Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - zmiana rozp.w sprawie organizacji roku szkolnego
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
Marek Pleśniar30-08-2010 22:58:59   [#101]

ogólnie jednak zmianę popieram bardzo

wczesne ogłoszenie planu takich dni wiele załatwia

"przytrzymanie" końca roku przy proponowanych terminach podoba mi się

odradzam pomysły z "prorodzinnym" kazaniem ludziom by brali urlopy:-) To tabakiera jest dla nosa a nie odwrotnie. Jesteśmy - oświata - dla ludzi. A "ludzie" pracują na podatki by nas utrzymać (bo jesteśmy dla nich - pożyteczni dla nich)

Już mamy prorodzinne pozamykane sklepy i dni wolne od pieczywa:-)

Nassssy30-08-2010 23:01:15   [#102]

Krystyno, praktycznie to cie rozumiem, ale twoje wyjaśnienia mogę również zinterpretować tak: w gimnazjach i ponadgimnazjalnych nie potrzeba działań opiekuńczych. Przez lata tego nie robiliśmy i nic się nie stało. Niech opieką zajmą się podstawówki a nam za to można zwiększyć pensum.

Wiem, że przesadzam, ale przyznasz, że trochę tak właśnie jest.

I dlatego uważam, że właśnie szkołom ponadgimnazjalnym warto przypomnieć o obowiązkach opiekuńczych.

Nassssy30-08-2010 23:13:15   [#103]

JarekS bardzo szafuje tymi dniami wolnymi, a to gol samobójczy, bo jeśli można podstawę programową  zrealizować w krótszym czasie to po co płacić za cały rok szkolny. To nieekonomiczne.

Wyliczyłem, że wolną ręką dał 9 dni a jeszcze trzeba by dodać egzaminy i matury.

Decydowanie za obywateli o terminach ich urlopów też jakieś takie nie do końca ok.

Można by się zastanowić nad propozycją uwolnienia dodatkowych dni od konsultacji z OP iich szczególnego charakteru. Chociaż boję się szkół które za zgodą rodziców zrobią sobie szybko nowe ferie.


asiawar31-08-2010 08:17:26   [#104]

do #86 - pierwszy problem czy zapis "w szczególności" oznacza wg. ciebie katalog zamkniety - tu bym dyskutowała.

Po drugie - biorąc pod uwagę ilość zdających i czas trwania egzaminu praktycznego chciałabym móc dać wolne pozostałym uczniom co ułatwiłoby organizacje tego egzaminu. No i to o czym już pisałam, chciałabym znać dokładne terminy egzaminu praktycznego we wrześniu aby wiedzieć czy wszystkie zawody w szkole zdają w jednym dniu.

rzewa31-08-2010 08:38:26   [#105]

zapis "w szczególności" oznacza katalog otwarty - jest to oczywiste dla każdego prawnika, bo są to podstawy prawa

natomiast podanie tego katalogu obliguje dyrektora do ustalenia wolnego od zajęć dydaktycznych właśnie w te dni wymienione w katalogu, a jak mu dni zostanie to może przeznaczyć je na co innego

ja bym to tak spróbowała zapisać, by w przypadku dni wymienionych w katalogu nie trzeba było konsultować z innymi organami szkoły i z OP

AnO31-08-2010 08:42:53   [#106]

do #80

To nie jest czepianie  się, tylko starania  o niedopuszczanie do bezkrytycznego akceptowania ciągłego

zmieniana prawa -w wielu wypadkach na niekorzyść nauczycieli i dyrektora który też jest nauczycielem .

Pozwolę sobie zadać jeszcze jedne pytanie.Co wg.Ciebie oznacza  sformułowanie -dodatki wysokie ?

