Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Oddział specjalny w szkole ogólnodostępnej - jaki plan nauczania
strony: [ 1 ]
szi24-04-2012 06:14:10   [#01]
 Od września będzie w mojej szkole oddział specjalny (upośledzenie umusłowe w st.lekkim + autyzm) - klasa I szkoły podstawowej. Czy dla tego oddziału stosuję plan nauczania wg załącznika nr 2 (ramowa plany nauczania). Trochę jestem niepewna, bo w tytule załącznika zapisano: RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ. 
post został zmieniony: 24-04-2012 06:27:57
rzewa24-04-2012 06:47:24   [#02]

stosujesz załącznik nr 1 - masz napisane w tytule: RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM1)

1) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej lub szkoły integracyjnej.

natomiast załącznik nr 2 jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla których, zgodnie z treścią przypisu do tytułu załącznika nr 1, załącznik ten nie ma zastosowania

szi24-04-2012 07:28:53   [#03]
Dziękuję.
szi24-04-2012 10:44:40   [#04]
Rzewo, a w ubiegłym roku obowiązywał dla oddziału specjalnego w szkole podstawowej w klasie pierwszej załącznik nr 3a?
joka24-04-2012 12:06:42   [#05]
Rzewo, mam prośbę, jaka jest różnica między klasą specjalną, integracyjną a terapeutyczną. W rozp. o pomocy psychologiczno- pedagogicznej występuje klasa terapeutyczna , a specjalnej tam nie ma?! Od września będę miala w klasie pierwszej troje dzieci szczególnej troski: 1 z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym uposledzenie w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa( dziecko nie chodzi i ma rączki niezbyt sprawne), 1- z afazją, 1- z zespołem poalkoholowym Fas. Jaką klasę mam stworzyć? W integracyjnej n-l musi mieć oligofrenopedagogikę, a moja n-lka ma terapię pedagogiczną dlatego pasuje mi klasa terapeutyczna. A co z tą klasą specjalną, która funkcjonuje w rozporzadzeniu o ramówce? Proszę pomóżcie, czas ucieka... A może Ty,  Szi wiesz już więcej?
szi24-04-2012 14:45:02   [#06]

U mnie będzie oddział klasy specjalnej (lekkie+autyzm trzech uczniów). Nauczyciele mają kwalifikacje z oligofrenopedagogiki. Niżej fragment rozporządzenia w sprawie statutów.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 2. Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić:

1) w szkole (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,
2) w szkole (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10,
3) w szkole (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,
4) w szkole (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,
5) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,
6) w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16,
7) w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8,
8) w szkole (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4,
9) w szkole (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16.
szi24-04-2012 15:44:33   [#07]
Muszę wiedzieć, jaka ramówka obowiązywała w roku szkolnym 2011/2012 dla oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej (klasy I=III). Czy to jest załącznik 3a rozp. z 2008 roku? (edukacja wczesnoszkolna 60h; alternatywne metody komunikacji 6h; religia 6h; gddd 3h; zajęcia rewalidacyjne 10h).
post został zmieniony: 24-04-2012 15:46:05
rzewa24-04-2012 16:00:27   [#08]
szi- tak, załącznik nr 3a
rzewa24-04-2012 16:03:32   [#09]

joka: klasa specjalna to klasa, w której są tylko uczniowie niepełnosprawni mający jedną określona niepełnosprawność - nauczyciel uczący w takiej klasie musi mieć kwalifikacje takie jak n-l w szkole specjalnej

klasa integracyjna, to taka w której są uczniowie niepełnosprawni z rożnymi niepełnosprawnościami (nie więcej niż 3) oraz uczniowie nie mający orzeczeń do kształcenia specjalnego - nauczyciele uczący w takiej klasie nie muszą mieć żadnych specjalnych kwalifikacji, wystarczają te same kwalifikacje co do pracy w oddziale ogólnodostępnym

szi24-04-2012 16:58:10   [#10]
Bardzo jestem wdzięczna, Rzewo, za pomoc. Nie widziałamm tego załącznika wcześniej. 
joka25-04-2012 08:17:58   [#11]
Barrrrrdzoooo dziękuję Rzewo i Szi, bardzo mi pomogłyście. Miłego dnia, chociaż za oknem ponuro...
mstola30-03-2017 13:31:24   [#12]

Jeżeli jest jeden uczeń z zespołem Aspergera w klasie ogólnodostępnej, to czy jest ograniczenie co do ilości dzieci w klasie III, oprócz obowiązującego wszystkich <25

Roman Langhammer30-03-2017 13:54:34   [#13]

Nie ma ograniczenia. 25 to jest maks w takim przypadku, ale pamiętaj o nauczycielu wspomagającym lub asystencie.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]