Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Termin podania dni wolnych od zaj. dyd. do publicznej wiadomości
strony: [ 1 ]
1qaz03-11-2010 19:28:53   [#01]
Czy 15 X, czy 6XI?
Leszek03-11-2010 19:40:55   [#02]

5.11

pozdrawiam

1qaz03-11-2010 20:18:13   [#03]
Czy we wszystkich województwach 5.11?
Bazia03-11-2010 20:22:06   [#04]
Tak :)
bogna03-11-2010 20:40:17   [#05]

we wszystkich województwach

ale tylko w tym roku do 5.11;

to wynika z rozp. zmieniającego rozp. w sprawie organizacji roku szkolnego (weszło w życie 6.10.)

§ 3. W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorzy szkół lub placówek ustalą dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i poinformują o dokonanych ustaleniach nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

 

1qaz03-11-2010 20:54:33   [#06]
Dzięki, chyba siada mi czytanie ze zrozumieniem.
beata karo05-11-2010 13:03:33   [#07]
Proszę o podpowiedź - Czy w sprawie wolnych dni wystarczy opinia Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej, czy dyrektor powinien wydać jeszcze zarządzenie w tej sprawie?
jaris-105-11-2010 13:09:57   [#08]
Dni wolne wprowadza dyrektor po zaciągnięciu opini, zatem - zarządzenie.
dyrlo05-11-2010 17:10:13   [#09]

Ostatnio namiętnie czytam interpretacje i odpowiedzi pracowników MEN i KO - no i proszę :


Czy dyrektor wprowadza dni wolne uchwałą, zarządzeniem ?

( 1332 )

Z wyjaśnień kuratorium wynika, że dni wolnych nie wprowadza się ani uchwałą, ani zarządzeniem dyrektora.

O wprowadzeniu dni wolnych informujemy pismem. Propozycja treści pisma:

Dyrektor Gimnazjum w ……………………. informuję, że działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. nr 186, poz. 1245,

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę,

biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły i potrzeby społeczności lokalnej ustalam dni wolne w roku szkolnym 2010/2011 w następujących terminach.

Do pisma dołączamy kopie protokołów z zebrań rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego.


post został zmieniony: 05-11-2010 17:10:48
Caro05-11-2010 17:17:19   [#10]

dyrektor uchwał nie podejmuje - to oczywiste

dyrlo - z tego  co pamiętam jesteś KO Poznań - i na naradzie (19.10) była informacja, że dni wolne zarządzeniem - przynajmniej ja tak mam zapisane w notatkach

dyrlo05-11-2010 17:22:38   [#11]

Caro - też to mam i wydałam zarządzenie, ale dziś wyczytałam (w dzisiejszych "MEN" wyjaśnia). Oczywiście mojego zarządzenia nie cofnę no bo już wydałam i nie widzę powodu żeby to zmieniać.

jako ciekawostkę to przytoczyłam :-)

rzewa05-11-2010 18:10:45   [#12]

i mamy nowy tryb wprowadzania zasad organizacyjnych - pismem... taki specjalny tryb, oświatowy...

:-(

Uśka05-11-2010 18:59:58   [#13]

§ 5.

 

1.Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze dla:

 

1) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego – do 6 dni;

 

2) gimnazjów – do 8 dni;

 

3) liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni.

i cytat:

"po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę,"

Zgodnie z przywołanym paragrafem w tym przypadku nie widzę powodu by opiniować miał organ prowadzący..... może coś przeoczyłam??

emwu05-11-2010 19:16:45   [#14]

ale § 5 ust. 4 mówi o odpracowywanych dniach wolnych w soboty,

jeśli są w wykazie, to wymagały zgody OP

Uśka05-11-2010 22:22:30   [#15]

raczej po uzyskaniu zgody op, a nie opinii

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

:) to do wyjaśnienia MEN # 09

 

 


post został zmieniony: 05-11-2010 22:24:18
zemi06-11-2010 12:55:24   [#16]

do kogo to pismo o dniach wolnych?

my poinformowaliśmy uczniów i rodziców, wywiesiliśmy na korytarzu, OP poinformowaliśmy na razie  ustnie


post został zmieniony: 06-11-2010 12:57:20
dyrlo06-11-2010 15:20:44   [#17]

Uśka - spostrzegawcza jesteś... nie zauważyłam wcześniej tego "organu prowadzącego".

sońka06-11-2010 17:30:07   [#18]

my musimy przekazć informację do OP

podobno nie godzą sie na odpracowanie 12.11 i 2.05, taką informację mam od dyrektorów, którzy wystąpili z wnioskiem, twierdzą, że taka jest interpretacja MEN

ja mam 12.11 radę, ale 2.05 zamierzałam odpracować w sobotę

 jak znaleźć "MEN wyjaśnia", przejrzałam stronę i nie mogę znaleźć

ankate06-11-2010 17:58:55   [#19]

rzestaję to wszystko rozumieć,

o co chodzi piszącym???

