Forum OSKKO - wątek

TEMAT: akt nadania stopnia awansu bez uzasadnienia
strony: [ 1 ]
DorotaN25-10-2011 11:54:15   [#01]

witam, proszę o podpowiedź,

w czerwcu 2007r. nauczycielka otrzymała akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego bez uzasadnienia. Kończy staż i w czerwcu będzie składała dokumenty w organie prowadzącym. Na pewno odrzucą ten akt jako niekompletny ( taka sytuacja dotyczyła innej nauczycielki, która przeprowadziła się na wybrzeże). W tej sytuacji zwróci się do obecnego dyrektora o pomoc. Czy nowy dyrektor powinien wydać nowy akt? na jakiej podstawie prawnej? z jakim numerem i jaką datą?

z góry dziękuję za podpowiedzi

rzewa25-10-2011 14:14:58   [#02]

 Myślę, że należy skorzystać z poniższych przepisów k.p.a i zmienić poprzednią decyzję wydając nową zawierającą brakujący element - w uzasadnieniu należy napisać o tym podając podstawę prawna takiego działania

oznacza to wydanie ponownie aktu nadania stopnia awansu n-la kontraktowego z nowym numerem oraz opatrzonego obecną datą, w uzasadnieniu którego będzie oprócz podstawy faktycznej nadania stopnia awansu będzie również podstawa faktyczna i prawna zmiany decyzji poprzedniej z podaniem jej numeru i daty oraz informacja o zgodzie strony na tę zmianę

Art. 154. § 1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

Art. 155. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.


 ----------------------------------

 ale znalazłam też coś takiego:

Także brak uzasadnienia faktycznego i prawnego postanowienia nie dyskwalifikuje jego istnienia. Jest to brak podlegający konwalidacji w trybie instancyjnym. Stanowi on o naruszeniu prawa, ale nie przekreśla bytu prawnego takiego postanowienia.

Jest to cytat z uzasadnienia postanowienia WSA w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1559/10

czyli organ naruszył prawo wydając decyzję w sprawie nadania aktu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, ale brak ten nie powoduje nieważności samej decyzji, wobec czego nie wiem czy koniecznie trzeba robić to co wyżej...

:-))

Ania Sz25-10-2011 20:19:03   [#03]
Mój dyrektor w identycznej sytuacji co w # 1 zmieniał decyzję poprzednika właśnie na podstawie art. 155 KPA poprzez dopisanie "uzasadnienia" do aktu nadania. Taki sposób załatwienia dostaliśmy z OP.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]