Pozdrowienia AnO

Marek Pleśniar31-08-2010 09:19:48   [#107]

też jestem ciekaw wysokich (choć podejrzewam że wysokie dodatki to takie które zadowalają posiadacza ich)


w kwestii "niekorzyści" i"korzyści"- nasz cel jest jeden - jakość prawa - na rzecz lepszej edukacji uczniów

działa to jak prawa robotyki Asimova:

1. celem pierwszym szkoły jest dobra edukacja ucznia

2. celem drugim jest korzyść kadry - jeśli to nie koliduje z celem 1


odwrotna kolejność cechuje związki zawodowe i słusznie - bo to jest ich robota

trzeba oczywiście umieć wyważyć jedno z drugim i na tym polega sztuka dopiero:-)

AnJa31-08-2010 10:44:56   [#108]

troszkę tu śmiecimy- ale nich tam

nie lubię zmian w prawie- chyba, ze rozszerzają grannice mojej wolności

a o jakiegoś czasu jestem także idealistą i gotó jestem zaakceptować takie, które są rozsadne (w moim mniemaniu oczywiście) i służa uczniom

zmian tu proponowana rozszerza autonomię dyrka i ułatwia mu realizację podstawy

Nassssy31-08-2010 15:00:13   [#109]

Ad #104 i #105

rzeczywiście nieszczęśliwie się wyraziłem, ale: 

Zapis "w szczególności" w połączeniu z punktem 5 (o świętach religijnych ) skutkuje dla mnie (tak rozumiem), że nigdy nie będę mógł dać wolnego uczniom w dniach z poza listy bo zawsze może być jeszcze jakieś święto w jakiejś religii które powinno otrzymać dzień wolny bo jest "w szczególności" a np egzamin praktyczny lub piątek po święcie konstytucji nie jest.
W tym kontekście jest to katalog zamknięty. Chyba, że zasięganie opinii ma wyższą wagę od nieszczęsnego w szczególności.

Z powodu takich niejasności proponuje ten katalog odrzucić.

Nassssy31-08-2010 15:21:02   [#110]

Uwagi Opolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do projektu

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia………. 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty popiera zapisy projektu zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Uznając za zasadny i słuszny kierunek zmian prowadzący do wzrostu autonomii dyrektora w planowaniu organizacji pracy szkoły proponujemy:

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

w § 1. 4)

§ 5. 2. Dniami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w

szkole podstawowej;

2) dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w

gimnazjum;

3) dni, w których odbywa się egzamin maturalny przeprowadzany w szkołach

ponadgimnazjalnych;

4) dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe;

5) dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy określone w

przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków

wyznaniowych;

6) dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni;

7) piątek po święcie Bożego Ciała.

W § 1. 4)

skreślić punkt 2

Sformułowanie "w szczególności" w połączeniu z punktem 5 (na temat świąt religijnych) otwiera pole do spekulacji na temat zamkniętego lub otwartego katalogu dni, ponadto nie ma potrzeby określania katalogu dni, skoro równocześnie wprowadzona jest konsultacja z wszystkimi organami szkoły

LUB

§ 5.2. 4) uzupełnić o:

- dni, w których przeprowadzany jest etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

egzamin praktyczny trwa dłużej niż etap pisemny tego egzaminu;

§ 5. 3. Dyrektor szkoły lub placówki powiadamia, w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno– wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

proponujemy:

Dyrektor szkoły lub placówki powiadamia, w terminie do dnia 5 października danego roku szkolnego, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno– wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

uczniowie składają deklaracje maturalne do 30 września, ustalenie dni dodatkowo wolnych wymaga zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zasadnym jest więc wydłużenie terminu w celu spełnienia warunków proceduralnych.

 

§ 2. W roku szkolnym 2011/2012 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania -

po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - ogłosi do dnia 31 grudnia

2010 roku terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze

poszczególnych województw.

proponujemy zmianę redakcyjną § 2

Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw w roku szkolnym 2011/2012 ogłosi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Gaba31-08-2010 15:21:34   [#111]

Czy już ww. rozporządzenie obowiązuje? czy mogę przekazać, że zajęcia dyd. kończa się przed

Bozym Ciałem?

Nassssy31-08-2010 15:31:11   [#112]

toć my tu je konsultujemy!

znaczy się .... no ... pomyśl dziecko...

