Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wybory samorządowe
strony: [ 1 ]
Klementyna03-11-2010 19:56:30   [#01]
Proszę o pomoc " czy w szkole może być zorganizowane spotkanie przedwyborcze"?
sońka03-11-2010 19:57:07   [#02]
nie
Marysia03-11-2010 20:07:02   [#03]
a dlaczego niby nie??? Decyduje dyrektor. 
sońka03-11-2010 20:08:51   [#04]

może i tak

ale szkoła powinna być apolityczna

annamaria03-11-2010 20:23:27   [#05]
NIE POZWALAJ!!!!!!!POTEM SAME KWASY!
hanabi03-11-2010 20:42:47   [#06]

bez względu na kwasy:)

Art. 23a. [Zakaz prowadzenia kampanii wyborczej] 15
1. Zabrania sie prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzedów administracji rzadowej i administracji samorzadu terytorialnego oraz sadów;
2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócajacych ich normalne funkcjonowanie;
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a take skoszarowanych jednostek
podległych ministrowi własciwemu do spraw wewnetrznych.
2. Zabronione sa jakiekolwiek formy agitacji wyborczej na terenie szkół podstawowych i gimnazjów
wobec uczniów nieposiadajacych prawa wybierania

Adaa03-11-2010 20:49:44   [#07]

haniu - wobec uczniów nie wolno prowadzic kampanii

bardzo często bywa tak, ze szkola jest jedynm z mozliwych miejsc, w którym mozna zgromadzić wieksza liczbę osób

nie uważam, że spotkanie przedwyborcze w szkole to przegiecie

ankate03-11-2010 20:50:40   [#08]

 Zabronione sa jakiekolwiek formy agitacji wyborczej na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadajacych prawa wybierania

A wobec ich rodziców, dziadków, ciotek, wujów.... posiadających to prawo?

Adaa03-11-2010 20:52:38   [#09]
nie sa zabronione:-)
hanabi03-11-2010 20:56:39   [#10]
są:)
Adaa03-11-2010 21:00:29   [#11]
podaj mi haniu pp:-)
hanabi03-11-2010 21:07:39   [#12]

według mnie ustawa wyborcza


Adaa03-11-2010 21:08:09   [#13]

no ale podaj konkretny zapis:-)

........................

no dobra, drocze się:-)
nie ma haniu zakazu prowadzenia kampanii wyborczej w szkole - jako miejscu spotkania wyborców i wybieranych

jest zakaz stosowania jej w szkole wobec uczniów (podlega nawet karze)

i tyle


post został zmieniony: 03-11-2010 21:13:32
elkap03-11-2010 21:13:11   [#14]

1. Zabrania sie prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;
2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie;

Uważam, że w czasie godzin pracy szkoły obowiązuje zakaz. Dlatego np. zabroniłam nauczycielom - kandydatom na radnych zbierania podpisów na swoje listy od pracowników szkoły, w trakcie przerw między lekcjami. Nauczyciel powinien być w tym czasie zainteresowany pracą szkoły, dostępny dla uczniów, nawet jeśli nie ma w tym czasie dyżuru.

Natomiast zebranie wyborcze wieczorem, w sytuacji, gdy szkoła np. na wsi jest jedynym miejscem, w którym może zgromadzić się większa liczba osób, traktuję jako rzecz dopuszczalną. 

Klementyna03-11-2010 21:40:51   [#15]
Dziękuję
hanabi04-11-2010 15:01:08   [#16]

Adoo

ja to tak rozumiem, ale ręki sobie nie dam za to  obciąć;)

 a może warto zadać oficjalne pytanie PKW?

Promyk04-11-2010 17:05:55   [#17]

Uoso

Art. 56.  1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Adaa04-11-2010 17:24:38   [#18]
czyli co Twoim zdaniem?
Promyk04-11-2010 17:48:03   [#19]
Czyli partia polityczna nie powinna organizować na terenie szkoły spotkania przedwyborczego.
Promyk04-11-2010 17:52:05   [#20]

Powołałam się na ten zapis odmawiajac organizacji spotkania przedwyborczego. Czasami zdarzają sie sytuacje, że rzeczywiście nie ma gdzie takiego spotkania zorganizowac, ale czy to naprawdę musi byc problem dyrektora szkoły?

Adaa04-11-2010 17:58:20   [#21]

to juz jest gruba nadinterpretacja:-)

idąc Twoim tokiem myslenia, gdy pojawią sie u mnie z jednorazowym koncertem muzycy Filharmonii Narodowej to mogę w swoim sprawozdaniu z nadzoru napisać "W szkole dziala Filharmonia Narodowa"

;-)

Jacek04-11-2010 18:01:07   [#22]

tak czy siak może wysłać komitet wyborczy na drzewo nie musząc się tłumaczyć..

chyba, że to komitet aktualnego wójta, burmistrza i kandyduje ponownie :-)

Adaa04-11-2010 18:06:24   [#23]

jak juz nadinterpretujemy to z tym wysłaniem na drzewo ostroznie bo :

Art. 14. Kodeks wykroczeń w art. 52 § 1 :
"§ 1. Kto:
1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,
[...] - podlega karze aresztu do dwóch tygodni, karze ograniczenia wolności do dwóch miesięcy albo karze grzywny."


