Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena pracy dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
LL10-09-2011 15:57:01   [#01]

Ile czasu ma OP na dokonanie oceny pracy dyrektora od chwili złożenia wniosku? podajcie pp bo nie mogę tego znaleźć.

Co zrobić gdy nie chce tego uczynić?

hako210-09-2011 16:05:02   [#02]

§ 3. 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6a Karty Nauczyciela, z tym że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

ROZPORZĄDZENIE MEN z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r.)

Dotyczy to również dyrektora.

Dan6730-11-2011 18:34:37   [#03]
Czy ktoś może potwierdzić, czy taka podstawa prawna wniosku w sprawie oceny pracy dyrektora:

Zwracam się  z wnioskiem o dokonanie oceny pracy zgodnie z art. 6a  ust. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 50, poz. 523 z późn. zm. w Dz. U. z 2002r. Nr 19, poz.194). Proszę o radę ! z góry bardzo dziękuję.

 

rzewa01-12-2011 12:41:11   [#04]

Dyrektor zwracając się do OP o dokonanie oceny pracy nie musi (a nawet nie powinien) podawać podstawy prawnej

czy n-l zwracając się do dyrektora z takim wnioskiem to robi?

powinien natomiast pamiętać, że jeśli chce obecności lub zasięgnięcia opinii (metodyk, zz-ty), to musi napisać to od razu we wniosku... no i wniosek podpisuje jako pracownik -> nie opatruje wniosku żadnymi pieczątkami ;-)

beata14 6002-12-2011 10:32:25   [#05]
OP zwrócił się do Rady Pedagogicznej o ocenę mojej pracy. Czy rada podejmuje uchwałę w tej sprawie?
Jacek02-12-2011 10:48:00   [#06]
RP nie ma kompetencji do tego by dokonywać oceny czy nawet opinii podczas procedury oceny pracy dyrektora
OLGIE02-12-2011 11:07:43   [#07]

Koleżanko Dyrektor, sprawdź dokładnie treść pisma (co sugeruje Jacek). 

1. RP nie może oceniać dyrektora. Naprawdę.

2. Pewnie proszą o opinię, co też jest nadinterpretacją. 

Gdbyś była superkonsekwentna - powinnaś zwołać radę, przekazać pismo na ławkę, gdyż jesteś przewodniczącą oraz zasiąść spokojnie i czekać, aż RP pismo zaopiniuje.

Wszak nie możesz jako urzędnik sama prowadzić swojej sprawy, a nie wolno Ci opuszczać posiedzenia, gdyż jesteś członkiem RP, a posiedzenie jest obowiązkowe.

kwiecie02-12-2011 11:51:09   [#08]


 z KN

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

i coś jeszcze ... jeśli nie ma w szkole Rady Szkoły to opiniuje Rada Pedagogiczna 

poczytaj jeszcze art.36a z UoSO, może się przyda 

izael02-12-2011 11:56:01   [#09]

a z czego to wynika, że akurat w tym przypadku to, że nie ma Rady Szkoły oznacza, ze prawo/obowiązek opiniowania przechodzi na radę pedagogiczną?

bo ja tego w przepisach nie dostrzegam

ewa02-12-2011 12:04:47   [#10]

chyba się nie przyda, to 2 różne ustawy, 2 różne kompetencje i w KN takiego uregulowania brak, a o tym żeby stosować zapisy z oso też mowy nie ma ;-(

po prostu

kompetencje -  które ma RS zapisane w oso przejmuje w przypadku jej braku RP zgodnie z art.52.2 oso

kompetencje - które ma RS zapisane w KN w przypadku braku takowej nie są przypisane RP, a przynajmniej nie znalazłam takiej delegacji...


ewa02-12-2011 12:05:39   [#11]
ups iza :-)
kwiecie02-12-2011 12:38:25   [#12]


 znalazłam "oryginał" w UoSO

Art. 52. 1. Rady szkoły lub placówki nie powołuje się w szkołach i placówkach, w których ze względu na specyfikę organizacji pracy i zadania nie ma możliwości wyłonienia stałej reprezentacji rodziców lub uczniów, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

zapisy art.52    zastosowano  do mojej osoby przez OP i KO

Jacek02-12-2011 13:13:04   [#13]
no jest taki zapis w UoSO ale to wygląda tak jak napisała i iza i ewa.. czyli nijak :-)
Power403-12-2011 17:05:05   [#14]

