Forum OSKKO - wątek

TEMAT: NI szkoła specjalna
strony: [ 1 ]
Paweł3220-03-2012 15:04:01   [#01]

wiem, że było, ale chyba dotyczyło "masówek",

czy uczeń szkoły podstawowej specjalnej (upośledzenie umysłowe) posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego powinien otrzymać dodatkowo godziny na zajęcia rewalidacyjne, jeśli tak, to w jakiej ilości? (30 tyg. w trzyletnim okresie nauczania)?

Paweł3220-03-2012 17:23:51   [#02]

"Jakie przepisy określają, ile godzin zajęć rewalidacyjnych przysługuje dziecku z orzeczeniem, uczącym się w szkole podstawowej, a ile uczniowi gimnazjum?

 

W przypadku szkoły powszechnej liczba godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniami niepełnosprawnymi jest przedmiotem uzgodnienia między dyrektorem szkoły a organem prowadzącym, o czym mowa w § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Obie strony przystępujące do uzgadniania powinny oczywiście uwzględniać zalecenia wskazane w orzeczeniu.

Natomiast odnośnie szkół specjalnych liczba godzin zajęć rewalidacyjnych jest stała i wynosi 30 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania (zob. załączniki nr 2, 3, 5, 6a do rozporządzenia ).

(Odpowiedź według stanu prawnego na dzień 5 grudnia 2011 r.)"

DorotaN20-03-2012 18:30:35   [#03]
wydaje mi się,że jest podana jedynie liczba godzin dla danej klasy; nie ma ustaleń dotyczących IN
Paweł3220-03-2012 20:39:31   [#04]

a tu kolejna, "mistrzowska" odpowiedź ze strony APS:

"Ile godzin rewalidacji indywidualnej przysługuje uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, a ile w stopniu umiarkowanym i znacznym?

Liczbę godzin zajęć rewalidacji indywidualnej dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole (z wyjątkiem specjalnej) ustala dyrektor tej szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.

W szkole specjalnej natomiast dyrektor ustala liczbę godzin dla uczniów w ramach godzin na rewalidację wskazanych w ramowych planach nauczania.

Wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

Konsultant MEN "

Grzesiek20-03-2012 22:48:09   [#05]

Dlaczego "mistrzowska"? Dla mnie jest jasna.

Godziny NI przeznaczone są na realizację podstawy programowej.

Godziny na "rewalidację" (w specjalnych) przyznawane są w ramach puli 10 godz./tyg. na klasę i ewentualnie "karcianych", które wskazane są jako "źródełko" dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

To ile godzin i jakie zajęcia dostanie uczeń zależy od dyrektora, który podejmie decyzję na wniosek zespołu ds. pomocy psych.-ped. po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.post został zmieniony: 20-03-2012 22:58:37
Paweł3220-03-2012 23:09:30   [#06]
hm, czyli uważasz, że godziny rewalidacji dla ucznia z NI należy "podebrać" z puli klasy...ale, czy na pewno, w jakiej ilości? załóżmy że w klasie mam 3 uczniów z NI i zgodnie z orzeczeniem potrzebują 3 rodzaje zajęć rewalidacyjnych, to dla reszty klasy zostaje 1 godzinka?
DorotaN23-03-2012 14:01:04   [#07]
musisz podzielić, nie ma rady
kwiecie02-05-2012 12:38:48   [#08]
mam pytanie, czy w klasie IV nauczanie indywidualne  ( j.polski, matematyka) musi prowadzić nauczyciel po oligo. czy może prowadzić zajęcia przedmiotowiec bez oligo.
dyrlo02-05-2012 13:52:18   [#09]
A jaka to szkoła? Specjalna? Jeśli nie, to NI prowadzą nauczyciela bez oligo, jeśli specjalna to tam innych się przecież nie zatrudnia.
kwiecie02-05-2012 14:08:32   [#10]

To szkoła podstawowa. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. W kl.II i III chodziła do niego N. z oligo.

I zastanawialiśmy się, czy w kl.IV muszą być przedmiotowcy czy N., która go uczyła. 

dyrlo02-05-2012 19:07:49   [#11]
A to inna inszość.... ten uczeń jest z orzeczeniem więc chyba oligo. Ja myślałam, że to uczeń, który choruje i stąd jego NI.
rzewa02-05-2012 19:49:03   [#12]
to szkoła masowa - oligo nie jest wymagane, zwłaszcza że to lekkie czyli takie same przedmioty jak w szkole ogólnodostępnej i ta sama podstawa programowa
ankate03-05-2012 08:34:31   [#13]

Reasumując

Dziecko z upośledzeniem w stopniu lekkim w szkole masowej kl. I. Przyznaję 2 godziny zgdnie z ramowym planem nauczania. Jak mówi rzewa nauczyciel nie musi mieć oligo. Opracowujemy IPET. Dziecko uczestniczy w zespole wyrównawczym, terapii pedagogicznej, ma przyznane 2 godziny rewalidacji

Może ktoś mnie oświeci:

Czym się różni się terapia pedagogiczna od rewalidacji?

rzewa03-05-2012 10:57:01   [#14]

ankate - do rewalidacji n-l musi mieć kwalifikacje właściwe do danej rewalidacji, czyli jeśli rewalidacja z uwagi na upośledzenie, to n-l musi mieć oligo w każdej szkole - ja pisałam o n-lu, który ma uczyć takie dziecko np. matematyki - wtedy w szkole ogólnodostępnej oligo mieć nie musi

rewalidacja jest pojęciem szerszym - w przypadku uczniów z zaburzeniami zachowania rewalidację powinien prowadzić n-l po terapii pedagogicznej

ankate03-05-2012 12:15:21   [#15]
Zwracam honor, pogubiłam się w tym, ale dzięki za wyjśnienie.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]