Forum OSKKO - wątek

TEMAT: klasa integracyjna
strony: [ 1 ][ 2 ]
Sekret22-02-2011 14:08:08   [#01]
Ile minimum uczniów niepełnosprawnych musi być w klasie integracyjnej i jakie powinny posiadać orzeczenia?
rzewa22-02-2011 14:25:33   [#02]
jak na razie: min 3 z orzeczeniami (dowolnymi)
hanabi22-02-2011 14:35:24   [#03]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych  statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (projekt  skierowany do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie  projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą)

http://bip.men.gov.pl/images/stories/APsr/statutzal2.01.09.pdf
napisano , że:


"§ 4. 1. Jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, grupa oddziałowa,
grupa międzyoddziałowa lub grupa międzyklasowa.
2. Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale
integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić do 20, w tym do 5 uczniów
niepełnosprawnych.


po podpisaniu i wejściu w życie będzie więc możliwe utworzenie klasy integracyjnej nawet dla 1 ucznia

Sekret23-02-2011 10:22:31   [#04]
A CZY JEŚLI DZIECI Z TAKIMI ORZECZENIAMI PRZYJDĄ DO SZKOŁY TO DYREKTOR MUSI UTWORZYĆ TAKĄ KLASĘ INTEGRACYJNĄ CZY TO ZALEŻY OD NIEGO?
hanabi23-02-2011 10:23:53   [#05]

obowiązku zapisanego wprost chyba nie ma, ale jest pozytek, przede wszystkim dla dzieci;)

a czemu nie chcesz?

AsiaJ23-02-2011 10:26:25   [#06]
dyrektor planuje taką klasę, wpisuje w arkuszu organizacyjnym, arkusz przedkłada do OP:-)
Sekret23-02-2011 10:30:16   [#07]
w 2012 będzie kupa dzieci (ok 9 klas) i ciężko będzie wygospodarować klasę tylko dla dzieci z klasy integracyjnej dlatego jest to ważne czy musi taka być jak są takie dzieci z orzeczeniami.
hanabi23-02-2011 11:02:05   [#08]

według mnie lepiej dla dzieci i nauczycieli pracujących w tej klasie;)

AsiaJ23-02-2011 12:12:50   [#09]
Podobnie jak hanabi, uważam, że warto:-)
krystyna23-02-2011 12:24:03   [#10]

nie mam czasu grzebać w pp - a mam pytania:

1. czy tworząc oddział integracyjny trzeba koniecznie nazywać go w ten sposób w kontaktach z uczniami i rodzicami ? - są różne fobie..........  (czy nie można tylko w papierach ?) Czy taka "etykieta" musi być przypisana takiemu oddziałowi "na zewnątrz ? - oprócz oczywiście dokumentacji szkolnej. 

2. czy wymagana jest zgoda rodziców uczniów tworzących taki oddział ? Czy muszą oni (i ich dzieci) koniecznie wiedzieć, że są uczniami oddziału integracyjnego ? I dlaczego ? I czy tu musi paść uzasadnienie typu: bo Kasia i Basia są ...... i mają papiery ? - wcale by mi się to nie podobało....


hanabi23-02-2011 13:02:37   [#11]

krystyno, uważasz że klasa integracyjna to "coś " gorszego?

w szkole to jest klasa a,b,c lub d

 a rodzice mają prawo wiedzieć , że jest to klasa integracyjna, tylko warto im pokazać jej plusy

absolutnie nie wolno ci powiedzieć, że " Kasia i Basia są ...... i mają papiery ?"


art. 71 oSO

5a. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.


post został zmieniony: 23-02-2011 13:12:23
AsiaJ23-02-2011 13:25:18   [#12]

1. tak, ponieważ wtedy oddział i dzieci mają pełne uprawnienia do godzin np. nauczyciela wspomagającego czy innych specjalistów, i taki oddział liczy od 15-20 uczniów