:-))

Jacek04-11-2010 18:13:20   [#24]

fakt :-)

tyle że orzed skazaniem komitet udowodnić musi przed sadem, że wysłanie go na drzewo w celu odbycia czegoś tam było przeszkadzaniem w organizowaniu bo nie w przebiegu..

no ale nadinterpretując to od razu 2 miechy ograniczenia bez zawiasów albo od razu do ciupy na 2 tygodnie:-)

Promyk04-11-2010 18:20:02   [#25]

:)

Jakby wiadomo było kto wygra............ :) to i decyzja byłaby łatwiejsza

A ten artykuł wskazał mi prawnik, którego poprosiłam o opinię. No i  w moim pełnomocnictwie nie ma takiego punktu czy celu udostępniania pomieszczeń szkolnych

Jacek04-11-2010 18:21:02   [#26]
no to nie udostępniaj tylko im wynajmij..kasa się przyda
Adaa04-11-2010 18:29:00   [#27]

pamietam, że była jakas heca z rozdawaniem w szkole podreczników dla dzieciaków z rodzin poszkodowanych przez susze i powodzie

Samoobrona rozdawała to ze swoim logo - jakos tak przed wyborami

Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich oprotestowali to , powołujac sie własnie na zapis, który podał Promyk

było dosyc groteskowo bo na zakonczenie dodali, ze gdyby Samoobrona rozdawała podreczniki bez logo byłoby to godne podziwu i uznania:-)

musialabym pokopac w necie by to znaleźć - poszukam:-)

bo ciekawe

Promyk04-11-2010 18:39:56   [#28]

Mamy szkoły w róznych miejscowościach i różne uwarunkowania. Gdybym pozwoliła na spotkanie wyborcze to dzień po nim byłabym na dywaniku:( i zaden przepis by mi nie pomógł. Niestety

Adaa04-11-2010 20:00:20   [#29]

znalazłam :

Wspólne wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Ewy Sowińskiej, Rzecznik Praw Dziecka do p. Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Rady Ministrów i p. Andrzeja Leppera, Przewodniczącego Samoobrony RP w sprawie rozdawania podręczników szkolnych z logo jednej z partii. Wystąpienie zostało również przekazane p. Romanowi Giertychowi, Ministrowi Edukacji Narodowej - 6 września 2006 r.
RPO-538825-XI/06/IK
Pan Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów


      Prowadzona przez partię polityczną Samoobrona akcja rozdawnictwa podręczników szkolnych, dzieciom z rodzin poszkodowanych przez susze i powodzie, wyraźnie oznakowanych logo tej partii, budzi nasz głęboki niepokój, ponieważ może być traktowana jako próba obejścia normy prawnej  zawartej w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
      Nr  256, poz. 2572 ze zm.). Norma ta jednoznacznie wskazuje, iż w szkole i innej placówce systemu oświaty nie mogą działać partie i organizacje polityczne.  Wprowadzanie do szkół albo innych placówek podręczników zawierających wyraźne oznaczenia partii politycznej jest formą takiej działalności.
      Ponieważ akcja ta podejmowana jest tuż przed wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego implikuje to przypuszczenie, że może stanowić element kampanii wyborczej. W tym kontekście należy zauważyć, że art. 65 ust. 2a  ustawy z  dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) zabrania prowadzenia tego rodzaju działalności na terenie szkół podstawowych i gimnazjów; jest to czyn zabroniony i zagrożony sankcją karną, opisaną w art. 199 tejże ustawy.
      Nie zmienia to ogólnie faktu, że nieodpłatne rozprowadzanie podręczników szkolnych wśród potrzebujących, bez oznakowania logo partii, w pełni zasługuje na uznanie i poparcie.

