Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wydłużenie etapu edukacyjnego
strony: [ 1 ]
maod15-02-2011 20:18:04   [#01]
Powiedzcie mi proszę, w jaki sposób zabrać się za wydłużenie uczniowi etap edukacyjny? Wiem, że muzi wpłynąć wniosek rodzica w lutym i co dalej?
DorotaN15-02-2011 22:31:36   [#02]
rada pedagogiczna musi dokonać analizy postępów ucznia ( uzasadnić propozycję wydłużenia etapu edukacyjnego), trzeba to ( najlepiej wcześniej) skonsultować z rodzicami, uzyskać ich akceptację; po posiedzeniu rady dyrektor podejmuje decyzję o  wydłużeniu ( na piśmie), daje do podpisu rodzicowi    (" podkładka ")i już; do końca lutego w klasie V SP. II gimnazjum i ponadgimnazjalnej; w ostatniej klasie w danej szkole już nie można; w pozostałych klasach - dowolnie
poziombka16-02-2011 08:49:45   [#03]

Rada nie musi uzyskać akceptacji rodziców - zgodnie z rozporządzeniem uzgadnia z rodzicami. Niby mała różnica, ale w tej sytuacji dużo znaczy :).

Maod - to nie rodzice wnioskują o przedłużenie okresu nauki - wychowawca, nauczyciele pracujący z dzieckiem dokonują analizy osiągnięć ucznia i wnioskują o przedłużenie, wcześniej uzgadniając to z rodzicami ucznia. Rodzice też oczywiście mogą wnioskować, ale to analiza osiągnięć ucznia jest podstawą przedłużenia.


ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
w § 3: ust. 7
Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.
To nauczyciel wnioskuje o przedłuzenie, a decyzja dyr. w porozumieniu z rodzicami.

maod16-02-2011 15:51:02   [#04]

Dzięki wielkie

Rada juz dokonała analizy, rodzic również, więc pozostała tylko decyzja. Może ktoś ma jakis wzór?

elkap16-02-2011 18:59:06   [#05]
maod, podaj swoje namiary, to Ci prześlę mój wzór
poziombka17-02-2011 08:02:44   [#06]
Ja też chętnie prześlę - daj namiary :)
ejrut17-02-2011 10:49:11   [#07]
poszło:)
poziombka17-02-2011 12:51:25   [#08]
i tu też poszło :)
malchow17-02-2011 20:38:34   [#09]

poziombka

Witaj:)

elkap17-02-2011 22:53:51   [#10]

Od września jestem dyrektorem szkoły, w której w spadku po poprzedniczce mam następującą sytuację dotyczącą niepełnosprawnego ucznia:

W arkuszu ocen ucznia w klasie I -ej jest adnotacja o przedłużeniu etapu edukacyjnego o jeden rok ( podana data uchwały RP z czerwca ubiegłego roku), nie ma natomiast w protokołach RP ani jednej wzmianki o tym uczniu, nie ma nic w uchwałach RP, nie ma decyzji dyrektora. Uczeń nie otrzymał świadectwa na koniec roku szkolnego. Jak należałoby usankcjonować stan faktyczny?

maod18-02-2011 09:36:57   [#11]
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
poziombka18-02-2011 11:20:13   [#12]

Przede wszystkim zażądałabym natychmiast od wychowawcy ucznia z klasy I, aby wraz z innymi nauczycielami pracującymi wtedy z dzieckiem napisali  uzasadnienie dla przedłużenia okresu nauki - ze starą, czerwcową datą. Będą musieli wrócić do swoich zapisków, notatek, ocen i przypominiec sobie, dlaczego chcieli, aby dziecko dłużej się uczyło. 

Protokołu nie zmienisz, uchwał tym bardziej, no i nie wydasz decyzji za starą dyrekcję :(. Zrób sobie notatkę o zastanym stanie rzeczy, opracuj procedurę wydłużania etapu i wprowadź decyzją (swoją), że od dziś tak się to ma odbywać. 

Powodzenia!

Dan6722-02-2011 05:04:35   [#13]

Witam. chciałabym sie upewnić, czy dobrze myślę:

1. można wydłużyć I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

 

 II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej. /o ile będą podstawy ku temu/

2. potem można też wydłużyć

ejrut22-02-2011 06:41:45   [#14]
Można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o 1 rok tylko trzeba pamiętać, że nie można tego uczynić w VI kl, III gimn. i III ponadgimn.czyli inaczej : możemy przedłużyć w I,II,III,IV i V -szk.podst.: I,II- gimn.  i szk.ponadgimnazjalna:)
post został zmieniony: 22-02-2011 06:42:03
hanabi22-02-2011 08:37:06   [#15]

"zażądałabym natychmiast od wychowawcy ucznia z klasy I, aby wraz z innymi nauczycielami pracującymi wtedy z dzieckiem napisali  uzasadnienie dla przedłużenia okresu nauki - ze starą, czerwcową datą"


?
post został zmieniony: 22-02-2011 08:37:31
Mariola Tymczyszyn18-01-2012 13:47:25   [#16]
Powracam do wątku "przedłużenie etapu edukacyjnego" dla dziecka niepełnosprawnego, ponieważ teraz  sama mam ten problem w mojej szkole. Wiem, że decyzję podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami. Wiem, że uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa. Ale co z klasyfikacją śródroczną? Czy w ocenie opisowej uczen ma mieć ocenę równoznaczną z oceną niedostateczną. W dzienniku nanosimy oceny 1-6 (cyfrą), czy mają być z poszczególnych zajęć edukacyjnych jedynki? Proszę o pomoc.
aga7420-01-2012 11:41:14   [#17]
Proszę o podpowiedź. Uczennica ma wydłużony etap edukacyjny o rok - klasa 1 gimnazjum. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania, żeby temu dziecku wydłużyć w klasie 1 etap o kolejny rok? 
stoner20-01-2012 11:51:05   [#18]

Według obecnych przepisów nie.

Jeśli rozporządzenie o ramowych planach nauczania wejdzie w tym kształcie to można będzie wydłużyć tylko o rok w danym etapie edukacyjnym.

Ala20-01-2012 21:33:12   [#19]

ramówki podpisane

 


post został zmieniony: 20-01-2012 21:42:00
szi15-05-2013 09:37:14   [#20]

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu (...)

4. Decyzje (...) podejmuje się nie później niż:

1) w przypadku szkoły podstawowej - do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI;
Co to znaczy:
odpowiednio w klasie III i klasie VI;

 Mogę w klasie III i VI podjąć dec. o przedłużeniu?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]