 Przecież 12.11 i 2.05 dyrektor może wyznaczyć jako dni dodatkowo wolne i powiadomić o nich op.

nie rozumiem po co je odpracowywać w sobotę, proszę mnie oświecić!!!!

 

dyrlo06-11-2010 18:01:28   [#20]

ankate - nie ma podstaw prawnych zmuszających Cię do informowania OP. No chyba, że OP przyśle pismo że chce.

Z OP to uzgadnia się odpracowanie jak "zabraknie" dni (i to w szczególnie uzasadnionym przypadku)

sońka06-11-2010 18:02:21   [#21]

po to, zeby mieć kilka dni wolnego 

do ub. roku zawsze był długi weekend majowy

jeśli będzie on jako wolny od zajęć dyd.wych., to n-le będą w pracy

ankate06-11-2010 18:16:14   [#22]

A po co ci nauczyciele siedzą, jak nie ma takiej potrzeby (zaplanowanej rady, czy inwentaryzacji czy innej potrzeby).

 Pedagog podlicza u mnie zgłoszone dzieci i w zależności od ich liczby wyznaczam n-li na dyżur do południa i po południu.

Dzieci najczęściej, 2-3 wiec 2 n-li wystarczy, pozostali pracują w domu (w maju mogą opracowywać  wnioski z ewaluacji, przygotowuja zmiany w statucie i inne takie...

Wymyślacie sami już nie powiem co....

btt06-11-2010 19:42:35   [#23]

Szukam tej  infromacji na stronie MEN, która mówi w jaki sposób należy poinformować o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ?

Czy jest wyjaśnienie- czy rekolekcje należało wliczyć , czy nie ?

ankate06-11-2010 20:10:59   [#24]
hmmm trzy dni rekolekcji oczywiście wliczyć i wywiesić baner na szkole najlepiej, przepraszam za sarkazm, ale już nie daję rady   ;-)
btt07-11-2010 09:43:47   [#25]
po co taki komentarz, daje do myślenia ....
malgala07-11-2010 10:04:51   [#26]

btt, właśnie na tym forum wielokrotnie już była na temat rekolekcji mowa.

Wolne w rekolekcje, to zupełnie inna działka. 

Też mnie denerwuje, gdy w widocznym na pierwszej stronie temacie, którego tytuł wyraźnie wskazuje o czym jest mowa, pada pytanie, ktoś udziela wyczerpującej odpowiedzi i za chwilą inna osoba zadaje dokładnie to samo pytanie zakładając nowy wątek, a często nawet w tym samym, mając odpowiedź kilka postów wyżej.

Tak więc komentarz ankate mnie nie dziwi, bo co najmniej z 15 razy była już na ten temat mowa.

emwu07-11-2010 10:24:28   [#27]

hmmm, właśnie przeczytałem i dodam od siebie,

mnie zawsze dziwią (nawet śmieszą) złośliwe komentarze dotyczące pytań,

po to jest forum, aby pytać,

nie każdy ma czas na wertowanie wszystkich wątków i postów,

nie każdy ma wieloletnie forumowe doświadczenie,

jeśli Ci się nie podoba, to nie odpowiadaj (podpowiadaj) i tyle,

po to jest forum, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem,

trochę szacunku dla niewiedzy innych,

poza tym - pozdrawiam serdecznie :)


rzewa07-11-2010 10:31:32   [#28]

hm... ale zadanie tego samego pytania po raz n-ty, bo pytający nie poświęci ani chwili na czytanie choć postów w interesującym wątku świadczy o braku szacunku w stosunku do odpowiadających i bardzo zniechęca do odpowiadania...

a forum z samymi pytaniami to już chyba nie to...

emwu07-11-2010 10:45:55   [#29]

oczywiście, masz rację, ale...

są mistrzostwa świata, Europy i ... rozgrywki ligowe,

 nie widzę tu braku szacunku dla odpowiadających, tylko spontaniczne pytanie, przy okazji czytania watku,

tak to pojmuję,

p.s. rzewa - oczywiście (szczerze) Ciebie lokuję w MŚ

i - tradycyjnie - pozdrawiam

malgala07-11-2010 13:43:21   [#30]

emwu, ale kto tu mówi o wertowaniu wszystkich wątków, kiedy czasami wystarczy rzut oka na to, co wyświetla się na bieżącej stronie.

