Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Karta rowerowa obowiązkowa.
strony: [ 1 ]
camelot02-01-2011 16:55:18   [#01]
Nowelizacja kodeksu ruchu drogowego narzuciła obowiązek uzyskania przez wszystkich uczniów karty rowerowej. Do tej pory był tylko obowiązek organizowania przez szkoły zajęć umożliwiających zdobycie karty rowerowej. Co teraz? Gdzie szukać tego przepisu?
ankate02-01-2011 16:58:37   [#02]
A co jak uczeń nie jest wstanie opanować umiejętności i nabyć wiadomości, kto poniesie odpowiedzialność jak dojdzie do wypadku?
dyrlo02-01-2011 17:00:21   [#03]
dyrektor szkoły :-(
camelot02-01-2011 17:00:54   [#04]
Rodzice lub prawni opiekunowie. Szkoła zrobiła wszystko ale skoro mają głąba to ich problem.
post został zmieniony: 02-01-2011 17:01:13
dyrlo02-01-2011 17:03:42   [#05]
Nie bądź taki pewny... szkoła ma nauczyć i koniec... przecież o tym wiesz !
dyrlo02-01-2011 17:04:45   [#06]
Dodam tylko, że choćbyś na rzęsach stanął i tak nie jesteś w stanie udowodnić, że zrobiłeś wszystko :-(
jerzyk02-01-2011 19:49:38   [#07]

„Nowelizacja kodeksu ruchu drogowego narzuciła obowiązek uzyskania przez wszystkich uczniów karty rowerowej.”

 

 

 Tyle się dzieje, że nie nadążam. Camelot, skąd ta wiedza?

beera02-01-2011 19:53:29   [#08]
camelot 02-01-2011 17:00:54   [#04]
Rodzice lub prawni opiekunowie. Szkoła zrobiła wszystko ale skoro mają głąba to ich problem.

===

piekny, nauczycielski tekst. Miło się czyta.

Tym bardziej w kontekście Balcerowicza, co to powinien odejść, bo podrywa autorytet. Co to n-le na niego pracują wielkim umysłem i dobrą duszą;)
post został zmieniony: 02-01-2011 19:56:35
Adaa02-01-2011 20:05:19   [#09]

camelot wie , ze gdzies dzwonią, ale ...

w tym roku wprowadza sie obowiazkowe szkolenia na kartę rowerową - zwolnieni z niego moga byc uczniowie którzy przedstawia zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniach

beera02-01-2011 20:06:35   [#10]
No właśnie zaczęłam przeglądać ostatnią nowelizację KD:)
Adaa02-01-2011 21:00:18   [#11]

tego w ostatniej chyba nie ma

w ogóle nie wiem gdzie to jest - jest tylko wzmianka w prasie tu i tam, ze to sie zmieni w zakresie egzaminowania 

Dżoana02-01-2011 21:08:45   [#12]

Asia wyjęłaś mi to z ust.

Camelot, żenada...

Zbig6002-01-2011 21:09:54   [#13]
A co z kartą motorowerową? U mnie jak dotąd uczniowie zdawali (Iw obecności policjanta) na własnym sprzęcie (oczywiście po uprzedniej informacji, że dostarczyć go mają osoby mające uprawnienia). Przed egzaminem, rodzice podpisywali oświadczenia, że i ch dzieci "posiadają" umiejętność jazdy. Niestety nie wszyscy mieli własny sprzęt i zaczęli użyczać go sobie na wzajem. Według informacji nauczyciela-egzaminatora, płacąc za korzystanie. Osoba użyczająca wzięłą pieniądze (5 zł =koszty paliwa). W czasie egzaminu jedna osoba uszkodziła skuter i osoba użyczająca zażądała od szkoły zadośćuczynienia z OC placówki. Nikt z przcowników szkoły (nauczyciel)  nie zażądał takiego użyczenia. Teraz jest niestety "kwas". Jak rozwiązujecie tekie przypadki? Czy wobec nie poisiadania własnego pojazdu (szkoła takiego nigdy nie miała) nie należy przeprowadzać egzaminu dla osób nie posiadających motorower? Czy szkoła powinna zawierać umowę z osobami posiadającymi taki pojazd, no i jak płacić? W nasze placówce nie pobiera się oplat na poczet Rady Rodziców. Prawodawca nie przewiduje konsekwencji takich egzaminów.
Marek Pleśniar02-01-2011 21:53:01   [#14]

sporo się pisze, a ja nawet ostatnio mówiłem w MEN o "zawodach inteligenckich, takich jak nauczycielski"

pewne słowa w takich zawodach nie przystoją
post został zmieniony: 02-01-2011 21:53:45
beera02-01-2011 22:29:27   [#15]

Maruś, jak Cię lubię, tak bym Cię nieraz z ochotą palnęła.