:))))))


post został zmieniony: 31-08-2010 15:31:37
bosia31-08-2010 15:32:14   [#113]

nie obowiazuje

chociaż dla niektórych obowiazuje

JarekS31-08-2010 17:07:51   [#114]

Do  Nassy – proszę o rzeczową krytykę.  Gdzie w mojej propozycji można naliczyć 9 dni wolnych?

Jedyne dni wolne, jakie proponuję, to 2 maja i piątek po Bożym Ciele (i jest to w zasadzie zaaprobowanie stanu faktycznego – nie wierzącym proponuję badania statystyczne na ten temat).

Pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego są we wszystkich szkołach dniami bez zajęć dydaktycznych.

Nie znam szkoły, która nie organizowałaby kosztem zajęć dydaktycznych takich imprez jak dzień sportu, czy święto szkoły (do dyskusji, czy wszystkie zajęcia dydaktyczne muszą być odwołane – u mnie w takich dniach jest zawsze kilka lekcji). Trzeba jeszcze się zastanowić w jaki sposób wypełnić przepis o umożliwieniu zakupu i sprzedaży używanych podręczników.

Zaproponowałem, żeby dyrektor za zgodą rady rodziców może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących dniach: 14 października, dniach świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi (np. Trzech Króli, Środa Popielcowa, …) – ja osobiście jestem za realizacją w tych dniach normalnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Dla mnie takich zapisów może nie być (wymagana zmiana KN w odniesieniu do DEN). Przypominam też, że w propozycji rezygnacja z zajęć dydaktycznych oznacza automatycznie konieczność organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Gaba31-08-2010 18:00:49   [#115]
a ja sobie pośmiecę - o ja pierdziu!!!
asiawar31-08-2010 20:19:33   [#116]
Juz o tym pisałam (wiem, że to nie dotyczy bezpośrednio konsultacji rozporządzenia), ale czy w konsultacji nie można by spróbować dopisać jeszcze tego aby ministerstwo swym majestatem spróbowało wpłynąć na szacowną CKE, coby jej dyrektor był łaskaw harmonogram praktycznych egzaminów ogłosić we wrześniu, by dyrektorzy mogli skorzystać z dobrodziejstw rozporządzenia w tym zakresie :)
jerzyk31-08-2010 22:20:00   [#117]

„§ 6a. W dniach, o których mowa w § 5, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych"

Nie mam nic przeciwko organizowaniu zajęć, gdybym tylko wiedział  wcześniej, czy będę miał dla kogo. W gminach wiejskich, gdzie organizowane są dowozy uczniów ciągle dochodzi do takich sytuacji: np. 14X autobusy "wiozą powietrze" bo rodzice zapewnili opiekę w tym dniu, no to radni wójtowi po głowie że kursów nie odwołał.. Na drugi rok kursy odwołał, to radni  znowu mu po głowie, że dzieciaki do szkoły nie  mogły dotrzeć, a ponoć chciały. Wg mnie powinien być zapis obligujący rodziców do przekazania wcześniejszych informacji czy przyślą w taki dzień dzieci do szkoły. Ktoś powie a co cię głowa wójta obchodzi? Ano obchodzi bo odbija sie to za pośrednictwem dyrów na nauczycielach. Jak dzieciaki nie przyjdą, to zaraz idzie w eter, że nauczyciele to lud próżniaczy i  się mu robić nie chce, bo nie potrafi dzieciaka zachęcić by do szkoły przyszedł. Jak nauczyciel  dzieciaka zachęci to też źle, bo niedobry jest  bo dzieciaka przymusza do przychodzenia do szkoły w dzień, kiedy w innych szkołach ( w miastach)  wolne maja. I tak źle i tak niedobrze. Dlatego uważam, że w trosce o kasę gminną ,rodzic powinien być zobligowany do poinformowania szkoły o tym, iż w takim dniu wolnym od dydaktyki dziecko do niej pośle.