Niestety, niektórym pytającym nawet tego zrobić się nie chce.

Tak, forum jest między innymi po to, żeby pytać, żeby dzielić się wiedzą, doświadczeniem, ale również po to, żeby zdobyć się na odrobiną szacunku dla innych użytkowników, zwłaszcza tych, którzy przed zadaniem pytania chcą sprawdzić, czy na nie odpowiedzi już nie ma korzystając na przykład z szukajki.
Wrzuciłam w szukajkę "czy rekolekcje są wolne od zajęć dydaktycznych też z tych dni wolnych" i wyskoczyła mi masa wątków, w których to samo pytanie zostało zadane.

A odpowiadających n-ty raz na to samo pytanie szczerze podziwiam.

Gajka10-11-2010 18:34:34   [#31]
Nowela rozporządzenia o organizacji roku szkolnego- czytam w uzasadnieniu:  "Wprowadzane rozwiązania dają możliwość podejmowania przez dyrektora szkoły autonomicznych decyzji w sprawach organizacji kształcenia, wspierania aktywności uczniów, rodziców i nauczycieli oraz współdecydowania przez radę szkoły, radę rodziców i samorząd uczniowski o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przyjęte w rozporządzeniu rozstrzygnięcia sprzyjają dalszej decentralizacji uprawnień, a tym samym zwiększeniu zakresu kompetencji szkół."

a w rzeczywistości mam się tłumaczyć mojemu OP dlaczego wybrałam te dni a nie inne (bo np. 2.11 to już całkiem naciąganie), w KO też lepiej wiedzą, które dni powinni dyr. wybrać- nie ważne, że Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie, że SU - oczywiście też się zgodził.

"A tak w ogóle w rozporządzeniu jest napisane: dyrektor może...., więc skoro może to nie musi i dlaczego wogóle wybiera tyle (tzn 6 lub 8) dni wolnych?!!!!!!!"

To oczywiście cytat z rozmowy z OP- no to jak, wybór jest moją autonomiczną decyzją- czy znowu ważniejsze od konkretnych zapisów staną się interpretacje OP i KO? Miała być podniesiona głowa, a tu znowu siad pod stół. - miało być pięknie a jest, jak zwykle. 


post został zmieniony: 10-11-2010 18:36:08
Pinezka17-11-2010 09:43:29   [#32]
Jak płacimy za dni wolne zgodnie z tym rozporządzeniem ?
dyrlo17-11-2010 11:06:11   [#33]
Pinezka - a dlaczego masz wątpliwości jak płacimy. Dni wolne mają uczniowie a nauczyciela pracują więc im płacimy i tyle. No chyba, że zarządzisz pracę tylko 3-4 godziny (konkretnie 3,6 dla wymiaru 18h) dla nauczyciela to mu nadgodzin nie wypłacisz.
becia1117-11-2010 12:25:50   [#34]
A jak rozliczacie godziny ponadwymiarowe za 12 XI?
dyrlo17-11-2010 12:55:05   [#35]
Normalnie bo my pracowaliśmy i lekcje mieliśmy :-) 
becia1117-11-2010 13:00:31   [#36]
A jeśli lekcji nie było a nauczyciele byli gotowi do pracy?
dyrlo17-11-2010 13:10:13   [#37]
To bym płaciła.
JarTul17-11-2010 13:36:49   [#38]
Bogaty kraj...

maniana17-11-2010 13:48:53   [#39]
No właśnie, co kraj, to obyczaj... Czy może u Was płaci się również za nadliczbówki z 11 listopada? Bo też nie z winy nauczyciela nie mógł ich zrealizować
dyrlo17-11-2010 15:01:00   [#40]

maniana - przeginasz. Przecież 11 listopada to święto jest.

Jak nauczyciel był w szkole w tym dniu wolnym od zajęć edukacyjnych np 6 godzin to mu się ponadwymiarowe należą moim zdaniem. Bo u nas jak był w szkole to znaczy, że młodzież też z nim była.... 

nie wiem natomiast o jakiej gotowości pisze becia11

becia1117-11-2010 15:09:31   [#41]
12 XI nie było lekcji ale nauczyciele brali udział w szkoleniu 
dyrlo17-11-2010 15:22:36   [#42]
No to z dzieciakami nie za bardzo mieli do czynienia.
maniana17-11-2010 15:23:11   [#43]
Potwierdzam, że jest to przegięcie. Wiem jednak, że niektórzy tak płacą, ale cóż, bogatemu wolno.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]