Forum OSKKO - wątek

TEMAT: godz. z art.42 ust. 2 pkt. 2a w soboty?
strony: [ 1 ]
jaris-114-09-2010 08:34:37   [#01]
W różnych wątkach pojawia się ten temat, ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej interpretacji. Wg MENu godziny te mozna przeznaczyć na wycieczki/wyjścia do kina itp, jeśli rozwijają zainteresowania uczniów etc. Jak wy podchodzicie do tematu: pozwalacie na realizację tych godzin w soboty, inne dni wolne? Jeśli "nie", to co Waszym zdaniem stoi na przeszkodzie (może jakaś PP)?
izael14-09-2010 09:19:25   [#02]

Pozwalam.

Jeśli jest chęć nauczyciela i dzieci, to przeszkód nie widzę...

 

Rycho14-09-2010 09:24:59   [#03]
a ja nie pozwalam.

Bo za pracę w sobotę musiałbym dać nauczycielowi  wolny inny dzień pracy. (zgodnie z art. 42c ust.3 KN)
jaris-114-09-2010 09:40:17   [#04]

No właśnie te interpretacje mnie martwią: napisałem nawet zapytanie do MENu, ale tam cisza...

A wracając do ("nie zaczyna się zdania od "a":)) 42c ust.3 kN, to ktoś tu napisał kiedyś, że daje dni "wolne" w okresach wolnych od zajęć edukacyjnych (tych, w których n-el ma sprawować opiekę)...

Podzielcie się proszę, jak to u Was wygląda...

izael14-09-2010 10:01:28   [#05]

U mnie nie chcą tych dni wolnych za sobotę. Przynajmniej jeśli chodzi o godziny karciane.

Nawet to omawialismy sobie kiedyś z nauczycielami, co tak pracują (nieliczni).

Chce nauczyciel, chce dziecko, szkoła zyskuje... no to są.

Zdanie od a czasem dobrze jest zacząć:)

jaris-114-09-2010 11:26:30   [#06]

"Chce nauczyciel, chce dziecko, szkoła zyskuje... no to są."

Bardzo podobnie już gdzieś tak się wyraziłem, bo mnam też takie zdanie.

Rycho14-09-2010 13:22:31   [#07]
U mnie nie chcą tych dni wolnych za sobotę.
Do czasu aż PIP się w szkole pojawi, albo ktoś, kto będzie chciał dyrektorowi "kuku" zrobić.
Ale przepisy w Polsce są po to, by móc się wykazać inwencją i znaleźć sposób na ich obejście.

Zapytano w tym wątku o PP przeszkadzającą w pozwalaniu na pracę w sobotę.

Moim zdaniem przepis, który przytoczyłem ewidentnie w tym przeszkadza.
JarTul14-09-2010 13:34:35   [#08]

Było już kilka razy na forum. Rycho ma absolutną rację.
Ale jak ktoś chce eksperymentować, to jego sprawa... i jego problem.

"U mnie nie chcą tych dni wolnych za sobotę."
Tu nie wola pracownika decyduje, ale przepisy prawa. A dyrektor, szkoły również, powinien być strażnikiem ich przestrzegania.


post został zmieniony: 14-09-2010 13:35:03
rzewa14-09-2010 19:20:52   [#09]

hm... wszystko zależy od organizacji...

jeśli w szkole jest np. organizowany ogólnoszkolny projekt rozwijający zainteresowania, którego podsumowanie angażuje całą szkołę (wszystkich nauczycieli i uczniów), to najlepiej zorganizować to w wybraną sobotę (oczywiście w ramach godzin karcianych) i wszystkim n-lom oddać dzień wolny np. we wtorek po świętach wielkanocnych

żeby nie wiem jak chciała to PIP się nie ma tu do czego doczepić...


