Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans- bardzo nietypowa sytuacja
strony: [ 1 ]
bratek20-09-2011 21:49:29   [#01]

Zapytano mnie o radę. Zgłupiałam więc pytam mądrzejszych:))

Jest tak:

Powstała nowa szkoła niepubliczna. Zatrudniają 4 nauczycieli (3 bez stopnia awansu i jednego kontraktowego).  Szkoła ma dyrektora. Dyrektor ma kwalifikacje pedagogiczne, ale nigdy w szkole nie pracował, więc też bez stopnia awansu. Zatrudniają jeszcze specjalistów (nawet i dyplomowanych) na umowę o dzieło i na zlecenia.

Nowi etatowi nauczyciele chcą robić awans. I słusznie:)

Tylko kto ma poprowadzić staż?

Ktoś w KO powiedział, że dyrektor może....

Ale jak ma prowadzić skoro się nie zna?!

Ktoś inny w tym samym KO powiedział, że dyrektor nie może, bo  przy zakończeniu postępowania musiałby pełnić podwójną rolę, a komisja musi być trzyoosobowa.

Dyrektor proponuje, żeby staż poprowadzili zatrudnieni na zlecenie specjaliści.

Ktoś w KO twierdzi, że nie mogą, bo muszą to być etatowi pracownicy...

PAT.

Poradźcie prosze, bo szkoda tych młodych, żeby rok tracili...

ankate20-09-2011 22:30:23   [#02]
...to niech w tym ko podstawę prawną podadzą dlaczego nie mogą
JarTul20-09-2011 22:31:43   [#03]

KN: art. 9c ust. 4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że:
  1)  w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze;

przy czym trzeba pamiętać, że:

Art. 9g. 1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1)  dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
  2)  przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy;
  3)  opiekun stażu.


zag20-09-2011 22:50:04   [#04]


post został zmieniony: 20-09-2011 22:51:10
bratek21-09-2011 05:16:13   [#05]

Jartul!

no i właśnie to jest absurd, bo dyrektor może być opiekunem, ale nie może poełnić podwójnej roli przy postępowaniu egzaminacyjnym.

Poza tym dyrektor nie chce, bo się nie czuje kompetentny.

A specjaliści na umowie: mogą staż prowadzć i czują się kompetentni, tylko nie wiadomo czy im wolno.

rzewa21-09-2011 07:22:01   [#06]

dyrektor powinien być opiekunem (będzie się też uczył, a specjaliści mogą pomagać :-))

a komisja będzie 2 osobowa - żeby awans był ważny wystarczy, że będzie 2/3 składu komisji, a 2 osoby to będzie 2/3 podanego w KN składu komisji

JarTul21-09-2011 07:45:49   [#07]
Zgadzam się absolutnie z RZEWĄ.
AnJa21-09-2011 12:25:29   [#08]

tzw. specjalista zatrudniony na podstawie umowy cywilno prawnej nie jest nauczycielem w rozumieniu KN

a awans jest tylko w rozumieniu KN

bratek21-09-2011 14:49:07   [#09]
Dzięki wszystkim! Przekażę komu trzeba:))
ewawal03-10-2012 19:44:03   [#10]

Mam takie pytanie: przedszkole niepubliczne- dyrektor dyplomowany 2 stażyski i 1 kontraktowa. Panie chcą rozpocząć staż, dyrektor jako jedyny dyplomowany zostaje opiekunem tych stażystek. A jak będzie wyglądał skład komisji? czy można do komisji powołać nauczyciela z sąsiedniego przedszkola?

rzewa03-10-2012 19:48:53   [#11]

komisja będzie się składała z dyrektora i n-la kontraktowego -> to wystarczy

patrz art 9g ust 1 pkt 2 KN

ewawal03-10-2012 21:41:06   [#12]

Dzięki

mazurbarbara05-10-2012 11:45:32   [#13]

A co powiecie na sytuację odwrotną. Pani w przedszkolu niepublicznym była do tej pory pomocą nauczyciela. Ma kwalifikacje do pracy jako nauczyciel gdyż ukończyła SN wychowanie przedszkolne. Dyrektor zmienia jej umowę na nauczyciela i Pani może rozpocząć w roku bieżącym staż, ale nie chce. Twierdzi ,że nie chce jej się , ma trudną sytuację rodzinną itp. Do tej pory pomimo przypominania nie złożyła planu rozwoju zawodowego . Co dyrektor może zrobić w tej sytuacji?

rzewa05-10-2012 14:38:17   [#14]

może rozwiązać z nią stosunek pracy jeśli w umowie przewidział taka możliwość (ew. nie przedłużać umowy na rok następny)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]