Myslisz, że nas to akurat zobowiązuje?

;))

===

Głupotę chłop palnął. Dobrze, jak jest wynikiem przypadku, gorzej, jak wynikiem poglądów.

post został zmieniony: 02-01-2011 22:29:44
Adaa02-01-2011 22:33:56   [#16]
ja to odczytuję, że ... w innych zawodach przystoją:-))
Gaba02-01-2011 23:32:23   [#17]

ktoś coś cygani, albo się pojawią wykonawcze przepisy jakoweś...


 U nas oblewalność karty sięga na szczęście 50%, robią to policjanci (tj. policjantki) i chwała im za to.


PS. ... - tu zmilczę, ale mnie klawiatura świerzbi.

dota c03-01-2011 00:11:51   [#18]

A czemuż to niby nam nie przystoi?

Co to my nie ludzie?

Jakieś inne zasady nas dotyczą?

Marek Pleśniar03-01-2011 01:06:17   [#19]

zawsze myślałem że inne

ale może ja naiwny jestem, ostatecznie wychowawca to taki sam rzemieślnik jak szewc pewno

AnJa03-01-2011 06:52:31   [#20]
a kto to jest szewc????
Gaba03-01-2011 08:30:19   [#21]
zawód ginący
AnJa03-01-2011 08:53:16   [#22]

a nauczyciel?

zawód masowy? a ginące, tfu, uszy uczciwszy, powołanie? niedawno znajomy  powiedział, że jego zdaniem to nawet już w jego pokoleniu księzy to ostrożnie siętego słowa używa, żeby pychą nie grzeszyć 

bo stanowczo protestuję przeciwko nazywaniem tego profesją, a już zwłaszcza rzemiosłem

dota c03-01-2011 10:28:32   [#23]

Ale się tu elita zebrała...

Czy w Uso albo w karcie jest napisane, że trzeba z szacunkiem i życzliwością wyrażać się o uczniach? Lub ich rodzicach?

Rzemiosło, jak każde inne. Uczyć mamy, a nie tam się zastanawiać, jak się odezwać, żeby kogoś, kurka, nie urazić!

AnJa03-01-2011 11:29:58   [#24]

jeśłi rzemiosło to chyba w systemie pozacechowym?

czyli partactwo?

bosia03-01-2011 11:30:11   [#25]

dota, mam nadzieję, że żartujesz

przeczytaj choćby preambułę do uoso

Marek Pleśniar03-01-2011 12:22:58   [#26]
USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą ustawą drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje:

Rozdział 2
Obowiązki nauczycieli

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
dota c03-01-2011 13:40:27   [#27]

Bosiu, znasz mnie ;-)

Marek: "kształcić i wychowywać w atmosferze szacunku", to nie to samo co "wyrażać się z szacunkiem na forum". Nie wspomnę już o postawie.

Adaa03-01-2011 14:48:15   [#28]

tak sie kończa dyskusje gdy zaczyna się roztrząsac oczywiste oczywistosci:-)

a prawda jest prosta jak budowa cepa

dobrego karczma nie popsuje a złego kosciól nie naprawi - a tym bardziej Uoso i Kn:-)

ot i tylebeera03-01-2011 14:52:10   [#29]

:))

no właśnie.

Głupotę chłop palnął. Dobrze, jak jest wynikiem przypadku, gorzej, jak wynikiem poglądów.

i żadne misje, KN, preambuły i kodeks etyczny nic tu nie pomogą.
Co prawda, tez i nie zaszkodzą.

jerzyk03-01-2011 15:31:00   [#30]
Wszystko OK, ale  co z tym obowiązkiem uzyskania karty rowerowej przez wszystkich uczniów, jest on czy go nie ma? :-)
Adaa03-01-2011 15:36:03   [#31]
nie ma... no pomysl logicznie - nie kazdy ma rower:-)
beera03-01-2011 15:39:01   [#32]
brak roweru nie zwalnia z posiadania karty, no co Wy;)
AnJa03-01-2011 15:41:47   [#33]
a brak konia z obowiązku posiadania karty woźnicy?
beera03-01-2011 15:53:17   [#34]

Jerzyku - tu Ustawa

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/2879_u.htm

Art. 17.

1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor woje­wódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szko­lenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wy­magań – osobie niewymienionej w pkt 1.

2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpo­wiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć pro­wadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie do­dat­kowych wymagań.

