Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Religia w szkole
strony: [ 1 ][ 2 ]
dyrsp15-10-2010 08:40:42   [#01]
Podajcie proszę jakie na dzień dzisiejszy obowiązuje Rozp. dot. religii w szkołach. ( Czy to , które podpisał Hanke z 2000r?) Czy ocena z religii w kl. I-III jest opisowa czy wyrażona stopniem?
rzewa15-10-2010 08:52:47   [#02]

nie wiem o jakim rozporządzeniu piszesz, ale w tej sprawie obowiązuje (ze zmianami) tylko to:

Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753)

rzewa15-10-2010 08:57:59   [#03]
Min. Handke podpisał ostatnią zmianę tego rozporządzenia (w 1999 r.): Rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. (Dz. U. nr 67 poz. 753)
dyrsp15-10-2010 09:25:37   [#04]
Tak o to mi chodziło , sory tylko pomyliłam lata chodziło o 1999 . A co  z tą oceną opisowa czy cyfra?
rzewa15-10-2010 10:05:16   [#05]

§ 9.  ust. 3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.

zatem w klasach I-III sp w klasyfikacji śródrocznej i rocznej jest oceną opisową


post został zmieniony: 15-10-2010 10:06:53
Caro15-10-2010 15:33:13   [#06]
No tak - tylko jak na świadectwie zmieścić ocenę opisową z religii?
Adaa15-10-2010 22:21:46   [#07]

§ 9.  ust. 3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.

w danej klasie (nawet w I-III) przyjmuje sie, ze ocena z religii jest wystawiana w stopniach wg skali (.....)

i już:-)

kinia282018-10-2010 21:01:53   [#08]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753)

§ 9. 1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.

Dla nas obowiązujące jest jeszcze to rozporządzenie. Stąd ocena z religii musi być cyfrowa.

cynamonowa01-03-2011 08:15:07   [#09]
Witam. Bardzo proszę o pomoc w odszukaniu dokumentu, który wsakzuje  czy Religia Muzułmańska w RP  będzie mogła być wpisana uczniowi na świadectwo szkolne.?
Jersz01-03-2011 08:48:26   [#10]

Link ze strony MSW http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/7840/Koscioly_i_inne_zwiazki_wyznaniowe.html

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 30, poz. 240, z późn. zm.);


ale to tylko pierwszy z warunków. 

Kolejny to realizacja nauki religii w systemie oświaty, ale o tym przeczytasz w

Rozporządzenie w sprawie organizacji nauki religii w przedszkolach i szkołach

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

§ 2.
1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
2. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż trzy.
3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w ramach posiadanych środków, może - na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego - zorganizować nauczanie religii danego wyznania w sposób odmienny niż określony w ust. 1-3.
5. Dopuszcza się nieodpłatne udostępnienie sal lekcyjnych na cele katechetyczne, w terminach wolnych od zajęć szkolnych, kościołom i związkom wyznaniowym również nie organizującym nauczania religii w ramach systemu oświatowego.post został zmieniony: 01-03-2011 08:55:20
cynamonowa01-03-2011 09:40:26   [#11]

Dziekuję bardzo.

Chłopiec jest jeden. Właśnie przywiózł zaświadczenie, że na takową religię uczęszczał w pierwszym półroczu. Troszkę nas to dziwi, bo w mieście odległym o 200km.

Jersz01-03-2011 11:52:38   [#12]

Jeśli nie zgłaszał rodzic żądania zorganizowania nauki religii dla dziecka po zapisaniu do szkoły, jeśli organ prowadzący Twoją szkołę w porozumieniu z tym kościołem (i ewentualnie innymi jeszcze organami prowadzącymi) nie ustalił prowadzenia nauki w punkcie katechetycznym, to nie ma podstaw do wpisania tej oceny z zaświadczenia do świadectwa.

To moja opinia.

cynamonowa13-06-2011 19:05:18   [#13]

Pozwolę sobie na odświezenie pytania, gdyż temet powrócił. Znów otrzymałam zaswiadczenie z oceną.( Religia Muzułmańska w RP)

Rodzice nigdy nie wystapili do szkoły o organizację zajęć. Chłopiec jest jedynym dzieckiem na terenie naszego OP ( znaczy nie ma porozumienia).

