Forum OSKKO - wątek

TEMAT: co można łączyć?
strony: [ 1 ]
olekjurek11-04-2012 18:00:42   [#01]

Sytuacja następująca;

IVklasa-4 uczniów

V-4

VI- 6.

Czy można te trzy klasy połączyć na w-fie, zajęciach komputerowych? 

elgon11-04-2012 18:14:10   [#02]
witam, ja mam łączone te klasy na wf, na innych przedmiotach( muzyka, plastyka, informatyka, godz. wych.) łączę tylko IV-V lub V-VI, w zależności od liczby uczniów, ale to też zależy od OP, na ile pozwala rozłączyć i jak
basja1011-04-2012 19:06:53   [#03]

a ja na wf łączę IV,V,VI(liczebność 10-5-10), na pozostałych po 2 klasy

Nie zaleca się łączenia IV Z V na porzedmiotach wiodących, gdyz inne podstawy programowe, ale nie ma tez kategorycznego zakazu

dwalcz16-04-2012 21:11:35   [#04]

OP coraz mocniej "przycina" kasę w związku z tym przymierzam się do połączenia:

1) kl.I z II SP na religii w - razem 23 osoby,

2) kl.II z III SP na W-F - 26 os,

3) wdż - I-II gim ok. 29 os.

czy tak można łączyć? Czy nauczyciele religii i w-f, wdż, powinni dostać dodatek za trudne warunki pracy?

pozdrawiam

rzewa16-04-2012 22:00:01   [#05]

w gimnazjum nie można łączyć

w sp, w razie realizacji godziny w klasie łączonej n-lowi przysługuje dodatek za warunki trudne

DYREK16-04-2012 22:26:22   [#06]

1. religia - zgoda biskupa (nie jest możliwa do uzyskania)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47771

2. nie można  (podział na grupy na wf jest od klasy IV)

3. nie można (w klasie I nowa ramówka i "nowe" rozporządzenie o wdżwr, w II stara ramówka i "stare" rozporzadzenie o wdżwr)

rzewa16-04-2012 22:34:59   [#07]

1. nie tyle zależy to od biskupa co od proboszcza - raczej się nie zgodzi z uwagi na I Komunię Św. w II sp

2. na wf jako części edukacji wczesnoszkolnej jak najbardziej można połączyć o ile tak zdecyduje OP - będzie to wtedy prowadzenie EW w klasach łączonych

3. nie można łączyć, bo rozp. nie dopuszcza grup międzyklasowych, a klasy łączone są niedopuszczalne w gimnazjum - nie ma tu nic do rzeczy nowa podstawa programowa, gdyż ta jest ta na wdżr się nie zmieniła, a w gimnazjum jest ta sama na wszystkich przedmiotach

bogna417-04-2012 23:26:26   [#08]

Mój OP nakazał łączyć na wszystkim co się da(tj. na wszystkie przedmioty),ale zgodnie z przepisami prawa. I tyle. Kombinuj dyrektorze.

Wobec tego klasy IV z V z uwagi na dwie ramówki, można łączyć?

DYREK18-04-2012 07:46:48   [#09]

IV i V

dwie ramówki (2012 i 2002) i dwie podstawy programowe (2008 i 2002)

łączenie nie jest zalecane

i może się przyda:

"Klasy realizujące nową podstawę programową nie mogą być łączone z klasami realizującymi „stare" ramowe plany nauczania (w przypadku klas łączonych, wyjątek stanowi dopuszczalne realizowanie - na podstawie decyzji szkoły - w „starych" rocznikach nowej podstawy programowej wychowania fizycznego, języków obcych czy etyki w grupach międzyklasowych)."

z: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2082&Itemid=293

dwalcz18-04-2012 20:57:14   [#10]
Rzewo, Dyrku bardzo dziękuję.
alis24-04-2012 12:52:30   [#11]
Rozumiem, że nie ma kategorycznego zakazu łączenia lekcji w klasie IV i V?  U mnie takie łączenie jest od lat, teraz tez nie mam innego wyjścia, jak tylko połączyć.....
Dorcia24-04-2012 13:39:47   [#12]
Rzewo, gdybyś mogła podaj mi dokładną podstawę prawną wedle której nie wolno łączyć klas gimnazjalnych na przedmioty takie jak np. muzyka, plastyka, zajęcia techniczne itp. Bardzo proszę!!!
stoner24-04-2012 14:19:43   [#13]

Nie ma podstawy niełączenia, jest tylko podstawa łączenia (Ramowy statut szkoły podstawowej).

Co do języka (musi być ten sam poziom)  i wf to rozporządzenie o ramowych planach nauczania.

Sisteron16-03-2016 22:24:21   [#14]

Jestem świeżynką w w/w temacie, jaka jest pp łączenia klas.

