Forum OSKKO - wątek

TEMAT: etat 20 godz 60 czy etat 18 godzina 45 - GIM KOREkcyjna
strony: [ 1 ]
malchow18-04-2011 13:56:15   [#01]

Witam,

ma pytanie. Nauczyciel wychowania fizycznego etat 18 godzin, jedna jednostka lekcyjna 45 min. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w świetle nowego rozporządzenia o PPP - jednostka lekcyjna 60 min., jaki etat 18 czy 20 godzin? A co w wypadku "łamańca" etatu część wychowania fizycznego, a część gimnastyki korekcyjnej? Jaki etat, czy możę być etat 18 godzin przy dwóch różnych jednostkach lekcyjnych, czy dwa różne etaty i uśrednienie?

daga18-04-2011 16:12:52   [#02]
a dlaczego pensum 20??? OP ustala pensum, ale tylko w przypadkach wymienionych w art 42 pkt 3. Tam nie ma wymienionego pensum nauczyciela gim. kor. Wpisz pensum 18 g.
DYREK18-04-2011 16:36:03   [#03]

czas trwania zajęć dla uczniów nie ma związku z "pensum"

godzina pracy nauczyciela, dyrektora, księgowej, górnika ...  to 60 minut

malchow18-04-2011 19:20:29   [#04]

Bardzo się cieszę, że odezwaały się MĄDRE GŁOWY:)))))

Konkretna sprawa:

Nauczyciel wf (z kwalifikacjami) i gim kor (z kwalifikacjami) etat łączony część wf, a część gim kor.

Proszę o pomoc

wf -jednostka lekcyjna 45 min

gim kor - jednostka lekcyjna 60 min

w ramach etatu 18 godzin (o innych czynnościach nie wspominam, bo wiadomo, ze wynikają z innych

przepisów) czy w ramach etatu uśrednionego - podobno nie ma możliwości, by w ramach etatu 18 g

prowadzić zajęcia 60 min. Podobno, bo to tylko inf ustne:)....:(

To pierwsze pytanie.

Pytanie nr dwa.

A co w wypadku nauczyciela gimnastyki korekcyjnej - cały etat- jednostka lekcyjna 60 min z pensum jakim????

czy jednostka lekcyjna 45 min z pensum jakim????

Uchwała OP wskazuje pensum 20 godz dla psychologa, logopedy, pedagoga i nauczycieli terapeutów.

Więc jak się to ma do nauczycieli gim kor???

I niestety domysłami nie da się nikogo "nakarmić"...:)

zemi18-04-2011 20:45:00   [#05]

Dyrek Ci odpowiedział, że gimnastyka korekcyjna tak jak każdy inny przedmiot, np.wf

trwa tyle samo, nauczyciel ma pensum 18


poli18-04-2011 21:27:16   [#06]
Pensum wf na dolnym śląsku 18h, a gimnastyki korekcyjnej 22h, ale nauczyciele wywalczyli, że będzie od następnego roku 18h- i co z tego jak mają być godzinne zajęcia. A jak prawdopodobnie będzie to wyglądało w praktyce? coś mi się wydaje, że tak: 18h x 60min = 1080min : 45min (bo tyle trwa lekcja) = 24 lekcje. Czyli tyle będą pracować korekcyjni. Ale w pensum wpisane 18h, no bo to prawda (a lekcji 24, bo trwają 45 min, a nie 60)
hanabi19-04-2011 08:42:47   [#07]

cytat z odpowiedzi MEN 

"

Gimnastyka korekcyjna należy do kategorii zajęć wskazanych w ramowych planach nauczania jako Zajęcia ruchowe o charakterze korekcyjnym i są prowadzone w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.

Nie należą one do zajęć specjalistycznych organizowanych w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej."


malchow19-04-2011 08:53:56   [#08]

Hanabi - nas to jednak nie dotyczy, bo my pule godzin na gimnastyke korekcyjna mamy w zajęciach rewalidacyjnych - szkolnictwo specjalne. Godzi z gimnastyki mamy bardzo duzo, bo każde dziecko jest nią objęte. W ramowkach ich nie ma - bo godzin do dyspozycji dyrektora mam tylko 10 na poziomie 1-3, w 4-6, gimnazum i SPdP oraz w przedszkolu - jak wszyscy -nie posiadam takich godzin.

Prosze jeszcze o glosy w dyskusji.

daga19-04-2011 10:00:55   [#09]

Drogi malachow!!! KN art. 42 ust 7 pkt 3: OP ustalają pensum:

- nauczycielom szkół niewymienionych w ust. 3 (szkoła specjalna jest wywmieniona)

- nauczycielom o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a (przedstawicielstwo dyplomatyczne i punkty konsularne)

- nauczycielom prowadzącym kształcenia w formioe zaocznej

- nauczycielom kolegiów pracowników służb społecznych

- nauczycieli kształceni ana odległość

- nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla róznych stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

- pedagogóg, psycgologów, logopedów

- doradców zawodowych

- bibliotekarzy

Ja niestety wiem, że OP czasami uzurpują sobie prawo ustalania pensum również innym nauczycielom, ale nie maja prawa. Czasami warto słuchać MĄDRYCH GŁÓW, jak mnie z czystą aluzją nazwałeś. W internecie krąży wzór uchwały rady miasta, w którym błędnie jest ustalone pensum dla nauczycieli specjalistów, prowadzących gimnastykę korekcyjną, usprawnianie procesu widzenia itp. mieszczące się w ramach rewalidacji. Pamiętaj, że rewalidacja w szkole specajlnej nie jest udzielana na podstawie Rozporządzenia o PPP, tylko na podstawie ramowych planó nauczania. Ja też walczę z moim wydziałem, mam ustna interpretację MEN, czekam na pisemną. Nie poddawaj sie - nauczyciel rewalidacji (gimnastyka korekcyjna, zajęcia rewalidacyjne, usprawnianie procesu widzenia i inne) ma pensum 18 g.