Znaczy....oceny nie wpisujemy a tym samym nie liczymy do średniej?

izael13-06-2011 19:33:37   [#14]

My tak właśnie robimy.

Nie było żądania dotyczącego organizacji religii, nie było porozumienia z OP = nie ma oceny z religii (choć zaświadczenie jest)

martek14-06-2011 13:05:43   [#15]

jeżeli uczeń uczęszczał na religię i ma wystawioną ocenę czy na świadectwie  skreślamy słowo etyka czy nie?

JarTul14-06-2011 13:38:05   [#16]
Wskazanie jest by nie skreślać.
dyrlo14-06-2011 14:55:07   [#17]
Zabrania się skreślania.
Agasko14-06-2011 17:03:05   [#18]
Nie miałam takich przypadków, ale wydaje mi się, że te porozumienia z op są wtedy, gdy rodzice chcą, żeby dziecko miało religię na terenie np. szkoły czy gminy- czyli ta organizacja. Ale jeśli religia jest nieobowiązkowa i uczeń sobie na nią jeździ gdzieś tam w świat i ma zaświadczenie, że uczestniczył, i ocenę- ja bym przepisała. A co ma do tego organ? Nie płaci nauczycielowi, nie udostępnia sal- chyba o te kwestie chodzi w tym porozumieniu. Ale może się mylę.
dyrlo14-06-2011 19:40:25   [#19]

Mylisz się Agasko. Chodzi o to, że musi być jakiś nadzór nad tymi zajęciami (nadzór pedagogiczny).

_________________

U nas w wyznaczonych szkołach są zajęcia i księża są tam zatrudnieni. OP (szkoła) im płaci. Mamy porozumienia w sprawie dwóch innych religii, młodzież dostarcza nam zaświadczenia i te oceny wpisujemy na świadectwo.


post został zmieniony: 14-06-2011 19:44:12
Agasko14-06-2011 21:03:30   [#20]
I pewnie masz rację, Dyrlo. I jeśli jest tak, jak piszesz, to baaardzo to skomplikowane.
Józefina14-06-2011 21:31:56   [#21]

Dyrlo, możesz przesłać mi wzór takiego porozumienia?

Mamy kłopot w tym roku. Dotąd wpisywałam oceny na świadectwo z religii grekokatolickiej dla moich uczniów - organizowanej w innym organie na podstawie zaświadczenia. Nie byłam świadoma - nie wiedziałam , że takiego porozumienia między organami nie ma. Jaki jest stan wyszło dzięki dyr. gimnazjum , która po analizioe doszła do wniosku , że skoro nie  ma porozumienia , to nie ma podstaw prawnych aby taka ocenę na świadectwie umieścić. I ma rację. Ale dzwoniła do ko w Gdańsku , które powiedziało , że wstawić ocenę mimo że nie ma porozumienia.

Zależy mi , żeby mój błąd naprawić i dążę do zawarcie porozumienia jescze przed wystawieniem ocen. Jeśli macie jakieś porozumienia , to bardzo proszę o pomoc.

Nie ukrywam , że liczy się czas- do końca roku już niewiele czasu, na szczęście organy są zgodne i chcą się porozumieć.

Pozdrawiam 

dyrlo15-06-2011 08:32:34   [#22]

Józefino - bardzo mi przykro ale ja zwykły dyrektor jestem a nie Organ Prowadzący, w dodatku nie w mojej szkole są Ci inni księża zatrudnieni tylko u kolegi.

Natomiast z tego co piszesz wydaje mi się, że u Ciebie nie ma problemu bo istnieje OP, które organizuje dla uczniów z religii grekokatolickiej zajęcia i wydaje stosomnw zaświadczenie uczniom uczęszczającym na te zajęcia. Przecież Polska jest jedna i jest jakiś dyrektor wyznaczony przez tamto OP do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi katechetami tej religii.

KO ma rację, że powinno się tym dzieciakom ocenę wpisać. Po co Wam porozumienie między organami, Wy macie mieć pewność, że zajęcia się odbywały i ktoś nad tym sprawował nadzór.

izael15-06-2011 08:39:30   [#23]

myślę tak jak dyrlo

formalne wymagania zostały spełnione

 i możesz spokojnie wpisać ocenę:)

rzewa15-06-2011 08:46:12   [#24]

Cóż, porozumienie musi być, bo tak napisano w rozporządzeniu:

§2. ust. 3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych. 

