Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pilne Utworzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
strony: [ 1 ]
mikolajek06-05-2011 18:33:05   [#01]

OP chce utworzyć w naszej szkole oddział przedszkolny, w takim przypadku,

- czy nauczyciele uczący w klasach I - III po edukacji wczesnoszkolnej mogą uczyć w oddziale przedszkolnym

- jak organizować urlop dla nauczyciela oddziału

- czy w szkole dzieci z oddziału przedszkolnego mogą być żywione przez firmę dowożącą obiady dla pozostałych uczniów szkoły

- na co zwrócić uwagę przy organizacji oddziału i ostatnie jak pracuje dyrektor w szkole - urlop :) -gdy w szkole funkcjonuje oddział przedszkolny


Natka06-05-2011 18:49:30   [#02]

- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą pracować w oddziale przedszkolnym.

- u mnie oddział przedszkolny pracuje tak, jak szkoła - jest feryjny, n-lka realizuje karciane,

- żywione są tak, jak pozostali uczniowie - catering

Wioleta D06-05-2011 19:02:23   [#03]

U nas podobnie :

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą pracować w oddziale przedszkolnym

oddział przedszkolny pracuje tak jak szkoła z feriami i wakacjami

żywienie jak pozostali uczniowie 

ankate07-05-2011 11:35:53   [#04]
chociaż od 2012 r. coś mi się obiło o uszy że już tylko zespoły szkolno-przedszkolne i oddziały przedszkolne wg statutu przedszkola, zatrudnianie podobnie....
qukosz08-05-2011 12:49:42   [#05]
W szkole planuje się utworzyć oddział przedszkolny dla 3-4 latków w ramach projektu unijnego. Czy w związku z tym dyrektor musi zgłosić ten fakt do sanepidu? Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby być w zgodzie z przepisami? Pomóżcie :)
hako208-05-2011 13:53:57   [#06]
W jednej ze szkół mojej gminy utworzono w ubiegłym roku taki jeden oddział dla 3-4 latków. Wiem, ile było przy tym zachodu. Trzeba było uzyskać zgodę nie tylko Sanepidu, ale i straży pożarnej. Nie wiem, czy wszędzie stawiają takie wymagania, ale u nas zespół administracyjny i pani dyrektor dłuuuuuuuuugo się z tym "huśtali". Straż nie była tak mocno wymagająca, ale Sanepid przeczołgał ich dobrze. Ciągle coś nie pasowało. Wiem, że nawet przez dwie doby Pani z sanepidu robiła  badania powietrza. W sanepidzie potraktowali ich tak, jakby było otwierane przedszkole, a nie punkt przedszkolny. Na samo dostosowanie pomieszczeń i  wyposażenie gmina wydała grubo ponad 60 tysięcy zł. Najgorzej było przebrnąć sprawę żywienia w zgodzie z HCCP. Ale może u Ciebie nie będzie takich problemów. 
qukosz08-05-2011 15:53:31   [#07]
Mam nadzieję. 
mellaa08-05-2011 16:30:25   [#08]
Może punkt przedszkolny- wtedy wymagania straży i sanepidu troszkę mniejsze. Punkt powołuje OP- stosowną uchwałą.
Anka Kwiatek08-05-2011 17:24:40   [#09]

Do oddziału przedszkolnego w szkole mają zastosowanie przepisy dotyczące organizacji pracy w przedszkolach, a więc dzieci powinny mieć opiekę w ferie. Nauczyciele przedszkoli i uczący w oddziałach przedszkolnych nie realizują - moim zdaniem -  godzin "karcianych".

Ze strony MEN:


Wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz - w przypadku dzieci 3-5 letnich także - w innych formach wychowania przedszkolnego.
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

Zgodnie z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. W organizacji przedszkola nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych.

Tę samą zasadę należy stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zastosowanie w tym oddziale organizacji pracy analogicznej do tej, jaka obowiązuje w szkole podstawowej, prowadziłoby do pogorszenia warunków kształcenia, wychowania i opieki w porównaniu z oddziałami działającymi w przedszkolach oraz skrócenia czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Oznacza to, ze rok szkolny w oddziale przedszkolnym kończy się 31 sierpnia. Ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur.

hako208-05-2011 18:33:51   [#10]

mellaa:"Może punkt przedszkolny- wtedy wymagania straży i sanepidu troszkę mniejsze. Punkt powołuje OP- stosowną uchwałą."

W tym cały problem, że Sanepid nijak nie chciał zrozumieć, żeby  wymagania obniżyć. Punkt powołał OP. Pani z zespołu administracyjnego próbowała różnych sposobów na "zmiękczenie" Sanepidu. "Walka" trwała parę miesięcy, a i tak panie z Sanepidu postawiły na swoim. Trzeba  było ustąpić i się  dostosować. Ale punkt działa i dzieciaki mają swoje miejsce.

dariuszw09-05-2011 12:00:27   [#11]

przy Zespole Szkół (oddział przedszkolny, SP, GIM) OP chce utworzyć oddział przedszkolny w innej miejscowości jako oddział zamiejscowy (w likwidowanej szkole) warunki lokalowe wystarczające - jakie czynności musi podjąć OP a jakie dyr Zespołu. Jak zgodnie z prawem to zrobić?

