Forum OSKKO - wątek

TEMAT: regulamin zwalniania, umarzania opłat za przedszkole
strony: [ 1 ]
ainer1202-03-2011 21:54:02   [#01]
Czy posiadacie coś takiego jak regulamin umarzania lub zwalniania z opłat za  "świadczenie"  za przedszkole ??
joljol02-03-2011 22:11:12   [#02]
opłaty to kompetencja op,
stoner02-03-2011 22:25:00   [#03]

Nie do końca 

Z opłaty za zajęcia ponad podstawę programową zwolnić raczej nie można, ale jeśli chodzi w wyżywienie to OP(wójt) może upoważnić dyrektora do takiego zwolnienia. art. 67a ust. 3, 5 i 6 - wykonuje wójt(burmistrz).

Art14 UoSO ust. 5
Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez:
1)przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2;
2)publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2.
6. Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 67a stosuje się odpowiednio.

 Art. 67a.
5.Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1)w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2)w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

ainer1202-03-2011 22:29:00   [#04]

a co robicie jak rodzic nie  zapłaci tzw "świadczenia "czyli dawniej czesnego?

 

Grazzza03-03-2011 08:40:41   [#05]
Straszę sądem- bardzo często pomaga
ankate21-03-2011 19:25:53   [#06]
Mam pytanko, czy jak dziecko nie korzysta z zajęć z powodu np. choroby, czy proporcjonalnie odliczacie opłatę za godziny ponad podstawę programową. Czy ew. zwolnienie z opłaty (choroba dziecka) powinno być usankcjonowane w umowie, czy już w uchwale RG?
stoner21-03-2011 19:36:59   [#07]
Moim zdaniem w uchwale RG.
ankate21-03-2011 19:37:28   [#08]
Czy godzina religii realizowana w czasie poza podstawą programową powinna być dodatkowo płatna?
stoner21-03-2011 19:51:04   [#09]

Ramowy statut publicznego przedszkola


2a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych...........

Religia to zajęcia dodatkowe nie wchodzące do 5 godz. podstawy programowej więc musi być płatna, ile to zależy od RG może to być symboliczny grosz.

joljol21-03-2011 20:52:11   [#10]


§ 1.
1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

za religię nie pobiera się opłat w przedszkolu, wydłuża się dzieciom uczęszczającym czas bezpłatnego pobytu o 1 godzinę tygodniowo (2x 30 minut) 

ankate21-03-2011 21:32:53   [#11]
Dzięki
rzewa21-03-2011 22:00:58   [#12]
religia w oddziale przedszkolnym przedszkola/szkoły publicznej, w którym dzieci realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie może być płatna, gdyż rozp. w sprawie nauki religii mówi o bezpłatnym charakterze tych zajęć
stoner21-03-2011 22:28:25   [#13]
Nie mogę się doszukać w tym rozporządzeniu jednoznacznego zapisu o bezpłatności.
rzewa21-03-2011 23:35:34   [#14]
oblig organizacji religii + brak zapisów o odpłatności => religia jest bezpłatna tam, gdzie musi być organizowana
stoner22-03-2011 07:45:48   [#15]
Dziękuję.
ankate22-03-2011 08:33:31   [#16]
Rozumiem, że w grupach 3, 4-latków nie ma obligu?
stoner22-03-2011 08:55:20   [#17]

Jest oblig jeśli jest 7 oświadczeń  rodziców w jednym oddziale, lub co najmniej 7 w całym przedszkolu.


W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.


post został zmieniony: 22-03-2011 08:56:23
ankate22-03-2011 17:27:50   [#18]

Zamotałam się

podstawa programowa nie mniej niż 5h

religia ponad podstawę programową ale nieodpłatnie

a teraz różne terapie i  w ramach nowego rozporządzenia o ppp też na pewno nie w godzinach przeznaczonych na realizację podstawy, więc jak wtedy z odpłatnością, powołujemy zespoły, a rodzic płaci bo jest powyżej 5 godzin. Juz nic nie wiem?