Gaba: słowem dyrektor powinien wstrzymać się od głosu w dowolnej postaci:-)

nie może nie brać udziału w głosowaniu/nie może w nim również brać udziału:-)

i powinna być opinia bez liczenia głosu dyrektora albo z liczonym wstrzymaniem moim zdaniem/wybór chyba należy do dyrektora:-)


post został zmieniony: 03-12-2011 17:11:04
Power403-12-2011 17:34:28   [#15]

A że to tylko opinia i często niecelowa nadinterpretacja prawna, można się zastanawiać czy uchwała...

Ale dyrektor może zadbać ... bardzo prosto, by niczego już nie komplikować w takiej sprawie...:-)

Ma przecież chyba prawo zwrócić się do RP w każdej sprawie o opinię???:-))))

Ale ma też inne prawo:-)post został zmieniony: 03-12-2011 17:38:57
joljol04-12-2011 19:06:52   [#16]

minął 3 miesięczny termin od momentu kiedy złożyłam wniosek o ocenę do op; poproszono mnoie o zapoznanie się z ocenami cząstkowymi 

i cisza

co dalej, są jakieś konsekwencje wynikające z tego zapisu  

dyrlo05-12-2011 06:53:04   [#17]
Po wielu wielu latach mam takie obserwacje, że te konsekwencje to tylko w jedną stronę działają :-(((
izael05-12-2011 08:44:29   [#18]

podobnie jak dyrlo...

te obserwacje mam

joljol05-12-2011 16:10:10   [#19]

a wyobraźcie sobie, że dzisiaj dostałam postanowienie  w sprawie mojej oceny, szok, nie kartę oceny pracy tylko postanowienie, gdzie postanawia się ostatecznie, 

gdy powiedziałam, że  to nie ma znamion oceny pracy nauczyciela, m.in. brak możności odwołania, brak uzasadnienia i wystąpię o ocenę na druku ministerialnym pani się obraziła, i stwierdziła, że tylko ja marudzę bo inni dyrektorzy byli zadowoleni

 ja pierdykam, jak mówi mój znajomy Kazio z parkingu, ja pierdykam

izael05-12-2011 17:23:51   [#20]

joljol

ja pierdykam

ty się nie daj, bo to jakiś żart chyba

może mało śmieszny, ale...

toż to nie ocena! 

Jacek05-12-2011 17:25:26   [#21]

ja pierdykam też... i że inny dyrektorzy byli zadowoleni :-)

------

ale to i tak dobrze, że nie napisali Ci iż to jest wyrok

:-)

 


post został zmieniony: 05-12-2011 17:26:12
Adaa05-12-2011 17:28:16   [#22]

Jola, a moze to jest projekt jakis, potem bedzie finalna ocena

bo pierdykac bedzie OP jak bedzie to konsultowało z KO:-)

joljol05-12-2011 18:32:39   [#23]

ja jestem w szoku

Jacek, to jest trochę jak wyrok, bez możliwości odwołania się ponieważ napisali mi tak: ....ustala się .....ostateczną ocenę pracy dyrektora Przedszkola....... : wyróżniająca

 dokument nazywa się: porozumienie Burmistrza .......... i ............ Kuratora Oświaty w sprawie oceny pracy dyrektora przedszkola ...........

podpisane jest przez obydwu panów sprawujących wyżej wymienione urzędy

i żeby było śmieszniej to jest to xero poświadczone za zgodność z oryginałem

ludzie, czy ja coś przeoczyłam w prawie oświatowym odnośnie oceny, bo mam wrażenie, że to dzieje się obok mnie 

a wcześniej dano mi do przeczytania oceny cząstkowe, że to niby projekt był

Jacek, a ja mieszkam rzut beretem od ciebie, wydawałoby się, że w cywilizacji 


post został zmieniony: 05-12-2011 18:34:12
Adaa05-12-2011 18:42:30   [#24]
w sumie, na chłopski rozum- po co Ci informacja o mozliwosco odwołania sie skoro masz ocene najwyższą?;-))
joljol05-12-2011 18:46:26   [#25]

Adoo, jak  mi trzeba będzie gdzieś okazać się ostatnią ocena to co pokażę? Postanowienie?

