Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zarządzenia dyrektroa szkoły
strony: [ 1 ]
OLGIE01-02-2004 05:46:29   [#01]

porządkuję sporo ostatnio spraw i zainteresowałam się takim aktem prawnym jak zarządzenie dyrektora szkoły:

- jak powinno wyglądać takie dobre zarządzenie (czyli kontsrukcja takiego zarządzenia)

- jak zbieracie podpisy, jak zabezpieczacie się przed tym, by każdy podpisał terminowo, a jak zabepieczacie si przed wstawieniem widzianki, którą każdy może wstawić  a potem powiedzieć to nie ja

jakie sprawy reguluje u was zarządzenie, chodzi oczywiście zarządzenie w sprawach powaznych...

- każda rada poprzedzona jest zarządzeniem o zwołaniu rady?

- a inne sytuacje... sposób sprawowania nadzoru...

- a egzaminy...

- ma ktoś może wykaz spraw/problemów, które musi dyrektor wprowadzić zarządzeniem... gdzie można poczytać więcej o zarządzeniech dyrektora szkoły - mam chyba w tej działce i niezły mętlik w głowie, i  bałagan w dokumentach.

Proszę o pomoc!

jak archiwizujecie zarządzenia, moje poginęły w ilości komunikatów... - a więc niestety nie do końca jes dobra taka książka zarządzeń wdspólna na wszystko... co się w szkole pisze...

czy piszecie zarządzenie na osobnej kartce...

ReniaB01-02-2004 08:04:29   [#02]

Gaba

 na pewno od zeszłego roku musisz mieć zarządzenie w sprawie prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, a chodzi o ustalenie co wchodzi na kartoteki ilościowo-wartościowe, ą co tylko na ilościowe, a co wpuszczasz jako materiały bez księgowania. Chyba ustawa o rachunkowości zobowiązuje do tego kierowników jednostek samorządu terytorialnego, tzn jakaś ustawa zobowiązuje na pewno tylko już nie pamiętam która. Ponadto wg mojej Pani kontroler to dyrektor zarządzeniem wprowadza do użytku każdy program komputerowy z datą i numerami licencji( i do każdego trzeba mieć umowę licencyjną). U mnie rady też zwołuję zarządzeniem. I wprowadzam wszystkie dokumenty wewnętrzne tyczące pracowników zobowiązując ich równocześnie do zapoznanania się z nimi. Po kontroli finansowej doszłam do wniosku, że na wszystko trzeba mieć zarządzenie.
Uśka01-02-2004 12:42:06   [#03]

U nas funkcjonują dwie księgi; Księga Zarządzeń i Księga Komunikatów.

Są one w postaci segregatora ( skoroszytu).Znajdują się w sekretariacie, nie wolno wynosić. dodatkowo, kopie tych dokumentów zamieszczam w pokoju nauczycielskim. Nauczyciel po zapoznaniu się z treścią podpisuje w sekretariacie. Takie rozwiązanie stosuję od kilku lat i sprawdziło się :).

Jolanta Szuchta01-02-2004 13:12:09   [#04]

u mnie

podobnie jak u Uski z tym,ze nauczyciele nie podpisuja w sekretariacie,a podpisy zbiera uczen dyżurujący w danym dniu.
Maryśka201-02-2004 21:30:21   [#05]
U nas ksiega zarządzeń jest w pokoju nauczycielskim( specjalnie drukowana, nie pamiętam, gdzie takie cudo kupiliśmy) , na jednej stronie wpisuję zarządzenia, a na drugiej stronie jest miejsce na podpisy czytających. Gdy wpisuję zarządzenie, to księga otwarta i wiadomo, że cóś w niej jest. No ale to małe gimnazjum, nauczycieli niewielu, więc nie stanowi to problemu.
Koralik02-02-2004 19:25:45   [#06]

Przećwiczyłam kilka sposobów. Była śliczna książka jak u Maryśki 2 podpisów trochę mniej choć nazwiska wpisane obok tylko podpisać, czasami komuś wylała się kawa lub herbata. pod koniec roku wyglądały okropnie niektóre strony.

W tym roku wypisuję zarządzenie na komputerze nadaję nr, datę z  listą imienną, przypinam na tablicy informacyjnej w pokoju n-lkim  w miejscu: zarządzenia, komunikaty dyrektora. Po podpisaniu przez n-li wpinam do teczki zarządzenia albo komunikaty. Zarządzenia nie wolno zabierać z tablicy. Zdarza się,że obok oficjlnych zarządzeń wywieszam "instrukcję" - sugestię albo wyjaśnienie.