 

 

 (formatowanie sie rozłazi)


post został zmieniony: 31-08-2010 22:22:03
Marek Pleśniar31-08-2010 22:38:04   [#118]

to jest własnie to co i mi się średnio podoba

jerzyk pisze: "Nie mam nic przeciwko organizowaniu zajęć, gdybym tylko wiedział  wcześniej, czy będę miał dla kogo"

bogna31-08-2010 23:18:34   [#119]

nassssy - bym prosiła, żeby jeszcze dodac to o czym pisałam w [#35]

Zapis projektu

 Uwagi OSKKO

§ 5. W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawczew klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, kończą się w dniu 14 stycznia lub w dniu 10 czerwca 2011 r.  

propozycja skrócenia o 1 tydzień roku szkolnego 2010/2011

w klasach/semestrach programowo najwyższych ZSZ i szk. policealnych pociąga za sobą zmiany w przydziałach czynności (zmniejsza średnioroczną liczbę godzin dla nauczyciela); po 1 września za późno jest na takie zmiany.

Nassssy01-09-2010 15:24:14   [#120]

Uzupełniam i wysyłam. 


Uwagi Opolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do projektu

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia………. 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty popiera zapisy projektu zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Uznając za zasadny i słuszny kierunek zmian prowadzący do wzrostu autonomii dyrektora w planowaniu organizacji pracy szkoły proponujemy:
Zapis projektu

Uwagi OSKKO

w § 1. 4)

§ 5. 2. Dniami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w

szkole podstawowej;

2) dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w

gimnazjum;

3) dni, w których odbywa się egzamin maturalny przeprowadzany w szkołach

ponadgimnazjalnych;

4) dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe;

5) dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy określone w

przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków

wyznaniowych;

6) dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni;

7) piątek po święcie Bożego Ciała.

W § 1. 4)

skreślić punkt 2

Sformułowanie "w szczególności" w połączeniu z punktem 5 (na temat świąt religijnych) otwiera pole do spekulacji na temat zamkniętego lub otwartego katalogu dni, ponadto nie ma potrzeby określania katalogu dni, skoro równocześnie wprowadzona jest konsultacja z wszystkimi organami szkoły

LUB

§ 5.2. 4) uzupełnić o:

- dni, w których przeprowadzany jest etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

egzamin praktyczny trwa dłużej niż etap pisemny tego egzaminu;

§ 5. 3. Dyrektor szkoły lub placówki powiadamia, w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno– wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

proponujemy:

Dyrektor szkoły lub placówki powiadamia, w terminie do dnia 5 października danego roku szkolnego, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno– wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

uczniowie składają deklaracje maturalne do 30 września, ustalenie dni dodatkowo wolnych wymaga zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zasadnym jest więc wydłużenie terminu w celu spełnienia warunków proceduralnych.


§ 2. W roku szkolnym 2011/2012 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania -

po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - ogłosi do dnia 31 grudnia

2010 roku terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze

poszczególnych województw.

proponujemy zmianę redakcyjną § 2

Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw w roku szkolnym 2011/2012 ogłosi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 5. W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawczew klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, kończą się w dniu 14 stycznia lub w dniu 10 czerwca 2011 r

propozycja skrócenia o 1 tydzień roku szkolnego 2010/2011

w klasach/semestrach programowo najwyższych ZSZ i szk. policealnych pociąga za sobą zmiany w przydziałach czynności (zmniejsza średnioroczną liczbę godzin dla nauczyciela); po 1 września za późno jest na takie zmiany.


Proponowane zmiany wcześniejszego ustalania terminów ferii zimowych znacznie ułatwią planowanie organizacji roku szkolnego. Proponujemy objęcie podobnym obowiązkiem terminów ustalanych przez CKE.
JarekS01-09-2010 17:01:22   [#121]

Walczę dalej o 2 maja i piątek po Bożym Ciele. Może poniższa propozycja będzie kompromisem. Odpuszczam już sobie dywagacje prawne o takich dniach pełnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jak dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, święta szkół, dni sportu, kiermasze podręczników, DEN, itp.