Wyraźnie brak tu obowiązku wręczania karty rowerowej, każdemu, kto przechodzi obok szkoły.

jak już wczesniej napisała adaa - gdzieś dzwoni, ale nie w tym kosciele.


Może tylko jeszcze wkleję to:

Rozdział 7

Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Art. 41.

1.   W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

2.   Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w  art. 9 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

3.   Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w za­jęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

4. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1.

5. Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach, o których mowa w ust. 3, są pokrywane ze środków własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.

Art. 42.

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;

2) tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;

3) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;

4) wzór karty rowerowej.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) konieczność przygotowania osób uzyskujących kartę rowerową do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu dro­gowym;

2) potrzebę ujednolicenia wzorów dokumentów;

3) specyfikę ruchu pojazdów jednośladowych, w tym istniejące zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu;

4) konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.post został zmieniony: 03-01-2011 15:57:39
AnJa03-01-2011 16:02:52   [#35]

a w pp jest jeszcze to:

Zajęcia techniczne pozwalają przygotować ucznia do uzyskania karty rowerowej.

camelot03-01-2011 21:17:40   [#36]

Naprawdę nie miałem zamiaru wkładać kija w mrowisko.  Mimo tej całej dość ostrej dyskusji nie dowiedziałem się o PP. A chyba coś musi być na rzeczy skoro pojawiają się w dość specjalistycznej prasie takie rzeczy;

Rewolucja w egzaminach na prawo jazdy

27.12.2010 Liczba odwiedzin: 3767

Zmiany dosięgną już uczniów szkół podstawowych. Zostanie dla nich wprowadzone obowiązkowe szkolenie na kartę rowerową. Zwolnione z tego będą tylko dzieci, które przedstawią zaświadczenie od lekarza o przeciwwskazaniach zdrowotnych.
beera03-01-2011 21:26:23   [#37]

Zostanie dla nich wprowadzone obowiązkowe szkolenie na kartę rowerową. Zwolnione z tego będą tylko dzieci, które przedstawią zaświadczenie od lekarza o przeciwwskazaniach zdrowotnych.

Od obowiązkowego szkolenia na KR do obowiązkowej dla każdego ucznia KR jest dośc daleko


A Ustawa jest dopiero po Senacie - tak swoją drogą

I myślę, ze nie dowiedziałeś się o pp, bo niedokładnie przeczytałeś ten wątek

jerzyk04-01-2011 18:07:53   [#38]

 "Od obowiązkowego szkolenia na KR do obowiązkowej dla każdego ucznia KR jest dośc daleko"

Ot, jak powiadają, mądrego to  posłuchać miło,że o poczytaniu pp nie wspomnę  :-)

jerzyk04-01-2011 19:37:44   [#39]
 
Z uzasadnienia ustawy o kierujących pojazdami

Kluczowym zagadnieniem, do którego odnosi się projekt ustawy, jest przebieg procesu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Wśród tych doku­mentów wyróżnić można następujące ich grupy uregulowane w odmienny sposób:

 

    uprawnienia do kierowania rowerami i motorowerami – karta rowerowa, prawo jazdy uprawniające do kierowania  motorowerami,

 

    uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi – prawa jazdy,

 

    uprawnienia do kierowania pojazdami szynowymi – pozwolenie na kie­ro­wanie tramwajem.

 

Rozwiązania odnoszące się do procesu uzyskiwania karty rowerowej i ruchu motorowerów

 

Ruch rowerowy i motorowerowy w Polsce nie stanowi jak dotychczas poważnego problemu społecznego, aczkolwiek daje się zauważyć tendencje do wzrostu  liczby wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Niemniej sam proces uzyskiwania dokumentów uprawniających do kierowania rowerem lub motorowerem ma kolosalne znaczenie dla ogólnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzieje się tak dlatego, że karta rowerowa jest dla większości dzieci i młodzieży pierwszą w ich życiu przepustką do uczestnictwa w ruchu drogowym po drogach publicznych w charakterze kierującego. Wiedza, umiejętności, doświadczenia i nawyki zdobyte w tym okresie życia mają kolosalne znaczenie dla ich późniejszych zachowań na drodze w dorosłym życiu.

 

Oceniając dotychczasowe doświadczenia z wychowaniem komunikacyjnym realizowanym w szkołach podstawowych, możemy stwierdzić, że po począt­kowych sukcesach związanych z wprowadzeniem tego tematu do zajęć szkolnych nastąpiła swoista stagnacja spowodowana wieloma czynnikami, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić brak przygotowania merytorycznego kadry nauczycielskiej.

