Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Prośba - awans
strony: [ 1 ]
irula28-06-2012 13:34:01   [#01]

Nauczyciel zmienia szkołę, realizował plan rozwoju zawodowego na mianowanego. Daję mu cząstkową ocenę dorobku zawodowego to wiem. Czy daję mu zaświadczenie o o stażu pracy, dacie zatwierdzenia planu ? Czy jego teczkę z dokumentacją awansu pozostawiam w szkole  czy mogę mu przekazać.? Odchodzi z pracy za porozumieniem stron.

rzewa28-06-2012 17:06:55   [#02]

dajesz zaświadczenie

teczkę, jeśli taka masz, zostawiasz u siebie, to Twoja teczka :-)

sońka28-06-2012 18:42:13   [#03]

podepnę się, mam inne pytanie

czy są jakieś konsekwencje dla nauczyciela, który skończył staż 31.05 i nie złożył sprawozdania (na mianowanego), wiem, że jeszcze jutro jest czas, ale nie liczę

opiekun stażu w ciągu 14 dni po zakończeniu stażu nie złożył projektu oceny

ponieważ w niektórych przypadkach mam dosyć myśleć o interesach nauczyciela, czekałam

rzewa28-06-2012 19:06:51   [#04]

dla nauczyciela nie ma żadnych sankcji - może przynieść sprawozdanie i za 3 lata i będziesz musiała wystawić mu ocenę

wobec opiekuna stażu powinnaś wyciągnąć konsekwencje służbowe (art 108 k.p.)


post został zmieniony: 28-06-2012 19:07:09
Jacek28-06-2012 19:08:01   [#05]

nie ma konsekwencji dla stażysty... może złożyć i po terminie

awans nie jest obowiązkiem ale bardziej bym wymagał od opiekuna stażu bo za to mu płaciłaś.

----

o rzewa była szybsza :-)


post został zmieniony: 28-06-2012 19:11:56
sońka28-06-2012 19:47:10   [#06]

dzięki

Leszek G28-06-2012 21:06:15   [#07]

Wiem, że dyrektor ma 21 dni na ustalenie oceny dorobku zawodowego za okres stażu na nauczyciela mianowanego, co w przypadku gdy dyrektor oddał sprawozdanie do poprawy. Czy te 21 dni liczy się od daty złożenia sprawozdania, czy od daty dostarczenia poprawy sprawozdania przez nauczyciela. 

Doska28-06-2012 22:01:25   [#08]

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel zobowiązany jest do złożenia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - § 4 ust. 4 rozporządzenia.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela - opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (dot. nauczyciela stażysty i kontraktowego) - § 5 rozporządzenia.

 

dyrlo28-06-2012 22:03:04   [#09]

I Leszku nigdzie nie ma o poprawianiu sprawozdania.

fordek29-06-2012 19:49:29   [#10]

Proszę o wyjaśnienie czy dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia Kuratorium Oświaty o odbywającym sie posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego- zapomnieliśmy tego zrobić a posiedzenie w poniedzialek.....

dyrlo29-06-2012 19:51:31   [#11]

Tak, należy poinformować OP i KO na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. Oni maja prawo przyjechać i obserwować.

[KN] Art.9g.

1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;

2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art.1 ust.2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy;

3) opiekun stażu.

2. (...)

3. (...)

4. W pracach komisji, o których mowa w ust.1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust.1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.


post został zmieniony: 29-06-2012 20:01:23
fordek29-06-2012 20:10:49   [#12]

umknęło nam KO powiadomiliśmy tylko Gminę ,Czy wobec tego takie postępowanie może sie odbyć czy z punktu prawa będzie ono nieważne ? Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

dyrlo29-06-2012 20:20:57   [#13]

Nie wiem co poradzić. Najczęściej przedstawiciel KO nie przyjeżdżał, ale w dokumentacji (podczas kontroli) sprawdzano mi czy zawiadomienia były i czy poszły w terminie.

Chyba przestawiłabym termin.

fordek29-06-2012 20:32:02   [#14]

dzięki.

fordek30-06-2012 10:10:17   [#15]

jednak wracam jak bumerang do tej sytuacji czyli nie powiadomienia KO- czy może nastąpić unieważnienie aktu nadania stopnia kontraktowego wlasnie z tego powodu? czy ktoś spotkał się z taką sytuacją ?

dyrlo30-06-2012 12:52:33   [#16]

Ja się nie spotkałam. Chyba możesz najwyżej Ty oberwać jako dyrektor. Ale poczekajmy na innych.

elada30-06-2012 19:01:29   [#17]

dyrektor liceum  jest opiekunem stazystki  jak wygląda powołanie  komisji,kto odpowiada za  przebieg procedury itd.    

rzewa30-06-2012 20:13:08   [#18]

normalnie - za wszystko odpowiada dyrektor

elada30-06-2012 21:38:19   [#19]

ok..wice  przewodniczy i jaka jest jego rola skoro  dyr.jako opiekun jest członkiem komisji .? 

ejrut01-07-2012 05:43:57   [#20]

Taka sama rola jak każdego przewodniczącego:)

sońka09-07-2012 12:41:01   [#21]

proszę o podanie podstawy prawnej do ustalenia oceny za okres stażu

czy tak jest poprawnie:

 

Działając na podstawie art. 9c ust.6, 8 i 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz.674 z późn. zm.) ustalam Pani

....

 

ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

sońka09-07-2012 15:47:08   [#22]

jeszcze raz proszę

Jacek09-07-2012 18:18:07   [#23]

wpisuję tylko art. 9c ust. 6

hamster6609-07-2012 20:31:28   [#24]

A jaki jest termin wystawienia oceny przez dyr. dla n-la na dyplomowanego?

sońka09-07-2012 20:33:08   [#25]

Jacek - dziękuję

termin wystawienia oceny, niezależnie, czy dla dyplomowanego, czy innego - 21 dni

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]