Moja kompromisowa propozycja (modyfikacja obecnego zapisu):

"W § 1.4)§ 5. 1a. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę."

Oczywiście w propozycjach w § 5. 2 skreślić punkt 6 i 7.

Nassssy01-09-2010 17:52:08   [#122]
To znaczy chcesz dodatkowe 2 dni wolne dla nauczycieli. Żaden inny zawód nie ma wolnego 2 maja i piątku po bożym ciele, ludzie muszą iść wtedy do pracy. Jak byś to uzasadnił? 
JarekS01-09-2010 18:01:20   [#123]

Nie wiem skąd twierdzenie o dwóch dodatkowych dniach wolnych dla nauczycieli. Przecież proponuję pracę w soboty.

Nie wiem jakie są Twoje doświadczenia. U mnie praca w sobotę wygląda najnormalniej w świecie. Niższa frekwencja? Być może, ale jest to niezauważalne. Mentalność kadry też uległa zmianie. Nie mam próśb o wolne w pracującą sobotę z powodu …(tu wpisz dowolny powód). Jedynie planowane wcześniej szkolenia i zjazdy na studia są problemem.

Wolę pracować dodatkowo w sobotę, niż udawać, że organizuję zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

I jeszcze jedno - jak ktoś chce, to niech pracuje w te dni normalnie, a nie udaje, że pracuje.


post został zmieniony: 01-09-2010 18:03:41
rzewa01-09-2010 18:20:24   [#124]

nie bardzo rozumiem o co chodzi... przecież w projekcie rozporządzenia jest:

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły lub placówki, w porozumieniu z organem prowadzącym, może ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.

czyli jak jest uzasadnienie to można zrobić wolne po odpracowaniu w sobotę, i nie tylko 2 maja czy piątek po święcie, ale w każdy inny dzień, więc...???

JarekS01-09-2010 18:27:15   [#125]

Nie widzę powodu, dla którego 2 maja i piątek po Bożym Ciele miałyby podlegać szczególnie uzasadnionym przypadkom.

Sądzę, że jest powszechne oczekiwanie społeczne, nie tylko nauczycielskie, aby były to dni wolne. Zgadzam się, że nauczyciele mają dużo dni urlopu, dlatego powinni te dni odpracować. Pracownicy firm biorą masowo w tych dniach urlopy.

Nassssy01-09-2010 18:27:58   [#126]

do #123

nieuważnie cie przeczytałem, rzeczywiście. sorry.

rozumiem, że ty masz dobre doświadczenia z odrabianiem zajęć w sobotę.post został zmieniony: 01-09-2010 18:29:36
JarekS01-09-2010 18:41:04   [#127]

Jeszcze odnośnie informacji Rzewy. Zgodnie z projektem nie można odpracować 2 maja i piątku po Bożym Ciele. Patrz zapis: „poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1”.

ankate01-09-2010 18:52:32   [#128]

Nie wiem czy dobrze myślę. Jeśli ustalę jakiś dzień wolny poza tymi zasugerowanymi w rozporządzeniu, bo pasowałoby mi zorganizować wyjazdowe szkolenie rp, to muszę odpracować w sobotę i jednocześnie w tym dniu wolnym zorganizować zajęcia opiekuńcze dla dzieci, czyli i tak nie mogę tego dnia wykorzystać tak jak bym chciała?

---------------------------------------------------------------

Znaczy zamysł tych dni wolnych jest taki, że i tak większości dzieci nie będzie w szkole, bo wyjeżdżają gdzieś z rodzicami i żeby im nie przepadały godziny lekcyjne, nie robimy w tych dniach lekcji tylko zajęcia opiekuńcze dla tych niezaopiekowanych. Jak wtedy z frekwencją zanaczać nieobecności czy nie. Niektórym bardzo zależy na 100% frekwencji, bo są za nią u nas nagrody?

