Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ważne-uchwała rady pedagogicznej w sprawie przeniesienia ucznia
strony: [ 1 ]
mikolajek28-01-2011 19:57:23   [#01]
Mam pytanie, czy posiadacie  wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły. Będę bardzo wdzięczna za pomoc w zredagowaniu jej:)
post został zmieniony: 28-01-2011 19:57:57
Jacek28-01-2011 20:41:34   [#02]
to nie jest kompetencja RP.. ucznia takiego przenosi kurator
mikolajek28-01-2011 21:24:57   [#03]
Owszem, ucznia przenosi kurator, ale do wniosku dyrektora należy dołączyć m.in uchwałę  rp  opiniującą przeniesienie ucznia do innej szkoły,
Jacek28-01-2011 21:45:45   [#04]

a jaka na tą opinię pp jest bo nie znam?

przeniesienie ucznia do innej szkoły odbywa się w trybie określonym w art. 39 ust. 2a UoSO, czyli uczeń jest przenoszony do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły i przepisy nie wymagają pisemnej opinii szkoły przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły.


post został zmieniony: 28-01-2011 21:47:54
mikolajek28-01-2011 21:55:45   [#05]

Znalazłam taką informację na stronach Ko śląskiego, mają tam opisany tryb załatwiania sprawy - Karta nr 12 w której napisali że  w wymaganych dokumentach oprócz wniosku z uzasadnieniem dołączyć należy

Załączniki do uzasadnienia:

- uchwała rady pedagogicznej opiniująca przeniesienie ucznia do innej szkoły,

- wyciąg ze statutu szkoły - określający przypadek/i przeniesienia ucznia do innej szkoły,

- inna dokumentacja /np.: stanowisko rodziców ucznia, poradni pedagogiczno-psychologicznej, pedagoga, wychowawcy, kuratora sądowego/;

Adaa28-01-2011 21:57:42   [#06]

tak Jacek, masz rację ...ale 

np. takie Kuratorium w Katowicach  wymaga od dyrektorów :


Załączniki:

1.1. Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej Nr .... / Gimnazjum Nr .... w ..........................

- określający przypadek(i) przeniesienia ucznia do innej szkoły.

1.2. Uchwała RP (odpis), Nr .... z dnia .... - opiniująca przeniesienie ucznia.

1.3. Inna dokumentacja odnośnie pkt 1 a), b), (np.: stanowisko rodziców ucznia, PPP, wychowawcy, pedagoga,

kuratora sądowego).

mikolajek28-01-2011 22:09:04   [#07]

Moje KO - małopolska nie ma żadnej procedury w tym zakresie. Na stronach KO w dziale wspomaganie - znalazłam dokument kompetencje RP w którym P. Szklarczyk pisze że podstawą prawną podjęcia takiej uchwały jest art. 39 ust. 2a


post został zmieniony: 28-01-2011 22:09:45
Jacek28-01-2011 23:54:43   [#08]

Adaa i co z tego, żę KO chce ale pp nie ma :-)

Adaa29-01-2011 12:34:17   [#09]

ano nic

robi sie to czego chce KO ze świadomoscia, ze nie ma na to podstawy prawnej:-))

dyrlo29-01-2011 14:51:09   [#10]
Najgorzej jak w KO ktoś coś wymyśli (nie rozpowszechniając tego)  a Ty masz się domyśleć i tak robić ;-(((
ZofiaP29-01-2011 15:38:33   [#11]
To może tak - zrobić głosowanie na RP i potem uchwała "RP wyraża pozytywną opinię w sprawie przeniesienia...." i tu rzeczywiście art. 39 ust. 2a - uchwała opiniująca jako wsparcie wniosku dyrektora, nie skreślająca, jak w przypadku 2.


"2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły."
ZofiaP29-01-2011 15:39:31   [#12]
No i też bym się podparła wcześniejszą opinią SU i RR.
mikolajek29-01-2011 19:41:12   [#13]

Dziękuję, tak zrobię. Dla poparcia wniosku dołączę również informację od Inspektora ds.nieletnich KPP oraz Kuratora zawodowego.Myślę, że to powinno wystarczyć, zresztą zobaczymy, mamy nadzieję że będzie po naszej myśli


UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]