Czy wystarczy tylo zmiana zapsiu w statucie Zespołu Szkół że posiada oddział przedszkolny zamiejscowy?

rzewa09-05-2011 17:02:08   [#12]

ani szkoła, ani tym bardziej zespół szkół nie może mieć zamiejscowego oddziału przedszkolnego

zamiejscowy oddział przedszkolny może mieć tylko przedszkole

OP może powołać w tej miejscowości jednoodziałowe przedszkole i włączyć je do istniejącego zespołu szkół - zespół będzie się wówczas składał z sp z op, gimnazjum i przedszkola, choć to przedszkole będzie w innej miejscowości

Możliwe jest też inne rozwiązanie - OP przekształca oddział przedszkolny przy sp w przedszkole z oddziałem zamiejscowym w miejscowości X, znajdujące się nadal w tym zespole szkół

to drugie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze, bo jeśli w tym zakresie proponowane zmiany UoSO zostaną wprowadzone, nie będzie konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zespole za rok czy dwa

dariuszw10-05-2011 10:00:22   [#13]

ok dzieki

więc OP musi uchwałą zmienić istniejący Zespół Szkół w Zespół Szkolno - Przedszkolny dobrze rozumiem.

dariuszw10-05-2011 10:28:13   [#14]

czy OP:

- akt założycielski

- nadaje pierwszy statut wysyłany do kuratorium dobrze myślę??

 

dariuszw10-05-2011 11:09:52   [#15]
nie mogę znaleźć przepisów z których wynika że nie może być oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół (w którego skład wchodzą oddział przedszkolny szkoła podstawowa i gimnazjum)
dariuszw11-05-2011 10:58:19   [#16]

a znalazłem coś takiego

http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2010/34/472/Akt.pdf

rzewa11-05-2011 11:00:19   [#17]

UoSO art. 62. ust. 1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. 

oddział przedszkolny nie jest ani szkołą ani placówką, wiec nie można go z czymkolwiek połączyć lub włączyć do istniejącego zespołu - zespół składa się tylko ze szkół lub placówek i to różnych typów

rzewa11-05-2011 11:02:01   [#18]
do #16 - nie rozumiem o co chodzi...
dariuszw11-05-2011 11:10:51   [#19]

chodzi mi oto że funkcjonują szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi zamiejscowymi,

nie chodzi mi o łączenie (albo nie do końca)

Szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym X została zlikwidowana

OP zmienia obwody szkolne i chce w miejscu zlikwidowanej szkoły zrobić oddział zamiejscowy oddziału przedszkolnego szkoły Y która steje się obwodem zlikwidowanej szkoły X

rzewa11-05-2011 11:37:49   [#20]

może tak: moim zdaniem tak być nie może, gdyż nie ma przepisów, które dopuszczają takie rozwiązanie, ale... jeśli OP przegłosuje taką uchwałę wojewoda jej nie zakwestionuje, to tak będzie

;-)

dariuszw11-05-2011 11:44:26   [#21]

bo ja jeszcze myślę inaczej

Bo załużmy że nie interesuje nas łaczenie zapominamy o zlikwidowanej szkole.

Szkoła podstawowa funkcjonująca obecnie z oddziałem przedszkolnym chce zwiększyc liczbę oddziałów o jeden tylko z tym że będzie sie on znajdował w innym budynku (oddział zamiejscowy) czy wtedy może? przeciez zwiększenie liczby oddziałów to chyba sprawa dozwolana.

Takie jest moje rozumowanie /nie wiem czy dobre/

rzewa11-05-2011 11:47:32   [#22]

moim zdaniem nie może - napisałam o tym w #12, ale... patrz #20

:-)

dariuszw11-05-2011 12:09:20   [#23]

to jeszcze podrąże temat

A Przedszkole publiczne działające na terenie gminy może otworzyć oddziałazmiejscowy??? /wydaje mi sie że tak/

Jak to prawnie trzeba rozwiązać - wystarczy zmiana zapisu w statucie przedszkola czy OP musi podjąc uchwałę jeżeli tak to do kiedy???

hania11-05-2011 12:48:17   [#24]
rzewa , a jak się to ma do uso:

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

  1)  szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole;doczytałam i edytuję: zespół typu:przedszkole+SP - ok

SP+ "oddział przedszkolny" - to nie zespół, tylko szkoła z  ... "dawną zerówką" yes?


post został zmieniony: 11-05-2011 12:51:08
dariuszw11-05-2011 12:57:27   [#25]

ok ale teraz chodzi mi o czynności OP

przy przedszkolu chce otworzyć oddział przedszkolny zamiejscowy - wystarczy uchwała OP o zmianie obwodu tylko ??

hania11-05-2011 13:06:34   [#26]

to się podepnę do wątku z pytaniem:

oddział przedszkolny przy szkole podstawowej ( na wsi)

mieszanka dzieci 5 i 6 letnich

pensum nauczyciela?

wg tego co tu poczytałam i mojej interpretacji - 22 godz

przedszkole wiejskie: oddział mieszany ( 5 i 6 latki): zarządzenie burmistrza w/s założeń organizacyjnych brzmi:" tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela pracującego w grupie mieszanej wynosi 22 godziny w przypadku gdy w grupie dzieci młodszych jest conajmniej 10-ro sześciolatków"


można tak? na jakiej pp?

i próba "przeniesienia" tego na grunt oddziału przy SP (ustne dyspozycje;-), chociaż założenia organizacyjne dla szkół podstawowych są odrębnym załącznikiem do zarządzenia burmistrza.....

