Forum OSKKO - w±tek

TEMAT: Wczasy pod grusz±
strony: [ 1 ]
danucha23-06-2012 19:33:55   [#01]

Proszę o pomoc ,czy wczasy pod grusza mog± wypłacane dopiero po wskazanym w podaniu terminie? Przy takiej wersji upiera sie moja księgowa , a moje kucharki z powodu wynajęcia mog± wzi±ć urlopy dopiero w sierpniu,Chciałabym żeby mogły dostać dofinansowanie przed  urlopem .

Proszę o jakie¶ pp, nie umiem już my¶leć.  

Jacek23-06-2012 19:48:29   [#02]

to zależy od zapisów w Waszym regulaminie ZF¦S

danucha23-06-2012 20:10:46   [#03]

w regulaminie nie ma nic o czasie wypłacania to księgowa twierdzi że nie wolno przed a przecież to jest dofinansowanie jak kto¶ jedzie to powinien dostać przed tak na chłopski rozum.

Jacek23-06-2012 20:54:52   [#04]

a to niech księgowa poda pp

MMM23-06-2012 22:21:47   [#05]

A czy nauczyciele też mog± jechać na wczasy pod grusz±:)???

zemi23-06-2012 22:28:26   [#06]

mog±, wszyscy uprawnieni do korzystania z ZF¦S mog±

Marek Ple¶niar23-06-2012 23:57:37   [#07]

a czy można pod palm±?

Jacek24-06-2012 00:03:18   [#08]

można.. byle nie odbiła :-)

Marek Ple¶niar24-06-2012 01:11:03   [#09]

byłoby miło, na tym etapie rozwoju, żeby nauczycieli dotyczyły wczasy pod palm±, niechby i odbiła:)

DYREK24-06-2012 09:53:24   [#10]

w±tek: wczasy pod grusz± dla obsługi i n-li

¦wiadczenie urlopowe - czy można wypłacić w połowie czerwca?

¶wiadczenie urlopowe

¦wiadczenie urlopowe nauczyciela a zajęcie komornicze

sprawy dotycz±ce terminu wypłaty powinny być okre¶lone w Waszym regulaminie o zf¶s

zapis z ustawy o zf¶s dotycz±cy ¶wiadczenia urlopowego i powi±zania go z urlopem wypoczynkowym nie dotyczy szkół (gospodarka finansowa na podstawie przepisów o finansach publicznych), mamy obowi±zek tworzenia ZF¦S

w szkole:

- ¶wiadczenie urlopowe dla nauczycieli okre¶la KN,

- "wczasy pod grusz±" czyli dofinasowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (nie jest to ¶wiadczenie urlopowe) okre¶la ustawa o zf¶s i opracowany na jej podstawie Wasz regulamin zf¶s, prawo do tego ¶wiadczenia maj± wszyscy uprawnieni (pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele, emeryci itd.)

nie można w regulaminie ograniczać uprawnień pracowników niepedagogicznych - np. dla nich "wczasy pod grusz±" tylko po urlopie, a dla nauczycieli już nie (chociaż też maj± urlop),

a jak "wczasy pod grusz±" dla emerytów - nie otrzymaj±, nie maj± urlopu ?

 

czyli można wypłacić w dowolnym terminie (nie ma zwi±zku z urlopem) jeżeli regulamin nie okre¶la w sposób szczegółowy terminu wypłaty

np. do 15 lipca - wypłata wszystkim uprawnionym


post został zmieniony: 24-06-2012 09:54:34
DYREK24-06-2012 09:56:22   [#11]

"wczasy pod grusz±" - dofinansowanie wypoczynku organizowanego we  własnym zakresie - należy się wszystkim uprawnionym (w jednostkach  takich jak szkoła)

"wczasy pod grusz±" - ¶wiadczenie urlopowe dla pracowników w zakładach poniżej 20 pracowników, należy się tylko pracownikowi jeżeli ma urlop co najmniej 14 dni - nie dotyczy szkół (gospodarka finansowa na podstawie przepisów o finansach publicznych) i zakładów, które tworz± ZF¦S.

czyli:

pracownik niepedagogiczny ma prawo do ¶wiadczenia z zf¶s np. "wczasy pod grusz±", dofinansowanie do wypoczynku - nie jest to ¶wiadczenie urlopowe powi±zane z urlopem (w szkole nie ma takiego ¶wiadczenia)

nauczyciel - ¶wiadczenie urlopowe z KN i ¶wiadczenie z zf¶s np. "wczasy pod grusz±"

"Nauczyciel może otrzymać w danym roku szkolnym dwa ¶wiadczenia - ¶wiadczenie  urlopowe na podstawie przepisów KN oraz dopłatę do wypoczynku zgodnie z  przepisami ustawy o ZF¦S. Obydwa ¶wiadczenia s± bowiem od siebie  niezależne."

z: http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=a rticle&catid=2%3Aaktualnoci&id=513%3Awiadczenie-urlopowe-nauczycieli-&Itemid=54

 


post został zmieniony: 24-06-2012 10:01:27
DYREK24-06-2012 10:10:32   [#12]

nasze w±tki:

¶wiadczenie urlopowe dla pracowników obsługi szkoły

ZF¦S - wczasy pod grusz±

Pilne... Fundusz Socjalny a PIT

ZF¦S - nauczyciele emeryci

symbol emerytury a odpis na ZF¦S

Dofinansowanie do wypoczynku- socjal

Zwi±zkowcy w komisji ds ZF¦S

opiniowanie   przez zz

uprawnienia zwi±zków zawodowych w zakresie funduszu socjalnego

¦wiadczenia socjalne

Dofinansowanie wypoczynku  z ZF¦S

itd.;-)

Dan6702-07-2012 16:39:46   [#13]

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim czy w trakcie urlopu macierzyńskiego może otrzymać dofinansowanie do wczasów organizowanych we własnym zakresie /nasz regulamin nic nie mówi o takich przypadkach/ Proszę o radę!

stoner02-07-2012 16:46:38   [#14]

Moim zdaniem może, ¶wiadzcenia z ZF¦S przysługuj± pracownikom (czyli wszystkim w stosunku pracy).

nina02-07-2012 21:57:37   [#15]

W Domu Kultury  instruktorka nie otrzymała "wczasów pod grusz±" ponieważ była na L_4 w ci±ży.Czy to jest możliwe ??

DYREK02-07-2012 22:21:02   [#16]

wszystko jest możliwe, rożne s± zapisy (nie zawsze zgodne z ustaw± o zf¶s) w regulaminach

często się także myli ¶wiadczenie urlopowe (w zakładach, które nie tworz± zf¶s) z dofinansowaniem z zf¶s -->> #11

niech złoży ponownie wniosek po zakończeniu L-4

UWAGA!
Nie jeste¶ zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedĽ w tym w±tku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Je¶li nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]