Forum OSKKO - wątek

TEMAT: procedury egzaminu gimnazjalnego
strony: [ 1 ]
zosiaz113-03-2012 20:11:47   [#01]
czy w zespole nadzorującym egzamin z j. angielskiego oże być nauczyciel j. niemieckiego??
Jacek13-03-2012 20:14:10   [#02]

może

6. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu, a w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego - nauczyciele tego języka obcego nowożytnego, z którego zakresu jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

zosiaz114-03-2012 12:53:12   [#03]
o ktorj godz. rozpoczyna się PP z jezykow obcych a o kt PR????
Chaja14-03-2012 13:04:32   [#04]

PP godz. 9:00 - trwa 60 min (zadania zamknięte). Przerwa 45 min, a po niej PR, który również trwa 60 min (zadania zamknięte i otwarte)


graraz14-03-2012 13:23:14   [#05]
Może nie do końca w tym temacie ale przed chwilą otrzymałam telefon z OKE, że uczniowie III klasy laureaci konkursu wiedzy o sztuce z poprzednich lat są jednak zwolnieni z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.Myślę, że ta wiadomość ucieszy wielu. To jest decyzja pani minister, choć nie mogę jej jeszcze znaleźć na stronie MEN.
marekci14-03-2012 20:32:12   [#06]

 graraz obawiam się , że nie znajdziesz tej decyzji bo jej prawdopodobnie nie ma, a to z prostej przyczyny, rozporządzenie  men w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania ..... a  mówiące o uprawnieniach laureatów i finalistów nie uległo w tym  zagadnieniu  zmianie - póki co :-)

§ 39.  1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa  w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego  z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio  ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1.  2. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

Pozdrawiam 

mim220-03-2012 17:34:25   [#07]

Na spotkaniu z przedstawicielami OKE padło stwierdzenie, że fizyk może być w komisji na egzaminie z matematyki.

To mi się kłoci z zapisem Jacka , bo:

6. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu,


a matematyka należy do części matematyczno-przyrodniczej egzaminu.

Co Wy na to- może czy nie?

chyba jednak może, bo

5. Członkami zespołu nadzorującego egzamin w danym dniu nie mogą być nauczyciele przedmiotów, które
wchodzą w zakres danego arkusza,
w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego członkami zespołu
nadzorującego nie mogą być nauczyciele języka, z którego zakresu jest przeprowadzany egzamin w danej
sali.


post został zmieniony: 20-03-2012 17:42:36
malgala20-03-2012 17:41:23   [#08]
Może i może, ale chyba tylko w części matematycznej. Tak mi się wydaje.
Iwona20-03-2012 18:25:46   [#09]

Chciałam też rozwiać wątpliwość związaną z nową formułą egzaminu gimnazjalnego.

Czy

liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum będzie nadal wynosiła 100 punktów?

Sądziłam, że ten zapis rozporządzenia:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

odczytywać należy jako możliwość zmiennej liczby punktów  - teraz mam mętlik wywołany zarząrzeniami kuratorów w sprawie rekrutacji, gdzie jest mowa o liczbie punktów uzyskanych na egzaminie, a przecież na zaświadczeniach ma być wynik procentowy lub/i w skali centylowej.

 Proszę o rozjaśnienie bo się zaplątałam strasznie ;-( - no wstyd mi po prostu 

Jacek20-03-2012 19:06:33   [#10]

bo te procenty z zaświadczenia sa przeliczane na punkty rekrutacyjne np w lubelskim:

100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

· z języka polskiego

· z matematyki

· z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

· z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia

· z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.

Przykład : uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego :

język polski – 80% ; matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze- 70%;

język obcy (poziom podstawy) – 96%

po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy :

80% x 0,2+ 65% x 0,2+59% x 0,2 +70% x 0,2 + 96% x 0,2 =16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74

Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.

 


post został zmieniony: 20-03-2012 19:09:33
Iwona20-03-2012 22:29:04   [#11]

Jacku dziękuję bardzo ;-))))

Będę uczniom tłumaczyła

(a jak znaleźć przelicznik w kujawsko - pomorskim) - to jakoś chyba w kraju powinno być ujednolicone, bo jak się ktoś przeprowadzi w czasie rekrutacji to jak?

Jacek20-03-2012 22:47:12   [#12]

a czytałaś zarządzenie swojego KO? bo jest tam wszystko

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=2572

a jeśli chodzi o przeliczanie to jest w zarządzeniu na stronach 6-7

-  Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

-  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustala (w punkcie 1 tabeli) sposób przeli-czania wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego w procentach na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt.

- Suma składowych punktów za każde z podanych w punktach 1-3 osiągnięć nie może być większa od maksymalnej liczby punktów przydzielanych za dane osiągnięcie. W przypadku, gdy suma punktów składowych przekracza maksymalną liczbę punktów do uzyskania za osiągnięcie, kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów.


post został zmieniony: 20-03-2012 22:48:12
graraz21-03-2012 08:19:49   [#13]
Liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym może być różna. Do tej pory z części matematyczno - przyrodniczej np. było 50 punktów, teraz może to być 60.... Wynik procentowy jest przeliczany w rekrutacjach do szkół. 
zosiaz121-03-2012 09:35:39   [#14]
czy przewodniczącym na egz gim na j. angielskim może być germanista???
Maja1921-03-2012 09:53:36   [#15]
może - tak nam powiedziano na spotkaniu OKE z Gdańska
AnO22-03-2012 08:27:27   [#16]
Czy od tego roku uczeń z dysleksją może pisać na sali razem z innymi zdającymi i mieć  wydłużony czas pracy ?
Jacek22-03-2012 09:06:56   [#17]
nie
KrystynaP22-03-2012 16:27:50   [#18]
Jacku, właśnie w tej sprawie dzwonilam do OKE (tylko chodzi o sprawdzian) i pani powiedziała, że nie ma przeciwskazań by dziecko pisało razem z innymi. Wystarczy tylko odpowiednio zorganizować (zapewnić by nie bylo rozgardiaszu przy wychodzeniu pozostałych ). W dostosowaniach jest tylko mowa o pisaniu w oddzielnej sali jesli jest pomoc nauczyciela, bądź jeśli mamy jakies urządzenia audio.. Tak nam powiedziano. Nasi uczniowie maja wydłuzony czas, a piszą razem z innymi.
puma22-03-2012 19:37:48   [#19]
Mam podobne rozwiązania, jak KrystynaP. Po ponownej, wnikliwej analizie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu i komunikatu dyrektora CKE, uważam, że nie ma przeciwwskazań do tego, aby dyslektycy pisali w sali razem z innymi zdającymi i mieli  wydłużony czas pracy. 
Jacek22-03-2012 21:42:57   [#20]
macie rację odszczekuję zatem :-) Sprawdzian lub egzamin gimnazjalny powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli uczeń (słuchacz) korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań: a) korzystanie z urządzeń technicznych, b) korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego, c) udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego).
post został zmieniony: 22-03-2012 21:52:54

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]