2. nie

danko23-02-2011 13:37:02   [#13]
Czy jest jakiś limit godzin dla nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej, czy jest on na wszystkich lekcjach w tej klasie?
post został zmieniony: 23-02-2011 13:41:01
krystyna23-02-2011 14:25:30   [#14]

hanabi,

krystyno, uważasz że klasa integracyjna to "coś " gorszego? - a gdzie ja tak napisałam ???

w szkole to jest klasa a,b,c lub d - ok, czyli mam rozumieć, że taki oddział nie ma jakiegoś specjalnego oznaczenia ? 

a rodzice mają prawo wiedzieć , że jest to klasa integracyjna...... - dalej nie rozumiem, po co ?

absolutnie nie wolno ci powiedzieć, że " Kasia i Basia są ...... i mają papiery ?" - to akurat wiem i ja i na pewno tego nie powiem, ale jeżeli jestem zmuszona nazwać ten oddział "integracyjnym" , to jestem pewna że padnie pytanie: "dlaczego ?"

I co odpowiadam wtedy ? Mając np. w nim uczniów: jednego niedostosowanego społecznie, a drugiego "chorego somatycznie" itd...?

I nawet jeśli rodzicom się jakoś wywinę jakimiś ogólnikami i zaletami takiego oddziału, to po powrocie do domu zaczyna się dyskusja: o kim była mowa, a dlaczego ? co mu jest ? itd... A jeszcze w małych środowiskach....

wg mnie, czasami są to sprawy tak bardzo delikatne i intymne, że nie powinno się w żadne sposób tych dzieci "wytykać", nawet niechcący, nawet w dobrej wierze...

Możemy z nimi inaczej pracować, inaczej wymagać, integrować ich kształcenie itd..., ale powinna być to "nasza" sprawa, t.j. nauczycieli, tych dzieci i ich rodziców.


hanabi23-02-2011 17:25:32   [#15]

Krystyno, nie możesz ujawniać danych świadczących o stanie zdrowia dzieci

rodzice dzieci bez orzeczeń nie muszą wyrażać zgody na to by ich dziecko było w klasie integracyjnej, oni mogą chcieć, by ich dziecko było w tej klasie, dlatego musisz poinformować, że jest to klasa integracyjna,a  od Twojego taktu, kultury i daru przekonywania zależy dobre funkcjonowanie tej klasy i dalsze losy tej grupy dzieciaków

myślę ,że więcej złego można wyrządzić kiedy tworzenie klasy integracyjnej będzie owiane jakąś dziwną tajemnicą, dopiero wtedy zaczną się podejrzenia, domysły i plotki

trzeba wyraźnie przedstawić rodzicom, że masz możliwość i podstawy prawne do stworzenia klasy integracyjnej a robisz to wyłącznie w interesie dzieci i tu wskażesz plusy ( mniej liczna klasa, dodatkowo zatrudnieni specjaliści, itp.)

na pytanie o dane dzieci i rodzaj niepełnosprawności czy  szczegóły z orzeczenia trzeba odpowiedzieć wprost, że obowiązuje Cię tajemnica, są to informacje których nie możesz ujawniać

post został zmieniony: 23-02-2011 17:26:38
hamster6623-02-2011 20:07:00   [#16]
U mnie oddział integracyjny funkcjonuje już trzeci roki sprawdza się bardzo dobrze, zarówno  w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami jak i tym bez. Moje pytanie natomiast brzmi: czy w klasie czwartej też zapewniamy n-la wspomagającego, jak jest do tego pp, czy to zależy od OP?
AsiaJ23-02-2011 21:56:06   [#17]

 Rozp. MEN

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

§ 6.