Wydaje mi się, że to coś, co dostałam nie jest zgodne z prawem, więc może być nie uznawane  

Adaa05-12-2011 18:48:18   [#26]

to był zart;-)

na twoim miejsu poprosiłabym o wydanie oceny na wskazanym druku

poprosiłabym na pismie

Jacek05-12-2011 18:52:18   [#27]

nie kumam zupełnie.. podejrzewałem, że to mogłobyć tak, że OP się zwrócił do KO by "uzgodnić" ocenę i KO wysłało jakieś pismo do OP, które OP wkleiło do swojej oceny i już.. ale żeby kurator się podpisał pod tym?

no chyba, że to co dostałaś to jest to uzgodnienie w formie postanowienia KO i OP ale ten drugi zapomniał, że to trza wpisać do karty oceny pracy bo przecież to OP daje ocenę i podspisu kuratora nie powinno być.

joljol05-12-2011 19:23:42   [#28]

nie wiem co kto zapomniał ale ja wiem, że nie mam oceny wydanej zgodnie z prawem

pomimo tej ostateczności jutro napiszę pismo  

ale twoje rozumowanie, Jacku, wydaje mi się logiczne, jakoś nie mogę wyobrazić sobie naszego kuratora żeby coś takiego podpisał  

Jacek05-12-2011 20:54:56   [#29]
nmo i ja też nie wierzę.. OP-ek poleciał skrótem i dał ciała.. ale żeby aż tak? może po wyborach czystkę robili i nowozatrudnieni są :-)
sylwia06-12-2011 14:55:05   [#30]

już nie róbcie z OP takich głupków :-)

może się pani pomyliła 

albo za mało wiedzy miała

trzeba pomóc kobiecie

i podpowiedzieć jak ma być ;-)

joljol06-12-2011 15:05:47   [#31]

zorro, nie bądź taki zorro,

 nikt z nikogo nie robi głupka, chciałam rozmawiać (poczytaj moje posty), to się pani obraziła, że inni byli zadowoleni a ja marudzę

dyrlo06-12-2011 15:07:29   [#32]

Zorro, a to?

"....gdy powiedziałam, że  to nie ma znamion oceny pracy nauczyciela, m.in. brak możności odwołania, brak uzasadnienia i wystąpię o ocenę na druku ministerialnym pani się obraziła, i stwierdziła, że tylko ja marudzę bo inni dyrektorzy byli zadowoleni"

Ja tam nie wiem w jakiej formie joljol jej to powiedziała, ale na miejscu tej Pani zainteresowałabym się dlaczego dyrektor (było nie było z pewnym stażem na tym stanowisku) ma jakieś zastrzeżenia.

dyrlo06-12-2011 15:07:59   [#33]
O!  Spóźniłam się :-)
sylwia07-12-2011 09:02:08   [#34]

Powiedzieć a powiedzieć to jest różnica :-)


AnJa07-12-2011 12:35:12   [#35]

no pewnie

dyrek w kontakcie z szefem gminnej oświaty winien mieć wygląd durnowaty by swoim pojmowaniem rzeczy nie peszyć

to działa oczywiście niżej też: nauczyciel w kontakcie z dyrkiem, dzieciak w kontakcie z nauczycielem

wyzej też -  szef wydziałuu oświaty w kontakcie z burmistrzem

pełne Oswiecenie znaczy

bo ten Piotr I to oświecenie jest - wschodnioeuropejskie, ale jednak:-)

znaczy: tłumaczyć dyrek szefowi oświaty, ze ten barabolca ustrzelił - powinien

ale z szacunkiem władzy należnym!

sylwia07-12-2011 12:55:08   [#36]

:-)

oj AnJa widać, że.............................. ;-)


patrzę na to z innej strony

nawet tu na forum

dyrektor najczęściej traktuje opka jako tego, któremu trzeba dowalić i pokazać gdzie jest jego miejsce

i oczywiście, że jest durnym urzędnikiem


ale znam takie przypadki gdzie dyrektor tak po prostu powie co myśli

jest dialog

i zrozumienie

idziemy przecież w jednym kierunku, życie jest ciężkie

to po co sobie jeszcze dokopywać

AnJa07-12-2011 13:27:29   [#37]

jak to po co? tradycja taka!