Gaba02-09-2010 12:47:01   [#129]
Czy może podpisano ww. rozporządzenie - nie moge ulożyc 2 semestru pracy nauczyciela i całej szkoły, jeszcze takiego zmiaeszania nie widziałam. Nie potrafię wskazać rady zakończeniowej, terminów powiadania rodziców, bosheeeee...
Ala02-09-2010 13:19:57   [#130]

ułóż narazie tylko I półrocze ;-)

żeby się ludziom nie miało co mieszać w przypadku zmian :-)

Nassssy02-09-2010 18:01:23   [#131]

Dopiero kończą się konsultacje. Niestety na razie planuj 24 czerwca. Ale nie przywiązuj się do tej daty.

Naprawdę tak ważne jest to rozporządzenie? W zasadzie niewiele zmieni.


bosia02-09-2010 19:02:00   [#132]

w szkołach takich jak moja zmieni dużo

pisała już o tym Bogna

bosia02-09-2010 19:05:19   [#133]

dodam jeszcze raz to samo: te konsultacje nie mają żadnego znaczenia, decyzje już zapadły

widac to po terminach egzaminów podanych (zmienionych 23.08) przez dyrektora CKE

Gaba02-09-2010 19:54:33   [#134]

Zmieni - robię rozkład na cały rok, spotkań, rad i zebrań z rodzicami - dla mnie jest ważne kiedy muszę np. powiadomić rodziców o ocenach..., dla mnie ważne jest wyobrażenie całości, strukturyzowanie organizacyjne.

Mam nauczycieli, których szanuję - mają zadania do wykonania, nie są niewolnikami szkoły, do której jak się uwidzi "derektorce", to trza lecieć. Mają wiele zadań, wiele pracy - są dobrzy i muszę ich wspierać i... szanować czas.

Dla mnie działania CKE są nieakceptowalne - znakomity termin między świętami w kwietniu CKE, pomija i planuje egzaminy gimnazjalne 2 tygodnie wcześniej - nie godzę się na takie rozwiązania.

Czy urząd dla człowieka, czy człowiek dla urzędu?

Ps. wyobrażenie - przewidzenie całego roku budzi i szacunek, i pewien respekt, budzi zaufanie. To motor, treściami szczegółowymi wypełnia je konretny człowiek - rodzic, dzieciak, czy nauczyciel. Mam wtedy poczucie, że mogę wymagać. 


post został zmieniony: 02-09-2010 19:57:39
greg196402-09-2010 20:21:14   [#135]
Tak odnosnie 2 maja to  pokażcie mi ,które urzędy państwowe pracują tego dnia. nawet Kuratorium robi sobie wolne.Pozdrawiam
krystyna02-09-2010 20:27:54   [#136]
a w większości firm pracownicy są zobligowani do "urlopu".
JarekS02-09-2010 21:36:53   [#137]

Gaba – Twoje słowa dodają otuchy i przywracają wiarę w ludzi. Brawo.

Takie rozporządzenia nie mogą wchodzić w życie w trakcie roku szkolnego. Poza tym, jak się przygotowuje prawo, to należy zebrać całokształt problemów i zawrzeć go w projekcie. Kalendarz roku szkolnego powinien: zawierać przepisy dotyczące organizacji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, sposobu organizacji pracy podczas różnego rodzaju imprez szkolnych – apeli, festynów zawodów sportowych, kiermaszów książek (np. określić limit zajęć dydaktycznych poświęconych na te przedsięwzięcia, którego nie można przekroczyć), określać sposób organizacji pracy w takich dniach jak 2 maja, dni sprawdzianów lub egzaminów. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby zmodyfikowano podejście do rekolekcji.

 Jeśli chce się konsultacji, to należy dać wybór (patrz – dyskusja o 2 maju).  Mam wrażenie, że te konsultacje to tylko pozór.