(tekst się rozjeżdża nieustannie;)


post został zmieniony: 23-02-2011 22:02:04
rzewa23-02-2011 22:05:36   [#18]

Asiu, to nie całkiem to samo... jeśli jest w szkole choć jeden oddział integracyjny trzeba zatrudnić dodatkowo n-la mającego kwalifikacje do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie, ale niekoniecznie musi to być n-l wspomagający pracę w danym oddziale - może być jeden na kilka takich oddziałów

żaden przepis nie nakazuje zatrudnienia n-la wspomagającego w danym oddziale integracyjnym

AsiaJ23-02-2011 23:38:12   [#19]

Ewa,w tym par.6 jest właśnie napisane, że za zgodą OP,

ale też warto porównać subwencję na oddział integracyjny i zwykły,

w niej jest właśnie kasa np. na wspomagającego czy innych specjalistów,

no i popatrzeć na praktyczną stronę pracy z dziećmi w oddziale integracyjnym przynajmniej na poziomie SP czy G.

:-)

luci24-02-2011 16:48:59   [#20]
W klasie integracyjnej może być zatrudniona np. pomoc nauczyciela, jesli będą w tej klasie dzieci niepełnosprawne ruchowo, w takim przypadku nie jest potrzebny nauczyciel wspomagający.
hanabi24-02-2011 17:17:42   [#21]

ale wtedy jest to asystent osoby niepełnosprawnej zatrudniany z innego funduszu

bo z pieniędzy oświatowych nie widzę takiej możliwości, choć potrzebę i owszem;)

luci, jak to jest u Ciebie?


post został zmieniony: 24-02-2011 17:22:07
luci24-02-2011 23:31:58   [#22]
U mnie OP opłaca pomoc nauczyciela,a mam w klasie 2 uczniów ruchowo niepełnosprawnych i w tej klasie mam również 2 uczniów niedosłyszących, którym zapewniam pomoc surdopedagoga i logopedy też z pieniędzy z budżetu szkoły.
stoner25-02-2011 06:01:32   [#23]

Na każde dziecko w oddziale integracyjnym oprócz subwencji wynikającej z niepełnosprawności, jest jeszcze dodatkowa:

- w mieście - 0.8 x 4.700 = 3.760

- na wsi - 0.8 x 4.700 x 1.12= 4.211


Wskaźnik kosztowności kadry nauczycielskiej  korygujący tą subwencję pomijam, bo nie ma on w tym przypadku aż tak wielkiego znaczenia.


hanabi25-02-2011 11:09:26   [#24]
a jak zatrudnione są te osoby?
hamster6626-02-2011 10:21:43   [#25]
Do hanabi jeżeli piszesz o asystencie osoby niepelnosprawnej i zatrudnieniu z innych funduszy , to co masz na myśli?
hanabi26-02-2011 19:57:59   [#26]
kwestię zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej regulują  ustawa z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)
empe01-03-2011 07:20:11   [#27]

Pracuję w OP. Dyrektor jednej ze szkół zasugerował, że chciałby utworzyć klasę integracyjną od września (ma uczniów z orzeczeniami). Jak po kolei wygląda procedura utworzenia takiej klasy? Czy z punktu widzenia OP jest to korzystniejsze dla finansów szkoły (z jednej strony mniejsza liczba uczniów w klasie integr, n-l wspomagający i wyższa subwencja, a z drugiej więcej uczniów w klasie ogólnodostępnej i 1 n-l). Czy organ może się nie zgodzić? Czy ktoś wydaję zgodę na utworzenie klasy integracyjnej (Wójt, Rada Gminy?). Czy tylko poprzez zatwierdzenie arkusza organizacji na dany rok?

stoner01-03-2011 21:56:50   [#28]

Od września zmieniają się ramowe statuty:

§ 4.  ust 2. Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić do 20, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 14. 1. W uzasadnionych przypadkach w szkole ogólnodostępnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi oraz w szkole integracyjnej można zatrudnić pomoc nauczyciela.
2. Zatrudnianie pomocy nauczycieli następuje po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Tak więc nie ma obowiązku zatrudnienia pomocy nauczyciela.

