Forum OSKKO - wątek

TEMAT: jeszcze raz o opiniowaniu arkusza
strony: [ 1 ][ 2 ]
tema18-04-2012 11:26:59   [#01]
W zarzadzeniu OP na temat arkusza pojawił się zapis, że ma być zaopiniowany przez RP w formie uchwały. ???
Jacek18-04-2012 11:33:02   [#02]
u mnie tez się pojawił zapis ale nie będę opiniował i oddam bez
annamaria18-04-2012 11:58:48   [#03]
no i dobrze........jest to przepraszam ,-że na tym szacownym forum -ale głupie, co i z kim mam opiniować jak 3/4 ludzi dostanie ograniczenia etatów
Ala18-04-2012 12:19:04   [#04]

niech zaopiniują negatywnie :-)

a OP niech sobie z tym samo poradzi

........

wilk syty i owca cała ;-)


post został zmieniony: 18-04-2012 12:20:12
zz418-04-2012 12:30:34   [#05]

UOSO 

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

post został zmieniony: 18-04-2012 12:31:07
Jacek18-04-2012 12:40:17   [#06]
no i ?
annamaria18-04-2012 13:46:02   [#07]
jestem za Jackiem:))))))))))
AsiaJ18-04-2012 14:46:29   [#08]
poza tym to co oddajemy do OP, to projekt arkusza organizacji, a nie arkusz..
DYREK18-04-2012 14:52:48   [#09]

Powtórka z rozrywki;-)


DYREK

20-04-2007 14:01:55

Może warto wysłać ponownie do MEN ?

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

Zwracamy się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone, zgodne z prawem oświatowym, konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

1. Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Na podstawie
Art. 41 ust 2.p. 1 Ustawy o Systemie Oświaty: Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 1. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.
  Przepisy u
  stawy o związkach zawodowych nie upoważniają związków zawodowych do opiniowania przydziału zajęć poszczególnym pracownikom.
  Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

 2. Zalecenia dotyczące dostarczania arkuszy do zaopiniowania kuratorom oświaty.
  Praktykowane w kraju żądanie od dyrektorów dostarczania ww. arkuszy kuratorom oświaty narusza
  zapis z Art. 31 ust.6a UOSO, według którego kurator oświaty
  opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
  Wchodzenie w kompetencje organów prowadzących nie powinno być zalecane dyrektorom.
 3. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”.
  W bieżącym roku zdarzyły się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”. Pragniemy zwrócić uwagę, ze przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami.

Wnioskujemy o zajęcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu stanowiska w omawianych sprawach.. Nasze stanowisko podyktowane jest troską umożliwienie dyrektorom sprawnego organizowania pracy szkół i placówek – w ramach respektowanego przez wszystkie strony prawa oświatowego.

Z poważaniem:

Jarecki18-04-2012 14:54:36   [#10]

Podkładka na dowód dobrej woli dyrektora też może się przydać, jeśli OP zapowiada oszczędzanie i cięcia godzin. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. ;)

Osobiście wolę zaopiniować nawet, jeśli jest to opinia negatywna.

dariuszn718-04-2012 17:15:50   [#11]
opiniowanie projektu arkusza mija się całkowicie z celem i dla OP i dla Dyrektora, szczególnie jak mają być ograniczenia i/lub zwolnienia. Co zrobi Dyrektor jak po zaopiniowaniu arkusza nagle pół Rady mu się rozchoruje?
Bas18-04-2012 17:46:35   [#12]
Toteż nie podawaj "personalnie" godzin, tylko liczbę na poszczególne przedmioty i ilość nauczycieli tego przedmiotu. Podałeś info o planie, a reszta do 31.05. Po co masz straszyć ludzi przed czasem?
dariuszn718-04-2012 17:57:42   [#13]
U mnie na szczęście nie ma tego problemu, ale  nauczyciel matematyki po informacji dyrektora  że jest planowane np 30 h matematyki a dwóch matematyków w szkole, to chyba się doliczy że dla jednego nie ma etatu. (celowo podałem matematyka :))
Jacek18-04-2012 18:07:37   [#14]

no i co z tego, że się doliczy?

izabelamaciejka18-04-2012 18:13:31   [#15]

Jestem właśnie po radzie i po podaniu informacji o zmniejszonej liczbie godzin i konieczności zwolnienia nauczycieli tylko 2 osoby były za wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie projektu arkusza, a 50 osób wstrzymało się od głosu.

Podam tą informację do OP, tylko przecież nic z tego nie wynika...

Jacek18-04-2012 18:17:08   [#16]
znaczy opinia jest pozytywna :-)
joljol18-04-2012 21:32:27   [#17]

to co powinna zaopiniować rp - chodzi mi o organizację, jak nie arkusz to jak to powinno wyglądać


Krzysztof Pom18-04-2012 22:15:32   [#18]

Zgodnie z rozp. o statutach przygotowujemy arkusz organizacji (a nie projekt arkusza czyli coś na kształt brudnopisu?)  do 30 kwietnia. Do niego, po zatwierdzeniu przez OP można wnosić aneksy.

rp opiniuję organizację pracy; wg mnie to ilość oddziałów a co za tym idzie - ilość godzin wynikających z ramówki i innych rozporządzeń oraz te, o które wnosi się do OP poza ramówką; zmianowość; zapewnienie opieki - ilość godzin świetlicy, biblioteki. Ilość zatrudnionych nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Nie może jednak opiniować przydzielania ilości godzin poszczególnym pracownikom bo nie ma takich kompetencji.  