Marek Pleśniar02-09-2010 23:45:43   [#138]

Z całym szacunkiem Jarku

Regulowanie ludziom każdej sekundy zycia (albo minut festynu) to nie jest praktyka prawna w świecie zachodnim

prawo ma zakreślać ogólne ramy w których ludzie moga robić co chcą, byle poza ramy nie wychodzić

tylko "od - do"


"prawo" regulujące wszytko i wszystkim to nie jest prawo a regulamin

Gaba03-09-2010 07:24:52   [#139]

Marku, zgadzam się 200%. Dla mnie ustawienie dni i nakreślenie "nachylenia" dnia to nie sekundy i drobinki czasu, to wyznaczenie pewnych odcinków, za które odpowiadam, są odcinki namacane i wymierne. Pozwala to oszczędzać czas sobie i innym.

Nie zgadzam się na konsultacje w ciągu roku szkolnego. Nie zgadzam się, bym nie mogła mieć czasu na wyobrażenie sobie, ile i jakich zadań  potrzebuje określona ilość zadań. Nauczył mnie planowania prof. Potworowski. Planowanie to podstawa wszelkiego sukcesu. Metoda polska to - my z synowcem na koń i jakoś to będzie... dla mnie planowanie to absolutny motor pracy. Poświęcam mu sporo czasu, poświęcam wiele czasu pracy koncepcyjnej. Nie znoszę planów nauczycielskich dłuższych niż 1 strona. Myślę, że dysponuję cechami, którymi na szczęście nie dysponują inni.

W szkole, gdy będę, opowiem anegdotkę.


JarekS03-09-2010 10:12:49   [#140]

Ależ ja się w pełni z Wami zgadzam. Może nie precyzyjnie wyraziłem swoje myśli. Chodziło mi tylko o to, żeby prawo jasno zezwalało mi na przedsięwzięcia, o  których pisałem. Ja się obawiam, że jakiś nadzór stwierdzi brak podstaw prawnych organizowania podczas zajęć dydaktycznych np. dnia sportu. Z tym limitem, to propozycja dla tych co nie wierzą w dobre intencje dyrektorów.

Jestem również przeciwnikiem szczegółowych katalogów.

Gaba03-09-2010 10:59:48   [#141]

do prawdziwego planowania potrzebuję odcinka czasu nie mniejszego niz rok. Trochę by gadać, dlaczego rok - błędy popełnione (usterki, niedoskonałości), w szkole da się poprawic, usprawnic po... roku. Taka organizacja i taka specyfika.

anegdotka Jana Potworowskiego - czym sie różni praca w Ameryce od pracy w Polsce?

Planowaniem.

Amerykanin planuje 100 godzin i pracuje 50.

Polak planuje 5 godzin i pracuje 200.

JarekS04-09-2010 15:09:53   [#142]

Nie zgadzam się z następującym stwierdzeniem „OSKKO popiera zapisy projektu zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego” oraz ciąg dalszy o autonomii dyrektora.

Prawdziwą autonomię dyrektora wyobrażam sobie tak:

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć.

1a. W dniach, o których mowa w ustępie 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, z zastrzeżeniem ustępu 1b.

1b. Jeśli dzień, o którym mowa w ust. 1 jest dniem wypadającym między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, lub piątkiem wypadającym bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, można zrealizować zajęcia przypadające na ten dzień w wybraną sobotę."

„§ 5a. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni, w których wszystkie lub niektóre zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zastąpione będą innymi zajęciami,  ujętymi w planie pracy szkoły.

„§ 5c. Ustalając liczbę zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które nie będą realizowane w związku z realizacją § 5 i § 5a, dyrektor musi zapewnić odpowiednią liczbę godzin na realizację podstawy programowej.

w § 1. 4)

§ 5. 2. Dniami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w

szkole podstawowej;

2) dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w

gimnazjum;

3) dni, w których odbywa się egzamin maturalny przeprowadzany w szkołach

ponadgimnazjalnych;

4) dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe;

 

Wersja do zaakceptowania, ale zmniejszająca autonomię, to zapis dodany w paragrafie 5: „w porozumieniu z organem prowadzącym”.

Wersja do zaakceptowania, ale ograniczająca autonomię, to zapis w paragrafie 5: „za zgodą organu prowadzącego.

Paragraf 5c daje uprawnienia nadzorowi pedagogicznemu do kontroli dyrektorów nadużywających potrzebę zwalniania uczniów i nauczycieli z zajęć.