JarTul14-09-2010 19:45:34   [#10]
"Kilka" sobót tak można pracownikowi "oddać":-), ale nie 36 czy 37 (w tym roku szkolnym da się tak "zwrócić" :-) pewnie 10-11 dni).
Oprócz tego ten "zwrot" przydałoby się udokumentować w formie pisemnej i należałoby "uświadomić" ten fakt pracownikowi.
jaris-114-09-2010 20:13:48   [#11]
Rzewa! Też wpadłem na te dni wolne (wtorek po wielkanocy, dni między świętami, a nowym rokiem), ale dziś przeczytałem sobie obowiązujące rozporządzenie o organizacji roku szkolengo i tam jest napisane, że są to po prostu przerwy świąteczne i nikt (chyba...?) nie ma obowiązku sprawować zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a więc n-ele mają wolne z automatu, jak w ferie. Ja bardziej teraz myślę o 14 IX, a w nowym rozporządzeniu o 2 maja i innych dodatkowych dniach wolnych.
zemi14-09-2010 20:26:30   [#12]

czy ktoś z was planuje ustalić jednym z tych dni wolnych właśnie dzień 14 IX ?

rzewa14-09-2010 20:28:08   [#13]

"z automatu" , to n-le mają wolne tylko w czasie określonym przez art 64 KN - a te dni na pewno nie są takie

natomiast to, że nie ma zajęć nie znaczy, że n-l nie może zostać zaangażowany w te dni do zajęć wynikających z art 42 KN - np. może być wówczas zebranie rp czy spotkanie z rodzicami czy też dzień otwarty

nie może tylko być tak, że n-le mają wolne, bo im dyrektor nie zorganizował żadnego zajęcia, ale część z nich ma wolne za sobotę, a reszta "bo tak" - bo wówczas będzie można wykazać działanie zmierzające do obejścia prawa i PIP będzie miała co kwestionować

rzewa14-09-2010 20:29:11   [#14]
14.10 jest wolny od zajęć z mocy ustawy - zatem nie wchodzi do puli zapisanej w projekcie rozp.
zemi14-09-2010 20:30:40   [#15]
oczywiście chodzi mi o 14 X
Krystyna Madej14-09-2010 22:12:49   [#16]

Wątek bardzo ciekawy w kontekście priorytetu MEN - badanie wykorzystania godzin z art 42 KN.

Moje refleksje. Od tego roku szkolnego 2 godz. tygodniowo dla pełnozatrudnionego nauczyciela. Wiem, że nie mogę tych godzin bilansować tzn. dzieci jadą na wycieczkę (piątek, sobota, niedziela), a ja nauczycielom "kumuluję" godziny karciane, nauczyciele wpisują do dziennika zajęć "karcianych" zajęcia odbyte tak jak planowane, ale byli na wyczieczce  za tym powstaje pytanie czy to przypadkiem nie oszustwo? Dalej jadę z dziećmi na rajd rowerowy w sobotę trwający 4 godziny, a nauczyciel wpisuje do swojego dziennika, że odbył zajęcia w kolejnych 2 tygodniach w środę przez 2 godziny, czy to nie oszustwo?. A może jeszcze jeden przykład wpisuję nauczycielowi zastępstwo za nieobecnego kolegę/żankę i nauczyciel wpisuje to jako zrealizowaną godznę "karcianą", czy to nie oszustwo?

I na koniec podoba mi się wprowadzenie godzin karcianych, które miały "zwiększyć" w szkołach godziny zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych i tych wymagających pomocy, zajęć świetlicowych.

 I co się stało z tymi karcianami godzinami? Mam wrażenie, że to my dyrektorzy pozwalamy na wykorzystawnanie tych godzin na niezgodne z ich przeznaczeniem. 