AsiaJ18-04-2012 22:22:46   [#19]

Krzysiu, ale to co masz w arkuszu, czyli na płachcie, to wiele więcej info, niż to co napisałeś w swoim poście.

A na arkuszu, choć dla mnie to projekt, bo arkusz jest dopiero zatwierdzony przez OP, piszesz opinia pozytywna/negatywna i podpisujesz się pod tym.

I tu mamy kolejną niespójność między tym co ewentualnie opiniujemy a tym co potwierdzamy podpisem,że opiniowaliśmy.

Krzysztof Pom18-04-2012 22:30:42   [#21]

Organ upiera się przy opinii arkusza przez radę. W kompetencjach stanowiących rp nie mam mowy o arkuszu, a jedynie o organizacji pracy szkoły, zatem na arkuszu umieszczam informację: "Rp pozytywnie/negatywnie zaopiniowała organizację pracy szkoły w r.sz. 20../.." 

Już kiedyś dyskutowaliśmy o tym co Dyrek wkleił w #9. Szkoda, że nie potoczyło się dalej. 

AsiaJ18-04-2012 22:38:02   [#23]
taka organizacja jak pisze Krzysztof, to ciągle projekt;-)
Krzysztof Pom18-04-2012 22:38:36   [#24]
odczytuję dane z arkusza 
Krzysztof Pom18-04-2012 22:46:01   [#27]
bez nazwisk i przydziałów, bo to nie rola rp opiniowanie czy pani A ma 20 godzin a pani B 23. Z pracownikami, których czekają zmiany rozmawiam indywidualnie. To także nie sprawa rp.  
Krzysztof Pom18-04-2012 23:01:21   [#29]

no cóż, trzeba się odpowiednio przygotować na takie okoliczności 


bogna23-04-2012 18:43:33   [#30]

A czego dotyczy opinia rp wydawana na podstawie art.41 ust.2 pkt.4?

nie propozycji przydziału godzin nauczycielom?


Art. 41. 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

rzewa23-04-2012 20:43:52   [#32]
hm...
post został zmieniony: 23-04-2012 20:44:28
mim207-05-2012 21:15:17   [#33]

Podnoszę wątek, bo tez mnie ciekawi jak opiniujecie projekty arkusza- podając ogólne liczby godzin poszczególnych przedmiotów, cz konkretne liczby godzin w odniesieniu do nauczycieli?

Czy w 1 czy w 2 przypadku nauczyciele i tak są zorientowani, że nie starczy godzin- i co wtedy opiniują negatywnie- i...?? Uciekną na zwolnienie i......????

Czy według Was jest jednak podstawa prawna do takiej opinii, jeśli OP tego nie wymaga?

Do tej pory tez nie opiniowaliśmy projektów arkusza, dopiero na radzie sierpniowej -opinia o organizacji pracy szkoły ,  w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Koleżanka, która miała jednak sprawę w sądzie pracy twierdzi, że dla sądu było istotne, czy zapoznała nauczycieli z projektem arkusza i teraz mam zagwozdkę- pomocy!


Jacek07-05-2012 23:44:16   [#34]

nie opiniuję z podaniem liczby godzin dla poszczególnych nauczycieli.. To, że nie ma godzin dla konkretnej osoby albo, że nie ma pełnego wymiaru będzie w piśmie proponującym ograniczenie albo w piśmie rozwiązującym stosunek pracy, że brak godzin z podaniem ogólnym, że jest tyle i tyle godzin a zatrudnionych jest tyle i tyle osób na tym stanowisku.

Nauczyciel uciekac na L-4 może ale i na L-4 mozna wysłać pismo za potwierdzeniem odbioru a jak nie odbierze to drugie traktowane jest jako skutecznie doręczone.

taka to niestety jest zabawa przy takiej KN i nie poradzę bo godzin nie wygrzebię spod ziemi

mim208-05-2012 19:02:42   [#35]
dziękuje za wyjaśnienia!
zapolska08-05-2012 20:43:39   [#36]
No to ja dorzucę swojego "kwiatka".Oddałam arkusz w terminie,swój arkusz.Teraz telefonicznie otrzymuję informacje "skreślić to czy tamto".Nie jest to już moj arkusz.Tamten opiniowałam,teraz musze zmienić.Czy też opiniować?
DYREK08-05-2012 21:03:41   [#37]

na telefon nie można, OP nie przestrzega procedury

zapytaj w OP;-)

co robić ?

jak postępować ?


post został zmieniony: 08-05-2012 21:04:34
zapolska08-05-2012 21:46:50   [#38]
Wiem, że nie można i co z tego że wiem.Nie ma z kim rozmawiać.
mim209-05-2012 19:36:46   [#39]
Czy waszym zdaniem w przypadku sporu, dla sądu pracy jest argumentem przemawiającym na niekorzyść dyrektora, to, że nie zaopiniował ( zapoznał) RP z projektem arkusza? 
noe1909-05-2012 20:02:48   [#40]

myślę, że to zależy od pozwu (bo wtedy dopiero sąd tym się zajmuje). Ja miałem sprawę w rejonowym i apelacyjnym i nie podnoszono te kwestii. Ale zaznaczam, że pozwany powoływał się na inne sprawy (wypowiedzenie na L4, brak zmian organizacyjnych itp.)