Ewa Sowińska
Rzecznik Praw Dziecka

dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich


RPO-538825-XI/06/IK
Pan Andrzej Lepper
Przewodniczący Prezydium Rady Krajowej Samoobrona RP


      Z doniesień prasowych wynika, iż "Samoobrona" zamierza podjąć akcje dostarczania  przedszkolakom - dzieciom powodzian  podręczników. Stojąc na straży praw człowieka i standardów państwa prawnego mam obowiązek przypomnieć Panu Przewodniczącemu, iż obowiązujące przepisy jednoznacznie zabraniają jakiejkolwiek formy agitacji na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania (art. 65 ust. 2a  ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw   - Dz. U. z 2003 r.  Nr 159, poz. 1547 ze zm.). Art. 199 ust. 2  tejże ordynacji przewiduje nawet karę grzywny wobec podmiotów prowadzących takie działania.
      Rozdawanie podręczników, które są oznakowane  logo partii politycznej, nie jest działaniem wyłącznie charytatywnym lecz jest formą agitacji politycznej. Logo określonej partii jest ściśle kojarzone z jej programem politycznym, ideologią i konkretnym światopoglądem.  
      Obowiązkiem państwa zaś jest dbanie o to, żeby szkoła nie wkraczała w prawa i wolności rodziców, którzy maja prawo do kształtowania światopoglądu swoich dzieci (Europejska Konwencja art. 2 protokół dodatkowy, Konstytucja RP art. 48). Stąd też art. 56 ust. 1 ustawy z 7 września 1991  o systemie oświaty (Dz.U. tj. z 2004 Nr  256,  poz. 2572 ze zm.) zakazuje działań partiom politycznym na terenie szkół i placówek. Nie ulega wątpliwości, iż przedszkole jest również placówką systemu oświaty (art. 2 ust. 1 w/w ustawy). Nie ma przy tym znaczenia, czy podręczniki byłyby rozdane poza szkołą czy przedszkolem, a rodzice mogliby zrezygnować z darowizny.
      Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147) oraz o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2000 r., Nr 6, poz. 69), w trosce o przestrzeganie praw rodziców i dzieci proszę o zrezygnowanie z akcji rozdawania podręczników z logo partii, co oczywiście nie stoi na przeszkodzie dokonania tego typu darowizny ale bez logo.

Ewa Sowińska
Rzecznik Praw Dziecka

dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw ObywatelskichRPO-538825-XI/06/IK
Pan Roman Giertych
Minister Edukacji Narodowej


      Uprzejmie przekazujemy do wiadomości kopię wspólnego wystąpienia skierowanego do Pana Andrzeja Leppera, Przewodniczącego Partii Samoobrona.
      Jednocześnie, na podstawie art. 16, ust.1 Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) oraz art. 11, ust.1 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r., Nr 6, poz. 69) proszę Pana Ministra o przypomnienie dyrektorom szkół i placówek oświatowych, szczególnie  w okresie kampanii wyborczej, o konieczności skrupulatnego przestrzegania zakazu prowadzenia jakichkolwiek form agitacji osób wobec małoletnich, nie posiadających praw wyborczych.  O każdym przypadku złamania powyższego zakazu dyrektorzy szkół winni zawiadamiać właściwe organy ścigania.

Ewa Sowińska
Rzecznik Praw Dziecka

dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich


http://www.brpo.gov.pl/index.php?md=1842&s=1


jaga1105-11-2010 20:57:23   [#30]
To dlaczego w szkole organizowane są lokale wyborcze.
DYREK06-11-2010 12:24:28   [#31]
w dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza;-)
zemi06-11-2010 12:39:56   [#32]

czy można wywiesić w szkole ogłoszenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej - listy kandydatów z okręgu?

na naszym terenie dostarczono takie ogłoszenia do szkół z prośbą o wywieszenie


DYREK06-11-2010 16:42:58   [#33]

do jakiej szkoły ?

kto dostarczył i prosi o wywieszenie ?

zabroniona jest agitacja wobec małoletnich, nie posiadających praw wyborczych (SP, Gimnazjum)

zemi06-11-2010 17:00:53   [#34]

sp+gim

to obwieszczenie wojewódzkiej komisji wyborczej i zawiera wykaz wszystkich list i nazwiska kandydatów na radnych do sejmiku

a przywiózł ktoś z województwa i prosił o wywieszenie na drzwiach

wydaje mi się, że agitacja to nie jest bo to raczej informacja

ale skoro to szkoła, to wolę zapytać


DYREK06-11-2010 19:39:29   [#35]
w/g mnie można wywiesić
elnik08-11-2010 12:32:11   [#36]
Na jakiej podstawie prawnej mogę (czy nie mogę) zwolnić nauczyciela na posiedzenie - powolanego w skład Obwodowej Komisji Wyborczej.prosze o podpowiedź
elnik08-11-2010 13:28:05   [#37]
Sama  sobie odpowiem, ale może się komuś przyda. Art. 20 ust. 3 Ordynacji Wyborczej: członek Obwodowej Komisji Wyborczej  ma prawo do 5 dni zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
DYREK08-11-2010 17:34:00   [#38]

Pracodawca członka komisji ma obowiązek udzielić mu do 5 dni wolnych w pracy w związku z koniecznością wykonywania przez niego zadań związanych z udziałem w pracach komisji, jeżeli:
1) na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzi pisemnie pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy;
2) nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy dostarczy pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań w danej komisji wyborczej.

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=2057&news_
id=17516&layout=0&page=text

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]