 że nie wspomnę o interpretacjach (telefonicznych), że jak przy szkole i mieszana grupa, to pensum 23,5 (22+25/2=23,5).......


rzewa11-05-2011 19:04:46   [#27]

haniu: do #24 - tak

#26 - pensum 22, OP nie ma kompetencji ustalania pensum w takiej sytuacji

dariusz: wystarczy uchwała OP o tym, że przedszkole .... będzie miało oddział(y) zamiejscowy(e) w ... (czyli uchwała w sprawie zmian organizacyjnych w przedszkolu ...)

dariuszw12-05-2011 07:46:34   [#28]

dzieki i taką uchwałę mozna podjąć np teraz w maju przed zatwierdzeniem arkusza org. Myślałem że tylko zmiana zapisu w statucie wystarczy... a uchwałę o zmianie obwodów też trzeba podjać bo trzebaby zapisać z jakich miejscowości do oddziału zamiejscowego dzieci będą uczęszczać

  

rzewa12-05-2011 08:15:13   [#29]

trzeba zdążyć przed zatwierdzeniem arkuszy, jeśli do tego oddziału ma zostać przeniesiona już zatrudniona n-lka. Jeśli ma tam pracować ktoś nowy, to można i później

przedszkolom nie ustala się obwodów, więc nic więcej nie trzeba


post został zmieniony: 12-05-2011 08:18:20
dariuszw12-05-2011 08:20:08   [#30]

ok dzięki bardzo

a czy tak samo dałoby sie otworzyc oddział przy SP w którym działa już jeden oddział przedszkolny (jest duzo chętnych dzieci w tym roku i w celu poprawy ich warunków lokalowych)

rzewa12-05-2011 08:24:05   [#31]
jeśli przy sp już jest oddział przedszkolny, to następny otwierany jest tylko decyzją wójta poprzez zatwierdzenie arkusza (jeśli jest dużo dzieci, tak jak następny oddział klasy I)

post został zmieniony: 12-05-2011 08:24:24
dariuszw12-05-2011 08:35:26   [#32]
pomimio że będzie znajdował się w innym budynku
rzewa12-05-2011 09:37:17   [#33]
jeśli pod innym adresem to nie - co do tego wypowiadałam się wcześniej
terdab12-12-2011 20:02:55   [#34]
Witajcie, podepnę się do wątku o oddziale przedszkolnym. Organ prowadzący ustalił pracę oddziału przedszkolnego od 1 września do 30 czerwca następnego roku z wyłączeniem przerw świątecznych. Czy nauczyciele przedszkola wobec powyższego ustalenia nie muszą przebywać na urlopie wypoczynkowym, skoro oddział nie pracuje w tym czasie? Mam różne infomacje.
bik12-12-2011 20:17:26   [#35]

nauczyciel w oddziele przedszkolnym w szkole ma 35 dni urlopu , taka jest opinia na stronie MEN w sprawie statusu nauczycieli oddziałów przedszkolnych, oczywiście nie realizują godzin z art. 42 .  Ja mam 2 takie oddziały i od tego roku nauczyciele są zatrudnieni jak nauczyciele przedszkoli , w dni wolne od nauki pracują w godzinach swojej pracy czyli od 8,15 do 13. Wszyscy , którzy będą mieć kontakt z dziećmi z oddziałów przedszkolnych muszą mieć badanie na nosicielstwo-takie wymaga sanepid, osobną toaletę.


basias12-12-2011 20:24:47   [#36]
dlaczego od 8.15 do 13.00?
terdab12-12-2011 20:25:36   [#37]
Czyli pomimo tego, że oddział nie pracuje oni przychodzą do pracy i wykonuja różne zadania związane z pracą (plany, przygotowanie zajęć ...)
rzewa13-12-2011 13:04:14   [#38]

w imię czego tak, czyli po co???

bik - każdy z tych n-i jeśli odda sprawę do sądu to wygra -> są zatrudnieni w jednostce, w której są przewidziane ferie szkolne (szkoła podstawowa) więc należy im się urlop wypoczynkowy w wymiarze określonym w 64 ust 1 KN

izael13-12-2011 13:29:58   [#39]

a jak od 8.15 do 13.00 to nie realizujecie zapisu UoSO art. 6.1

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

Chyba w wymianie plików jest taki wyrok sądu potwierdzający to, co rzewa napisała wyżej.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]