Czy ma ktoś uchwałę op, która by  to wszystko uwzględniała?

joljol22-03-2011 17:32:18   [#19]
nic rodzic nie płaci, pomoc jest bezpłatna dla rodzica i dziecka, płaci op za specjalistów - jak ich zatrudni, albo robią to nauczyciele w ramach 40 godzin pracy
stoner22-03-2011 17:36:55   [#20]

§ 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

Co do uchwały to poczekam jeszcze trochę, żeby zobaczyć jakie przejdą przez nadzór prawny wojewody.


post został zmieniony: 22-03-2011 17:38:08
ankate22-03-2011 17:37:07   [#21]
to rozumiem, ale jak to wygląda w praktyce tzn. dziecko korzysta z tych zajęć po godz. 13.00 czyli jest wg uchwały RG już w czasie za który należy uiścić odpłatność (jak powinna być zredagowana umowa dla takiego dziecka (rodzica).  Ponawiam prośbę o wzór uchwały, może jakiś link.
Macia23-03-2011 09:20:11   [#22]
tez jestem zainteresowana tym tematem. Mój op przygotował uchwałę w której nie ma mowy o zmniejszaniu opaty za zajęcia ponad pp choć w pierwszej wersji było. Podobno mam to uregulować w umowie ale czy mam takie kompetencje? Jeśli tak to na jakiej podstawie? Jeśli ktoś ma wzór takiej umowy to poproszę majola2@op.pl
Macia25-03-2011 14:47:42   [#23]
podnoszę wątek bo mam jeszcze wątpliwości kiedy taka umowa powinna być podpisana czy dopiero w sierpniu czy może być zaraz po wywieszeniu list przyjętych?
komeniusz28-03-2011 09:42:21   [#24]
Podnoszę, gmina szykuje uchwałę o 5 godzinach realizacji podstawy - w skrócie Na jakiej podstawie mam odliczać 6 godzinę religii jeśli w uchwale tego nie ma a gmina wskazuje tylko na 5 godzin? Na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobie organizowania nauki religii? Ktoś ma jakis mądry zapis w umowie? Zwracałam uwagę w gminie na powyższe, ale usłyszałam, proszę sobie uregulować w umowie...my w uchwale nic nie zmienimy
Macia28-03-2011 12:44:59   [#25]
u nas na szczęście miałam okazję przed uchwaleniem uświadomić temat katechezy i uchwała ją obejmuje bo gmina ustaliła 6 godzin bezpłatne.Może więc i np. angielski mogłabym w to wcisnąć. Ponawiam prośbę o wzór umowy  i pytanie kiedy powinnam ja z rodzicem podpisać
komeniusz28-03-2011 17:13:33   [#26]
Ja próbowałam OP też uświadomić ów problem, ale mój OP stwierdza, ze to mój problem a nie ich..
ainer1228-03-2011 22:40:11   [#27]
U nas wszystkie umowy podpisywalismy w przerwszym tygodniu wrzesnia - bardziej wyrywni podpisali juz przed rozpoczęciem roku szkolnego - chyba nie ma wielkiego znaczenia kiedy sie podpisze - chyba że komus jest potrzebna wiedza na ile godzin zapisane sa dzieci w placówce tzn ile dzieci jest na podstawie a ile np na 8 lub wiecej
Macia29-03-2011 09:55:19   [#28]

no właśnie z pewnością taka wiedza będzie potrzebował mój op żeby uciąc troche godzin

komeniusz30-03-2011 07:11:04   [#29]

jednak widzę niespójność (o dziwo, w naszym prawodawstwie :-)?)

uchwała gminy mówi o odpłatności za zajęcia dodatkowe powyżej 5 godzin podstawy; ramowy statut mowi, ze zalicza sie do nich religię; wniosek pierwszy - religia płatna;

motywujecie, ze rozporzadzenie nakazujące w określonych wrunkach zorganizować zajęcia z religii wskazuje, że powinna być ona nie płatna - to wniosek drugi: religia bepłatna w płatnym czasie

pytanie? na jakiej podstawie mam odliczyć godzinę religii skoro uchwała OP każe brać pieniądze za zajecia ponad 5 godzin?