 

hanabi19-04-2011 10:13:40   [#10]

MEN wyraźnie pisze "Nie należą one do zajęć specjalistycznych organizowanych w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej"


dlatego bez żadnych wątpliwości powinno być 18 godzin po 45 minut


zemi19-04-2011 10:20:16   [#11]

a zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

za moich poprzedników 10 godz. zajęć traktowane było jako 1/2 etatu. Zatem etat 20.

ja gdzieś przeczytałam (już nie pamiętam gdzie), że to nie jest prawidłowe i ja płacę za 10/18

proszę utwierdźcie mnie, że robię prawidłowo


malchow19-04-2011 11:35:06   [#12]
Hanabi -absolutnie "MĄDRE GŁOWY" nie miały zabarwienia aluzji. To było okazanie radości, że Ktoś odpowiedział na moje pytanie. Gdyby nie to forum, to nie wiem gdzie musiałabym szukać pomocy. Mamy specyficzną sytuację w szkolnictwie specjalnym i dużo "dziur w prawie" oraz chęć manipulowania naszą sytuacja przez różne instytucje - patrz "uzurpuja sobie prawo":)))
hanabi19-04-2011 14:59:38   [#13]

malchow,ja wcale tego tak nie odebrałam:)

zniknęłam bo święta mają swoje wymagania:)


terdab30-05-2011 17:16:05   [#14]
Dołączę do tego wątku  z pytaniem: czy gimnastykę korekcyjną może prowadzić n-l wf, który w ramach studiów miał 20 godz korekcyjnej i zaliczenie z oceną. Czy musi mieć specjalizację z gimnastyki korekcyjnej?
post został zmieniony: 30-05-2011 17:16:25
terdab30-05-2011 17:17:51   [#15]
I jeszcze jedno jaka powinna być liczebność grupy, bo spotkałam się z różnymi liczbami: 10 -12 (było i do 8)
Power429-07-2011 10:52:56   [#16]
podniosę
Chaja29-07-2011 13:57:56   [#17]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
teka5729-07-2011 22:47:00   [#18]

Krzywe dzieci bez korekty

jen 29-07-2011, ostatnia aktualizacja 29-07-2011 08:32

Co drugi uczeń ma wadę postawy, a ze szkół znika gimnastyka korekcyjna. To efekt kasowania tzw. godzin do dyspozycji dyrektora - informuje "Gazeta Wyborcza".

Podczas tych godzin odbywają się zajęcia korekcyjne, jednak od nowego roku szkolnego ma ich nie być w ogóle. Od września nie będzie więc gimnastyki korekcyjnej - mówią w szkołach.

Resort edukacji nie widzi problemu. Bożena Skomorowska z MEN mówi, że to zmiany "czysto organizacyjne" i w zamian są "godziny karciane" - dodatkowe dwie lekcje w tygodniu, które nauczyciel jest zobowiązany przepracować bez pobierania za to dodatkowych pieniędzy.

PAP
Power430-07-2011 10:49:36   [#19]

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust.9, mogą być przeznaczone na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć,
3) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w par.3 ust.10, lub w postaci odrębnych zajęć - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,
4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,
5) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych - w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym.


5a. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację:
1)
zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,
2)
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
- w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art.42 ust.2 pkt 2 ustawy KN

+prowadzenie zajęć wynikających z art.42 ust 2 KN   musi być zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami


więc jeśli nawet są tacy (osobiście nie podzielam tego poglądu) , którzy uważają, że gimnastyka korekcyjna "ukryta" jest gdzieś w 5a to kwalifikacje muszą być do tego odrębne moim zdaniem, a nie ma zatrudnień oddzielnych do art.42 ust .2 KN


Profilaktyka zawarta jest w programach i podstawie programowej, w każdych zajęciach pozalekcyjnych o charakterze ruchowym.


Czy NFZ coś zapewnia dzieciom z wadami postawy z udziałem fachowców? Orientuje się ktoś dokładnie?

post został zmieniony: 30-07-2011 10:51:03
Power430-07-2011 10:54:55   [#20]

Znalazłam na szybko tylko coś takiego (z filmikiem) o Poradni Wad Postawy -starsze

http://www.tv.bielsko.biala.pl/nfz_nie_da_pieniedzy_na_przychodnie__1433.html

i:

http://gimnastykakorekcyjna.com.pl/1_2_Domowa-gimnastyka.html


post został zmieniony: 30-07-2011 10:59:17

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]