Printer09-05-2012 21:21:17   [#41]

....oj, oj, oj....zero tzw. dobrych praktyk jeśli chodzi o podejście do ludzi - sąd, pozew, omijanie opinii RP - prowadzicie Państwo dyrektorzy bardzo nieetyczną formę dialogu w firmie skoro takie kwiatki wychodzą...

Wy też figurujecie w "arkuszu" wydatków samorządowych i czy wam się to podoba czy też nie, podobne rozmowy toczą się na Wasz temat w gabinecie wyżej...

Jacek09-05-2012 21:28:53   [#42]

Printer.. zostań dyrektorem i po jakimś czasie pogadamy o praktykach, podejściu do ludzi, sądach, pozwach i kfjatkach, a także o etyce... w obie strony..

:-)


post został zmieniony: 09-05-2012 21:29:21
Printer09-05-2012 21:38:31   [#43]

...no tak, ale wszyscy kiedyś byli nauczycielami - prawda? Co się dzieje, że po krótkim czasie zapomina się o realiach "przy tablicy" i traktuje się te realia jak zło konieczne, przychodzi mi do głowy takie porównanie, że jako nauczyciele jesteśmy traktowani przez zwierzchników jak"kasjerzy i kasjerki " w hipermarkecie...

mój ociec był dyrektorem przez 30 lat - zawsze powtarzał - dogaduj się z ludźmi...mam wrażenie, że tutaj to tylko legenda....

Jacek09-05-2012 21:45:18   [#44]
piernik do wiatraka ma chocby tyle, że w wiatraku mąkę się miele nań.. i o jakość tej mąki chodzi.. bo jak do kitu będzie to i piernik i wiatrak będą do kitu
noe1909-05-2012 22:46:11   [#45]

sorry Printer ale teraz się zagalopowałeś 

.."....oj, oj, oj....zero tzw. dobrych praktyk jeśli chodzi o podejście do ludzi - sąd, pozew, omijanie opinii RP - prowadzicie Państwo dyrektorzy bardzo nieetyczną formę dialogu w firmie skoro takie kwiatki wychodzą..."

gdzie jest napisane, że omijamy prawo!

zwolniony pracownik ma prawo iść do sądu, nie traktuję tego personalnie.  To ma być kwiatek? ... to jest po prostu życie. I wcale nie mam satysfakcji, że zwolniłem nauczyciela (BTW :sąd uznał że postąpiłem zgodnie z prawem)

zapolska09-05-2012 22:50:52   [#46]

Nie zgadzam się z opinią Printera i to zdecydowanie.Teraz tez "walczę"z OP o opiekę nad dziećmi =godziny w świetlicy co jest równoznacze z etatem dla człowieka.To OP szukają oszczedności niestety.

 

jerzyk09-05-2012 23:58:14   [#47]
.."....oj, oj, oj....zero tzw. dobrych praktyk jeśli chodzi o podejście do ludzi "
login (nick): Printer
data rejestracji: 05-03-2012, godz. 13:17
Printer, jesteś  tu krótko, to moze jeszcze tego nie czytałeś. A warto, szczególnie pkt. 6
annamaria10-05-2012 06:59:43   [#48]
słuszna uwaga Jerzyku.
AnJa10-05-2012 08:14:03   [#49]

no właśnie- dogaduj się z ludźmi

i pewnie w ponad 90% przypadków to sięudaje

w pozostałych nie - i to zarówno z powodu trudności w dogadywaniu się wykazywanych przez nauczyciela i przez dyrka

czasami w dogadywaniu się z kimkolwiek, czasami akurat w tym konkretnym zestawie

to co spotkało printera to zdaje się przykłąd na zderzenie z życiem- najpierw jako sipowiec potem potencjalny kandydat na dyrka

cóz w tej sytuacji można?

- zacisnąc zeby, zmielić parę k.. itp i zmagać siędalej,

- wyżalac się gdzie się da

- podziękowac (życiu) za pierwsze, zdaje się że dosyć bezbolesne poza ranami na ambicji, nauki i je wykorzystać

- ....

Magdalena10-05-2012 08:35:29   [#50]

 Nadal nie wiem na podstawie jakich przepisów niektóre OP wymaga opinii RP. Nie widzę podstawy prawnej bym mogła coś takiego wymagać, więc nie wymagam.


UoSO Art. 41. 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki; 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  


Ramowy Statut Publicznej Szkoły Podstawowej § 10. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.


strony: [ 1 ][ 2 ]