Na chwilę obecną mam aż 4 uczniów do kl.I SP, JSt mówi, że kl.I będzie łączona z kl.II. Ponadto w przypadku nazbierania nawet 15 osób w kl.I, mówią, że połączą z kl.II.

Pomóżcie,jakie przepisy regulują łączenie klas?jaka jest min. lub max. liczba osób do łączenia klas?

Niezasadne wydaje mi się łączenie np. kl. 14 osobowej z 13 osobową (jak sugeruje organ).

Wypowiedzcie się proszę, zapewne macie doświadczenia w łączeniu.

Dziękuję.

Jacek16-03-2016 22:39:10   [#15]

przepisy są takie

§ 5 ust. 7 w załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów dopuszcza organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.

Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania i zapis § 4 ust. 4, który określa, że jesli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznacza się w szkolnym planie nauczania taką liczbę godzin, aby była zapewniona realizacja przyjętych programów nauczania.

i tyle chyba

rzewa16-03-2016 23:26:54   [#16]

i jeszcze zapis art 61 ust. 3 u.s.o., że  w klasach 1-3 sp klasa liczy do 25 uczniów -> zatem klasa łączona też max 25

graraz17-03-2016 08:51:32   [#17]

W klasie I - 5 uczniów, II - 12, III - 20. Klasy gimnazjalne. Chciałam połączyć I z II na wf i co: nie mogę? Jak nauczyciel będzie prowadził zajęcia z pięcioma uczniami? 

Ala17-03-2016 09:17:09   [#18]

na wf możesz

rozp. w sprawie ramowych planów nauczania:

7)   na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.


post został zmieniony: 17-03-2016 09:20:44
graraz17-03-2016 09:33:16   [#19]

Uff. Dziękuję:)

edek17-03-2016 10:25:57   [#20]

A ja mam mieć w SP od września: 

2 dzieci w kl.I 

kl.II brak

2 dzieci w kl. III 

2 dzieci w kl. IV

3 dzieci w kl. V

4 dzieci w kl.VI

Czy można połączyć wszystkie zajęcia w danym etapie i zrobić tylko dwa oddziały ? Zapewniając oczywiście realizację podstawy programowej ... Żal mi tych nauczycieli, którzy na jednej lekcji np. języka polskiego mieliby uczyć po 15 min każdą "klasę"? a dzieci oczywiście też ...

dariuszn717-03-2016 10:30:27   [#21]

NIe wiem co to za SP, nie jestem tez zwolennikiem likwidacji szkół, ale istnienie takich szkół chyba mija się z celem, 13 dzieci w całej szkole to nawet nie jedna klasa.

AnDymna17-03-2016 12:50:43   [#22]

Dot. #15 ..... dopuszcza organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.

1. Jak ustalić pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia? 22? 18? czy ustalać pensum łączone, ale jak taki rodzaj łączenia nie jest uwzględniony w uchwale?

2. Godzina dydaktyczna dla ucznia wynosi 45 min. dla przedszkolaka 60 min. Uczniowie wychodzą na przerwy 6-latki zostają i pracuję/bawią się?

Jacek17-03-2016 13:03:41   [#23]

Uchwała powinna być tak skonstruowana by każde pensum dało się ustalić.

 a co do godzin to można skorzystać z zapisu z ramowych statutów

§  6.

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 3.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.
rzewa17-03-2016 19:04:33   [#24]

co do pensum - tyle godzin ile n-l ma z klasą 1 (obojętnie czy tylko czy razem z przedszkolakmi) ma z pensum 18, a te godziny, które ma tylko z przedszkolakami ma z pensum 25 (od 1.09.2016 z pensum 22)

i z tego wyliczasz jakie będzie ostatecznie jego pensum zgodnie z uchwałą OP dotyczącą pensum n-li realizujących zajęcia z różnych wymiarów

rzepek18-03-2016 17:26:53   [#25]

Do #22: u nas też były łączone : oddz.0 i kl I. Lekcje trwały  po 45 min, ale potem sama  "zerówka" miała jeszcze dołożone osobne godziny, żeby  razem było 25 godz tygodniowo po 60 min.

alis19-03-2016 19:03:29   [#26]

U mnie łączenie 0 i kl I jest od lat i podobne rozwiązanie jak u rzepka w #25.

edek20-03-2016 19:29:11   [#27]

a co myślicie w sprawie #20 ?

mogą być tylko 2 oddziały ?

OP nalega ...

Ala20-03-2016 19:57:05   [#28]

w rozporządzeniu w sprawie statutów jest tylko tyle:

7. W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.

 

 no i o liczbie godzin w ramówkach

ale Jacek już o tym napisał w #15


post został zmieniony: 20-03-2016 19:59:46

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]