 

 

rzewa15-09-2010 06:13:27   [#17]

Wiem, że nie mogę tych godzin bilansować - a niby dlaczego nie można bilansować??

wg mnie nie ma takiego zakazu - to dyrektor decyduje o rozplanowaniu tych godzin i wcale nie trzeb fałszować dokumentacji - wystarczy w jednym tygodniu, pod jedną datą, wpisać np. 4 godziny a w następnym tygodniu tych godzin nie wpiszemy, bo ich nie będzie

Krystyna Madej15-09-2010 07:52:13   [#18]
Wg mnie nie można, bo nauczyciel ma realizować te godziny w ramach 40- godzinnego tygodnia pracy. Mogą być przypadki, że przekroczy tą magiczną liczbę 40 i co wtedy?
jaris-115-09-2010 08:13:14   [#19]

Właśnie dlatego jest zapis o półrocznym rozliczaniu godzin, by móc je "bilansować"...

Rzewa: chyba masz rację z tym 14 IX (art. 75 KN), ale wolne za przepracowane godziny w tym dniu są, jak najbardziej na miejscu. Co do "międzyświąt", to chętnie wysłuchałbym (wyczytałbym) innych opinii, choć oczywiście art. 64 wyraźnie mówi o feriach letnich i zimowych, a nie wspomina nic o przerwach świątecznych, więc pewno też masz rację Rzewa. Wracając do tematu: Twoim zdaniem praca z art. 42 jest możliwa do zrealizowania w soboty(?).


post został zmieniony: 15-09-2010 08:14:20
izael15-09-2010 08:58:04   [#20]

Przemyślałam. Rycho ma rację. Prawo jest prawem.

Mogą realizować w sobotę, ale dzień wolny za to. I tu rozwiązanie, o którym pisze rzewa bardzo jest tu na miejscu.

U mnie pracowali średnio raz w miesiącu 3-5 godzin, więc rocznie dałoby się to poskładać.

 

 

jaris-115-09-2010 09:31:22   [#21]
Ja oczywiście nie sugeruję, by te godziny wyłącznie w soboty. Jest też wiele innych interesujących zajęć w tygodniu...
gosiarad15-09-2010 21:15:51   [#22]
"14.10 jest wolny od zajęć z mocy ustawy" - jak to wolny????
Dorotka N15-09-2010 21:23:53   [#23]

 ubiegłym roku mój nauczyciel wf pracował w soboty... miał wolny poniedziałek

 

rzewa15-09-2010 21:30:52   [#24]
KN art. 74.  W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych
gosiarad15-09-2010 21:33:02   [#25]

no tak od zajęć lekcyjnych ale opiekę powinniśmy zapewnić, czyli wolne mają uczniowie a nauczyciele nie !!!

bo jak wybrać tych do spełniania opieki. Wszyscy nie są konieczni ale ...

Zbig6015-09-2010 21:36:42   [#26]

Tak przyglądam się dyskusji nad realizacją tych godzin w soboty, a przecież MEN "wypowiedział" się jasno:

"Zajęcia realizowane w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b są rejestrowane

http://www.men.gov.pl/images/pdf/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf

i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te powinny

być rozliczane z wyłączeniem: ferii zimowych, ferii letnich, dni wolnych od pracy oraz

przerw w nauce określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Podstawa prawna:

» art. 42 ust. 7a pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela,

» rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.),

» § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego

2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów

tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.)"

rzewa15-09-2010 21:43:43   [#27]

hm... wszystko fajnie ale... soboty nie są, ani feriami ani dniami ustawowo wolnymi od pracy, więc...

:-)

Zbig6015-09-2010 21:54:53   [#28]
Zdaje się,że nauczycieli obowiązuje pieciodniowy tydzień pracy ....
Adaa15-09-2010 21:58:15   [#29]

w medycynie funkcjonuje pewien wskaxnik - NNT

z grubsza biorąc mówi nam on skutecznosci danego leku, a dokładniej, wskazuje liczbę pacjentów, których należy poddać leczeniu danym lekiem, by wyleczyć jednego pacjenta

taka na przykład aspiryna, tonami łykana przez Amerykanów i inne nacje  ma wskaźnik NNT równy 100