Na każde dziecko w oddziale integracyjnym dostaje się oprócz subwencji wynikającej z jego niepełnosprawności dodatkowo około: 0.8 x 4.700=3.760, a na wsi 0.8 x 4.700 x 1.12 =4.211.

Czyli gdyby tych dzieci było 5 to odpowiednio wyniosło by to 18.800 i  21.056.

Trzeba zastanowić się jeszcze czy powinna=musi, czy też może to być klasa jednak większa.

Dodatkowa subwencja mogła by sfinansować część etatu specjalisty, którego i tak trzeba by było zatrudnić (dla dzieci z orzeczeniami z tego co pamiętam obowiązkowo)  w związku z nowym rozporządzeniem o pomocy psychologiczno -  pedagogicznej.
post został zmieniony: 01-03-2011 22:01:03
Ulla03-03-2011 12:12:03   [#29]

Witam

Mam po jednej klasie integracyjnej w klasach 1 - 6. "Wypuściliśmy" już trzy klasy integracyjne. Zapisy polegają na napisaniu podania przez rodziców o przyjęcie do klasy integracyjnej. Na brak dzieci nie narzekamy. W klasie uczy nauczyciel wiodący lub nauczyciele (w kl. 4 – 6) oraz jeden i ten sam nauczyciel wspierający przez cały okres nauki. W kl. 1 – 3 ma on 22 godziny a w kl. 4 – 6 ma tych godzin 24. Ważne jest określenie dzieci „integracyjnych” jakie przyjmujecie do takiej klasy – są pewne zasady i to powinno znaleźć się w statucie. Jeżeli samemu nie jest się przekonanym do takich klas i nie chce się używać nazwy „integracyjna” to może lepiej nie rozpoczynać działań w tym kierunku ponieważ klasa taka będzie funkcjonowała w szkole przez 6 lat i i wcześniej czy później nazwa ta wypłynie.

Co roku organizujemy Spartakiadę dzieci niepełnosprawnych, zapraszając absolwentów z gimnazjum, gdzie każde z nich bierze udział w zawodach i obowiązkowo zdobywa złoty medal na ich zakończenie. To naprawdę ogromna radość dla dzieci ale i dla nas.

ametyst197305-09-2011 13:25:41   [#30]
Witam, mam pytanie czy w/w rozporządzenie dot. ramowych statutów..... już jest podpisane czy dalej faza projektu?
Ala05-09-2011 17:34:04   [#31]
jeszcze nie podpisane
ametyst197320-02-2012 10:10:30   [#32]

Witam, ponawiam pytanie bo nie mogę nigdzie odszukać.

Czy rozporządzenoie  dot. ramowych statutów jest już obowiązujace? Chodzi mi o zapis dotyczący liczby uczniów z orzeczeniami w klasie integracyjnej. dziekuję

basias08-01-2014 21:42:23   [#33]

mam w szkole podstawowej (II etap) wyjątkową klasę: 7 uczniów w tym 3 upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i jedno dziecko upośledzone w stopniu umiarkowanym nauczane indywidualnie

od września raczej nic się w składzie klasy nie zmieni

liczba uczniów z orzeczeniem o nauczaniu specjalnym się zgadza, ogólna liczba uczniów w klasie niewielka

czy możliwe jest utworzenie klasy integracyjnej?

rzewa09-01-2014 08:22:46   [#34]

nie

zgodnie z obowiązującymi przepisami w klasie integracyjnej musi być min 3 uczniów niepełnosprawnych - i tyle masz (choć ten jeden na NI może być kwestionowany), ale uczniów wszystkich w takiej klasie powinno być od 15 do 20 i tego warunku na pewno nie spełniasz, więc...

basias09-01-2014 08:33:02   [#35]

Dziękuję!

elrym08-04-2015 18:47:49   [#36]

który przepis normuje tę liczbę osób,o której napisała rzewa?

ergo08-04-2015 20:21:40   [#37]

Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów

§ 5. 1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2.Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
elrym08-04-2015 20:51:13   [#38]

Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów z dnia ?

