowany i data uchwały rp

Natka29-08-2012 18:13:07   [#24]

tak myślałam, ale nie byłam pewna

dzięki :))


post został zmieniony: 29-08-2012 18:13:18
zosiaz130-08-2012 09:34:55   [#25]

jeżeli uczeń ma z poprawki ocenę ndst, to rada przyjmuję uchwałę o warunkowej promocji???

rzewa30-08-2012 10:34:49   [#26]

może podjąć uchwałę o promowaniu ucznia z ocena niedostateczną, ale nie musi - to decyzja rady ped.

mycha30-08-2012 21:29:23   [#27]

Uczeń zdał egzamin poprawkowy.
1. Czy data na świadectwie , to data zdania egzaminu?
2. Jakie daty w arkuszu ocen?

rzewa30-08-2012 22:05:44   [#28]

1. tak

w miejscu na wpisanie oceny z egz. poprawkowego - data zdania egzaminu i ocena

tam gdzie decyzja o promowaniu i data uchwały rp: data przyjęcia przez rp wyników klasyfikacji z czerwca oraz "promowany"

47andrzej31-08-2012 08:25:58   [#29]

A jak wybrnąć z takiej sytuacji:

6 osób za warunkowym promowaniem 6 przeciw i 7 się wwstrzymało

rzewa31-08-2012 09:40:04   [#30]

powinien być w regulaminie rady zapis, że decyduje głos przewodniczącego -> czyli, że w przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyzja rady jest taka, za jaką opowiedział się dyrektor

Amaria31-08-2012 13:34:14   [#31]

Proszę o podpowiedż - podstawa prawna, że świadectwo z datą egzaminu poprawkowego, a nie z datą rady sierpniowej.

rzewa31-08-2012 16:20:13   [#32]

obecnie na świadectwie nie ma daty uchwały rp, jest tylko data wystawienia świadectwa i ta datą jest data zdania egzaminu poprawkowego

Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)

§ 14. ust. 5. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 16 ust. 9, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku ucznia, który zdał egzamin poprawkowy lub egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.

Jacek W31-08-2012 21:31:49   [#33]

6 osób za warunkowym promowaniem 6 przeciw i 7 się wstrzymało

Wniosek o promocję nie uzyskał zwykłej większości, więc przepadł.

powinien być w regulaminie rady zapis, że decyduje głos przewodniczącego

Imho taki zapis byłby sprzeczny z art. 43 ust. 1 uoso, który jasno stanowi, że ma być zwykła większość głosów, a nie większość z podpórką.

rzewa31-08-2012 22:41:55   [#34]

zasadniczo, to racja jest :-)

danek31-08-2012 22:48:53   [#35]

Uczeń nie zdaje poprawki powtarza klasę .Informacja od dyrektora dla rodziców -uczeń nie zdaje poprawki nie może powtarzać kl I nie ma miejsc w klasie I. Dyrektor odsyła rodziców do innej szkoły.Co dalej .

 

rzewa31-08-2012 22:50:01   [#36]

dyrektor nie może odesłać ucznia do innej szkoły - miejsce musi być

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]