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w projekcie zaproponowano komplek­sową regulację tych zagadnień. Wśród nowych rozwiązań należy wskazać nastę­pu­jące propozycje:

 

    zajęcia szkolne dla dzieci ubiegających się o kartę rowerową mają odbywać się w szkole podstawowej.  Z zajęć praktycznych mogą być zwolnione dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na kierowanie rowerem (będą musiały posiadać zaświadczenie lekarskie),

 

    szkoły mogą zawierać porozumienia z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego lub ośrodkami szkolenia kierowców, posiadającymi poświad­czenie o spełnianiu dodatkowych wymagań, o bezpłatnym uczestnictwie dzieci w zajęciach organizowanych przez te ośrodki. Koszty organizacji tych zajęć ponoszone będą przez te ośrodki, w przypadku wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z wypracowanego przez te ośrodki zysku, który zgodnie z prze­pisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym ma być przeznaczany na brd, a w przypadku pozostałych ośrodków na zasadzie porozumień, co stanowić będzie dodatkową promocję i reklamę dla tych ośrodków,

 

    karty rowerowe będą wydawane tak jak dotychczas przez  dyrektorów szkół, a także dodatkowo przez dyrektorów wojewódzkich ośrod­ków ruchu drogowego i szefów ośrodków szkolenia kierowców prowa­dzących zajęcia z dziećmi, przy czym karta rowerowa będzie nadal wydawana nieodpłatnie,

 

        zamiast karty motorowerowej zostanie wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem. Wiek niezbędny do uzyskania tej kategorii prawa jazdy zostanie podniesiony z 13 do 14 lat. Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ponadto projekt zakłada, iż karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlegać będzie wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat. Osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznana zostanie za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie będzie się stosować obowiązku uzyskania dokumentu potwierdzającego to uprawnienie.

 a tu ( wśród innych)  projekt rozporzadzenia w sprawie uzyskiwania karty rowerowej. Długo się otwiera i nie daje skopiować, bo  plik liczy 642 strony
str. 352-357

post został zmieniony: 04-01-2011 19:39:00
DYREK02-02-2011 19:00:09   [#40]
Nowelizacja przepisów dotyczących karty rowerowej
Dodany: 2 lutego 2011

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 26 listopada 2010 r. o kierujących pojazdami. Podpisana 25  stycznia 2011 r. ustawa reguluje m.in. zasady uzyskiwania przez uczniów szkół podstawowych karty rowerowej. Ustawa została skierowana do publikacji i wejdzie w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy sprawdzenia umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową będą dokonywać: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.

Karty rowerowe będą nieodpłatnie wydawane przez dyrektorów szkół lub dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i szefów ośrodków szkolenia kierowców prowadzących zajęcia z dziećmi.

Zgodnie z ustawą zamiast karty motorowerowej zostanie wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem. Wiek niezbędny do uzyskania tej kategorii prawa jazdy został podniesiony z 13 do 14 lat. Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Wymagania do uzyskiwania karty rowerowej, wzór karty rowerowej, sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami, ubiegających się o wydanie karty rowerowej oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami określą w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. transportu w porozumieniu z ministrem właściwym ds. oświaty i wychowania.

ze strony MEN


post został zmieniony: 02-02-2011 19:00:28
Leszek04-02-2011 11:14:47   [#41]

a dlaczego MEN pisze o ustawie z 26 listopada 2010 kiedy to ustawa z 5 stycznia 2011 r. ?

czyżby nie sprawdzali którą wersję uchwalił pralament i podpisał Prezydent...

pozdrawiam

Gaba04-02-2011 15:14:38   [#42]
menarum humanum est!
Leszek04-02-2011 18:34:25   [#43]

:-))))

pozdrawiam

zemi05-02-2011 10:35:12   [#44]

to zapytam nieśmiało, żeby już to zrozumieć tak na 100%

w tym roku szkolnym jeszcze wszystko po staremu, tzn. szkoła wydaje i karty rowerowe i motorowerowe <- te od 13 lat

od stycznia 2012 szkoła tylko karty rowerowe a do motorowerowych jej nic - poinformuje tylko uczniów o sposobie i o podwyższeniu wieku

czy tak?Leszek05-02-2011 15:24:28   [#45]

Art. 139. Ustawa wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia (...)

mamy luty i jeszcze nie jest opublikowana w Dz. U., zatem zwróć uwagę na datę publikacji

pozdrawiam

zemi05-02-2011 15:28:10   [#46]

Leszku, właśnie zwróciłam na to uwagę i upewniam się, że ten rok jeszcze po staremu (i początek następnego)

my karty robimy w czerwcu, więc ten rok szkolny jeszcze wyjdzie po staremu


UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]