co to oznacza? ... ano to, ze aby zapobiec u jednego pacjenta wystąpieniu zawału trzeba podawac aspirynę 100 pacjentom, czyli u osób z podwyzszonym ryzykiem zawału zazywanie jej codziennie nie przynosi rezultatu u 99 na 100 osób:-)

ale...jeśli zauwazymy, że jesli 1 milion zazywa aspirynę, to 10 tys. moze na tym zyskać

skojarzylo mi sie to z niektórymi pytaniami na forum, na przykład - czy mozna w sobote to i tamto

czyli...gdyby policzyc NNT dla tego pomysłu (skutki uboczne w postaci sądu tez biore pod uwagę;-)) to bardzo wielu moze na tym pomysle skorzystać - czyli wskaźnik NNT dla tego działania byłby optymistyczny :-)

oczywiście nie namawiam:-)


....................

sorry, za wtręty medyczne, ale z racji stazu dyrektorskiego potrzebuje czasami pogledzić inaczej, a nie stale o tym samym:-)


gosiarad15-09-2010 22:00:23   [#30]
dzisiaj na radzie jedna Pani ze związków strasznie się buntowała przeciwko tym godzinom i dyskutowało choć nie ma z czym. A ja się zastanawiam co zrobić gdy nie będzie ich realizować?
Adaa15-09-2010 22:02:20   [#31]

no co zrobisz - zwolnisz

aaa...związkowiec...aaa to będzie pod górkę:-)

aloj1315-09-2010 22:16:08   [#32]
Adaa, zawsze możesz skorzystać z kar porządkowych, wszak to nieobecność w pracy.
dyrlo16-09-2010 08:37:23   [#33]

Biedni Ci nauczyciele, moi też w wolnych głosach i wnioskach zawsze dyskutują na temat rozporządzenia, ustaw, ... że to to powinno być tak a to tak a to jest do kitu, a kto to widział, a kto wymyślił.... itd. itp.

Potem się rozchodzimy i wszyscy narzekają, że tak długo rada trwała. Ostatnio zaczęłam o 16.00 i zakończyłam  17.10 a potem były wolne głosy i wnioski do .... 18 - a co z nich konstruktywnego wynikło? Nie mam zielonego pojęcia. Ponarzekali i poszli - gdzieś przecież muszą się wyżalić :-( 

jaris-116-09-2010 12:14:23   [#34]
No to co robimy?
jaris-116-09-2010 12:45:21   [#35]
A ta pani u gosiarad: to przecież związki chętnie się zgodziły na te godziny...
dyrlo16-09-2010 17:32:49   [#36]
Ja tam na sobotę się nie zgadzam - bo kto ma szkołę otworzyć? Ja????
jaris-117-09-2010 08:26:53   [#37]
No, ale na wyjazd/wyjście, to po co szkołę otwierać?
kohanka17-09-2010 10:53:12   [#38]
Jak rozumiecie ten zapis o rozliczaniu w cyklu półrocznym? Na jednym szkoleniu Pan mówił że rok rozliczeniowy to rok kalendarzowy więc cykl półroczny kończy się z końcem roku kalendarzowego. Inni zaś że koniec I sem w szkole to czas rozliczenia pierwszego półrocza godz. karcianych. Jak to rozliczacie u Was???????
dyrlo17-09-2010 14:56:42   [#39]

Ja rozliczam I okres i II okres roku szkolnego.

jaris-1 - Miałam już do czynienia z PIP i więcej nie chcę :-)

kohanka21-09-2010 16:51:32   [#40]
a inni dyrektorzy?
Jacek21-09-2010 17:23:02   [#41]
ja jak dyrlo :-)
JarTul21-09-2010 19:30:43   [#42]
U nas do 21 stycznia 2011 "pierwszy okres rozliczeniowy" i od 24 stycznia 2001 "drugi okres rozliczeniowy"... a ferie w drugiej połowie lutego.
post został zmieniony: 21-09-2010 19:30:59

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]