i dlaczego on (on- każdy inny) mam miec lepiej - przecież ja na jego miejscu byłbym lepszy i jego stanowisko mnie sie należy

on na moim nie dałby rady rzecz jasna

sylwia07-12-2011 13:57:20   [#38]

:-)

zamorduję Cię

przy najbliższej okazji

AnJa07-12-2011 15:49:33   [#39]

zorro nie mordował- przynajmniej ten kalifornijski

czy jednak Zorro wschodnioeuropejski nie ma tak sie  do kalifornijskiego jak Piotr I do Oświecenia to nie wiem

Wertykal07-12-2011 16:12:03   [#40]

I rzeczywiście jest tam podpis Kuratora Oświaty!!!?

Dawać go do mnie!

Roboty w szkole nie brakuje. Wymieniałem okna, posprzątać trzeba! Śnieg padał, łopata czeka...

joljol07-12-2011 19:36:15   [#41]

 i wykorzystując to co AnJa napisał

dyrek w kontakcie z szefem gminnej oświaty winien mieć wygląd durnowaty by swoim pojmowaniem rzeczy nie peszyć

jutro pójdę w parcianym worku o przebaczenie prosić, pokazując, żem niekompetentnie przeczytała ze dwa rozporządzenie i jedną ustawę

na koniec przeproszę i cmoknę w rękę Paniusię za tego barabolca

i polecę, wniebowzięta, chwalić łąki umajone 

(chyba mi odbija z nadmiaru wrażeń mikołajowych fundowanych przez op) post został zmieniony: 07-12-2011 19:39:22
sylwia07-12-2011 21:58:16   [#42]
:-))))))
malchow16-12-2011 11:57:18   [#43]

A jeżeli dostarczono nam takie pismo z OP;

Rada Pedagogiczna.........

W związku z zamiarem dokonania oceny pracy p ... Dyrektora ....., zgodnie z art. 6 a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 252, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) proszę o wyrażenie opinii o pracy wyżejwymienionego Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

Co w związku z powyższymi uwagami dotyczącymi braku kompetencji RP do wyrażnia takiej opinii?

Jaka jest pp?

malchow16-12-2011 12:10:03   [#44]

Podstawę prawna opiniowania mam.

Art. 6a.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Jeżeli nie ma rady szkoły, to jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna?

malchow16-12-2011 12:15:55   [#45]

Jest odp.

Art. 52. 1

2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

łatwiej mi sie szuka jeżeli jestem z Wami na forum:)

izael16-12-2011 12:20:37   [#46]

W odniesieniu do tego, co jest zapisane w UoSo, to przejmuje, bo tam jest zapis:

Art.52.2 W szkołach lub placówkach, w których rada (szkoły) nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

 

Natomiast w Karcie Nauczyciela nie spotkałam się z takim przeniesieniem kompetencji...

malchow16-12-2011 13:03:49   [#47]

Tak zgadza się! 

O opiniowaniu oceny pracy dyrektora zapis jest w KN art. 6 a,

a o kompetencjach w UoSO art 52 :)

joljol16-12-2011 20:27:28   [#48]

nie, nie zgadza się

ocenę pracy nauczyciela (dyrektora) reguluje wyłącznie KN

a tam nie ma nic o ocenianiu przez radę pedagogiczną 

Jacek16-12-2011 21:36:35   [#49]

Amen.. joljol

:-)

malchow16-12-2011 22:01:17   [#50]

No kurczę-blade (nie wiem dlaczego akurat takie? - może coś z piekarnikiem:)

ja się nie upieram, ale szukam odp.

Wydaję się jednak, że poszczególne akty prawne, nie są w próżni prawodawczej

i w jakiś sposób są spójne (mogę sie mylić, a prawo oświatowe jest tego przykładem),

ale te artykuły w KN i UoSO jakoś dziwnie się uzupełniają.

Nadal poszukuję odpowiedzi na zadane pytanie:)

strony: [ 1 ][ 2 ]