Po prostu prowadzący ten punkt katechetyczny (dyrektor szkoły) nie powinien przyjąć tych uczniów na religie bez porozumienia - no i Ty powinnaś od początku wiedzieć, że masz takich uczniów, dlatego rodzice powinni na Twoje ręce złożyć wniosek o organizację zajęć z tej religii

treść tego porozumienia nie powinna stanowić problemu dla prawnika OP - to jego działka - to jest takie samo porozumienie jak każde inne, tylko powinno ono powoływać się również na powyższy zapis

w samorządowym OP organem uprawnionym do zawarcia tego porozumienia jest wójt (burmistrz, prezydent), starosta i marszałek

dyrlo15-06-2011 08:53:19   [#25]
Rzewa.... znowu coś się nauczyłam - nie zwróciłam uwagi wcześniej, ze OP-ki muszą się też porozumieć ;-)
JarTul15-06-2011 09:38:46   [#26]
Czy aby na pewno z przepisów prawa wynika, że tylko oceny z religii nauczanej w danej szkole lub w ramach lub w ramach OP? Ja tego nie widzę.
Rozporządzenie mówi tylko o sytuacji, gdy rodzic chce/wyraża wolę prowadzenia zajęć religii w ramach określonych rozporządzeniem.
Nigdzie nie jest powiedziane, że ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym tylko w sytuacji nauczania jej w sposób określony w rozporządzeniu.
rzewa15-06-2011 09:44:03   [#27]

Ależ to się rozumie samo przez się :-)

na świadectwie nie można umieścić niczego, co nie jest wyraźnie nakazane przepisem -> nigdzie nie ma zapisu by umieścić na świadectwie ocenę wystawioną przez podmiot nie prowadzący nauczania religii na podstawie tego rozp. -> zatem w innej sytuacji niż ta opisana w rozp. o organizowaniu nauczania religii oceny do arkusza ocen i na świadectwo wpisać nie można

na świadectwo wpisuje się tylko to co zostało określone przez prawo - nie ma tu pola dla dowolnej twórczości i samodzielnych (w tym zakresie) decyzji dyrektora

dyrlo15-06-2011 10:44:41   [#28]

rzewa pytam w imieniu rodzica - dzieciak chodzi do ZSZ i ma orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim. Czy na świadectwie wpisuje się "realizował program dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia"

Czy taki zapis (świadectwa mają takie same jak pełnosprawni) ma prawo być na świadectwie? Tam nie ma takiej rubryki a zapis znajdzie się podobno nad ocenami. A może to się wpisuje dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym. Czytam i czytam rozporządzenie i nie ma takiej opcji. 

JarTul15-06-2011 11:41:03   [#29]
W przypadku nauczania religii dla mnie nic tutaj nie rozumie się samo przez się.
Myślę, że ktoś powinien zaskarżyć sytuację, gdy szkoła odmawia wstawienia na świadectwie oceny z religii nauczanej w sposób "pozarozporządzeniowy".

rzewa15-06-2011 17:04:38   [#30]

Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624)

Załącznik nr 1
INFORMACJE OGÓLNE

10. Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa odpowiednio nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w.....", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Adnotację taką umieszcza się również na arkuszach ocen uczniów nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym. 

JarTul w takim razie odpowiedz mi na pytanie na jakiej podstawie prawnej dyrektor ma tę ocenę wpisać?
Jak może wpisać ocenę z religii organizowanej gdzieś przez kogoś, to dlaczego nie wpisać oceny z matematyki wystawionej przez korepetytora na dyplomie przez niego wydanym? ;-)

dyrlo15-06-2011 19:04:44   [#31]
rzewa - dziękuję, już doczytałam :-)
JarTul15-06-2011 22:25:00   [#32]
Do #30.
Religia, to nie matematyka.

Power419-06-2011 21:12:23   [#33]

do #24

§2. ust. 3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych. 

to jak ja mam to sprawdzić  ?

Wystąpić z zapytaniem do mojego OP czy działa w porozumieniu z innym OP???

jeśli otrzymuję do ręki  zaświadczenie, w którym powołane są zapisy prawne,że religia jest organizowana zgodnie z Rozporządzeniem- to jakie ja mam prawo to sprawdzać, kwestionować?