CZY KTOŚ MA UMOWE SPRAWDZONĄ PRZEZ PRAWNIKA ujmującą ten problem...? Jeśli tak, to poproszę do wglądu... bardzo proszę :-)) komeniusz@poczta.onet.pl


post został zmieniony: 30-03-2011 07:12:34
Macia30-03-2011 08:14:25   [#30]
ja też proszę majola2@op.pl
rzewa30-03-2011 08:16:56   [#31]

UoSO art 14. ust. 5. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez:
1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2;
2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2.

Czyli rada nie może ustalić, że jest płatny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - musi ustalić rodzaj odpłatnych zajęć, za które będzie pobierana opłata i które będą organizowane w tym czasie

czyli wystarczy, że religia nie będzie wymieniona jako zajęcia, za które pobiera się opłatę

i sprzeczności nie ma

:-)

komeniusz30-03-2011 18:48:08   [#32]
Moja Ty niezawodna rzewo... OP nie ma najmniejszego zamiaru ustalać rodzaju zajęć, napisał w uchwale 5 godzin podstawy i świadczenia ponad 5 godzin.... a drugi paragraf mówi, że wszystko będzie uregulowane w umowie cywilno - prawnej, zawartej miedzy DYREKTOREM a rodzicem
rzewa30-03-2011 23:35:40   [#33]
no to... trzeba zainteresować tym wojewodę (o ile nie jest za późno :-))
ainer1231-03-2011 22:06:13   [#34]
u mnie nie wymielił OP religii i logopedii w zajęciach poza czasem  podstawy
Macia12-04-2011 14:52:45   [#35]

jak jest z odliczaniem opłat za świadczenia przedszkola ponad pp? Właśnie dziś usłyszałam w moim op że to ma być w umowie zawarte i rodzic płaci tylko za świadczenia z których dziecko korzysta tzn. jeśli jest w p-lu. Nie jest istotne na jaki pobyt deklaruje rodzic ale ile faktycznie jest (lista obecności sprawdzana co godzina). Jak wobec tego planować ilość i czas pracy oddziałów nie biorąc tego pod uwagę? Trzeba planować godziny ponadwymiarowe - usłyszałam. Jak dzieci zostaną dłużej to pani x będzie miała ponadwymiarówki. Ja uwzględniam jednak deklaracje rodziców na kartach .

Ponawiam prośbę o wzór umowy bo nie wiem czy te opłaty powinny być zbierane po zakończeniu miesiąca za tyle dni ile dziecko było czy za m-c z góry  a w kolejnym odliczone nieobecności? masakra biorąc pod uwagę ze mamy ponad 200 dzieci. samo zaznaczanie obecności w kilku dziennikach bo np 1 oddział ponad podstawę a dzieci z 5 lub 7 oddziałów. Do tego ppp i cała papierologia z tym związana. Chyba chcą zniechecic ludzi do zawodu.

ankate12-04-2011 20:06:17   [#36]
Macia, poczytaj i  dokładnie przeanalizuj uchwałę rady waszej gminy, inaczej się nie da
Macia13-04-2011 08:34:33   [#37]
tak też zrobiłam ale tam jest tylko o tym, ze pp jest w czasie 6 godzin i cena świadczeń przekraczających ten czas zaś szczegółowy zakres swiadczeń i zasady wnoszenia odpłatności okresli umowa cywilno prawna rodziców z dyrektorem
Macia06-06-2011 14:11:21   [#38]
podnoszę wątek bo pilnie potrzebuję wzór umowy

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]