Jako  inne rozwiązanie:  Ogłądałam księgę komunikatów  w dużej szkole w Niemczech (Comenius) na oddzielnym stole typu mównica była, ona wyłożona tam wpisywałi swoje komunikaty wszyscy i n-le np. koordynatorzy jakis działań w szkole,  i dyrektor.

Szukam podstawy: n-l musi podpisać zarządzenie a jeżeli ustalone są jasne zasady przebiegu informacji w szkole (umieszczone w regulaminie rady pedagogicznej jeśli koniczne albo wprowadzone na pierwszym posiedzeniu po wakacjach- takie usprawnienie pracy). Pozdrawiam.

Ewa z Rz03-02-2004 06:58:07   [#07]

nie musi podpisywać!

Jeśli są określone zasady podawania do wiadomości to wystarczy, że dyrektor podpisze zarządzenie.

Czy musimy podpisywac rozporządzenie ministra lub zarządzenie wójta? Wystarczy opublikowanie w Dz. U. lub w BIP. Tak samo z zarządzeniem dyrektora - wystarczy, że zostało podane do wiadomości i tyle...

Koralik03-02-2004 07:06:12   [#08]
i to mi właśnie chodziło. Pora zacząć nowy dzień:)
HenrykB03-02-2004 07:11:48   [#09]

U mnie z początkiem lat dziewięćdziesiątych funkcjonowała księga zarządzeń dyrektora. Wszyscy podpisywali, wykonanie poleceń w około 60%.

Niektórych trzeba było ścigać żeby podpisali, nie mówiąc o czytaniu.

Od czasu wpisania w regulaminie RP, że obowiązkiem każdego członka RP jest czytanie zarządzeń dyrektora i wykonywanie zawartych w nich poleceń nie było podpisów, a wykonanie skoczyło na ponad 90%. Wystarczyło trochę konsekwencji na początku (kontrola wewnętrzna).

Zarządzenia wydawane były na odrębnych kartkach, kopie wpinane do skoroszytu.

Polecam.

Teraz już nie piszę zarządzeń. Same pisma. Hmm...

;-)

RomanG03-02-2004 10:48:25   [#10]
Przy okazji pozwolę sobie zauważyć, że podobne zasady winny obowiązywać w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic.

Kuriozalne jest dla mnie zbieranie od uczniów lub rodziców podpisów, że zostali z czymś tam zapoznani, z regulaminem wycieczki na przykład, czy też z wymaganiami edukacyjnymi.

Dowodem zapoznania uczniów/rodziców jest zapis w dzienniku zajęć. Podważanie tego jest de facto oskarżeniem nauczyciela o fałszowanie dokumentów, a na to lepiej już mieć naprawdę mocne i jednoznaczne dowody, bo to poważny kaliber sprawy i proces o naruszenie dóbr osobistych łatwo przegrać.

Proponuję uświadomić to szczególnie wizytatorom - wielu z nich zbierania podpisów wymaga.
Marek Pleśniar03-02-2004 11:00:52   [#11]

w przypadku zakładu pracy, to w jaki sposób komunikaty dyrektora, w tym zarządzenia, docierają do pracowników najlepiej jest a raczej powinno się uregulować w Regulaminie Pracy. Określenie miejsc, które służą do zapoznawania z komunikatami zwalnia z wielu kłopotliwych czynności oraz chroni dyrektora przed kłopotami w wielu wypadkach. A akurat fakt zapoznania  z |Reg. Pracy warto uwiecznić - poprzez podpis zapoznanego pracownika.

Tak mnie pouczono niegdyś podczas kontroli i zmieniłem zapisy RP w tej kwestii - całkiem słusznie moim zdaniem

Antoni Jeżowski03-02-2004 18:51:35   [#12]

nie wiem, czy kuriozalne, ale czasem niezbędne

W polskim prawie obowiązują takie zasady jak np. w prawie administracyjnym "dostarczenie decyzji", co skutkuje m.in. uzyskaniem przez stronę uprawnień (np. do odwołania czy skargi do SA) oraz rozpoczęciem biegu terminów z tym związanych. W orzecznictwie SN pojawia się sformułowanie "skuteczne powiadomienie", co ma zastosowanie choćby przy zwoływaniu ogólnego zebrania rodziców (art. 53 ust. 2 uoso; nie tu chodzi o RR lub wywiadówkę). Zdaniem Sądu "ogólne zebranie", jeśli wszyscy zostali o zebraniu skutecznie powiadomieni, stanowią ci, którzy przybyli. To daje im legitymację do podejmowania np. wiążących dla całości decyzji (vide: uchwalenie regulaminu pracy RR). A co to znaczy? Ano, iż dostarczono im zawiadomienie pocztą "za zwrotką" lub podpisali na kopii, że otrzymali, lub parafowali zawiadomienie w uczniowskim zeszycie....