 

bo co czytam,to  jest w fazie projektów

Jacek08-04-2015 21:10:25   [#39]

to stare

Dz.U.2001.61.624zmiany w nim
Dz.U.2002.10.96, Dz.U.2003.146.1416, Dz.U.2004.66.606, Dz.U.2005.10.75, Dz.U.2007.35.222
elrym08-04-2015 21:12:03   [#40]

dzięki :-)) jak zwykle 

olaszyma13-04-2015 10:42:46   [#41]

Poradźcie, co lepiej zrobić.

1. otworzyć klasę integracyjną w 1 klasie G .Wiem na pewno, że będę miała jednego ucznia z up. lekkim i być może jednego z niedosłuchem ( rodzice nie zadeklarowali się jeszcze). OP zapewnia że może wyrazić zgodę na taki oddział nawet z mniejszą niż minimalna ilością uczniów niepełnosprawnych.  sic!

2. Nie zakładać oddziału, ale zatrudnić nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych (na podst. rozp.z dn. 17.11.2010  par.6 ust.2)

3.Czy otwarcie klasy integracyjnej wymaga zmiany nazwy szkoły na "gimnazjum w ... z oddziałami integracyjnymi"?

W związku z wydzieleniem środków na kształcenie dzieci niepełnosprawnych, OP twierdzi,  że nie ma przeciwskazań finansowych. Ja natomiast , oprócz uwzględniania potrzeb dzieci, zastanawiam się również nad losem nauczyciela. Jeżeli będzie klasa integracyjna,  to będzie nl wspomagający tylko w tym jednym oddziale.( z całym etatem ?)  Jeżeli powołam nauczyciela koordynatora to będzie mógł wspomagać innych uczniów niepełnosprawnych w szkole ( w wymiarze jakim?) . Czy mój tok myślenia jest prawidłowy?

joszka13-04-2015 13:11:43   [#42]

Ze spotkania kandydata z masami:

..."Nawiązując do szkolnictwa, Janusz Korwin-Mikke mówił między innymi o bezsensownym jego zdaniem systemie nauczania, w którym "w klasach integracyjnych ludzie normalni uczą się z debilami" przez co obniża się poziom nauczania. Zdaniem Janusza Korwin-Mikkego to celowy zabieg, by ogłupić społeczeństwo....."

olaszyma14-04-2015 12:43:17   [#43]

Podnoszę  bo sprawa jest pilna.

Sekret25-06-2015 11:10:20   [#44]

Jest jakiś przepis który pomógłby dyrektorowi "nakazać" nauczycielowi być wychowawcą w klasie integracyjnej? U nas żadna nauczycielka nie chce... Dyrektor szuka przepisu...

rzewa25-06-2015 11:17:00   [#45]

oczywiście, że jest: art 39 ust 1 pkt 1-2 oraz ust 3 zdanie pierwsze u.s.o.

:-)

Sekret25-06-2015 11:26:04   [#46]

chodzi o ustawę o systemie oświaty?

rzewa25-06-2015 12:17:53   [#47]

oczywiście

Sekret25-06-2015 12:20:08   [#48]

czyli trzeba się słuchać dyrektora :)

juasia03-03-2016 19:52:30   [#49]

Zastanawiam się czy odział integracyjny można założyć dopiero od klasy III. Obecnie w klasie II mam już 5 osób niepełnosprawnych. Zatrudniony jest asystent nauczyciela. Chciałabym jednak ten oddział przekształcić w klasę integracyjną. Czy rodzice dzieci niepełnosprawnych i rodzice dzieci zdrowych muszą wyrazić zgodę na utworzenie takiego oddziału? 

juasia04-03-2016 16:01:10   [#50]

Czyżby  nikt nie miał takiego doświadczenia w tworzeniu klas integracyjnych w trakcie trwania etapu edukacyjnego?

strony: [ 1 ][ 2 ]