Czy aby na pewno rodzic musi się do mnie zwrócić z wnioskiem na początku roku, jeśli wie, że takie dziecko jest np. jedno, dwoje??

1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
2. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż trzy.
3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w ramach posiadanych środków, może - na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego - zorganizować nauczanie religii danego wyznania w sposób odmienny, niż określony w ust.1-3.

na wniosek kościoła , a nie dyrektora czy rodzica

Ja uważam, że prawo pozwala na wpisanie dziecku oceny. Problem polega na tym: co musi zawierać zaświadczenie i gdzie to jest właściwie zapisane, co w nim poza oceną i imieniem oraz nazwiskiem dziecka powinno się znaleźć?Power419-06-2011 21:43:15   [#34]

Może dodam dokładnie, że chodzi mi o to

skąd ja mam pewność, że organy mają porozumienie-czy do mnie należy sprawdzanie tego, jeśli nie w mojej gminie dzieciak chodzi

czy sprawdzenie i właściwe regulacje leżą po stronie gminy, w której działa pozaszkolny punkt katechetyczny?

rzewa19-06-2011 22:56:45   [#35]

rodzic do Ciebie składa wniosek o nauczanie religii. bo to Twój uczeń

Ty nie masz w szkole 7 dzieci chcących się uczyć tej religii więc przekazujesz wniosek rodzica do OP, a OP informuje Cię gdzie dziecko może się religii uczyć i Ty przekazujesz tę informację uczniowi i jego rodzicom, którzy ze skierowaniem z OP prowadzą swoje dziecko na religie prowadzoną w innym organie, gdzie na tej podstawie uczeń zostaje przyjęty do grupy

zatem wiesz, gdzie uczy się Twój uczeń religii i od kogo przyniesie zaświadczenie, a to że jest porozumienie wie Twój OP, bo bez porozumienia nie może "wrzucić" swojego ucznia innemu OP

jeśli nauczanie organizuje dany kościół w porozumieniu z Twoim OP, to tę informację uzyskasz od OP

Power419-06-2011 23:11:42   [#36]

dobra, to jest jasne

a teraz sytuacja:

rodzic nie złożył wniosku, ale przyniósł zaświadczenie

Power419-06-2011 23:22:04   [#37]

na świadectwie wpisuje się to na co uczęszczał w systemie oświaty, nie uzależnia się tego moim zdaniem od złożenia wniosku w szkole

mając tylko zaświadczenie należy dojść do tego czy zajęcia były organizowane w systemie oświaty, wniosek nie warunkuje moim zdaniem tego wpisu (nie są to dla mnie warunki, które muszą nastąpić łącznie)

no, ale może się jednak mylę

czy zaświadczenie musi mieć wówczas jakieś zapisy, które pozwolą to stwierdzić?

jaki zapis nie pozwala rodzicowi na samodzielny wybór punktu katechetycznego, nawet jeśli jest on położony w innej gminie?


post został zmieniony: 19-06-2011 23:24:45
rzewa19-06-2011 23:27:20   [#38]
moim zdaniem kluczowe jest tu życzenie uczęszczania na religię czyli wniosek-> nie ma wniosku nie ma oceny, bo szkoła nie organizowała (w szerokim znaczeniu) tych zajęć, więc nie powinna teraz wpisywać oceny na świadectwie
Power419-06-2011 23:33:47   [#39]

chyba się z tym prześpię

nie przekonałam się jeszcze do tego
Power419-06-2011 23:37:55   [#40]
Komunikat MEN w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Drukuj
Dodany: 2 grudnia 2009, uaktualniony: 25 lutego 2010

Trybunał Konstytucyjny wydał dziś (2 grudnia) orzeczenie w sprawie wniosku grupy posłów o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia MEN z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - z niektórymi przepisami Konstytucji RP i ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Trybunał nie uwzględnił wymienionego wniosku.


W związku z orzeczeniem Trybunału, Minister Edukacji Narodowej nie planuje zmiany rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie wliczania oceny z etyki bądź religii do średniej ocen na świadectwie szkolnym.

Jednocześnie trwają prace dotyczące możliwości wprowadzenia obowiązku uczęszczania uczniów na zajęcia z etyki bądź religii wybranego wyznania.