Zarządzenie dyrektora szkoły jest - w moim pojęciu - aktem administracyjnym, sposobem wykonywania przez dyrektora aktów prawa wyższego rzędu. Jeśli minister upoważnia dyrektora w rozporządzeniu do ustalenia organizacji roku szkolnego, określenia dodatkowych dni wolnych i sposobu ich odpracowania itp. to dyr. musi to zrobić zarządzeniem (akt wymieniony w Konstytucji), bo obowiązuje ono nie tylko podległych mu (pozostających w stosunku służbowym) pracowników, ale także całe rodziny uczniów, którzy do szkoły będą chodzić lub nie w określone dni. W zarządzeniach powinna być więc podana podstawa prawna do takiego uregulowania. W owej sytuacji wystarczy zatem przekazanie tego do publicznej wiadomości w "sposób zwyczajowo przyjęty", np. poprzez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń, ale i przypomnienie w klasach lub na spotkaniach z rodzicami, w lokalnej prasie...

Czym innym są akty kierownictwa wewnętrznego (różne pisma, polecenia służbowe, pisma okólne, instrukcje, niektóre regulaminy itp.), które adresowane są tylko do osób lub podmiotów podporządkowanych dyrektorowi służbowo lub organizacyjnie. Dyrektorowi szkoły zależy zatem, aby sprzątaczki przyszły jutro do pracy na 7.30; w takiej sytuacji nie jest niczym zdrożnym, aby pod takim poleceniem wszystkie postawiły parafkę, bo przynajmniej ma pewność, że będą w pracy o wyznaczonej porze.

RomanG słusznie ma wiele wątpliwości (post 10), ale i ja mam je też. Nie jestem pewien, czy potwierdzone zapoznanie się z regulaminem wycieczki jest takie chybione. Kodeks Pracy (art. 104.3 ust. 2) nakazuje pracodawcy zapoznać pracownika z regulaminem pracy. W jaki sposób pracodawca, w przypadku sporu sądowego, wykaże, że wywiązał się z tego obowiązku, jeśli pracownik nie złożył pod dokumentem swojego autografu? Wiem, zawsze może powołać świadków... :) Tak więc w sytuacjach, gdy chodzi o porządek i bezpieczeństwo dzieci (i pracowników) byłbym "do przesady" ostrożny...

A w ogóle to gaba (specjalny uśmiech dla Niej) poruszyła coś bardzo ważnego: problem powszechnej edukacji prawnej. Myślę, że "oswajanie" uczniów (i rodziców, i nauczycieli, i...) z porządnie redagowanym i schlujnie podawanym prawem wewnątrzszkolnym ma ważny element i walor podnoszenia kultury prawnej nas wszystkich... :)

:))))))
OLGIE03-02-2004 21:32:43   [#13]

Właśnie, dziś jestem zachywcona pierwszym napisanym komputerowo protokołem, a jak ładnie wygląda uchwała.

Oczywiście tak naprawdę nie chodzi o "ładność" - ale o dbałość o czytelnika, o odbiorcę - kultura prawna - to dostępność prawa, jakość (przejrzystość, czytelność), jasność języka...

bardzo mnie interesuje takie wzorcowe zarządzenie - o ile już mam jasność, jak wygląda uchwała, to jeszcze marzę o takich ściągach dot. zarządzeń.

 

To nic zdrożnego, że proszę o dobrego szimla - powymieniajmy się.

Jakie elementy powinien mieć ten akt?

Jolanta Szuchta03-02-2004 22:24:08   [#14]

Widziałam

takie gdzieś napisane przez naszego Forumowicza,może w wymianie plików,albo na innym Forum.Dotyczyło awansu zawodowego nauczycieli.

O ile sobie dobrze przypominam chyba jednak tu. Dyskutowalismy wtedy o tym jak dokumentować przebieg stażu nauczyciela.To znaczy jak dyrektor szkoły ma sie wywiązać z obowiązku nadzoru nad stażem.

Tam właśnie jeden z dyrektorów podawał napisane przez siebie zarządzenie w tej sprawie.Poszukaj,a jesli nie znajdziesz odezwij się,gdzies to wydrukowałam i mam wszkole.

Elżbieta Wysocka04-02-2004 09:01:02   [#15]

wzór

mojego zarządzenia jest następujący ( opracowanie własne, jak dotąd nie kwestionoane przez nikogo ):

 Pieczątka o treści:

Dyrektor

Zespołu Szkół ......

im. .........

w ..........

