Forum OSKKO - wątek

TEMAT: powakacyjny przegląd szkoły
strony: [ 1 ]
RenJa25-08-2010 19:01:19   [#01]
Potrzebuję jakiś nieskomplikowany arkusz przeglądu szkoły. Może ktoś posiada? Będę wdzięczna.
gona25-08-2010 19:20:36   [#02]

(pieczęć szkoły / placówki)

PROTOKÓŁ

z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów szkoły

Na podstawie par. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 XII 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6 poz.69)

przeprowadzono w dniu

kontrolę po przerwie, w działalności oświatowej

szkoły trwającej od dnia

do dnia

łącznie dni

Skład zespołu kontrolującego:

1)

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

2)

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

3)

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

4)

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

ZAKRES PRZEGLĄDU

Szkoła Podstawowa nr

(nazwa szkoły / placówki, adres)

1. Część zewnętrzna budynku

Ocena

- stan elewacji zewnętrznej budynku

- stan rynien i urządzeń odgromowych

- stan stolarki okiennej i oszklenia

Ocena opisowa

1.2 Boisko szkolne lub plac zabaw

Ocena

- ogrodzenie terenu placówki

- dostępność drogi dojazdowej dla straży pożarnej

- oświetlenie dziedzińca placówki

- barierki (łańcuchy) zabezpieczające przed bezpośrednim wyjściem na ulicę (jezdnię)

- stan nawierzchni boiska - placu zabaw

- zabezpieczenie - zamocowanie bramek, koszy lub innych urządzeń do zabawy

- zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych oraz studzienek

Ocena opisowa

2. Część wewnętrzna budynku

Ocena

- drzwi główne wejściowe i zapasowe (stan, otwieranie na zewnątrz, lokalizacja kluczy do drzwi, zabezpieczenie części szklanej drzwi)

- zabezpieczenie przed wyjściem na dach (jak jest zabezpieczone miejsce przechowywania kluczy)

- zakratowanie okien w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały osób (do najmniej jedno skrzydło powinno być otwierane od wewnątrz)

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych

- stan schodów (szorstkość, ubytki stopni, zabezpieczenie poręczy i balustrad przed zsuwaniem, zabezpieczenie przestrzeni między biegami schodów)

- stan korytarzy (stan podłogi drewnianej lub z PCV)

Ocena opisowa

2.1 Sale lekcyjne

Ocena

- stan podłóg, drzwi wejściowych i stolarki okiennej

- zamocowanie tablic, gablot, pomocy naukowych

- oświetlenie (natężenie oświetlenia, zamocowanie gniazd, wyłączników i kloszy lamp oświetleniowych)

- stan mebli szkolnych

- wyposażenie pracowni (fizycznej, chemicznej, komputerowej) w regulaminy i apteczki pierwszej pomocy)

- zabezpieczenie substancji chemicznych, prowadzenie "zeszytu trucizn"

Ocena opisowa

2.2 Pomieszczenia sanitarne

Ocena

- ilość kabin (punktów) dla chłopców i dziewcząt

- ilość czynnych punktów i ich stan (umywalki, miski ustępowe)

- ogrzewanie, oświetlenie, stan posadzki pomieszczeń sanitarnych

Ocena opisowa

2.3 Sala gimnastyczna - sala zabaw

Ocena

- stan podłóg (szorstkość, ubytki klepek, brak stabilności i przyczepności klepek do podłoża)

- zamocowanie koszy, tablic, drabinek i innych urządzeń

- zabezpieczenie przed uderzeniem piłką okien i lamp oświetleniowych

- osłonięcie wystających ze ścian elementów

- możliwość otwierania okien z poziomu podłogi

- oznaczenie wyjść awaryjnych na zewnątrz

Ocena opisowa

2.4 Pomieszczenie kuchni i zaplecza kuchennego

Ocena

- stan posadzki i kratek spływowych

- sprawność urządzeń wentylacyjnych

- instrukcje bhp i obsługi (zawieszenie ich przy stanowisku)

- tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne

- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

- oznaczenie wyłączników głównych gazu i prądu (napis na skrzynce)

- zabezpieczenie przed wypływem gazu po zalaniu płomienia w taboretach i kuchniach

- stan sanitarny w pomieszczeniach zaplecza

Ocena opisowa

2.5 Pokój nauczycielski

Ocena

- wyposażenie w apteczki pierwszej pomocy

- grafik dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych

Ocena opisowa

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU

1.

2.

3.

4.

Stanowisko dyrektora szkoły / placówki

1. Na podstawie przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość:

Szkoły Podstawowej nr

(nazwa i adres szkoły / placówki)

do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno wychowawczych
w dniu

2. Przedstawiam uwagi i podjęte działania:

DYREKTOR

(data i podpis)

Do wiadomości:

1.

(organ prowadzący szkołę / placówkę)

2.

3.

rzewa25-08-2010 19:44:37   [#03]

a może taki jak w wymianie:

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/download.php?id=776

:-))

RenJa25-08-2010 20:14:57   [#04]
Dziękuję. Czy protokół z "wymiany" nie jest zbyt lakoniczny? 
rzewa25-08-2010 20:33:59   [#05]

masz jedno, masz drugie - jak chcesz, to możesz zrobić sobie coś pośredniego

:-))

zemi25-08-2010 20:37:06   [#06]

ja nie mam wzoru, ale robię krótko,

tak jak w wymianie, dodaję tylko jakie remonty w wakacje zostały przeprowadzone 

AnJa25-08-2010 21:31:47   [#07]

dla przypomnienia- od chyba 2 lat nie ma przegladu po przerwie, jest roczny przeglad zdaje się

i nie wiem czy nie łatwiej podpisac umowę z jakimś budowlańcem co i tak roczne przeglady robi i on do spólki z behapowcem niech posprawdzaja i popiszą

EwaBe26-08-2010 10:30:37   [#08]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zmianami w 2009 r. nr 139, poz. 1130)

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

§ 3. 1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]