żródło:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1024%3Akomunikat-men-w-zwizku-z-orzeczeniem-trybunau-konstytucyjnego&catid=204%3Aministerstwo-archiwum-aktualnosci&Itemid=249


Power419-06-2011 23:38:58   [#41]
masz Rzewo to orzeczenie gdzieś?-nie mogę znaleźć, a coś chciałam sprawdzić
Jacek20-06-2011 00:36:48   [#42]

http://www.trybunal.gov.pl/rozprawy/2009/u_10_07.htm

 

slos20-06-2011 08:40:43   [#43]
Power i Rzewo, szkoła lub instytucja prowadząca punkt (wyznaczona przez OP), a nie katecheta, nauczyciel czy ktoś inny przesyła informacje do innych szkół o tym, kto uczęszcza, przed klasyfikacją przesyła oceny. Wynika to z całego zestawu przepisów. Szkoła ta także jest poinformowana (zdarz się, że nie, też niestety) o podpisanych między organami porozumieniach (bo z organem prowadzącym szkołę niepubliczną też gmina podpisuje).
Power420-06-2011 15:47:36   [#44]

Dzięki  Jacek.

Rzewo: tak, wniosek/prośba rodzica to kluczowa sprawa, przemyślałam

slos: ja rozumiem, że piszesz: "przesyła oceny"- mając na myśli z klasyfikacji rocznej,

cząstkowe mnie nie interesują, bo do dziennika nie wpisujemy ,

tylko do świadectwa i  tym samym do arkusza na podstawie zaświadczenia, które staje się załącznikiem do arkusza ocen


slos21-06-2011 08:05:26   [#45]
Tak. Aczkolwiek semestralne dla spokoju ducha też przesyłam. :-)
Power421-06-2011 17:07:39   [#46]
:-)
wbek9924-06-2011 21:48:04   [#47]

Mam pytanie podobne do poruszanego tematu.

Od września dwoje dzieci uczęszczalo na lekcję religii, nawet mam potwierdzone na piśmie przez rodzica ,że wyraża zgodę na naukę religii w szkole.W kwietniu rodzice dowiedzieli się, że dziecko nie będzie dopuszczone do komunii św., wówczas napisali do mnie pismo,że dzieci nie będą uczęszczać na lekcję religii bo uczęszczają na spotkania przy kościele innego wyznania.Na początku czerwca dzieci przyniosły świadectwo prosząc o wpis do arkusza i na świdectwie. Tego nie zrobiłam , bo uważalam , że mam podstawę do klasyfikacji na podstawie ocen z półrocza i ocen uzyskanych do10 kwietnia.Czy zrobiłam słusznie Nic mi nie wiadomo o porozumieniu między organami. Rodzice nie zgadzają się z moją decyzją.

rzewa24-06-2011 22:28:13   [#48]

jeśli to jest inna religia, to rodzice powinni zwrócić się do Ciebie o organizację nauczania tej religii, wskazując zajęcia prowadzone przy wspomnianym kościele - tak powinnaś potraktować pismo rodziców bez względu na to co literalnie zawierało i poinformować OP tym, zapytując jednocześnie czy zajęcia, o jakich wspominają rodzice są organizowane przez Twoje OP ew. w porozumieniu z Twoim OP i miałabyś jasność w temacie

w żadnym razie nie można było klasyfikować tego dziecka z zajęć religii nauczanej w szkole

wbek9924-06-2011 22:39:01   [#49]
Rzewo, a jeśli wiem , ze moje OP nie organizuje takich zajęć i nie ma porozumienia z innym OP? Dlaczego nie mogłam klasyfikować dziecka skoro nie było na 16 zajęciach. W miejscu religii należało wpisać nieklasyfikowany?
rzewa24-06-2011 22:43:52   [#50]

należało wpisać oceny z zaświadczenia - oceny dlatego, że po oświadczeniu rodziców szkoła (OP) była zobowiązana do organizacji zajęć (dopełnienia formalności by te oceny mogły zostać na świadectwo wpisane) i nie wywiązała się z tego obowiązku

ew, jeśli uważasz, że takiego obowiązku nie miałaś, to powinnaś wpisać kreskę a nie sklasyfikować z religii innego wyznania

strony: [ 1 ][ 2 ]