Forum OSKKO - wątek

TEMAT: likwidacja szkoły
strony: [ 1 ]
hanabi29-01-2011 13:03:31   [#02]
art. 59 UoSO
marmak31-01-2011 00:03:09   [#03]

Do końca lutego Rada Gminy (Miasta) podejmuje Uchwałę o zamiarze o likwidacji, ale przed tym musi zasięgnąć opinii rodziców.

Następnie Uchwała trafia do zaopiniowania do Kuratorium, po czym Kurator wydaje opinię:

negatywną (i to jest koniec procesu likwidacji szkoły)

lub pozytywną (i wtedy Rada podejmuje Uchwałę o likwidacji).

rzewa31-01-2011 05:50:44   [#04]

nie całkiem tak...

owszem, trzeba wystąpić o opinię do kuratora ale ta opinia nie jest wiążąca - czyli bez względu na to czy będzie negatywna czy pozytywna OP może podjąć uchwałę o likwidacji szkoły publicznej

kurator na wydanie opinii ma 30 dni

OP, po podjęciu uchwały (decyzji) intencyjnej, musi przed końcem lutego zawiadomić rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty a jeżeli OP nie jest JST to także organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

wystąpić o opinię do kuratora można jednocześnie z tym zawiadomieniem, a można też później

szkoły niepubliczne mogą zostać zlikwidowane w każdym czasie, ale jeśli jest to decyzja OP, to obowiązują te same terminy i zawiadomienia co w przypadku szkół publicznych; nie ma natomiast potrzeby występowania o jakiekolwiek opinie

hanabi31-01-2011 10:46:25   [#05]


i jeszcze jedna uwaga

"Samorządy muszą konsultować likwidację szkoły ze związkami zawodowymi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Według NSA (sygn. I OPS2/10) „uchwała o zamiarze likwidacji szkoły i uchwała o likwidacji szkoły podjęta na podstawie artykułu 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty są aktami prawnymi podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego, stosownie do przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych". NSA zastrzegł, że związkom wystarczy przedstawić do zaopiniowania projekt jednej z uchwał - o zamiarze likwidacji lub o likwidacji szkoły.


Sprawa była rozpatrywana 29 listopada na wniosek prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

joszka31-01-2011 12:45:58   [#06]
Kiedy likwidacja szkoły NIE RODZI konieczności wypłacania odpraw nauczycielom?Czy samo solenne zapewnienie organu prowadzącego dalszego zatrudnienia w innej placówce może buc podstawą do uchylenia sie od wypłacenia odprawy z tytułu likwidacji placówki?
hanabi31-01-2011 14:55:10   [#07]

http://www.rp.pl/artykul/460683.html

może tu znajdziesz odpowiedź

ola31-01-2011 15:16:26   [#08]
TYLKO jeśli gmina przekazuje szkołę stowarzyszeniu na podstawie Art.5.5g UoSO nauczycielom nie wypłaca się odpraw i można gwarantować pracę ale na nowych warunkach pracy i płacy.
KN401-03-2011 13:05:59   [#09]

Czeka mnie dyskusja z OP o reorganizacji szkoły. Czy zapędy samorządów to tylko ekonomia? Może SZ.P. Dyrektorzy posiadają wiarygodne informacje i podzielą się na forum o jakiej liczebności uczniów szkoły w ostatnim czasie zlikwidowano lub przekształcono?

DYREK01-03-2011 16:06:53   [#10]

sama liczba uczniów nic nie mówi

istotne jest ile kosztuje jeden uczeń 

ważny jest też poziom kształcenia

i jak zawsze inne czynniki np:

- większość w radzie gminy i jej struktura (rodzice czy emeryci;-) )

- "siła" rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły


petrus01-03-2011 17:13:35   [#11]
a jakie są procedury i terminy łączenia w zespół?
post został zmieniony: 01-03-2011 17:13:42
rzewa01-03-2011 21:27:18   [#12]
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44973
malmar1530-03-2011 17:38:11   [#13]

Tylko zupełne zamknięcie szkoły pozbawia nauczyciela etatu

W częściowo zlikwidowanej placówce osoba ucząca może nadal pracować w ograniczonym wymiarze zajęć. Ma też prawo przejść w stan nieczynny.

http://www.rp.pl/artykul/321820,630442_Zamkniecie-szkoly-pozbawia-nauczyciela-etatu.htmlUWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]