 

Zarządzenie nr ........

Dyrektora Zespołu Szkól...... im. ......... w ..........

z dnia .............

w sprawie np. powołania komisji inwentaryzacyjnej, wprowadzenie regulaminu pracy, szkolnego zespołu ... , szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej uczniom na okres roku .....

wprowadzenia ścieżek edukacyjnych , organizacji nadzoru pedagogicznego, powołania komisji przetargowej ....itd.

Na podstawie art. ..... ust. .... , ustawy ..... z dnia ....., rozporządzenia ... z dnia ....., regulaminu ....., statutu .....

lub  np. w związku z ...... powołuję

powołuję komisję, zespół ..... w następującym składzie:

przewodniczący komisji - .......

członek komisji            - ........

Zadania komisji określa są w Ustawie o rachunkowości z dnia ........,

Rozporządzeniu ......, Statucie .... itp.

termin wykonania ........

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ......

Pieczątka imienna i podpis dyrektora

 

W zależności od obszaru, który reguluje zarządzenie zainteresowani podpisują bezpośrednio na zarządzeniu lub robimy osobną listę imienną.

Zarządzenia są r3ejestrowane, wpinane do teczki, nie mam żadnych problemów.

Pozdrawiam -

Elżbieta Wysocka04-02-2004 09:05:24   [#16]

RP

nie powołuje zarządzeniem ponieważ na każdy rok szkolny uchwałą przyjmujemy kalendarz dla naszej szkoły, który zawiera terminy na cały rok

Rady nadzwyczajne zwoływane są na zasadach określonych w regulaminie tego organu.

Antoni Jeżowski04-02-2004 10:11:13   [#17]

W wymianie plików...

...umieściłem właśnie artykuł z uwagami o technikach tworzenia aktów prawnych w szkole. Może w czymś pomoże... :)))))))))
fredi04-02-2004 14:53:42   [#18]
przeczytajcie, warto
ram519-09-2007 15:27:58   [#19]

Jaką podstawę prawną należy podać wprowadzając komputerowy protokół RP i komputerową wersję zarządzeń dyrektora?

AnJa19-09-2007 15:38:58   [#20]
protokół to regulamin RP

a to drugie, to żadne
ram519-09-2007 19:08:00   [#21]

AnJa, dziękuję.

W jaki sposób zredagowalibyście takie zarządzenie wprowadzające nową komputerową księgę zarządzeń?

Szkoła jest duża (gimnazjum, 20 odziałów), dużo zatrudnionych nauczycieli, jak więc zobligować wszystkich do zapoznawania się z zarządzeniem i jak należy postąpić, gdy ktoś nie wykona zadania określonego w zarządzeniu?

Jersz19-09-2007 19:16:27   [#22]
Przyznam, że nierozumiem. Czy chodzi Ci o przesyłanie zarządzeń pocztą elektroniczną? Jesli tak należy stworzyć odpowiednie warunki. Minmum to , jak sadzę, słuzbowe komercyjne konta pocztowe i zapewniony dostęp do sieci, wprowadzony obowiązek odbierania poczty w określonych odstepach czasowych i potwierdzanie odbioru poczty. W systemie pracy biurowej jest to do załatwienia, ale w szkole?
ram519-09-2007 19:24:21   [#23]

Przesyłanie zarządzeń pocztą elektroniczną jest ciekawe ale w szkole raczej nie do wykorzystania. Mnie chodzi o to by nie pisać ręcznie w jakimś starym zeszycie ale na komputerze. Oryginały niech będą u dyrektora a kopie w pokoju nauczycielskim.

Moje gimnazjum jest bardzo duże, są trzy małe pokoje nauczycielskie, więc chciałbym jakoś unormować przepływ informacji.

Jersz19-09-2007 19:30:02   [#24]

Czyli chodzi Ci jedynie o techniczną stronę przygotowania dokumentu?

Pod tekstem zarządzenia możesz wyminić nazwiska nauczycieli (z danego pokoju nauczycielskiego) z wykropkowanymi miejscami na podpis (potwierdzenie przyjecia do wiadomości).

ram519-09-2007 19:34:44   [#25]

A jeśli tych wykropkowanych miejsc nie uzupełnią?

Wracam  do pytania: W jaki sposób zredagowalibyście zarządzenie wprowadzające nową księgę zarządzeń?

Dan6726-09-2007 18:39:10   [#26]
muszę zarządzeniem powołać komisję do przeliczania zakupionego towaru w kilogramach a wydawanego na sztuki, czy w takiej komisji może być kucharka?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]