 

Moje propozycje spowodowałyby dostosowanie do realiów kolejny zapis rozporządzenia:

Propozycja MEN:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2-4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.”

 

Ten zapis jest obecnie powszechnie łamany. W tych dniach w żadnej szkole nie ma zajęć dydaktycznych (może przesadziłem? – ja nie znam takiej szkoły). Jedynie odbywają się uroczyste apele i krótkie spotkania z wychowawcami. A może MEN chce, aby apele rozpoczynające rok szkolny odbywały się pod koniec sierpnia, a kończące w piątek po południu?

Pamiętajmy - Dura lex, sed lex.

Agasko05-09-2010 12:58:12   [#143]
A ja trochę z innej beczki... Jak to jest możliwe, że rok szkolny jest tak zorganizowany, że mając określoną liczbę godzin na realizację  podstawy, planuje się terminy egzaminów gimnazjalnych w trakcie realizacji tej podstawy? W obecnych trzecich już widać, że termin 12.04. jest zbyt wcześnie. Za rok CKE powinna sobie zadać trud i policzyć, kiedy można wyznaczyć termin egzaminu (czyli po czasie pozwalającym zrealizować podstawę- podanym przecież w godzinach).
AnO06-09-2010 10:04:47   [#144]

„OSKKO popiera zapisy projektu zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego”-mam pytanie, na jakiej podstawie jest proponowania taka,  a nie inna opinia? Czy OSKKO ma wypracowane procedury dotyczące wydawania opinii dotyczących zmian czy nowych aktów prawnych?

Pozdrowienia AnO

AnJa06-09-2010 10:11:07   [#145]

 statut określa procedury procedowania w stowarzyszeniu

formalnie więc to zarząd i dyrektor biura mają głos decydujący w sprawach bieżacych

a samo stanowisko powstaje w sposób nader demokratyczny - wyniku dyskusji na forum

z oczywistych względów stanowisko formalne nie może uwzględnić wszelkich głosów w dyskusji z forum

Marek Pleśniar06-09-2010 10:16:02   [#146]
zapraszamy do kolejnych konsultacji i prosimy o jak najwczesniejszy w nich udział gdy są ogłoszone
AnO06-09-2010 10:36:22   [#147]

Może uwzględniać wszystkie głosy , wystarczy zapytać członków OSSKO -czy są za, czy przeciw proponowanym rozwiązaniom.

W podsumowaniu konsultacji np. 1349 -za, 1545- przeciwko.

Pozdrowienia

 

AnJa06-09-2010 10:44:19   [#148]

:-)))

jestem oczywiscie za- z tym, że wolałbym by najpierw to przetestowali inni- zwiazki zawodowe albo chociaż Związek Powiatów Polskich


post został zmieniony: 06-09-2010 10:46:00
Marek Pleśniar06-09-2010 13:16:46   [#149]

każda konsultacja ma swojego koordynatora, którego o koordynację poprosił zarząd

generalnie przyjęta "kultura firmy" a także styl pracy, doświadczenie dyskutujących, koordynatora itd maja wpływ na wygląd każdej konsultacji

uczymy się tego wszyscy, ciągle przychodza nowi, aktywni ludzie, któzy zaczynają od nowa taką pracę

jesteśmy nie firmą, instytucją a organizacją społeczną; siłą rzeczy ma to taki a nie inny charakter - "uczący się ciągle"


wstęp stanowiska:

"Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty popiera zapisy projektu zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Uznając za zasadny i słuszny kierunek zmian prowadzący do wzrostu autonomii dyrektora w planowaniu organizacji pracy szkoły proponujemy" w przyszłych konsultacjach bym pominął, unikając uogólniania ocen zawartych w poszczególnych punktach

malmar1514-09-2010 22:06:33   [#150]

no dobra, zgubiłam się ;-)

rozporządzenie weszło czy też dalej w projekcie?

większość znajomych dyrków już dni wolne poustalała

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]